Güvenlik ile ilgili sözler

GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER Bu bilimsel incelemede önemli kişi ve yazarların güvenlik ile ilgili özlü sözleri derlenmiştir. Bu sözler ile güvenlik, korunma, özgürlük, psikoloji, felsefe, yasalar ve hukuk kavramlarının ne kadar içiçe girdiğini gözlemleyebilir, aktif özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor iseniz yaptığınız görevin önemini daha iyi kavrayabilirsiniz. GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER, DEYİMLER, DEYİŞLER ve  ATASÖZLERİ [...]

devam...

GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Bu bilimsel incelemede önemli kişi ve yazarların güvenlik ile ilgili özlü sözleri derlenmiştir. Bu sözler ile güvenlik, korunma, özgürlük, psikoloji, felsefe, yasalar ve hukuk kavramlarının ne kadar içiçe girdiğini gözlemleyebilir, aktif özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor iseniz yaptığınız görevin önemini daha iyi kavrayabilirsiniz.

GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER, DEYİMLER, DEYİŞLER ve  ATASÖZLERİ :

 • Güvenlik; Değer yargılarınızı, kimliğinizi, duygusal kuvvetinizi, özgüveninizi, kişisel temel gücünüzü ya da eksikliğini temsil eder. (Stephen Covey)
 • Milli savunma, iç ve dış güvenliği sağlamakla gerçekleşir. (Mustafa Kemal Atatürk)
 • Güvenilir bir güvenlik ordusu, güvenli bir sınırdan daha iyidir. (BR Ambedkar)
 • Görev ve namus. Bunlar sadece güvenlik görevlileri için sık sık tekrarlanıyor. (Chris Galford , At Faith End’s eserinden)
 • Benimle beraber burada savaşan bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki üzerimizde bulunan vatan ve namus görevini tam olarak yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur! Uyku ve istirahat aramanın, bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebep olabileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın benimle aynı düşüncede olduklarına ve düşmanı bütünüyle denize dökmedikçe yorgunluk işaretleri göstermeyeceklerine şüphe yoktur! (1918, Ruşen Eşref Onaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, 1930, s. 47, Atatürk’ün Çanakkale Savaşları sırasında verdiği bir emrin son sözleri)
 • Güvenlik olmadan bir ev, bir ev olamaz! (Mehmet Murat İldan)
 • Güvenlik hissi ölümlülerin baş düşmanıdır. (William Shakespeare)
 • Geçici güvenlik için özgürlüğünü satan insanlar sonunda onu da kaybedecektir. (Benjamin Franklin)
 • Korku olan yerde güvenlik yoktur. (Felix Frankfurter)
 • Dünyada mutlak güvenlik yoktur. Sadece fırsatlar vardır. (Douglas MacArthur)
 • Savunma sınırı yoktur, savunma yüzeyi vardır. O yüzey tüm vatandır. (M.K.Atatürk 1921 Nutuk 2, s. 618)
 • NBA’de dünyanın en iyi güvenlik görevlileri vardır. Bu nedenle hergece yüzden her gece oynamaya hazır gelmesi önemlidir. (Steve Nash)
 • Gerçek güvenlik diye bir şey yoktur. Hiç olmamıştı. (Germaine Greer)
 • Güvenlik tehlikeyi de üretir. (Samuel Johnson)
 • Türk vatandaşı kesin olarak bilmelidir ki, bir milletin insanlık ve uygarlık aleminde yükselmesi ve başarılı olması, yalnız ve ancak kendi kuvvetine dayanarak, özgürlük ve bağımsızlığını dokunulmaz bulundurmasıyla mümkündür. Bunun başka çare ve yolu yoktur. Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi, manevi özveriyi göze aldırmayan bir millet, tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçirir. (1930,Afetinan, M.B. ve M.K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 118)
 • Doğru güvenlik paradoksal büyüme, reform, gelişim ve değişim ile olur. (Anne Morrow Lindbergh)
 • Yarım hazırlık ile, yarım önlemler ile yapılacak saldırı, hiç saldırıda bulunmamaktan daha çok fenadır. (M.K.Atatürk 1922 Nutuk 2, s. 636)
 • Yalnızca haksız kavga kaybedilir. (Janet Morris, Chris Morris)
 • Savaş meydanlarında düşmanlara üstün gelenler ve zafer kazanmış olan milletler çoktur. Fakat gerçek zafer, gerçek zafere daima aday olabilmek, zaferde gerekli olan kuvvetlerin kaynaklarını yükseltmekle, güçlendirmekle mümkündür. (1923, Taha Toros, M.K. Atatürk’ün Adana Seyahatleri, s. 17)
 • Çoğu insan para kazanmak suretiyle güvenliğini sağladığını sanır. Para sadece özgürlük için kazanılacaksa, ona hiç sahip olamazsınız. Gerçek güvenlik, bilgi, deneyim ve yeteneğin bir arada olduğu birikimdir. Bunlar olmadan, para pratikte işe yaramaz. (Henry Ford)
 • Kendimizi güvenli hissetmemeye ayarlarız. Ama güvensizliğe tahammül etmek de görevimizdir. (Erich Fromm)
 • Sadece güvensiz güvenlik olmaması için çaba harcıyoruz. (Wayne Dyer)
 • İnsanların güvenini kaybedeceğime, para kaybetmeyi tercih ederim. (Robert Bosch)
 • Ölümlüler için emin bir şey yoktur. (Horace)
 • Birçok insan kendini güvende hissetmez. Çünkü onlar her zaman parasını, işini, eşini, sağlığını vs. kabyetmekten endişe ederler. Oysa tek güvenlik kişinin kendisini her geçen gün geliştirmesi, yaşam kalibresini arttırması ve iş, aile, arkadaşlar ve şirketinin değerli olduğunun farkına varması ile gerçekleşir. (Tony Robbins)
 • Daha fazla güvenlik aramayın. Çünkü her zaman azı olur. Ama sürekli seçenekleri değerlendirerek daha iyi güvenliği sağlamanın yollarını aramalısınız. (Brian Tracy)
 • Ben pahallı hediyeler istemiyorum. Herhangi bir şey satın almak istemiyorum. İstediğim herşeye sahibim. Ben sadece çevremde beni güvende ve emin hissettiren kişiler istiyorum. (Prenses Diana)
 • Mutlak emniyeti arzu etmek her büyük ve asil teşebbüse karşı engel olur. (Tacitus)
 • Eğer sürekli güvenlik istiyorsanız hapse girin. Orada insanları besliyorlar, giydiriyorlar, tıbbi bakımı ile ilgileniyorlar. Ama orada tek eksik şey özgürlüktür. (Dwight D. Eisenhower)
 • Minimum güvenlik, maksimum acı … ( Walter M. Miller)
 • Savaşta kuvvetten çok, kuvveti amaca uygun yönetmek önemlidir. (1915 Mustafa Kemal, Anafartalar M.A.T., s. 23)
 • Kendimizi güvensiz ve belirsizlik içinde bulmak istemiyorsak tüm toplum ve ortak hayat için güvenliği tesis etmek gerekir. (Jane Addams)
 • Özgürlük ve güvenlik dünyadaki barışı güçlendirecek en önemli etmenlerdir. (Ronald Reagan)
 • Biz duvarları olan bir dünyada yaşıyoruz ve bu duvarların silahlı erkekler tarafından korunması gereklidir. (Aaron Sorkin, A Few Good Men – Birkaç iyi adam filminden)
 • Hassas belirtiler (ince detaylar, bulgular) güvenliği arttırmaya yarar. Toba Beta (Endonezyalı yazar)
 • İnsan güvenliği her rasyonel birey değil, isyan etmenin daha karlı olduğunu hesaplayan bir sisteme bağlıdır. (Mark Gough)
 • Yenilik ve Güvenlik: yenilik, güvenlik, güvenlik yenilik. (John Crowley , Yenilik: Dört Hikaye kitabından)
 • Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle, söz konusu cephe, verilen kuvvetle tam olarak orantılı dar bir cephe olmayıp da böyle yüzlerce kilometre uzunluğunda bulunursa, bu cephenin şurasında ve burasında bulunan zayıf bir kuvvetin sonuna kadar savunmasını kabul etmek, bütün plânları ve kararları yanılgıya yöneltir. Cepheler delinebilir, buna karşı önlem, delinen kısmı derhal kapamaktan ibarettir. Bu ise, cephe üzerindeki kuvvetlerden başka, geride, yedekte, kuvvetli birlikler bulundurmakla mümkündür. (M.K.Atatürk, 1920 Nutuk Il, s. 464-465)
 • Birinin başarısı diğerinin korunmasına yardımcı olur. Bunlar; Özgürlük ve güvenliktir. (ABD 11 Eylül Komisyon raporundan…)
 • Güvenlik bir yanılsamadır, ama hoş bir tanesidir. (James Rozoff)
 • Matematik güvenliktir. Kesinlik, Hakikat, Güzellik, İçeriği, Yapısı, Mimarisi. Matematik dediğimiz zaman insan bilgisinin bir kısmını görürsünüz. Bu diferansiyel topoloji veya fonksiyonel analiz, ya da Homolojik cebir olsun, hepsi bir şeydir. Bunlar aynı şeyin değişik yüzleridir. Bu arabağlantı, mimarlık, güvenli hakikat ve güzellik. Matematik benim için budur. (Paul R. Halmos)
 • Ev herhangi bir yer değildir. Güvenliği, öngörülebilirliği, güvenilirliği ve kalıcılığı ifade eder. (Csaba Gabor-B.)
 • Ne olursa olsun, bir kişiyle ya da bir yerde ne kadar güvenli hissettiğin önemli. Yoksa dünyamızda emniyetin bir hayalden ibaret olduğunu söyleyebilirim. (Yasmine Galenorn, Gece Görüş eserinden)
 • Güvenlik bir şeyler ile başa çıkmaktır, bir şeylere sahip olmak değil. (Susan Jeffers)
 • Karmaşa güvenliğin baş düşmanıdır. (Niels Ferguson)
 • Biz güvenlik kuralları ve yasaları sevmiyoruz. Ama onlar olmadan erkekler, belki de en tehlikeli yaratıklar olurlardı. (Amit Kalantri)
 • Eğer bütünlüğü kaybederseniz, ayrıca kimliğinizi, şahsiyetinizi ve onurunuzu kaybedersiniz. Dürüstlük, tevazu ve güvenliktir. Bu bizim önceliğimiz olmalı! (Israelmore Ayivor)
 • Güvenlik iki ucu keskin kılıçtır. Bir çitle çevrili yeri korurken, aynı zamanda korunanı hapseder. (Mokokoma Mokhonoana)
 • Ve şimdi denizaltılar toplu cinayet için var. Toplu katliamı caydırmak için aptalca tek yol ise yine global cinayet silahları. (John Steinbeck , Charley ile Seyahatler: Amerika Peşinde)
 • Küreselleşme çağında, her şey birbirine bağlıdır. Dünyanın bir parçasındaki bir sorun kesinlikle dünyanın diğer bölgelerini de etkileyecektir. Bu fenomen aynı zamanda savunma ve güvenlik bağlamında da geçerlidir. Bir devlet ile bir çatışma komşu ülkelerde de etkileri doğuracak veya diğer ülkeler de aynı bölgede genişletilmiş çatışmalara girecektir. Bu nedenle, ortak savunma ve güvenlik sorunlarını mücadelede işbirliği çabaları esasen gereklidir. (Agus Harimurti Yudhoyono)
 • Korunmasız bir varlık olmak korkunç. (Colm Tóibín , Usta eserinden)
 • Sağlam bir devlet yaşamı için, ordunun gerekliliğine kanıt aramak gereksizdir. Etrafındaki devletler silâhlı oldukça, hayır, dünya yüzünde bir tek silâhlı devlet bulundukça görevini bilen bir devlet, bütün antlaşmalara rağmen ve bütün antlaşmalarla beraber kendi güvenliğini her şeyden evvel kendi kuvvetine dayandırır. (1930, Afetinan, M.B. ve M.K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 117)
 • Geleceğin başarısı, güvenliğin başarısına bağlıdır. (Israelmore Ayivor)

