Özel Güvenlik Mali Mesuliyet Sigortası

Zorunlu özel güvenlik mali mesuliyet sigortası kapsamı gereğince 5188 sk. 21.ci maddesinin amir hükmü uyarınca yapılması  zorunlu olan bir sigorta türü olup, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara […]

devam...