Devriye Hizmetleri

DEVRİYE NEDİR? Devriye hizmetleri; Görev alanı içinde genel güvenliği ve gerekli caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suç ve suçların faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve emniyet teşkilatına teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergahta yaya ya da araçlı olarak gezerek [...]

devam...

DEVRİYE NEDİR?
Devriye hizmetleri; Görev alanı içinde genel güvenliği ve gerekli caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suç ve suçların faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak, delilleri korumak ve emniyet teşkilatına teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergahta yaya ya da araçlı olarak gezerek icra edilen üniformalı ve tam teçhizatlı en az iki özel güvenlik görevlisi tarafından yapılan güvenlik hizmetleridir.

DEVRİYE HİZMETİNİN AMACI

 1. Hizmet ettiği insanların can ve mal güvenliğini korumak,
 2. Suç için elverişli fırsatları azaltmak, suç işleme eğilimi veya niyetinde olanlara karşı caydırıcı olmak,
 3. Kanunlarca verilmiş olan yetkileri ve insanların huzuru için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak,
 4. Kendisine arandığı bildirilen şahısları yakalamak ve Genel kolluğa teslim etmek,
 5. Düzenlenen etkinlikler esnasında meydana gelebilecek suçlan önlemek,
 6. Olaylara müdahale etmek, suçluları ve olay yerini muhafaza etmek ve genel kolluğa bilgi vermek,
 7. Görev bölgesindeki olayları ve şüpheli şahısları gözlemek, suçla ve suçlularla mücadele etmek,
 8. Vardım gereken hallerde yardıma muhtaç kimselere yardım etmek, lüzumu halinde ilgili kurumlara bilgi vermek,
 9. Halkın yardım çağrısına daha hızlı bir şekilde cevap vererek verimliliği artırmak,
 10. Halktan aldığı yardım ve destek sayesinde, güvenlik görevlisine bilgi akışını artırarak suçla ve suçlularla mücadele etmek ve suçların önlenmesi sağlamak,
 11. Kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

DEVRİYE HİZMETLERİNİN ÖNEMİ
Devriye hizmetleri suçun önlenmesinde kullanılan en etkili yollardan biridir. Devriye hizmeti ile suç için elverişli ortamlar azaltılır. Vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri sağlanır. Tutulan raporlar ile koruma altındaki vatandaşlar, işyeri sahipleri ve yöneticiler güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirilir. Devriye görevlisi, suç işlenmesi halinde suç delilleri ve suçluları muhafaza etmekle beraber olayların meydana gelmeden önce önlenmesi için de gerekli önlemleri alır.(Açık pencereleri kapatmak, elektrik ve su tesisatlarını kontrol etmek gibi)

DEVRİYE ÇEŞİTLERİ ;

 1. Otomobil Devriyesi
 2. Yaya Devriye
 3. Kombine Devriye
 4. Motosikletli Devriye
 5. Atlı Devriye
 6. Bisikletli Devriye

DEVRİYE YÖNTEMLERİ

 1. Olağan Devriye (Rutin Devriye)
 2. Dairesel Devriye
 3. Geri Dönüşlü Devriye
 4. Planlı Devriye (Belirli bir program dahilinde)

DEVRİYE TURU ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR

 1. Psikolojik ve zihinsel hazırlık yapılmalı – Bölge hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 2. Fiziksel hazırlık – Görev teçhizatı
  a.Teçhizat kontrolü yapılmalı
  b.Araç Kontrolü yapılmalıdır.

YAYA DEVRİYE ESASLARI

 1. Kendisi için gerekli olabilecek halk desteğini halkla daha fazla münasebette bulunarak sağlamak.
 2. Devriye bölgesinin karakteri ve problemleri hakkında derin bilgi edinme imkanına sahiptir.
 3. Güvenlik amacıyla, devriye güzergahı ve molalar için aynı yerler kullanılmamalıdır,
 4. Görünür olmalı, kısa duraklamalarla çevre kontrol edilmeli, etrafta şüpheli durumlar takip edilmelidir,
 5. Bölgedeki elektrik, su, doğalgaz ve iletişim şebekeleri kontrol edilmeli, olumsuzluklar haber verilmelidir,
 6. Binaların yakınlarında dolaşan şahıslar kontrol edilmelidir,
 7. Sıkça ve düzenli olarak yapılan devriye çalışması suçlular üzerinde olumsuz etki yaratacağı gibi özellikle saldırıya uğrayabilecek bayanlar, yaşlı kadınlar veya acizler için güven duygusu oluşturur.

