5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun

5188 sayılı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 5188 sayılı özel güvenlik kanunu ile 2004 yılına kadar her hangi bir yazılı bir yasal mevzuatı olmayan güvenlik sektörü, görev, yetki ve sorumlulukları ile koruma ve özel güvenlik hizmetleri hakkındaki hukuki düzenlemeler 5188 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup, 5188 sayılı yasa son değişiklikleri ile aşağıda aktarılmıştır; ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN […]

devam...

Özel Güvenlik Yönetmeliği

5188 sayılı yasa mucibince, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (özel güvenlik yönetmeliği) 07-10-2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş, böylelikle 5188 sayılı kanunun uygulaması hakkında izlenecek usuller ve esaslar hüküm altına alınmıştır. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25606 […]

devam...

Özel Güvenlik Kanunu Değişiklikleri

5188 sayılı özel güvenlik kanununda değişiklik öngören 6215 sayılı kanun değişiklikleri ile mevzuatta yeni düzenlemeler getirmiştir. 5188 sayılı yasada, 6215 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelere ilişkin maddeler aşağıda olup, 5188 sayılı kanunun son hali mevzuat bölümümüzde güncellenmiştir. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6215 Kabul Tarihi: 29/3/2011 MADDE 1- 10/6/2004 tarihli ve 5188 […]

devam...