Belediye Güvenlik Hizmetleri

Belediye güvenlik hizmetleri, tüm kamusal alanlar gibi yoğun trafik alan Belediyeler için kritik hizmetlerdendir. Belediye özel güvenlik hizmeti veren ISP Güvenlik AŞ,  Belediye güvenliği konusunda uzman şirketlerden olup, Belediyelere güvenlik hizmetlerinin sağlanması konusunda profesyonel bir firmadır.   ISP AŞ.; Belediye binalarının iç ve dış çevre güvenliği, otopark ve yaya giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması, çalışan Belediye personelinin güvenliği gibi [...]

devam...

Belediye güvenlik hizmetleri, tüm kamusal alanlar gibi yoğun trafik alan Belediyeler için kritik hizmetlerdendir. Belediye özel güvenlik hizmeti veren ISP Güvenlik AŞ,  Belediye güvenliği konusunda uzman şirketlerden olup, Belediyelere güvenlik hizmetlerinin sağlanması konusunda profesyonel bir firmadır.  

ISP AŞ.; Belediye binalarının iç ve dış çevre güvenliği, otopark ve yaya giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması, çalışan Belediye personelinin güvenliği gibi genel güvenliği sağlayan, savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemleri almak amacıyla el dedektörleri, X-Ray cihazları, Metal kapı dedektörleri, turnikeler, emniyet şeritleri, bariyerler, otomasyon sistemleri ve CCTV kamera kontrol sistemleri gibi tüm güvenlik tedbirlerini sağlamaya yönelik teknolojik ekipmanlar eşliğinde Belediye güvenlik hizmeti sağlayan özel bir kuruluştur.  

ISP AŞ, Belediye güvenliği hizmetlerinde 5188 sayılı yasa şartlarına uygun, Belediye güvenlik görevlisi alımı konusunda aranan özellikleri haiz, silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip, konusunda uzman, profesyonel ve tecrübeli güvenlik görevlileri temin etmek, onların meslek içi oryantasyonlarını sağlamak ve modern teknoloji ürünü güvenlik cihazları ile donatmak suretiyle hizmet verir. 

Büyükşehir Belediyeleri

5188 sayılı kanunun tarafımıza verdiği hak gereğince tüm Türkiye’deki gerek İlçe Belediyeleri ve gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için uygulanan güvenlik görev ve yetkilerimiz özetle şunlardır;  

 1. Belediye Başkanlığı ve bağlı kuruluşları; Sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve mala zarar, memurları ve çalışanları zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit ve tehlikere karşı korumak.
 2. Güvenliğini sağlamakla görevli oldukları Belediye tesisi alanına girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme ve kişilerin üstlerini dedektörler ile arama, eşyaları X-Ray cihazından ya da benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek.
 3. 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunun ilgili maddelerine göre yakalama ve yakalama sebebiyle orantılı arama.
 4. Görev alanı içerisinde olmak koşulu ile haklarında yakalama, tutuklama ya da mahkumiyet kararı bulunanları yakalama ve arama.
 5. Yangın, Deprem gibi doğal afet durumlarında imdat çağrısında bulunmak, görev alanındaki sivil savunma ekiplerine yardım etmek.
 6. Emniyet Müdürlüklerine derhal bildirilmek koşuluyla, aramalar esnasında suç teşkil eden ya da delil olabilecek veya suç teşkil etmekle birlikte tehlike doğurabilecek şüpheli eşyaları emanete alma.
 7. Bulunmuş veya terkedilmiş eşyayı emanete alma.
 8. Kişinin vücudu ya da sağlığı yönünden mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile yakalama.
 9. Olay mahalini ve delilleri koruma ve bu amaçla CMK ilgili maddesi gereğince yakalama yetkisi.
 10. Türk Medeni Kanununun 981 vd. maddelerine, Borçlar Kanununun 52’nci maddesine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 256’ncı maddesine göre zor kullanma yetkisi.
 11. Belediye Başkanlığı merkezi ve Güvenlik Görevlisi çalıştırma izni bulunan bağlı kuruluşlarda giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak bu alan içinde şüpheli kişilerin dolaşmasını engellemek, kuruluşa ait olan ve girilmesi izin ve kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini önlemek, görev  alanı içinde meydana gelen her türlü kazalarda gerekli yardımları yapmak.
 12. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanununla verilmiş yetkisi gerektiği takdirde silahlarını savunma ve koruma amaçlı olarak kullanması.

