Silah Kullanma Yetkisi

Özel Güvenlik Silah Kullanma Yetkileri : ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ; Güvenlik mevzuatında silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve en son biçimini teşkil etmektedir. Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesi demek değildir. Bu nedenle silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve [...]

devam...

Özel Güvenlik Silah Kullanma Yetkileri :

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ;
Güvenlik mevzuatında silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve en son biçimini teşkil etmektedir. Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesi demek değildir. Bu nedenle silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve meşru müdafaa (kendini savunma) durumunda, saldırı veya saldırganı savuşturmak amacı ile ve son çare olarak silah kullanma yetkisine sahiptirler. Ancak bunun için silah kullanan özel güvenlik personelinin silahlı güvenlik sertifikası bulunması gerektiğinden, silahsız güvenlik personelleri tarafından silah kullanmaya izin verilmemektedir.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAH KULLANMASINI GEREKTİREN DURUMLAR :

 • Meşru müdafaa, ağır yaralanma veya ölüm veyahut ağır tehdide karşı üçüncü kişileri savunmak için,
 • İnsan yaşamını ciddi şekilde tehlikeye sokacak, sonuçları ağır bir suçun işlenmesini önlemek için,
 • Böyle bir tehlike yaşayan ve başkaca zorlayıcı eylemlere direnç gösteren şahsın yakalanması ya da kaçmasını önlenmek için daha hafif güvenlik tedbirlerinin yetersiz kalması durumunda

silah kullanabilirler.

ISP AŞ.nin ATEŞLİ SİLAH KULLANMA HAKKINA İLİŞKİN PRENSİPLERİ :

 1. Silah kullanacak kişi, kendisini özel güvenlik görevlisi olarak açıkça tanıtmalıdır.
 2. Görevli tarafından ateşli silahını kullanmak zorunda kalacağı konusunda açıkça uyarıda bulunmalıdır.
 3. Uyarının etkisini gösterebilmesi ve kişiye muhtemel riskleri muhakeme edebilmesi için yeterli süre tanınmalıdır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAH BULUNDURMA ve SİLAH TAŞIMA YETKİSİ

İLGİLİ MEVZUAT : 5188 sayılı yasanın 8.ci maddesi özel güvenlik görevlilerine verilen silah taşıma yetkisini düzenlemiş olup, 5188 sayılı kanunun 3.maddesinde de özel güvenlik görevlilerinin silah taşıyabilecekleri hususuna atıf yapılmıştır.

Yine özel güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına yönelik özel güvenlik hizmetleri kanunu uygulama yönetemeliğinin 24.cü maddesi; Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartların aranacağı hususu düzenlenmiştir.

Özel güvenlik görevlileri silahlı ve silahsız olmak üzere iki şekilde görev yaparlar. Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği güvenlik komisyonu tarafından belirlenir.

Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor karşılaşmalarında, sahne gösterileri ve benzeri organizasyon ve etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili şahıs ya da kuruluş tarafından sağlanır. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma ruhsatı (izni)verilebilir.

ÖGG. Silah Taşıma-Bulundurma Belgelerinin Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar :

 1. 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28.maddesi gereği kimlik kartında silah durumu kısmında “Silahlı” olarak görev yapabileceği belirtilen özel güvenlik görevlisinin, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber taşıdığı silahın Özel Güvenlik Silah Taşıma-Bulundurma Belgesini de taşıması gerekmektedir.
 2. Özel güvenlik görevlilerinin ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkarılması halinde 5188 sayılı Kanunun 20/c maddesi gereğince para cezası uygulanacağı ve çalışma izni iptal edilir.
 3. Özel güvenlik görevlisinin görev bitiminde, silahıyla birlikte özel güvenlik silah taşıma-bulundurma belgesinin de kuruluşça teslim alınması gerekmektedir.
 4. Özel güvenlik silah taşıma, bulundurma belgesinin kaybedilmesi durumunda silah  kayıp (zayii) bilgisi derhal ilgili Valiliğe bildirim yapılmalıdır.
 5. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahların, özel güvenlik görevlilerine tesliminde, her sayfası yöneticiler tarafından onaylı Devir Teslim ve Rapor Defteri’ne imza karşılığı devir teslimi yapılmalıdır.
 6. Özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgelerinin PVC ile kaplatılması gerekmektedir.