MOTORLU DEVRİYE ESASLARI

 1. Kolay yer değiştirebilme ve hızlı hareket edebilme nedenleri ile devriye bölgesinin daha fazla kontrol edilmesini sağlar, şikayetlere daha hızlı bir şekilde cevap verilerek, suçluların takip edilmesinde daha fazla etkili olunur,
 2. Trafik takiplerinde çok etkilidir. Bu nedenle belirli zamanlarda araçtan inilerek, yaya olarak çevre kontrol edilmeli,
 3. Motorlu devriye, acil bir durum olmadığı sürece trafik kurallarına uymalı, etrafı detaylı görebilecek hızda seyretmelidir,
 4. Özellikle ıssız ,ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevreleri kontrol edilmelidir,
 5. Çevrede anormal görülen şahıslar ile duran araçlar kontrol edilmelidir.

DEVRİYE GÖREVLİSİNİN GENEL OLARAK DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Devriye görevlileri en az iki kişi ve yüksek derecede görünür olmalıdır,
 2. Devriye görevlisi tanımlanabilir olmalı, görevine üniformalı ve tam teçhizatlı çıkmalıdır,
 3. Görev bölgesini çok iyi tanımalı. (Çevre yollarını, giriş-çıkışları ve kişileri) suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır,
 4. Devriye, sistemli ve devamlı olmalı, görev bölgesinin tümüne dikkat etmeli, bölgenin tamamını kontrol altına almalıdır,
 5. Devriye hizmeti belirli bir güzergahta uygun tempodaki adımlarla, durmadan yapılmalıdır,
 6. Görev bölgesinde görünür olunmalıdır,
 7. Vukuu bulacak ani olaylara karşı her zaman zihinsel ve bedensel olarak hazır olmalıdır.
 8. Yardım gerektiği takdirde genel emniyet güçlerine, hastane ve itfaiye birimlerine bilgi verilmelidir.
 9. Telefon ve düdükle ihbar yapılabildiği gibi gereğinde havaya ateş açmak suretiyle de ihbar yapılabilir.
 10. Muhtemel suçlular tarafından önceden tahmin edilemez olunmalıdır, suçla ilgili endişe ve korkuya yol açılmamalıdır,
 11. Görev tesliminde sonraki devriye görevlilerine bilgi aktarılmalıdır. (Husule gelmiş olaylar hakkında vukuat raporu)
 12. Zorunluluk olmadıkça görev yeri terk edilmemelidir.
 13. Birden fazla devriye varsa biribirleriyle irtibatlı olmalı, haberleşme sürekli kılınmalıdır.
 14. Görev bölgesindeki önemli şahısları ve yerleri (kişiler, binalar, sokaklar) iyi bilmelidir.
 15. Dikkatli, Vakur, ciddi ve nazik bir biçimde devriye görevi yapılmalıdır.
 16. Devriye görevi sonunda verilen talimata göre rapor yazmalı, gerekli tutanaklar tutulmalıdır.

DEVRİYENİN GÖREVLERİ

 • Önleyicilik
 • Koruyuculuk
 • Yardım
 • Adli Görevler

A. DEVRİYENİN ÖNLEYİCİ MAHİYETİ ve GÖREVLERİ
Devriye hizmeti görevlileri;

 1. Üniformalı devriye görevlisi güvenlik hizmetinin temelidir.
 2. Mahalde suç işleme eğilim ve niyetinde olanlar ile potansiyel suçlular üzeride etkilidir.
 3. Koruma altındaki halk üzerinde olumlu etki bırakır, güven duygusunu arttırır.
 4. Okul, fabrika, sinema, alışveriş merkezi gibi halkın yoğun olduğu bölgeleri sürekli kontrol eder.
 5. Hava, deniz, kara gibi toplu ulaşım araçlarının durak ve bilet satış noktalarında asayiş ve düzenin sağlanmasına yardımcı olur,
 6. Devriye Bölgesindeki olağandışı faaliyetler hakkında araştırma yapar,
 7. Bölgesindeki sorunlu yerler hakkında öncelikli kontrolleri yapar.
 8. Kendilerine yapılan herhangi bir çağrıya öncelikli olarak cevap verir ve olay mahalline hızlı bir şekilde intikal eder,
 9. Görev bölgelerinde oluşabilecek uyuşturucu maddler ile ilgili suçları, kaçakçılık ve küçüklere karşı laf atma, sarkıntılık gibi suçları kontrol eder.
 10. Görev yaptıkları tesislerdeki donanımları (jeneratör, anahtar, kapı, pencere, kamera vs.) kontrol eder.

