Belediye Güvenlik Hizmetleri

Belediye güvenlik hizmetleri, tüm kamusal alanlar gibi yoğun trafik alan Belediyeler için kritik hizmetlerdendir. Belediye özel güvenlik hizmeti veren ISP Güvenlik AŞ,  Belediye güvenliği konusunda uzman şirketlerden olup, Belediyelere güvenlik hizmetlerinin sağlanması konusunda profesyonel bir firmadır.   ISP AŞ.; Belediye binalarının iç ve dış çevre güvenliği, otopark ve yaya giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması, çalışan Belediye personelinin güvenliği gibi […]

devam...

Belediye güvenlik hizmetleri, tüm kamusal alanlar gibi yoğun trafik alan Belediyeler için kritik hizmetlerdendir. Belediye özel güvenlik hizmeti veren ISP Güvenlik AŞ,  Belediye güvenliği konusunda uzman şirketlerden olup, Belediyelere güvenlik hizmetlerinin sağlanması konusunda profesyonel bir firmadır.  

ISP AŞ.; Belediye binalarının iç ve dış çevre güvenliği, otopark ve yaya giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması, çalışan Belediye personelinin güvenliği gibi genel güvenliği sağlayan, savunma ve koruma ile ilgili tüm önlemleri almak amacıyla el dedektörleri, X-Ray cihazları, Metal kapı dedektörleri, turnikeler, emniyet şeritleri, bariyerler, otomasyon sistemleri ve CCTV kamera kontrol sistemleri gibi tüm güvenlik tedbirlerini sağlamaya yönelik teknolojik ekipmanlar eşliğinde Belediye güvenlik hizmeti sağlayan özel bir kuruluştur.  

ISP AŞ, Belediye güvenliği hizmetlerinde 5188 sayılı yasa şartlarına uygun, Belediye güvenlik görevlisi alımı konusunda aranan özellikleri haiz, silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip, konusunda uzman, profesyonel ve tecrübeli güvenlik görevlileri temin etmek, onların meslek içi oryantasyonlarını sağlamak ve modern teknoloji ürünü güvenlik cihazları ile donatmak suretiyle hizmet verir. 

Büyükşehir Belediyeleri

5188 sayılı kanunun tarafımıza verdiği hak gereğince tüm Türkiye’deki gerek İlçe Belediyeleri ve gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için uygulanan güvenlik görev ve yetkilerimiz özetle şunlardır;  

 1. Belediye Başkanlığı ve bağlı kuruluşları; Sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve mala zarar, memurları ve çalışanları zorla işten alıkoyma gibi her türlü tehdit ve tehlikere karşı korumak.
 2. Güvenliğini sağlamakla görevli oldukları Belediye tesisi alanına girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme ve kişilerin üstlerini dedektörler ile arama, eşyaları X-Ray cihazından ya da benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek.
 3. 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunun ilgili maddelerine göre yakalama ve yakalama sebebiyle orantılı arama.
 4. Görev alanı içerisinde olmak koşulu ile haklarında yakalama, tutuklama ya da mahkumiyet kararı bulunanları yakalama ve arama.
 5. Yangın, Deprem gibi doğal afet durumlarında imdat çağrısında bulunmak, görev alanındaki sivil savunma ekiplerine yardım etmek.
 6. Emniyet Müdürlüklerine derhal bildirilmek koşuluyla, aramalar esnasında suç teşkil eden ya da delil olabilecek veya suç teşkil etmekle birlikte tehlike doğurabilecek şüpheli eşyaları emanete alma.
 7. Bulunmuş veya terkedilmiş eşyayı emanete alma.
 8. Kişinin vücudu ya da sağlığı yönünden mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile yakalama.
 9. Olay mahalini ve delilleri koruma ve bu amaçla CMK ilgili maddesi gereğince yakalama yetkisi.
 10. Türk Medeni Kanununun 981 vd. maddelerine, Borçlar Kanununun 52’nci maddesine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 256’ncı maddesine göre zor kullanma yetkisi.
 11. Belediye Başkanlığı merkezi ve Güvenlik Görevlisi çalıştırma izni bulunan bağlı kuruluşlarda giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yapmak bu alan içinde şüpheli kişilerin dolaşmasını engellemek, kuruluşa ait olan ve girilmesi izin ve kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini önlemek, görev  alanı içinde meydana gelen her türlü kazalarda gerekli yardımları yapmak.
 12. Silahlı özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanununla verilmiş yetkisi gerektiği takdirde silahlarını savunma ve koruma amaçlı olarak kullanması.

ISP AŞ., eleman sayısına göre veya Belediye Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde; Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Amiri tayin ederek, özel güvenlik görevlilerinin çalışmalarını ve performanslarını gözetim altında tutar. Bunu yaparken Belediye mevzuatı, İş hukuku mevzuatı ve özel güvenlik hukuku mevzuatı gözönünde titizlikle bulundurulur.  

Bu kapsamda 4 yıllık üniversite mezunu veya emekli asker/polis kişilerden oluşan Özel Güvenlik Amirleri görevlendirilir.  

Özel güvenlik amirlerinin görevleri;  

 1. ISP Özel Güvenlik AŞ.’ni temsil eder,
 2. Güvenliğin yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
 3. Çalışmalarını yazılı ve sözlü emirler aracılığı ile yürütür,
 4. Güvenliğin sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
 5. Güvenlik personeli arasında görev dağılımı yapar,
 6. Güvenlik elemanlarının birinci sicil amiri olup, personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
 7. Şirketin çalışma usul ve esaslarını yürürlükteki mevzuat ve Belediye Başkanlığı kararları çerçevesinde belirler,
 8. Tüm birimlerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir,
 9. Belediye birimleri ve ISP Özel Güvenlik AŞ  ilgili birimleri arasında koordinasyonu sağlar,
 10. Üst birimlerce kendisine verilen diğer tüm görevleri yerine getirir.

 
Özel Güvenlik Amirinin Yetkileri : 

 1. Şirketimizin sorumluluğundaki görevlerin, Belediye Başkanlığı Makamınca uygun görülen programlar çerçevesinde yürütülmesi için karar verme, önlemler alma ve uygulatma yetkisi,
 2. Belediye güvenliğinde ihtiyaç duyulan yeni önlemlerin ve yetkilerin alınması için Belediye Başkanlığı’na öneri iletme yetkisi,
 3. Belediye ve ISP AŞ. arasındaki yazışmalarda özel yetki verildiği takdirde imza yetkisi,
 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu görevlilere, ISP AŞ. talimatlarında öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
 5. Güvenlik personelini denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
 6. Görevli elemanlarla ilgili sicil raporu düzenlemek,
 7. ISP Güvenlik AŞ.ne bilgi vermek koşuluyla bir güne kadar mazeret izni vermek, Belediye güvenlik görevlisi yıllık izin listesi tutmak.
 8. Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu ISP AŞ. ve Başkanlık Makamına öneride bulunmak.
 9. Yeni Belediye güvenlik görevlisi alımı için şirkete ve Başkanlığa öneri ve talepte bulunmak.
 10. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
 11. Belediye güvenlik hizmetleri faaliyet kapsamına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
 12. Belediye güvenliği ile ilgili olan, ISP AŞ ve Belediye Başkanlığı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi.

İstanbul Belediyesi

ISP AŞ, sadece yukarıdaki resimdeki listede bulunan İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Samsun gibi Büyükşehir belediyelerine değil, tüm Türkiye çapındaki belde belediyelerine de belediye güvenlik hizmetleri sunmayı, bu branşta kaliteden ödün vermemek kaydı şartı ile belediye güvenliği konusunda güvenilir bir firma olma yolunda hızla ilerlemeyi hedeflemektedir.

Yoruma kapali.



 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız