Adliye Güvenliği

Adliye güvenliği ve Adalet Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan ISP, Yargısal alanlar olan Adliyeler ve müştemilatları ile mahkeme salonları ve tüm Adli birimlerin güvenliğini yasa dışı olaylara karşı deneyimli özel güvenlik görevlilileriyle 5188 sayılı kanun çerçevesinde korur. Adalet hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde genellikle Polis tarafından sağlanan güvenlik, son zamanlarda özel güvenlik firmaları tarafından [...]

devam...

Adliye güvenliği ve Adalet Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan ISP, Yargısal alanlar olan Adliyeler ve müştemilatları ile mahkeme salonları ve tüm Adli birimlerin güvenliğini yasa dışı olaylara karşı deneyimli özel güvenlik görevlilileriyle 5188 sayılı kanun çerçevesinde korur.

Adalet hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde genellikle Polis tarafından sağlanan güvenlik, son zamanlarda özel güvenlik firmaları tarafından sağlanmaya başanmıştır. Bunun nedeni Emniyetin yoğun işyükünü hafifletmek ve polis memurlarına asli işlerini yapabilme imkanı sağlamaktır. 5188 sayılı yasanın özel güvenlik şirketlerine verdiği hak ve yetkiler Adliye Güvenliği hizmetinin de güvenlik firmalarınca yapılabileceği yönündedir. Örneğin Beşiktaş İstanbul Adliyesi, Çağlayan Adliyesi güvenlik şirketleri tarafından korunmakta olup, benzer adliyelerde özel güvenlik hizmeti alımı önümüzdeki günlerde artacaktır. Daha önce Adliye giriş-çıkışlarını kontrol eden polis, bu görevini risk oranı yüksek duruşma ve halk hareketleri hariç özel güvenlikçilere devretmiştir. (Şu anda Çağlayan Adliyesine güvenlik hizmeti veren 275 Özel güvenlik görevlisi, 30 Polis ve 1 adet güvenlik amiri bulunmaktadır.)
Çağlayan Adliye Sarayı

Çağlayan Adliyesi

Adliye özel güvenlik hizmetlerimiz :
ISP AŞ., Adliye Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda profesyonel bir firma olup, adli tesislerde diğer branşlarda uygulanan basmakalıp güvenlik kuralları yerine Adliye ve dolayısıyla Mahkemelere özgü güvenlik hizmeti verebilen, tesisi adeta kendi işyeri gibi sahiplenen ve bu konuda görevlendirdiği personellere sürekli meslek içi eğitim veren bir şirkettir. İçişleri Bakanlığı özel güvenlik faaliyet izin belgesinden görüleceği üzere Firma Yöneticisi olan hukukçusu vesilesiyle Yargı dünyasının ihtiyaçlarını çok iyi irdeleyen ISP, Adliye güvenliğinde sık sık görevli değiştirmeye karşı olup, teknik ve taktik açısından zorunlu rotasyon değişiklikleri dışında konuya ve tesise hakim, Adliye kültürünü edinmiş görevlilerle hizmet verir. Bu açıdan Adli sektörde; Azimli, kararlı, profesyonel, dürüst ve Adliye yönetimi ve Emniyet teşkilatı ile koordineli bir biçimde çalışmak en önemli prensibimizdir.
Adalet Sarayı Güvenliği ve Adliye güvenlik hizmetleri hakkında genel çalışma tarzımız :
Adalet mekanizmasına emniyet ve güvenlik zaafiyetinden daha çok hiçbir şey zarar veremez. Adliye güvenliği Adalet sarayının kapısının eşiğinde son bulmaz. Bilakis yeni başlar. Duruşma salonları, mahkeme kalemleri, Savcılık büroları, Hakim Savcı odaları, Avukatlara özel Baro odaları, Basın odaları, bekleme koridorları, kafeteryalar ve otoparklar da yerel çevrenin bir parçası olup, Yargı mensupları, personel ve Avukatlar açısından “en güvenli iş yeri olma” özelliğinde olmak zorundadır. Bariz güvenlik zaafiyeti taşıyan ve dolayısıyle iyi korunmayan adliyeler ise, vatandaşlar için “ziyaretçilerin iyiliğinin önemsenmediği” mesajını gönderirler. Güvenli Yargı mekanını yaratmak için “kaliteli misafir güvenliği prosedürü” ilk adımdır.