ÖGG. KİMLİK BELGELERİ VE SİLAH TAŞIMA- SİLAH BULUNDURMA BELGELERİ

Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartları görev alanı ve görev süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Kimlik kartı yakasında takılı olmayanlar özel güvenlik görevlilerine verilen yetkileri kullanamazlar. 5188 sayılı Kanunun geçici 1.inci maddesi ile, 2495 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlamış olan özel güvenlik teşkilatı personeline 5 yıl süreyle özel güvenlik izni verilmiş olduğundan, eğitim sertifikası ve ruhsat harcı aranmaksızın kimlik kartları yenilenecektir. Bu personele 2495 sayılı Kanuna göre verilmiş olan silah taşıma belgeleri iptal edilerek, 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Silah Taşıma-Bulundurma Belgesi kurumları adına düzenlenecektir. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının zayi olması halinde, çalışma izninin 5 yıl süre ile geçerli olması nedeniyle, eski kimlik kartındaki geçerlilik süresi işlenerek yenisi verilir.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 21.12.2004 tarih ve 4108 sayılı görüş yazılarında belirtildiği üzere; Sürekli nakit akışı olması nedeniyle silahlı olarak görev yapılmasının ilerde olması muhtemel olayların önlenebilmesi açısından Milli Piyango İdaresi ve bağlı birimleri ile Hipodromlarda özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabileceklerdir.

5188 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereği Üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında olduğu gibi, bağlı yurtlar da eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olması sebebiyle buralardaki özel güvenlik görevlilerinin silahsız olarak görev yapmaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre her ateşli silah için Özel Güvenlik Silah Taşıma-Bulundurma Belgesi düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır. Yönetmeliğin bu hükmü gereğince silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlileri kimlik kartı ve silah taşıma-bulundurma belgesini birlikte taşıyacaklardır. Madde hükmünde belirtilen görev belgesi, Yönetmeliğin ekinde yer almamakla birlikte kısa ve uzun süreli kişi koruma görevi ile para ve değerli eşya nakli görevi verilen personele, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından verilecek olan ve görevlinin açık kimlik bilgisi ile görevli bulunacağı yer, tarih ve güzergahı gösteren yazıdır.

» Silah Kullanma Yetkisi hakkında

İlgili Konular :

1 ilintili bilgi » Konu: “Silah Kullanma Yetkisi”

 1. [...] Özel Güvenlik Hukuku, Kişi Hakları ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında özel güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile yetkileri, güvenlik personelinin kimlik sorma, üst arama, gerektiğinde zor kullanma, yakalama, suçluyu takip etme ve suç işlenmesi kuvvetle muhtemel durumlara müdahale etme ve silah kullanma yetkileri, [...]
Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız

Özel Haberler

İstanbul Emniyet Teşkilatı Telefonları

 • Anadolu Yakası
  • Adalar (Büyükada) 02163825010
   Adalar Polis Merkezi :02163826036
   Heybeliada : 02163518424
   Burgazada : 02163811308
   Kınalıada : 02163814040
  • Ataşehir 02165808704 – 02165808705
   Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım : 02163171020 – 02163241790
   İçerenköy : 0216576 61 22 – 02165755554
   Şehit Salih Sevgican : 02164156493
  • Beykoz 02163310272 – 02163310274
   Kavacık : 02164654384 – 02164657678
   Paşabahçe : 02163310207 – 02164136060
   Anadolu Kavağı : 02163202035
  • Çekmeköy 02166427121 – 02166427122
   Çekmeköy Polis Merkezi : 02166427123
  • Kadıköy (Sahrayıcedid) 02164113072 – 02164116383
   İskele : 02163364339
   Göztepe : 02164781720
   Hasanpaşa : 02164021414 – 02164021415
   Bostancı Şehit Semih Balaban :02166587820 - 02163613138
  • Kartal 02163533959 – 02163535330
   Topselvi Şehit Ali Kaya Erdem : 02163531770
   Kartal Şehit Selahattin Aslantepe : 02163534084
   Yakacık Şehit Aydın Barış : 02163771794 – 02163090036
  • Maltepe (Bağdat Caddesi) 02164585200
   Maltepe Cumhuriyet :02164597070 - 02164597575 - 02164598393
   Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş : 02163765877 - 02164277370 - 02163764847
   Küçükyalı : 02164172245 – 02163660374
  • Pendik 02163546363 – 02163542093
   Pendik Şehit Adil Gözalıcı : 02163548822 - 02163902374
   Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar : 02163968727
   Esenyalı Şehit Fehim Çakır : 02164933592
  • Sancaktepe 02165619280
   Sancaktepe Polis Merkezi : 02164308155 – 02164309411
  • Sultanbeyli 02163988672 – 02164966003
   Sultanbeyli Polis Merkezi : 02163988673
   Ahmet Yesevi : 02165927155 – 02165921067
  • Şile 02167115126 – 02167112087
   155 Şile Polis İmdat : 02167112124
   Şile Polis Merkezi : 02167114186 – 02167115125
  • Tuzla 02163957998 – 02163958321
   Tuzla Polis Merkezi : 02163951155
   Şifa Şehit Fadıl Şişman : 02164234512 - 02164234513
  • Ümraniye 02164121814 – 02163290997
   Ümraniye Polis Merkezi : 02163351860
   Dudullu Şehit İsmail Akkoyun : 02164667656 – 02164667657
  • Üsküdar 02164923500 – 02164955000
   Doğancılar Ş T M : 02165530184
   Çengelköy Sabancı : 02163217206
   Beylerbeyi : 02163215500
 • Avrupa Yakası
  • Arnavutköy (Gaziosmanpaşa) 02126820801
   Yavuz Selim : 02126810533 – 05058914016
   Toplum Destekli Polis Büro Amirliği : 02126820717
  • Avcılar 02124234230126
   Avcılar Polis Merkezi : 02125913993 – 02125099609
   Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu : 02126906940 – 02126906941
  • Bağcılar 02126044000
   Bağcılar Polis Merkezi : 02126044021
   100 Yıl Kemalpaşa : 02125154545 – 02126513333
   Güneşli : 02126518400 – 02126514700
  • Bahçelievler 02124421923 – 02124421924
   Bahçelievler Polis Merkezi : 02126410132 – 02125559900
   Kocasinan : 02126412988 – 02126439800
   Yenibosna 75 Yıl : 02124516132 – 02124516173
  • Bakırköy (İncirli) 02125704141 - 02125704142 - 02125704143 - 02125704144
   Ataköy : 02125598322 – 02125599745
   Kartaltepe : 02125721181 – 02125438281
   Şenlikköy : 02126634205
   Osmaniye : 02125716184 – 02125713898
  • Başakşehir 02124885799
   Güvercintepe : 02126872234
   Başakşehir Polis Merkezi : 02124889578
   Bahçeşehir : 02126692621
  • Bayrampaşa 02125440888 – 02125442012
   Bayrampaşa Polis Merkezi : 02125761514 – 02126137672
   Yıldırım : 02126184038
   Esenler Otogar : 02126582450 – 02126582452
  • Beşiktaş (Yıldız Parkı) 02123275280 - 02123275281 - 02123275282 - 02123275283 - 02123275284 - 02123275285 - 02123275286
   Arnavutköy : 02122636007
   Beşiktaş : 02123275277 – 02123275274
   Levent: 02122641800