Not: Konuyu sadece özel güvenlik ile ilgili sözler ile sınırlandırmayarak genel olarak güvenlik hakkındaki önemli cümle, slogan ve sözlerden oluşturduk. Güvenlik ile ilgili sözler arasında tercüme hatalarımız olduysa lütfen bildiriniz. Zira bunların tamamı bilim adamları, Türk ve yabancı devlet büyükleri, yazarlar, filozoflar ve düşünürler tarafından hazırlanmış çeşitli bilimsel eserlerden Türkçe’ye çevirilerek derlenmiştir. İşbu sayfadaki güvenlik sözleri tercümeleri ile ilgili telif hakları ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ.’ne aittir.

» Güvenlik ile ilgili sözler hakkında

İlgili Konular :

Yoruma kapali.
Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız

Özel Haberler

İstanbul Emniyet Teşkilatı Telefonları

 • Anadolu Yakası
  • Adalar (Büyükada) 02163825010
   Adalar Polis Merkezi :02163826036
   Heybeliada : 02163518424
   Burgazada : 02163811308
   Kınalıada : 02163814040
  • Ataşehir 02165808704 – 02165808705
   Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım : 02163171020 – 02163241790
   İçerenköy : 0216576 61 22 – 02165755554
   Şehit Salih Sevgican : 02164156493
  • Beykoz 02163310272 – 02163310274
   Kavacık : 02164654384 – 02164657678
   Paşabahçe : 02163310207 – 02164136060
   Anadolu Kavağı : 02163202035
  • Çekmeköy 02166427121 – 02166427122
   Çekmeköy Polis Merkezi : 02166427123
  • Kadıköy (Sahrayıcedid) 02164113072 – 02164116383
   İskele : 02163364339
   Göztepe : 02164781720
   Hasanpaşa : 02164021414 – 02164021415
   Bostancı Şehit Semih Balaban :02166587820 - 02163613138
  • Kartal 02163533959 – 02163535330
   Topselvi Şehit Ali Kaya Erdem : 02163531770
   Kartal Şehit Selahattin Aslantepe : 02163534084
   Yakacık Şehit Aydın Barış : 02163771794 – 02163090036
  • Maltepe (Bağdat Caddesi) 02164585200
   Maltepe Cumhuriyet :02164597070 - 02164597575 - 02164598393
   Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş : 02163765877 - 02164277370 - 02163764847
   Küçükyalı : 02164172245 – 02163660374
  • Pendik 02163546363 – 02163542093
   Pendik Şehit Adil Gözalıcı : 02163548822 - 02163902374
   Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar : 02163968727
   Esenyalı Şehit Fehim Çakır : 02164933592
  • Sancaktepe 02165619280
   Sancaktepe Polis Merkezi : 02164308155 – 02164309411
  • Sultanbeyli 02163988672 – 02164966003
   Sultanbeyli Polis Merkezi : 02163988673
   Ahmet Yesevi : 02165927155 – 02165921067
  • Şile 02167115126 – 02167112087
   155 Şile Polis İmdat : 02167112124
   Şile Polis Merkezi : 02167114186 – 02167115125
  • Tuzla 02163957998 – 02163958321
   Tuzla Polis Merkezi : 02163951155
   Şifa Şehit Fadıl Şişman : 02164234512 - 02164234513
  • Ümraniye 02164121814 – 02163290997
   Ümraniye Polis Merkezi : 02163351860
   Dudullu Şehit İsmail Akkoyun : 02164667656 – 02164667657
  • Üsküdar 02164923500 – 02164955000
   Doğancılar Ş T M : 02165530184
   Çengelköy Sabancı : 02163217206
   Beylerbeyi : 02163215500
 • Avrupa Yakası
  • Arnavutköy (Gaziosmanpaşa) 02126820801
   Yavuz Selim : 02126810533 – 05058914016
   Toplum Destekli Polis Büro Amirliği : 02126820717
  • Avcılar 02124234230126
   Avcılar Polis Merkezi : 02125913993 – 02125099609
   Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu : 02126906940 – 02126906941
  • Bağcılar 02126044000
   Bağcılar Polis Merkezi : 02126044021
   100 Yıl Kemalpaşa : 02125154545 – 02126513333
   Güneşli : 02126518400 – 02126514700
  • Bahçelievler 02124421923 – 02124421924
   Bahçelievler Polis Merkezi : 02126410132 – 02125559900
   Kocasinan : 02126412988 – 02126439800
   Yenibosna 75 Yıl : 02124516132 – 02124516173
  • Bakırköy (İncirli) 02125704141 - 02125704142 - 02125704143 - 02125704144
   Ataköy : 02125598322 – 02125599745
   Kartaltepe : 02125721181 – 02125438281
   Şenlikköy : 02126634205
   Osmaniye : 02125716184 – 02125713898
  • Başakşehir 02124885799
   Güvercintepe : 02126872234
   Başakşehir Polis Merkezi : 02124889578
   Bahçeşehir : 02126692621
  • Bayrampaşa 02125440888 – 02125442012
   Bayrampaşa Polis Merkezi : 02125761514 – 02126137672
   Yıldırım : 02126184038
   Esenler Otogar : 02126582450 – 02126582452
  • Beşiktaş (Yıldız Parkı) 02123275280 - 02123275281 - 02123275282 - 02123275283 - 02123275284 - 02123275285 - 02123275286
   Arnavutköy : 02122636007
   Beşiktaş : 02123275277 – 02123275274
   Levent: 02122641800
   Etiler Şehit Naci Soydan : 02122631767 – 02122631778
  • Beylikdüzü 02128791021 - 02128791022
   Beylikdüzü Polis Merkezi : 02128806600
  • Beyoğlu 02122381018 – 02122535739
   Taksim : 02122930397
   Haliç : 02122504021 – 02122503136
   Karaköy : 0212292558
   Kasımpaşa: 02122504101
  • Büyükçekmece 02128820203 – 02128820304
   155 Polis İmdat: 02128822489
   Büyükçekmece Polis Merkezi: 02128808200 – 02128808201
  • Çatalca 02127891050 – 02127891510
   155 Polis İmdat: 2127892261
   156 Polis İmdat: 2127892262
   Çatalca Polis Merkezi: 02127891523
  • Eminönü 02125268101 - 02125268102
  • Esenler (Atışalanı) 02124294112 - 122 / 02124294411 - 02124294412
   Esenler Polis Merkezi : 05058914041
  • Esenyurt 02126207100
   Esenkent Ek Hizmet Binası Santrali: 02126726884
   Esenyurt Polis Merkezi: 02126203838
   Kıraç : 02126899200
  • Eyüp 02125010874 – 02125442662
   Eyüp Polis Merkezi: 02125811317 – 02125645262
   Alibeyköy Şehit Atıf Ödül : 02126265927
   Göktürk Kemerburgaz : 02123603075 – 02123603076
  • Fatih (Cağaloğlu) 02125268100
   Aksaray: 02125304626 – 02126326090
   Şehremeni : 02125348053 – 02125349252
   Sirkeci : 02125222670
   Kumkapı : 02125182293
   Beyazıt : 02125190800
   Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes : 02126316521 – 02126350875
  • Gaziosmanpaşa 02124776704 – 02124176712
   Gaziosmanpaşa Polis Merkezi: 02125814747
   Küçükköy Şehit Tevfik Arslan : 02125379799
   Karadeniz : 02125379597
  • Güngören 02125543858 – 02125539672 – 02125575787
   Güngören Polis Merkezi: 02125576178
   Merter Şehit Osman Kahraman : 02126373727
  • Kağıthane 02122952828 – 02122952831
   Çağlayan : 02122245562 – 02122345050
   Gültepe : 02122642118 – 02122830303
   Sanayi : 02122837000
  • Küçükçekmece (Sefaköy) 02124250864-65-66 – 02124262222
   Sefaköy : 02124952383 – 02124952384
   Halkalı Şehit Ahmet Zehir : 02126964181
   Küçükçekmece Polis Merkezi: 02126245443
   İkitelli Şehit Zeki Kaya : 02126938317
   Kanarya : 02126240646 – 02126246600
  • Sarıyer 02123233636
   Şehit Şeker Aktaş : 02122180627 – 02122180628
   Emirgan : 02122775679
   İstinye Şehit Muhsin Bodur : 02122297013 – 02122775771
   Tarabya : 02122620019 – 02122620103
   Armutlu Fatih Sultan Mehmet : 02123234376
  • Silivri 02127273600 - 02127273601 - 02127273602
   155 Polis İmdat: 02127272760
   Silivri Polis Merkezi: 02127272202
   Selimpaşa Şehit Emin İpşir : 02127318200 - 02127318201
  • Sultangazi 02124767614 – 02124764979
   Sultançiftliği Şehit Mustafa Tercan : 02126191937
   Gazi : 02125364914
   Esentepe : 02126060707
  • Şişli (Mecidiyeköy) 02122144295
   Şişli Polis Merkezi : 02122483327
   Feriköy: 02122406401
   Şehit Mürvet Akpınar : 02122893132
   Harbiye : 02122361789
   Kuştepe : 02122728068 – 02122728069
  • Zeytinburnu 02125479761 – 02125479763
   Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün : 02125827112
   Merkezefendi : 02124819295

Kavramlar

 • güvenlik ile ilgili güzel sözler
 • güvenlikle ilgili sloganlar
 • özel güvenlik ile ilgili özlü sözler
 • güvenlikle ilgili güzel sözler
 • özel güvenlik sözleri

 • Özel güvenlikle ilgili güzel sözler
 • http://www ispozelguvenlik com tr/guvenlik-ile-ilgili-sozler/
 • güvenlik görevlisi sözleri
 • güvenlik sözleri

 • güvenlikle ilgili sözler
 • ozel guvenlik sozleri
 • güvenlik ile ilgili sloganlar
 • güvenlik ile ilgili özlü sözler
 • güvenlik ile ilgili sözler

 • guvenlik sozleri
bakırköy rehberi Academik Bloglar net kayıt bir sayfa Top Of Blogs TOPlist TOP list TOPliste
Şirketler   Şirketler sektorden
Sitehotvsnot Türkiye listesi Türkçe Dizin