Bakırköy Adalet Sarayı

Bakırköy Adliyesi


Rutin Eleman kontrol ve denetimi :

ISP AŞ,  elemanlarının Adliye güvenlik ve koruması konusunda en iyi özelliklere haiz olarak yetişmesini sağlar. Sürekli güvenlik güncellemelerini verir, personel ve misafirler ile Adliye kültürü yönünden aynı dili konuştuklarına emin olur. Zira çalışanın, hizmette bulunduğu kişilerle yeterli ve gerekli iletişimi kuramadığı için güvenlikte sorun oluşabileceği hususu mesleki tecrübelerimiz ile sabittir.
BaşSavcılık ve Adliye yöneticileri tarafından görev ve yetki verildiği takdirde; Sadece Yargı mensupları ve misafirler değil, onların eşyalarını korumak da güvenlik şirketimizin sorumluluğundadır. Örneğin; Terör hareketlerinde, amaçları bellirli bir alanı yıkmak veya zarar vermek isteyenler varken, alan korumasında tedbirsiz misafirleri de gözönüne almak gerekir. Misal; İçinde bulunduğu iş yükü nedeniyle Hakim, Savcı, Avukat, Memur veya görülmekte bulunan davasının psikolojik etkisindeki vatandaşlar eşya ve sair araç-gereçleriyle ilgilenmeyi adeta unuturlar. ISP Adliye güvenliği bunların yanısıra, temizlik çalışanları ve tüm idari personelinin ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurur, ortamının herkes açısından hem huzurlu hem de mümkün olduğunca güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmaya çalışırlar.
Adliye güvenlik hizmetleri sadece fiziki güvenli hizmetinden ibaret değildir. Çoğu Adliye çalışanı acil durum güvenlik maddelerini bilmeyebilir. ISP, Adliye güvenlik programını tasarlar, çalışan ve misafirlerin kendileri için ihtiyatlı davranmayacaklarını varsayarak planlama yapar, bu konuda dilenirse ayrıca güvenlik danışmanlığı hizmetini titizlikle verir.
Bu danışmanlık hizmeti çerçevesinde; ISP Güvenlik şirketi adliyede görevli güvenlik görevlilerini, yönetimden edindiği bilgileri de içermek üzere oryantasyona (meslek ve görev içi eğitim) tabi tutar. Güvenliğin ve Adliye Yönetiminin sadece tesisi değil Adliye personeli ve konukların ihtiyaçlarını da karşılayan güvenlik şablonları geliştirmeleri zorunludur.
ISP AŞ yönetimi ve üst düzey idari kadrosu,  Adliye güvenlik görevlileri ile yerel Emniyet teşkilatının bağlantısını kurar. Yerel Emniyet müdürlüğü  istenmeyen bir olay meydana geldiğinde, Adliyede neyin nerde olduğunu personelimizden kolay ve hızlı bir biçimde öğrenebilmelidir. Firmamızca yapılan düzenli gözden geçirmeler ve toplantılar hem zamanı ve yaşamları korumakta ve hem de olası tehlikeleri minimuma indirgemeyi hedeflemektedir.
Tesis ve insan koruması için gerekli güvenlik donanımını kullanabilen ISP görevlileri, tüm Adliye güvenlik sistemleri, başta giriş-çıkış kapılarındaki X-Ray cihazlarını, Metal kapı dedektörlerini, alarmları, şifreli yerlerde kimlerin şifreleri kullanabileceği veya bunları yasadışı bir şekilde yayabileceği konuları üzerine ciddi kontroller yapar. Asansörler dahil güvenlik kameralarını sürekli kontrol eder ve tehlike anında “güvenli alan” planlaması yaparak, genel güvenlik sisteminde ne gibi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermek için düzenli donanım denetimi yapar.
Bu bilgiler çerçevesinde ISP özel güvenlik görevlisi şunları çok iyi bilir;
Adliyelerde çöpün atıldığı alanların dahi korunması gerekir.
Tüm otopark yerlerinin aydınlatılmış ve izlenebilir olmasına dikkat edilir.
Adliyenin havalandırma sistemi kontrol edilir.
Tüm yangın çıkışları acil çıkışa uygun mu? Bir terörist saldırısı ya da yangın durumunda insanlar yangın merdiveni veya duruma göre çatı veya terastan tahliye edilebilir mi? Adliyenin ani elektrik kesintisi durumunda elektriksiz tahliye planını var mı? gibi…
Adliye güvenliğinde sıkça karşılaşılabilecek sorunlar, bazı rizikolar ve özel durumlar;
 • Giriş Çıkış kapılarında, turnikelerde ve x-ray cihazlarında, Adliye personeli, Adliye Muhabirleri ve Avukatların kimliklerini göstermek suretiyle aranmaksızın içeriye alınması.
 • Mahkemelerin yoğun iş yükü nedeniyle, bekleme salonları ve koridorlarda beklemek durumunda olan davacı ve davalılar ile onlarla birlikte gelmiş 3.şahısların yaratabileceği tartışma, hakaret ve neticede darp suçuna varan kavgalar.
 • Toplu halk hareketleri ve terörist eylemler.
 • Özellikle UYAP sistemini korumak, Hakim-Savcı odaları ve onlara tahsis edilmiş bilgisayarlar vb. eşyaların çalınması, dosyaların korunması.
 • Özel yetki ile girilmesi gereken noktalara erişimin kontrolü.
 • Hakim, Savcı, Avukat ve Basın mensupları ile diğer adliye personelinin koruma altına alınması.
 • Otoparka giriş yapan tüm araçların özel alt arama dedektörleri ile kontrolü.
 • Riskli durumlarda Polise ihbar ve birlikte çalışma.