B. DEVRİYE GÖREVLİSİNİN KORUYUCU GÖREVLERİ

 1. Görev sahası içerisindeki kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak,
 2. Görev alanında bulunan tesisleri kollamak ve korumak,
 3. Gerçekleşebilecek doğal afetler ile, can ve mal emniyeti ile ilgili koruyucu önlemleri almak,
 4. Suça konu olan eşyalara el koymak ve zaptedilen suç eşyalarını genel kolluk görevlilerine teslim etmek,
 5. Görevli olduğu sosyal etkinliklerde (toplantı, konser, düğün, cenaze, spor karşılaşması vs.) gerekli önleyici ve koruyucu önlemleri almak,
 6. Görev mahallinde zararlı olabilecek ilgisiz kişileri bölgeden uzaklaştırmak,
 7. Ağır ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gereken tedbirleri almak, ilgilileri bu konuda bilgilendirmek,
 8. Sabotaj yapılabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek,
 9. Suç işlemeye müsait ve suça meyilli olan şüpheli kişileri gözlemlemek,
 10. Seyyar satıcı, pazarlamacı ve benzer kişilerin durumlarını kontrol etmek,
 11. Olay yerini korumak ve mevcut delilleri muhafaza etmek.

C. DEVRİYENİN YARDIM GÖREVİ

 1. İlkyardım hususunda bilgi sahibi olmak,
 2. Kaza,yangın,doğal afet gibi olağandışı durumlarda insanlara yardım etmek,
 3. Yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, bunları ilgili kurumlara yönlendirmek,
 4. Kendisini sevk ve idare edemeyeceklerle malul ve acizlere, kaybolmuş ya da yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım etmek,
 5. Kaybolan, yer soran ve benzeri zaruri isteklerde bulunan vatandaşlara yardım etmek,
 6. Sokaklarda gezinen veya ikametini tarif edemeyen insanlara yardım etmek, adres ve ailelerini bulmasını temin etmek,

D. DEVRİYE HİZMETLİLERİNİN ADLİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

 1. İşlenen suça el koymak, suçun devamını önlemek, suçluları yakalayarak genel kolluk birimlerine teslim etmek, (CMK Mad.90)
 2. Olay yerini muhafaza etmek. Delillerin kaybolması ve değişmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almak, (CMK Mad. 168)
 3. Görevli olduğu yerlerde; Haklarında yakalama, tutuklama ve mahkumiyet kararı bulunan sanık ve hükümlüleri yakalamak ve bunları emmiyet teşkilatına teslim etmek,
 4. Suç eşyası olma ihtimali bulunan eşyaları koruma altına almak ve bunları genel kolluk görevlilerine teslim etmek,

Sonuç olarak; Devriye hizmetleri ile görevli özel güvenlik görevlileri dış görünüş yani eşkal tarifi konusunda tecrübeli, müphem şahıslar ve süpheli durumlar karşısında duyarlı, tehlikeleri önceden sezebilen, görev alanını devamlı bir şekilde kontrol altında tutan devriye özellikleri arzetmelidir.

» Devriye Hizmetleri hakkında

İlgili Konular :

3 ilintili bilgi. Konu: “Devriye Hizmetleri”

 1. [...] içi özel güvenlik devriye [...]

 2. [...] içi güvenlik devriye [...]

 3. [...] ve gündüz devriye gezen güvenlik personeli güvenlikle ilgili görülen aksaklıklara anında müdahale [...]
Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız

Özel Haberler

İstanbul Emniyet Teşkilatı Telefonları

 • Anadolu Yakası
  • Adalar (Büyükada) 02163825010
   Adalar Polis Merkezi :02163826036
   Heybeliada : 02163518424
   Burgazada : 02163811308
   Kınalıada : 02163814040
  • Ataşehir 02165808704 – 02165808705
   Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım : 02163171020 – 02163241790
   İçerenköy : 0216576 61 22 – 02165755554
   Şehit Salih Sevgican : 02164156493
  • Beykoz 02163310272 – 02163310274
   Kavacık : 02164654384 – 02164657678
   Paşabahçe : 02163310207 – 02164136060
   Anadolu Kavağı : 02163202035
  • Çekmeköy 02166427121 – 02166427122
   Çekmeköy Polis Merkezi : 02166427123
  • Kadıköy (Sahrayıcedid) 02164113072 – 02164116383
   İskele : 02163364339
   Göztepe : 02164781720
   Hasanpaşa : 02164021414 – 02164021415
   Bostancı Şehit Semih Balaban :02166587820 - 02163613138
  • Kartal 02163533959 – 02163535330
   Topselvi Şehit Ali Kaya Erdem : 02163531770
   Kartal Şehit Selahattin Aslantepe : 02163534084
   Yakacık Şehit Aydın Barış : 02163771794 – 02163090036
  • Maltepe (Bağdat Caddesi) 02164585200
   Maltepe Cumhuriyet :02164597070 - 02164597575 - 02164598393
   Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş : 02163765877 - 02164277370 - 02163764847
   Küçükyalı : 02164172245 – 02163660374
  • Pendik 02163546363 – 02163542093
   Pendik Şehit Adil Gözalıcı : 02163548822 - 02163902374
   Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar : 02163968727
   Esenyalı Şehit Fehim Çakır : 02164933592
  • Sancaktepe 02165619280
   Sancaktepe Polis Merkezi : 02164308155 – 02164309411
  • Sultanbeyli 02163988672 – 02164966003
   Sultanbeyli Polis Merkezi : 02163988673
   Ahmet Yesevi : 02165927155 – 02165921067
  • Şile 02167115126 – 02167112087
   155 Şile Polis İmdat : 02167112124
   Şile Polis Merkezi : 02167114186 – 02167115125
  • Tuzla 02163957998 – 02163958321
   Tuzla Polis Merkezi : 02163951155
   Şifa Şehit Fadıl Şişman : 02164234512 - 02164234513
  • Ümraniye 02164121814 – 02163290997
   Ümraniye Polis Merkezi : 02163351860
   Dudullu Şehit İsmail Akkoyun : 02164667656 – 02164667657
  • Üsküdar 02164923500 – 02164955000
   Doğancılar Ş T M : 02165530184
   Çengelköy Sabancı : 02163217206
   Beylerbeyi : 02163215500
 • Avrupa Yakası
  • Arnavutköy (Gaziosmanpaşa) 02126820801
   Yavuz Selim : 02126810533 – 05058914016
   Toplum Destekli Polis Büro Amirliği : 02126820717
  • Avcılar 02124234230126
   Avcılar Polis Merkezi : 02125913993 – 02125099609
   Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu : 02126906940 – 02126906941
  • Bağcılar 02126044000
   Bağcılar Polis Merkezi : 02126044021
   100 Yıl Kemalpaşa : 02125154545 – 02126513333
   Güneşli : 02126518400 – 02126514700
  • Bahçelievler 02124421923 – 02124421924
   Bahçelievler Polis Merkezi : 02126410132 – 02125559900
   Kocasinan : 02126412988 – 02126439800
   Yenibosna 75 Yıl : 02124516132 – 02124516173
  • Bakırköy (İncirli) 02125704141 - 02125704142 - 02125704143 - 02125704144
   Ataköy : 02125598322 – 02125599745
   Kartaltepe : 02125721181 – 02125438281
   Şenlikköy : 02126634205
   Osmaniye : 02125716184 – 02125713898
  • Başakşehir 02124885799
   Güvercintepe : 02126872234
   Başakşehir Polis Merkezi : 02124889578
   Bahçeşehir : 02126692621
  • Bayrampaşa 02125440888 – 02125442012
   Bayrampaşa Polis Merkezi : 02125761514 – 02126137672
   Yıldırım : 02126184038
   Esenler Otogar : 02126582450 – 02126582452
  • Beşiktaş (Yıldız Parkı) 02123275280 - 02123275281 - 02123275282 - 02123275283 - 02123275284 - 02123275285 - 02123275286