ISP AŞ., eleman sayısına göre veya Belediye Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde; Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Amiri tayin ederek, özel güvenlik görevlilerinin çalışmalarını ve performanslarını gözetim altında tutar. Bunu yaparken Belediye mevzuatı, İş hukuku mevzuatı ve özel güvenlik hukuku mevzuatı gözönünde titizlikle bulundurulur.  

Bu kapsamda 4 yıllık üniversite mezunu veya emekli asker/polis kişilerden oluşan Özel Güvenlik Amirleri görevlendirilir.  

Özel güvenlik amirlerinin görevleri;  

 1. ISP Özel Güvenlik AŞ.’ni temsil eder,
 2. Güvenliğin yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
 3. Çalışmalarını yazılı ve sözlü emirler aracılığı ile yürütür,
 4. Güvenliğin sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
 5. Güvenlik personeli arasında görev dağılımı yapar,
 6. Güvenlik elemanlarının birinci sicil amiri olup, personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
 7. Şirketin çalışma usul ve esaslarını yürürlükteki mevzuat ve Belediye Başkanlığı kararları çerçevesinde belirler,
 8. Tüm birimlerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir,
 9. Belediye birimleri ve ISP Özel Güvenlik AŞ  ilgili birimleri arasında koordinasyonu sağlar,
 10. Üst birimlerce kendisine verilen diğer tüm görevleri yerine getirir.

 
Özel Güvenlik Amirinin Yetkileri : 

 1. Şirketimizin sorumluluğundaki görevlerin, Belediye Başkanlığı Makamınca uygun görülen programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar verme, önlemler alma ve uygulatma yetkisi,
 2. Belediye güvenliğinde ihtiyaç duyulan yeni önlemlerin ve yetkilerin alınması için Belediye Başkanlığı’na öneri iletme yetkisi,
 3. Belediye ve ISP AŞ. arasındaki yazışmalarda özel yetki verildiği takdirde imza yetkisi,
 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu görevlilere, ISP AŞ. talimatlarında öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
 5. Güvenlik personelini denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
 6. Görevli elemanlarla ilgili sicil raporu düzenlemek,
 7. ISP Güvenlik AŞ.ne bilgi vermek koşuluyla bir güne kadar mazeret izni vermek, Belediye güvenlik görevlisi yıllık izin listesi tutmak.
 8. Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu ISP AŞ. ve Başkanlık Makamına öneride bulunmak.
 9. Yeni Belediye güvenlik görevlisi alımı için şirkete ve Başkanlığa öneri ve talepte bulunmak.
 10. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
 11. Belediye güvenlik hizmetleri faaliyet kapsamına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
 12. Belediye güvenliği ile ilgili olan, ISP AŞ ve Belediye Başkanlığı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi.

İstanbul Belediyesi

ISP AŞ, sadece yukarıdaki resimdeki listede bulunan İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Samsun gibi Büyükşehir belediyelerine değil, tüm Türkiye çapındaki belde belediyelerine de belediye güvenlik hizmetleri sunmayı, bu branşta kaliteden ödün vermemek kaydı şartı ile belediye güvenliği konusunda güvenilir bir firma olma yolunda hızla ilerlemeyi hedeflemektedir.

» Belediye Güvenlik Hizmetleri hakkında

İlgili Konular :

1 ilintili bilgi » Konu: “Belediye Güvenlik Hizmetleri”
Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız

Özel Haberler

İstanbul Emniyet Teşkilatı Telefonları

 • Anadolu Yakası
  • Adalar (Büyükada) 02163825010
   Adalar Polis Merkezi :02163826036
   Heybeliada : 02163518424
   Burgazada : 02163811308
   Kınalıada : 02163814040
  • Ataşehir 02165808704 – 02165808705
   Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım : 02163171020 – 02163241790
   İçerenköy : 0216576 61 22 – 02165755554
   Şehit Salih Sevgican : 02164156493
  • Beykoz 02163310272 – 02163310274
   Kavacık : 02164654384 – 02164657678
   Paşabahçe : 02163310207 – 02164136060
   Anadolu Kavağı : 02163202035
  • Çekmeköy 02166427121 – 02166427122
   Çekmeköy Polis Merkezi : 02166427123
  • Kadıköy (Sahrayıcedid) 02164113072 – 02164116383
   İskele : 02163364339
   Göztepe : 02164781720
   Hasanpaşa : 02164021414 – 02164021415
   Bostancı Şehit Semih Balaban :02166587820 - 02163613138
  • Kartal 02163533959 – 02163535330
   Topselvi Şehit Ali Kaya Erdem : 02163531770
   Kartal Şehit Selahattin Aslantepe : 02163534084
   Yakacık Şehit Aydın Barış : 02163771794 – 02163090036
  • Maltepe (Bağdat Caddesi) 02164585200
   Maltepe Cumhuriyet :02164597070 - 02164597575 - 02164598393
   Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş : 02163765877 - 02164277370 - 02163764847
   Küçükyalı : 02164172245 – 02163660374
  • Pendik 02163546363 – 02163542093
   Pendik Şehit Adil Gözalıcı : 02163548822 - 02163902374
   Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar : 02163968727
   Esenyalı Şehit Fehim Çakır : 02164933592
  • Sancaktepe 02165619280
   Sancaktepe Polis Merkezi : 02164308155 – 02164309411
  • Sultanbeyli 02163988672 – 02164966003
   Sultanbeyli Polis Merkezi : 02163988673
   Ahmet Yesevi : 02165927155 – 02165921067
  • Şile 02167115126 – 02167112087
   155 Şile Polis İmdat : 02167112124
   Şile Polis Merkezi : 02167114186 – 02167115125
  • Tuzla 02163957998 – 02163958321
   Tuzla Polis Merkezi : 02163951155
   Şifa Şehit Fadıl Şişman : 02164234512 - 02164234513
  • Ümraniye 02164121814 – 02163290997
   Ümraniye Polis Merkezi : 02163351860
   Dudullu Şehit İsmail Akkoyun : 02164667656 – 02164667657
  • Üsküdar 02164923500 – 02164955000
   Doğancılar Ş T M : 02165530184
   Çengelköy Sabancı : 02163217206
   Beylerbeyi : 02163215500
 • Avrupa Yakası
  • Arnavutköy (Gaziosmanpaşa) 02126820801
   Yavuz Selim : 02126810533 – 05058914016
   Toplum Destekli Polis Büro Amirliği : 02126820717
  • Avcılar 02124234230126
   Avcılar Polis Merkezi : 02125913993 – 02125099609
   Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu : 02126906940 – 02126906941
  • Bağcılar 02126044000
   Bağcılar Polis Merkezi : 02126044021
   100 Yıl Kemalpaşa : 02125154545 – 02126513333
   Güneşli : 02126518400 – 02126514700
  • Bahçelievler 02124421923 – 02124421924
   Bahçelievler Polis Merkezi : 02126410132 – 02125559900
   Kocasinan : 02126412988 – 02126439800
   Yenibosna 75 Yıl : 02124516132 – 02124516173
  • Bakırköy (İncirli) 02125704141 - 02125704142 - 02125704143 - 02125704144
   Ataköy : 02125598322 – 02125599745
   Kartaltepe : 02125721181 – 02125438281
   Şenlikköy : 02126634205
   Osmaniye : 02125716184 – 02125713898
  • Başakşehir 02124885799
   Güvercintepe : 02126872234
   Başakşehir Polis Merkezi : 02124889578
   Bahçeşehir : 02126692621
  • Bayrampaşa 02125440888 – 02125442012
   Bayrampaşa Polis Merkezi : 02125761514 – 02126137672
   Yıldırım : 02126184038
   Esenler Otogar : 02126582450 – 02126582452
  • Beşiktaş (Yıldız Parkı) 02123275280 - 02123275281 - 02123275282 - 02123275283 - 02123275284 - 02123275285 - 02123275286
   Arnavutköy : 02122636007