Bunlar, sınırlı sayıdaki (numerus clasus) risk ve durumlar olmayıp, belirgin sorunlar olarak nitelendirilmiştir. ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ., Adliye güvenliği branşında çalışan (veya çalışacak) personeline Adliye güvenlik görevlisi oryantasyonu uygulayarak, en üst düzey güvenliği sağlamayı, bu konuda Emniyet teşkilatı ile eşgüdümlü çalışarak Adaletin Temeli olan Yargı yerlerini korumayı ve olası suç fiillerini önlemeyi hedeflemektedir.

» Adliye Güvenliği hakkında

İlgili Konular :

2 ilintili bilgi. Konu: “Adliye Güvenliği”

 1. [...] hizmetleri, bir ulusun devredilemez ve paylaşılmaması gereken milli hizmetleridir. Örneğin adliye güvenliği son derece önemli bir hizmet iken bunun yabancı bir firmaya aktarılması düşünülemez. Tek [...]
Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız

Özel Haberler

İstanbul Emniyet Teşkilatı Telefonları

 • Anadolu Yakası
  • Adalar (Büyükada) 02163825010
   Adalar Polis Merkezi :02163826036
   Heybeliada : 02163518424
   Burgazada : 02163811308
   Kınalıada : 02163814040
  • Ataşehir 02165808704 – 02165808705
   Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım : 02163171020 – 02163241790
   İçerenköy : 0216576 61 22 – 02165755554
   Şehit Salih Sevgican : 02164156493
  • Beykoz 02163310272 – 02163310274
   Kavacık : 02164654384 – 02164657678
   Paşabahçe : 02163310207 – 02164136060
   Anadolu Kavağı : 02163202035
  • Çekmeköy 02166427121 – 02166427122
   Çekmeköy Polis Merkezi : 02166427123
  • Kadıköy (Sahrayıcedid) 02164113072 – 02164116383
   İskele : 02163364339
   Göztepe : 02164781720
   Hasanpaşa : 02164021414 – 02164021415
   Bostancı Şehit Semih Balaban :02166587820 - 02163613138
  • Kartal 02163533959 – 02163535330
   Topselvi Şehit Ali Kaya Erdem : 02163531770
   Kartal Şehit Selahattin Aslantepe : 02163534084
   Yakacık Şehit Aydın Barış : 02163771794 – 02163090036
  • Maltepe (Bağdat Caddesi) 02164585200
   Maltepe Cumhuriyet :02164597070 - 02164597575 - 02164598393
   Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş : 02163765877 - 02164277370 - 02163764847
   Küçükyalı : 02164172245 – 02163660374
  • Pendik 02163546363 – 02163542093
   Pendik Şehit Adil Gözalıcı : 02163548822 - 02163902374
   Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar : 02163968727
   Esenyalı Şehit Fehim Çakır : 02164933592
  • Sancaktepe 02165619280
   Sancaktepe Polis Merkezi : 02164308155 – 02164309411
  • Sultanbeyli 02163988672 – 02164966003
   Sultanbeyli Polis Merkezi : 02163988673
   Ahmet Yesevi : 02165927155 – 02165921067
  • Şile 02167115126 – 02167112087
   155 Şile Polis İmdat : 02167112124
   Şile Polis Merkezi : 02167114186 – 02167115125
  • Tuzla 02163957998 – 02163958321
   Tuzla Polis Merkezi : 02163951155
   Şifa Şehit Fadıl Şişman : 02164234512 - 02164234513
  • Ümraniye 02164121814 – 02163290997
   Ümraniye Polis Merkezi : 02163351860
   Dudullu Şehit İsmail Akkoyun : 02164667656 – 02164667657
  • Üsküdar 02164923500 – 02164955000
   Doğancılar Ş T M : 02165530184
   Çengelköy Sabancı : 02163217206
   Beylerbeyi : 02163215500
 • Avrupa Yakası
  • Arnavutköy (Gaziosmanpaşa) 02126820801
   Yavuz Selim : 02126810533 – 05058914016
   Toplum Destekli Polis Büro Amirliği : 02126820717
  • Avcılar 02124234230126
   Avcılar Polis Merkezi : 02125913993 – 02125099609
   Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu : 02126906940 – 02126906941
  • Bağcılar 02126044000
   Bağcılar Polis Merkezi : 02126044021
   100 Yıl Kemalpaşa : 02125154545 – 02126513333
   Güneşli : 02126518400 – 02126514700
  • Bahçelievler 02124421923 – 02124421924
   Bahçelievler Polis Merkezi : 02126410132 – 02125559900
   Kocasinan : 02126412988 – 02126439800
   Yenibosna 75 Yıl : 02124516132 – 02124516173
  • Bakırköy (İncirli) 02125704141 - 02125704142 - 02125704143 - 02125704144
   Ataköy : 02125598322 – 02125599745
   Kartaltepe : 02125721181 – 02125438281
   Şenlikköy : 02126634205
   Osmaniye : 02125716184 – 02125713898
  • Başakşehir 02124885799
   Güvercintepe : 02126872234
   Başakşehir Polis Merkezi : 02124889578
   Bahçeşehir : 02126692621
  • Bayrampaşa 02125440888 – 02125442012
   Bayrampaşa Polis Merkezi : 02125761514 – 02126137672
   Yıldırım : 02126184038
   Esenler Otogar : 02126582450 – 02126582452
  • Beşiktaş (Yıldız Parkı) 02123275280 - 02123275281 - 02123275282 - 02123275283 - 02123275284 - 02123275285 - 02123275286
   Arnavutköy : 02122636007
   Beşiktaş : 02123275277 – 02123275274
   Levent: 02122641800
   Etiler Şehit Naci Soydan : 02122631767 – 02122631778
  • Beylikdüzü 02128791021 - 02128791022
   Beylikdüzü Polis Merkezi : 02128806600
  • Beyoğlu 02122381018 – 02122535739
   Taksim : 02122930397
   Haliç : 02122504021 – 02122503136
   Karaköy : 0212292558
   Kasımpaşa: 02122504101
  • Büyükçekmece 02128820203 – 02128820304
   155 Polis İmdat: 02128822489
   Büyükçekmece Polis Merkezi: 02128808200 – 02128808201
  • Çatalca 02127891050 – 02127891510
   155 Polis İmdat: 2127892261
   156 Polis İmdat: 2127892262
   Çatalca Polis Merkezi: 02127891523
  • Eminönü 02125268101 - 02125268102
  • Esenler (Atışalanı) 02124294112 - 122 / 02124294411 - 02124294412
   Esenler Polis Merkezi : 05058914041
  • Esenyurt 02126207100
   Esenkent Ek Hizmet Binası Santrali: 02126726884
   Esenyurt Polis Merkezi: 02126203838