   Etiler Şehit Naci Soydan : 02122631767 – 02122631778
  • Beylikdüzü 02128791021 - 02128791022
   Beylikdüzü Polis Merkezi : 02128806600
  • Beyoğlu 02122381018 – 02122535739
   Taksim : 02122930397
   Haliç : 02122504021 – 02122503136
   Karaköy : 0212292558
   Kasımpaşa: 02122504101
  • Büyükçekmece 02128820203 – 02128820304
   155 Polis İmdat: 02128822489
   Büyükçekmece Polis Merkezi: 02128808200 – 02128808201
  • Çatalca 02127891050 – 02127891510
   155 Polis İmdat: 2127892261
   156 Polis İmdat: 2127892262
   Çatalca Polis Merkezi: 02127891523
  • Eminönü 02125268101 - 02125268102
  • Esenler (Atışalanı) 02124294112 - 122 / 02124294411 - 02124294412
   Esenler Polis Merkezi : 05058914041
  • Esenyurt 02126207100
   Esenkent Ek Hizmet Binası Santrali: 02126726884
   Esenyurt Polis Merkezi: 02126203838
   Kıraç : 02126899200
  • Eyüp 02125010874 – 02125442662
   Eyüp Polis Merkezi: 02125811317 – 02125645262
   Alibeyköy Şehit Atıf Ödül : 02126265927
   Göktürk Kemerburgaz : 02123603075 – 02123603076
  • Fatih (Cağaloğlu) 02125268100
   Aksaray: 02125304626 – 02126326090
   Şehremeni : 02125348053 – 02125349252
   Sirkeci : 02125222670
   Kumkapı : 02125182293
   Beyazıt : 02125190800
   Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes : 02126316521 – 02126350875
  • Gaziosmanpaşa 02124776704 – 02124176712
   Gaziosmanpaşa Polis Merkezi: 02125814747
   Küçükköy Şehit Tevfik Arslan : 02125379799
   Karadeniz : 02125379597
  • Güngören 02125543858 – 02125539672 – 02125575787
   Güngören Polis Merkezi: 02125576178
   Merter Şehit Osman Kahraman : 02126373727
  • Kağıthane 02122952828 – 02122952831
   Çağlayan : 02122245562 – 02122345050
   Gültepe : 02122642118 – 02122830303
   Sanayi : 02122837000
  • Küçükçekmece (Sefaköy) 02124250864-65-66 – 02124262222
   Sefaköy : 02124952383 – 02124952384
   Halkalı Şehit Ahmet Zehir : 02126964181
   Küçükçekmece Polis Merkezi: 02126245443
   İkitelli Şehit Zeki Kaya : 02126938317
   Kanarya : 02126240646 – 02126246600
  • Sarıyer 02123233636
   Şehit Şeker Aktaş : 02122180627 – 02122180628
   Emirgan : 02122775679
   İstinye Şehit Muhsin Bodur : 02122297013 – 02122775771
   Tarabya : 02122620019 – 02122620103
   Armutlu Fatih Sultan Mehmet : 02123234376
  • Silivri 02127273600 - 02127273601 - 02127273602
   155 Polis İmdat: 02127272760
   Silivri Polis Merkezi: 02127272202
   Selimpaşa Şehit Emin İpşir : 02127318200 - 02127318201
  • Sultangazi 02124767614 – 02124764979
   Sultançiftliği Şehit Mustafa Tercan : 02126191937
   Gazi : 02125364914
   Esentepe : 02126060707
  • Şişli (Mecidiyeköy) 02122144295
   Şişli Polis Merkezi : 02122483327
   Feriköy: 02122406401
   Şehit Mürvet Akpınar : 02122893132
   Harbiye : 02122361789
   Kuştepe : 02122728068 – 02122728069
  • Zeytinburnu 02125479761 – 02125479763
   Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün : 02125827112
   Merkezefendi : 02124819295

Kavramlar

 • özel güvenlik silah kullanma yetkisi

 • Silah Kullanma Yetkisi
 • özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi
 • ögg silah kullanma yetkileri
 • ozel guvenlik silah tasima
 • silah resmi
 • silah kullanma yetkileri
 • özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkileri
 • silah resimleri
 • ögg silah kullanma yetkisi
 • güvenlik görevlisi silah kullanma yetkisi
 • özel güvenlik silah kullanma yetkileri
 • silah

 • özel güvenlik görevlisi silah kullanma yetkisi
 • özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkileri
bakırköy rehberi Academik Bloglar net kayıt bir sayfa Top Of Blogs TOPlist TOP list TOPliste
Şirketler   Şirketler sektorden
Sitehotvsnot Türkiye listesi Türkçe Dizin