   Beşiktaş : 02123275277 – 02123275274
   Levent: 02122641800
   Etiler Şehit Naci Soydan : 02122631767 – 02122631778
  • Beylikdüzü 02128791021 - 02128791022
   Beylikdüzü Polis Merkezi : 02128806600
  • Beyoğlu 02122381018 – 02122535739
   Taksim : 02122930397
   Haliç : 02122504021 – 02122503136
   Karaköy : 0212292558
   Kasımpaşa: 02122504101
  • Büyükçekmece 02128820203 – 02128820304
   155 Polis İmdat: 02128822489
   Büyükçekmece Polis Merkezi: 02128808200 – 02128808201
  • Çatalca 02127891050 – 02127891510
   155 Polis İmdat: 2127892261
   156 Polis İmdat: 2127892262
   Çatalca Polis Merkezi: 02127891523
  • Eminönü 02125268101 - 02125268102
  • Esenler (Atışalanı) 02124294112 - 122 / 02124294411 - 02124294412
   Esenler Polis Merkezi : 05058914041
  • Esenyurt 02126207100
   Esenkent Ek Hizmet Binası Santrali: 02126726884
   Esenyurt Polis Merkezi: 02126203838
   Kıraç : 02126899200
  • Eyüp 02125010874 – 02125442662
   Eyüp Polis Merkezi: 02125811317 – 02125645262
   Alibeyköy Şehit Atıf Ödül : 02126265927
   Göktürk Kemerburgaz : 02123603075 – 02123603076
  • Fatih (Cağaloğlu) 02125268100
   Aksaray: 02125304626 – 02126326090
   Şehremeni : 02125348053 – 02125349252
   Sirkeci : 02125222670
   Kumkapı : 02125182293
   Beyazıt : 02125190800
   Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes : 02126316521 – 02126350875
  • Gaziosmanpaşa 02124776704 – 02124176712
   Gaziosmanpaşa Polis Merkezi: 02125814747
   Küçükköy Şehit Tevfik Arslan : 02125379799
   Karadeniz : 02125379597
  • Güngören 02125543858 – 02125539672 – 02125575787
   Güngören Polis Merkezi: 02125576178
   Merter Şehit Osman Kahraman : 02126373727
  • Kağıthane 02122952828 – 02122952831
   Çağlayan : 02122245562 – 02122345050
   Gültepe : 02122642118 – 02122830303
   Sanayi : 02122837000
  • Küçükçekmece (Sefaköy) 02124250864-65-66 – 02124262222
   Sefaköy : 02124952383 – 02124952384
   Halkalı Şehit Ahmet Zehir : 02126964181
   Küçükçekmece Polis Merkezi: 02126245443
   İkitelli Şehit Zeki Kaya : 02126938317
   Kanarya : 02126240646 – 02126246600
  • Sarıyer 02123233636
   Şehit Şeker Aktaş : 02122180627 – 02122180628
   Emirgan : 02122775679
   İstinye Şehit Muhsin Bodur : 02122297013 – 02122775771
   Tarabya : 02122620019 – 02122620103
   Armutlu Fatih Sultan Mehmet : 02123234376
  • Silivri 02127273600 - 02127273601 - 02127273602
   155 Polis İmdat: 02127272760
   Silivri Polis Merkezi: 02127272202
   Selimpaşa Şehit Emin İpşir : 02127318200 - 02127318201
  • Sultangazi 02124767614 – 02124764979
   Sultançiftliği Şehit Mustafa Tercan : 02126191937
   Gazi : 02125364914
   Esentepe : 02126060707
  • Şişli (Mecidiyeköy) 02122144295
   Şişli Polis Merkezi : 02122483327
   Feriköy: 02122406401
   Şehit Mürvet Akpınar : 02122893132
   Harbiye : 02122361789
   Kuştepe : 02122728068 – 02122728069
  • Zeytinburnu 02125479761 – 02125479763
   Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün : 02125827112
   Merkezefendi : 02124819295

Kavramlar

 • belediye özel güvenlik

 • belediye güvenlik
 • belediyede özel güvenlik
 • özel güvenlik amirinin yetkileri
 • belediyelerde özel güvenlik
 • özel güvenlik amirinin görevleri
 • güvenlik amirinin görevleri

 • belediye güvenlik memuru ne demek
 • f
 • belediye guvenlik memuru
 • belediyeler özel güvenlik
 • belediyelerde özel güvenlik birimi
 • belediye guvenlik is ilanlari
 • belediye güvenlik memuru
 • belediye güvenlik görevlisi
bakırköy rehberi Academik Bloglar net kayıt bir sayfa Top Of Blogs TOPlist TOP list TOPliste
Şirketler   Şirketler sektorden
Sitehotvsnot Türkiye listesi Türkçe Dizin