   Kıraç : 02126899200
  • Eyüp 02125010874 – 02125442662
   Eyüp Polis Merkezi: 02125811317 – 02125645262
   Alibeyköy Şehit Atıf Ödül : 02126265927
   Göktürk Kemerburgaz : 02123603075 – 02123603076
  • Fatih (Cağaloğlu) 02125268100
   Aksaray: 02125304626 – 02126326090
   Şehremeni : 02125348053 – 02125349252
   Sirkeci : 02125222670
   Kumkapı : 02125182293
   Beyazıt : 02125190800
   Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes : 02126316521 – 02126350875
  • Gaziosmanpaşa 02124776704 – 02124176712
   Gaziosmanpaşa Polis Merkezi: 02125814747
   Küçükköy Şehit Tevfik Arslan : 02125379799
   Karadeniz : 02125379597
  • Güngören 02125543858 – 02125539672 – 02125575787
   Güngören Polis Merkezi: 02125576178
   Merter Şehit Osman Kahraman : 02126373727
  • Kağıthane 02122952828 – 02122952831
   Çağlayan : 02122245562 – 02122345050
   Gültepe : 02122642118 – 02122830303
   Sanayi : 02122837000
  • Küçükçekmece (Sefaköy) 02124250864-65-66 – 02124262222
   Sefaköy : 02124952383 – 02124952384
   Halkalı Şehit Ahmet Zehir : 02126964181
   Küçükçekmece Polis Merkezi: 02126245443
   İkitelli Şehit Zeki Kaya : 02126938317
   Kanarya : 02126240646 – 02126246600
  • Sarıyer 02123233636
   Şehit Şeker Aktaş : 02122180627 – 02122180628
   Emirgan : 02122775679
   İstinye Şehit Muhsin Bodur : 02122297013 – 02122775771
   Tarabya : 02122620019 – 02122620103
   Armutlu Fatih Sultan Mehmet : 02123234376
  • Silivri 02127273600 - 02127273601 - 02127273602
   155 Polis İmdat: 02127272760
   Silivri Polis Merkezi: 02127272202
   Selimpaşa Şehit Emin İpşir : 02127318200 - 02127318201
  • Sultangazi 02124767614 – 02124764979
   Sultançiftliği Şehit Mustafa Tercan : 02126191937
   Gazi : 02125364914
   Esentepe : 02126060707
  • Şişli (Mecidiyeköy) 02122144295
   Şişli Polis Merkezi : 02122483327
   Feriköy: 02122406401
   Şehit Mürvet Akpınar : 02122893132
   Harbiye : 02122361789
   Kuştepe : 02122728068 – 02122728069
  • Zeytinburnu 02125479761 – 02125479763
   Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün : 02125827112
   Merkezefendi : 02124819295

Kavramlar

 • adliye resimleri
 • adliye özel güvenlik
 • caglayan adalet sarayi
 • adliyenin görevleri nedir
 • kartal adliyesi guvenlik alimi
 • adliyenin görevleri

 • adliyenin görevleri nelerdir

 • adliye polisinin görevleri
 • adliyenin görevi
 • çaglayan adliyesi
 • adliyenin görevi nedir
 • caglayan adliye
 • adliye
 • adliyede özel güvenlik
 • adliyede güvenlik
bakırköy rehberi Academik Bloglar net kayıt bir sayfa Top Of Blogs TOPlist TOP list TOPliste
Şirketler   Şirketler sektorden
Sitehotvsnot Türkiye listesi Türkçe Dizin