   Arnavutköy : 02122636007
   Beşiktaş : 02123275277 – 02123275274
   Levent: 02122641800
   Etiler Şehit Naci Soydan : 02122631767 – 02122631778
  • Beylikdüzü 02128791021 - 02128791022
   Beylikdüzü Polis Merkezi : 02128806600
  • Beyoğlu 02122381018 – 02122535739
   Taksim : 02122930397
   Haliç : 02122504021 – 02122503136
   Karaköy : 0212292558
   Kasımpaşa: 02122504101
  • Büyükçekmece 02128820203 – 02128820304
   155 Polis İmdat: 02128822489
   Büyükçekmece Polis Merkezi: 02128808200 – 02128808201
  • Çatalca 02127891050 – 02127891510
   155 Polis İmdat: 2127892261
   156 Polis İmdat: 2127892262
   Çatalca Polis Merkezi: 02127891523
  • Eminönü 02125268101 - 02125268102
  • Esenler (Atışalanı) 02124294112 - 122 / 02124294411 - 02124294412
   Esenler Polis Merkezi : 05058914041
  • Esenyurt 02126207100
   Esenkent Ek Hizmet Binası Santrali: 02126726884
   Esenyurt Polis Merkezi: 02126203838
   Kıraç : 02126899200
  • Eyüp 02125010874 – 02125442662
   Eyüp Polis Merkezi: 02125811317 – 02125645262
   Alibeyköy Şehit Atıf Ödül : 02126265927
   Göktürk Kemerburgaz : 02123603075 – 02123603076
  • Fatih (Cağaloğlu) 02125268100
   Aksaray: 02125304626 – 02126326090
   Şehremeni : 02125348053 – 02125349252
   Sirkeci : 02125222670
   Kumkapı : 02125182293
   Beyazıt : 02125190800
   Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes : 02126316521 – 02126350875
  • Gaziosmanpaşa 02124776704 – 02124176712
   Gaziosmanpaşa Polis Merkezi: 02125814747
   Küçükköy Şehit Tevfik Arslan : 02125379799
   Karadeniz : 02125379597
  • Güngören 02125543858 – 02125539672 – 02125575787
   Güngören Polis Merkezi: 02125576178
   Merter Şehit Osman Kahraman : 02126373727
  • Kağıthane 02122952828 – 02122952831
   Çağlayan : 02122245562 – 02122345050
   Gültepe : 02122642118 – 02122830303
   Sanayi : 02122837000
  • Küçükçekmece (Sefaköy) 02124250864-65-66 – 02124262222
   Sefaköy : 02124952383 – 02124952384
   Halkalı Şehit Ahmet Zehir : 02126964181
   Küçükçekmece Polis Merkezi: 02126245443
   İkitelli Şehit Zeki Kaya : 02126938317
   Kanarya : 02126240646 – 02126246600
  • Sarıyer 02123233636
   Şehit Şeker Aktaş : 02122180627 – 02122180628
   Emirgan : 02122775679
   İstinye Şehit Muhsin Bodur : 02122297013 – 02122775771
   Tarabya : 02122620019 – 02122620103
   Armutlu Fatih Sultan Mehmet : 02123234376
  • Silivri 02127273600 - 02127273601 - 02127273602
   155 Polis İmdat: 02127272760
   Silivri Polis Merkezi: 02127272202
   Selimpaşa Şehit Emin İpşir : 02127318200 - 02127318201
  • Sultangazi 02124767614 – 02124764979
   Sultançiftliği Şehit Mustafa Tercan : 02126191937
   Gazi : 02125364914
   Esentepe : 02126060707
  • Şişli (Mecidiyeköy) 02122144295
   Şişli Polis Merkezi : 02122483327
   Feriköy: 02122406401
   Şehit Mürvet Akpınar : 02122893132
   Harbiye : 02122361789
   Kuştepe : 02122728068 – 02122728069
  • Zeytinburnu 02125479761 – 02125479763
   Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün : 02125827112
   Merkezefendi : 02124819295

Kavramlar

 • devriye görevleri
 • devriye nedir

 • Devriye Hizmetleri
 • devriyenin görevleri
 • devriye
 • devriye hizmeti nedir
 • devriye yönergesi
 • devriye görevi nedir
 • özel güvenlik devriye nedir
 • devriyenin dikkat etmesi gereken hususlar
 • özel güvenlik devriye
 • özel güvenlik devriye hizmetleri
 • devriye hizmetleri yönergesi
 • devriye yöntemleri
 • devriye cesitleri
bakırköy rehberi Academik Bloglar net kayıt bir sayfa Top Of Blogs TOPlist TOP list TOPliste
Şirketler   Şirketler sektorden
Sitehotvsnot Türkiye listesi Türkçe Dizin