İnovasyon Politikası

ISP GÜVENLİK İNOVASYON POLİTİKASI : Firmamız, sürekli inovasyonu şirket kültürü olarak benimseyerek ve organizasyonel inovasyon politikaları izleyerek, inovasyon yapma kabiliyetini geliştirmek üzere gerekli altyapı çalışmalarında bulunmakta, güvenlikte yeni fikirleri gerek firma ve gerekse çalıştığı projeler için kazanıma dönüştürme konusunda gerekli inovasyon süreçlerine önem vermektedir. ISP, başarı ve ilerleme adına yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya konması ve [...]

devam...

ISP GÜVENLİK İNOVASYON POLİTİKASI :

Firmamız, sürekli inovasyonu şirket kültürü olarak benimseyerek ve organizasyonel inovasyon politikaları izleyerek, inovasyon yapma kabiliyetini geliştirmek üzere gerekli altyapı çalışmalarında bulunmakta, güvenlikte yeni fikirleri gerek firma ve gerekse çalıştığı projeler için kazanıma dönüştürme konusunda gerekli inovasyon süreçlerine önem vermektedir. ISP, başarı ve ilerleme adına yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya konması ve emek-yatırım sürecini yöneterek, sektörde farklılık ve değişim yaratacak çeşitli inovasyon politikaları izlemektedir.

inovasyon politikaları

İnovasyon Politikası

İNOVASYON NEDİR?

İnovasyonun tanımı: Türkçe karşılığı özetle ama bir bütün olarak; “Ticari başarı getiren yenilik, değişim ve farklılık” olarak  tanımlanabilecek inovasyon terimi, Latince innovatus, İngilizce  ise innovation  kelimelerinden gelir.

İnovayon; Farklı, değişik ve yeni fikirler geliştirmek ve bu fikirleri uygulamaktır.  Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak biçimde yenilenmesi süreci olan inovasyon; Yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir.

İnovasyon problemlere kazançlı çözümler getirmektir.

İnovasyonun kaynakları; Yeni icatlar, yeni teoriler, yeni kavramlar ya da eskiden beri var olan yöntemlerin geliştirilerek yeniden uygulanmasıdır. Tüm bu değiştirme ve yenileme işlemine inovasyon denir.

İnovatör; Gözlemlediği sorunlara yaratıcı çözümler düşünür, prototipler üretir ve tasarladığı çözümleri uygular. İnovatör; Ürünlerin, hizmet ve süreçlerin daha iyiye, daha kolaya, daha güzele, daha ekonomik olana doğru evrilmesini sağlar.

İnovatif kurumlar inovatörlere ve girişimcilere rahat yaşam sahaları sağlarlar. Onlara yaratıcılıklarını sergileyecekleri fırsatlar, kaynak ve süreçler sunarlar. İnovatif kurumların liderleri değişimin sevildiği, desteklendiği, yeniliklere açık ve radikal fikirlerin bile rahatlıkla tartışıldığı kurum kültürleri yaratırlar.

İnovasyon Süreci ; SORUN -> FİKİR -> ARGE -> ÇÖZÜM  ve sonuçta YARATILAN KATMA DEĞER aşamalarını izler.

inovasyon süreçleri

İnovasyon Süreci

AR-GE (Araştırma-Geliştirme), inovasyon için gerekli en önemli faktörlerden biridir.  Fakat girişimsel inovasyon mevcut değilse, bir diğer ifadeyle AR-GE  uzmanının girişimcilik özelliği mevcut değilse, umulan değer yaratılamaz ve dolayısıyla  AR-GE sonuçları inovasyona çevrilemez. Bu nedenle teknoloji tabanlı şirketler dışında kalan tüm şirketlerde yürütülen inovasyon çalışmaları yalnızca “teknolojik inovasyon” değil, “organizasyonel inovasyon” ve “sunumsal inovasyon” da içerir. Teknoloji tabanlı kurumlarda teknolojik inovasyona ağırlık verilse de, organizasyonel ve sunumsal inovasyon için yeterli kaynak yaratılmadan başarı beklenemez.

Bu nedenle ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ. sunduğu ürün ve hizmetleri daha iyi, daha yararlı, daha kaliteli ve daha çekici hale getirmenin, yapılan  işlerin daha iyi, daha etkin ve daha verimli yapmanın yöntemlerini sürekli olarak araştırır, müşterilerinin değişen ihtiyaçları, yeni müşteri istekleri, global teknolojideki gelişmeler gibi parametreleri sürekli izleyerek ve değerlendirerek yeni inovasyon fikirleri geliştirmektedir.

İnovasyon Döngüsü aşağıdaki basamaklardan oluşur:

inovatif döngü

İnovasyon Döngüsü

Fırsatların değerlendirilmesi: Sürekli olarak fırsatları belirlemek ve değerlendirmek. Belirli veya belirsiz zamanlarda meydana çıkan veya çıkması muhtemel sinyalleri zaman kaybetmeksizin yakalamak.

Stratejik seçim: İnovasyona başlamak amacı ile stratejik açıdan en önemli fırsatın seçilmesi. Bu seçimi yaparken en önemli etmen müşterilerin ihtiyaç ve talepleridir.

Gereken bilgi donanımına sahip olmak: İnovasyon yapılacak konuda yazılı veya yazılı olmayan bilgilerin elde edilmesi, gerektiği takdirde alanında profesyonel bir uzmandan danışmanlık hizmeti almak, Üniversite ve Fakültelerden, Ar-Ge uzmanlarından hizmet almak.

Çözüm geliştirilmesi ve ticari hayata uyarlama: İnovasyon projesi tamamlandıktan sonra bunun uygulanması aşamasında ürün, hizmet  ya da süreç son halini alana kadar çalışmalar devam ettirilir. Sektörden devamlı alınan bilgilerle desteklenen geliştirme süreci, ürünün veya hizmetin pazarlanması veyahut sürecin ticari faaliyetlerde kullanılması ile devam eder.

Öğrenme: Bu basamak, diğer aşamalarda karşılaşılan başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli yeni bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına imkan sağlar. Öğrenme, bitmeyen tükenmeyen bir döngünün tetitkleyici noktası olup, inovasyonun sürekliliği açısından çok önemlidir.

FİRMAMIZIN İNOVASYON POLİTİKASI GEREĞİNCE BENİMSEDİĞİ KÜLTÜR VE ANLAYIŞ

İnovasyon politikaları geliştirebilmek farklı bir misyon, kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip olmak, değişim ve gelişmeye açık olmayı hedefleyen bir kalite politikasını gerektirir. Bu nedenle izlediğimiz kültür ve anlayış ;

inovasyon ve firma kültürü

İnovasyon Kültürü

Farklı Açıdan Bakmak

Farklı görmek; Dünyaya, yapılan hizmete ve yapılacak işe bakışı sorgulamak, farklı yönlerden bakmak.

Risk Almak

İnovasyon değişimi içerdiğinden risk almayı gerektirir. Başarılar da başarısızlıklar da tekrar değerlendirilir, riskler göze alınır. Bu aşamada fizibilite yapılır, riskler analiz edilir ve risk yönetimi gerçekleştirilir.

Yaratıcılık

İnovasyon bir fikirle başlar. Yaratıcılığı teşvik etmek için asla  hiçbir fikir eleştirilmez,  yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturulur.

Müşteriye Değer Vermek

İnovasyonun hedefi müşteri için katma değer yaratmaktır. Müşteri odaklı olunmalı, onlarla sürekli iletişim içinde olmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak, inovasyon fikirlerinin doğması ve gerçekleştirilmesi için en önemli başlangıç noktası ve ilham kaynağıdır.

Sorgulamak

İnovasyon fikirleri merak ve sorgulama ile doğar.  ”Neden, Nasıl, Neden olmasın, Neyi daha iyi yapabiliriz, Nasıl daha iyi yapabiliriz ?” gibi sorular ve bunlara bulunan cevaplar ile organizasyon, ürün ve hizmetler o denli farklılaşır, değişir ve gelişir.

Başarısızlığı Hoş Görmek

Alınan risklerin bir sonucu olarak inovasyon sürecinde hata yapmak doğaldır.  Bu nedenle iş geliştirmede yapılan hatalar ve başarısızlıklar hoş görülür ve yeni dersler alınır. Başarmak kadar başarmaya çalışmanın da önemli olduğu, düşüncenin cezalandırılmadığı kurumsal kültür oluşturulur.

İletişim – Etkileşim

Başarılı bir inovasyon için net bir iletişim, bilgi,  tecrübe ve açık bir fikir paylaşım ortamının bulunması gerekir.

Ekip Çalışması ve İşbirliği

İnovasyon fikirleri genellikle tek bir kişiden çıkar fakat değerlendirmek ve gerçekleştirmek için çok daha fazla kişiye ihtiyaç duyar.Bu nedenle inovasyon için iyi bir takım çalışması şarttır.

Network ve Güçlü ilişkiler

İnovasyon, güçlü ağlar ve güçlü ilişkilerin varlığına ihtiyaç duyar.  İnovasyon fikirlerinin doğması ve büyümesi ve gerekli bilgi akımının sağlanabilmesi için gerekli kişi ve kuruluşlar ile yakın  ilişki içinde olmak gereklidir.

Öğrenme ve Bilgi Yönetimi

İnovasyon döngüsünün en önemli kaynağı olan bilginin başarılı bir şekilde yönetilmelidir.  Bu sebeple, bireysel olarak edinilen bilgiyi kuruma maleden bir firma kültürü benimsenmelidir.

» İnovasyon Politikası hakkında

İlgili Konular :

Yoruma kapali.
Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız

Özel Haberler

İstanbul Emniyet Teşkilatı Telefonları

 • Anadolu Yakası
  • Adalar (Büyükada) 02163825010
   Adalar Polis Merkezi :02163826036
   Heybeliada : 02163518424
   Burgazada : 02163811308
   Kınalıada : 02163814040
  • Ataşehir 02165808704 – 02165808705
   Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım : 02163171020 – 02163241790
   İçerenköy : 0216576 61 22 – 02165755554
   Şehit Salih Sevgican : 02164156493
  • Beykoz 02163310272 – 02163310274
   Kavacık : 02164654384 – 02164657678
   Paşabahçe : 02163310207 – 02164136060
   Anadolu Kavağı : 02163202035
  • Çekmeköy 02166427121 – 02166427122
   Çekmeköy Polis Merkezi : 02166427123
  • Kadıköy (Sahrayıcedid) 02164113072 – 02164116383
   İskele : 02163364339
   Göztepe : 02164781720
   Hasanpaşa : 02164021414 – 02164021415
   Bostancı Şehit Semih Balaban :02166587820 - 02163613138
  • Kartal 02163533959 – 02163535330
   Topselvi Şehit Ali Kaya Erdem : 02163531770
   Kartal Şehit Selahattin Aslantepe : 02163534084
   Yakacık Şehit Aydın Barış : 02163771794 – 02163090036
  • Maltepe (Bağdat Caddesi) 02164585200
   Maltepe Cumhuriyet :02164597070 - 02164597575 - 02164598393
   Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş : 02163765877 - 02164277370 - 02163764847
   Küçükyalı : 02164172245 – 02163660374
  • Pendik 02163546363 – 02163542093
   Pendik Şehit Adil Gözalıcı : 02163548822 - 02163902374
   Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar : 02163968727
   Esenyalı Şehit Fehim Çakır : 02164933592
  • Sancaktepe 02165619280
   Sancaktepe Polis Merkezi : 02164308155 – 02164309411
  • Sultanbeyli 02163988672 – 02164966003
   Sultanbeyli Polis Merkezi : 02163988673
   Ahmet Yesevi : 02165927155 – 02165921067
  • Şile 02167115126 – 02167112087
   155 Şile Polis İmdat : 02167112124
   Şile Polis Merkezi : 02167114186 – 02167115125
  • Tuzla 02163957998 – 02163958321
   Tuzla Polis Merkezi : 02163951155
   Şifa Şehit Fadıl Şişman : 02164234512 - 02164234513
  • Ümraniye 02164121814 – 02163290997
   Ümraniye Polis Merkezi : 02163351860
   Dudullu Şehit İsmail Akkoyun : 02164667656 – 02164667657
  • Üsküdar 02164923500 – 02164955000
   Doğancılar Ş T M : 02165530184
   Çengelköy Sabancı : 02163217206
   Beylerbeyi : 02163215500
 • Avrupa Yakası
  • Arnavutköy (Gaziosmanpaşa) 02126820801
   Yavuz Selim : 02126810533 – 05058914016
   Toplum Destekli Polis Büro Amirliği : 02126820717
  • Avcılar 02124234230126
   Avcılar Polis Merkezi : 02125913993 – 02125099609
   Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu : 02126906940 – 02126906941
  • Bağcılar 02126044000
   Bağcılar Polis Merkezi : 02126044021
   100 Yıl Kemalpaşa : 02125154545 – 02126513333
   Güneşli : 02126518400 – 02126514700
  • Bahçelievler 02124421923 – 02124421924
   Bahçelievler Polis Merkezi : 02126410132 – 02125559900
   Kocasinan : 02126412988 – 02126439800
   Yenibosna 75 Yıl : 02124516132 – 02124516173
  • Bakırköy (İncirli) 02125704141 - 02125704142 - 02125704143 - 02125704144
   Ataköy : 02125598322 – 02125599745
   Kartaltepe : 02125721181 – 02125438281
   Şenlikköy : 02126634205
   Osmaniye : 02125716184 – 02125713898
  • Başakşehir 02124885799
   Güvercintepe : 02126872234
   Başakşehir Polis Merkezi : 02124889578
   Bahçeşehir : 02126692621
  • Bayrampaşa 02125440888 – 02125442012
   Bayrampaşa Polis Merkezi : 02125761514 – 02126137672
   Yıldırım : 02126184038
   Esenler Otogar : 02126582450 – 02126582452
  • Beşiktaş (Yıldız Parkı) 02123275280 - 02123275281 - 02123275282 - 02123275283 - 02123275284 - 02123275285 - 02123275286
   Arnavutköy : 02122636007
   Beşiktaş : 02123275277 – 02123275274
   Levent: 02122641800
   Etiler Şehit Naci Soydan : 02122631767 – 02122631778
  • Beylikdüzü 02128791021 - 02128791022
   Beylikdüzü Polis Merkezi : 02128806600
  • Beyoğlu 02122381018 – 02122535739
   Taksim : 02122930397
   Haliç : 02122504021 – 02122503136
   Karaköy : 0212292558
   Kasımpaşa: 02122504101
  • Büyükçekmece 02128820203 – 02128820304
   155 Polis İmdat: 02128822489
   Büyükçekmece Polis Merkezi: 02128808200 – 02128808201
  • Çatalca 02127891050 – 02127891510
   155 Polis İmdat: 2127892261
   156 Polis İmdat: 2127892262
   Çatalca Polis Merkezi: 02127891523
  • Eminönü 02125268101 - 02125268102
  • Esenler (Atışalanı) 02124294112 - 122 / 02124294411 - 02124294412
   Esenler Polis Merkezi : 05058914041
  • Esenyurt 02126207100
   Esenkent Ek Hizmet Binası Santrali: 02126726884
   Esenyurt Polis Merkezi: 02126203838
   Kıraç : 02126899200
  • Eyüp 02125010874 – 02125442662
   Eyüp Polis Merkezi: 02125811317 – 02125645262
   Alibeyköy Şehit Atıf Ödül : 02126265927
   Göktürk Kemerburgaz : 02123603075 – 02123603076
  • Fatih (Cağaloğlu) 02125268100
   Aksaray: 02125304626 – 02126326090
   Şehremeni : 02125348053 – 02125349252
   Sirkeci : 02125222670
   Kumkapı : 02125182293
   Beyazıt : 02125190800
   Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes : 02126316521 – 02126350875
  • Gaziosmanpaşa 02124776704 – 02124176712
   Gaziosmanpaşa Polis Merkezi: 02125814747
   Küçükköy Şehit Tevfik Arslan : 02125379799
   Karadeniz : 02125379597
  • Güngören 02125543858 – 02125539672 – 02125575787
   Güngören Polis Merkezi: 02125576178
   Merter Şehit Osman Kahraman : 02126373727
  • Kağıthane 02122952828 – 02122952831
   Çağlayan : 02122245562 – 02122345050
   Gültepe : 02122642118 – 02122830303
   Sanayi : 02122837000
  • Küçükçekmece (Sefaköy) 02124250864-65-66 – 02124262222
   Sefaköy : 02124952383 – 02124952384
   Halkalı Şehit Ahmet Zehir : 02126964181
   Küçükçekmece Polis Merkezi: 02126245443
   İkitelli Şehit Zeki Kaya : 02126938317
   Kanarya : 02126240646 – 02126246600
  • Sarıyer 02123233636
   Şehit Şeker Aktaş : 02122180627 – 02122180628
   Emirgan : 02122775679
   İstinye Şehit Muhsin Bodur : 02122297013 – 02122775771
   Tarabya : 02122620019 – 02122620103
   Armutlu Fatih Sultan Mehmet : 02123234376
  • Silivri 02127273600 - 02127273601 - 02127273602
   155 Polis İmdat: 02127272760
   Silivri Polis Merkezi: 02127272202
   Selimpaşa Şehit Emin İpşir : 02127318200 - 02127318201
  • Sultangazi 02124767614 – 02124764979
   Sultançiftliği Şehit Mustafa Tercan : 02126191937
   Gazi : 02125364914
   Esentepe : 02126060707
  • Şişli (Mecidiyeköy) 02122144295
   Şişli Polis Merkezi : 02122483327
   Feriköy: 02122406401
   Şehit Mürvet Akpınar : 02122893132
   Harbiye : 02122361789
   Kuştepe : 02122728068 – 02122728069
  • Zeytinburnu 02125479761 – 02125479763
   Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün : 02125827112
   Merkezefendi : 02124819295

Kavramlar

 • arc ogg firmasinin calistigi projeler

 • inovasyon gü

 • is guvenligi ile ilgili yaratici fikirler

 • anything

bakırköy rehberi Academik Bloglar net kayıt bir sayfa Top Of Blogs TOPlist TOP list TOPliste
Şirketler   Şirketler sektorden
Sitehotvsnot Türkiye listesi Türkçe Dizin