Arama ve El Koyma

ARAMA VE EL KOYMA NE DEMEKTİR: Arama, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için kişilerin üstleri (üst araması), konutları, işyerleri ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmadır. Şüphe altında bulunan şahısların yakalanması amacı ile yapılabileceği gibi somut delillerin ortaya çıkarılması umulan durumlarda da arama yapılabilir. El koyma nedir? El koyma kişinin, delil olabilecek […]

devam...

ARAMA VE EL KOYMA NE DEMEKTİR:

Arama, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerini elde etmek için kişilerin üstleri (üst araması), konutları, işyerleri ve benzeri yerlerde usulüne uygun olarak yapılan araştırmadır. Şüphe altında bulunan şahısların yakalanması amacı ile yapılabileceği gibi somut delillerin ortaya çıkarılması umulan durumlarda da arama yapılabilir.

El koyma nedir?
El koyma kişinin, delil olabilecek ya da müsadere edilmesi gereken bir eşya üzerindeki tasarruf yetkisinin rızası dışında, kamu gücü kullanılarak kaldırılmasıdır.

* Hukuki anlamda; TC. Anayasası 20.ci maddeye göre, el koyma kararı verme yetkisi hakime ait olup el koyma kararına itiraz dilekçesi ile yine mahkemeye yapılır.

Özel güvenlik hizmetlerinde el koyma yetkisi :

 • Adli El Koyma
  Özel güvenlik görevlisi, 5188 sayılı kanunun 7 nci maddesinin c ve d bentlerine göre yakaladığı şahıslar üzerinde yaptığı aramada elde ettiği suçun ispatında delil olabilecek ya da taşınması, bulundurulması, kullanılması ve alım-satımı yasak olan eşyaları muhafaza altına alarak tutanak ile (el koyma tutanağı) genel kolluk kuvvetlerine teslim eder.
 • Önleme El Koyması
  Özel güvenlik görevlileri, koruma ve güvenlik hizmeti verdikleri alanlara girmek isteyen kişilerin üzerindeki taşınması suç olmamakla birlikte tehlike teşkil eden eşyaları emanete alır. Bir belge karşılığı geçici olarak el konan ve kişinin rızası ile alınan bu eşyalar çıkışta tekrar sahibine teslim ve iade edilir.
 • Terk Edilen ve Bulunan Eşya
  Özel güvenlik görevlisi, güvenlik ve koruma sağlamakla görevli olduğu alan içerisinde, terk edilen ve kayıp-buluntu eşyaları emanete almakla da görevlidir. Emanete alınan eşya, maliki veya zilyedi (elmen, elde bulunduran kişi) müracaat ettiği takdirde kendisine, başvurmazsa genel kolluk güçlerine tutanakla teslim edilir.

El koyma yetkisi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ;

 1. El koyma işlemi için mutlaka bir TUTANAK tutulmalı (el koyma tutanağı), olgular ve sebepler yazılı hale getirilmelidir.
 2. El konulan eşyanın ayırt edici özellikleri belirtilmelidir.
 3. El konulan eşyanın hangi nedenle, ne zaman ve kimden alındığı belirtilmelidir.
 4. Olayın taraflarının açık kimlik bilgileri belirtilmelidir.
 5. Tutanağa tarafların imzaları alınmalıdır.
 6. Zapt edilen eşya değiştirilemeyecek ve kaybolmayacak bir biçimde ve yerde koruma altına alınmalıdır.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız