Para ve Değerli Eşya Nakli

KURYE GÜVENLİĞİ, DEĞERLİ EŞYA VE PARA NAKLİ Evrak, değerli eşya, para taşınmasında emanetiniz, öngörülen güvenlik paketi içerisinde zırhlı araçlarımızla istenilen noktaya belirlenen zaman diliminde, gerek görüldüğü takdirde eskort eşliğinde ISP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ tarafından teslim edilmektedir. Firmamız para ve değerli eşya nakli konusunda aşağıda belirtilmiş bulunan kurallar çerçevesinde çalışmaktadır; 1-Para ve değerli eşya […]

devam...

KURYE GÜVENLİĞİ, DEĞERLİ EŞYA VE PARA NAKLİ

Evrak, değerli eşya, para taşınmasında emanetiniz, öngörülen güvenlik paketi içerisinde zırhlı araçlarımızla istenilen noktaya belirlenen zaman diliminde, gerek görüldüğü takdirde eskort eşliğinde ISP ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ tarafından teslim edilmektedir.

Zırhlı araç ile para taşımacılığı

Zırhlı araç ile para taşıma ve güvenlik hizmetleri

Firmamız para ve değerli eşya nakli konusunda aşağıda belirtilmiş bulunan kurallar çerçevesinde çalışmaktadır;

1-Para ve değerli eşya naklinde kullanılacak silahlarla ilgili olarak, 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi “Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. …özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.” hükmü ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 27’nci maddesi “Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenir.

Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydedilir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-8’de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görevlileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.” hükmünce, maddede belirtilen hizmetlerin ifasında kullanılacak silahlar özel güvenlik görevlilerine değil özel güvenlik şirketlerine tahsis edilmekte ve şirketler demirbaşlarına kaydetmek suretiyle silahları görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerine kullandırmaktadırlar. Bu nedenle görev esnasında kullanılacak silahlar Devir Teslim ve Rapor Defteri’ne imza karşılığında görevli her özel güvenlik görevlisine kullandırılabildiğinden, silahlar özel güvenlik görevlilerine zimmetlenmeyecek, aynı doğrultuda araç başına silah kadrosu verilmeyecektir.

2-Para ve değerli eşya naklinin kurum/kuruluşlarca özel güvenlik şirketlerine gördürülebildiği de göz önünde bulundurulduğunda, ilgili kurum/kuruluş ya da özel güvenlik şirketinin adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı aracın bulunması yeterli kabul edilecektir. Aynı doğrultuda kurum/kuruluş ya da şirket uhdesine 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi gereğince silah kadrosu da verilebilecektir.

3-Nakillerde kullanılan zırhlı araçların, nakli yapılan kıymetin (altın, pırlanta, elmas gibi mücevherler, para ve döviz, hazine bonoları, kıymetli evrak olarak tanımlanan çek,senet gibi) teslim edileceği/teslim alınacağı ilgili yerin önünde trafik akışını zafiyete uğratmayacak şekilde makul bir süre (5-10 dakika) bekleme yapmasına müsaade edilecektir.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız