Özel Güvenlik Birleştirilmiş Genelge

Özel Güvenlik Birleştirilmiş Genelge ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri hakkındaki kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hakkındaki uygulamayı pratikleştirmek, tereddütleri gidermek, uygulamada birlik sağlamak ve özel güvenlik hizmetleri ile ilgili çeşitli konuları açıklığa kavuşturmak amacı ile genelgenin yayımlandığı 2012 tarihine kadar yayınlanmış genelge ve emir yazıları tek bir metin haline getirilmiştir. Özel Güvenlik […]

devam...

Özel Güvenlik Birleştirilmiş Genelge ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri hakkındaki kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hakkındaki uygulamayı pratikleştirmek, tereddütleri gidermek, uygulamada birlik sağlamak ve özel güvenlik hizmetleri ile ilgili çeşitli konuları açıklığa kavuşturmak amacı ile genelgenin yayımlandığı 2012 tarihine kadar yayınlanmış genelge ve emir yazıları tek bir metin haline getirilmiştir.

Özel Güvenlik Birleştirilmiş Genelge tam metni aşağıdadır;

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

ÖZEL GÜVENLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRLEŞTİRİLMİŞ GENELGESİ

ANKARA-2012

İçindekiler
■1. GENELGEDEKİ TANIM VE KISALTMALAR 1
■2. ÖZEL GÜVENLİK İZNİ 2
■2.1. Özel Güvenlik İzninde Dikkat Edilecek Hususlar: 2
■2.2. Gemilerde Özel Güvenlik İzni Verilmesi: 3
■2.3. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşlara Özel Güvenlik İzni Verilmesi: 4
■2.4. Geçici Hallerde Özel Güvenlik İzni: 4
■2.5. Özel Güvenlik İzni Verilinceye Kadar Geçecek Süredeki Uygulama: 5
■2.6. Özel Güvenlik Şirketlerinin Başka Bir Özel Güvenlik Şirketinden Hizmet Alması: 5
■2.7. Havameydanlarında Özel Güvenlik Uygulaması: 5
■2.8. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçlara Sesli ve Işıklı Uyarı İşaretleri Takılması: 5
■2.9. Askeri Yasak Bölgeler ve Özel Güvenlik Bölgeleri: 6
■3. ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER 6
■3.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler: 6
■3.2. Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler: 6
■3.3. Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirmek İçin İstenilecek Belgeler: 6
■3.4. Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Halinde İstenilecek Belgeler: 6
■3.5. Unvan Değişikliğinde İstenilecek Belgeler: 7
■4. ÖZEL GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ 7
■4.1. Yönetici İmzasıyla Evrak Gönderilmesi: 7
■4.2. Hizmet Sözleşmeleri: 7
■4.3. Evrak Teslim/Kabul Usulü: 8
■4.4. Bildirimlerin Posta ile Gönderilmesi: 8
■5. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 8
■5.1. Hiyerarşik Yapılanma: 8
■5.2. Koruma ve Güvenlik Hizmeti Sayılacak Görevler: 8
■5.3. Özel Güvenlik Görevlilerinin Atamaları: 8
■5.4. Kimlik Kartlarının Değişimi: 9
■5.5. Özel Güvenlik Görevlilerinin Personel ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetinin Denetlenmesi Konusundaki Yetkisi: 9
■5.6. Özel Güvenlik Görevlilerince Korunan Yerlere Polisin Silahla Girmesi: 9
■5.7. Özel Güvenlik Görevlilerinin Stajı: 9
■5.8. Silahlı Olarak Çalışılabilecek Yerler: 10
■5.9. Disiplin Uygulaması: 10
■6. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI 10
■6.1. Usül: 10
■6.2. Geçerlilik Süresi: 11
■7. ÇALIŞMA İZNİ 11
■7.1. “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına” Kararı Verilenler: 11
■7.1.1. Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için yapılacak olan uygulama; 11
■7.1.2. Silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için yapılacak olan uygulama; 11
■7.2. Özel Güvenlik Çalışma İzni Verildikten Sonra Suç İşleyenler: 12
■7.3. Ertelemeler ve Hükmün Değerlendirilmesi: 12
■7.3.1. Erteleme hükmünün verildiği kanuna göre değerlendirilmesi; 12
■7.3.2. Mahkemelerce verilen nihai hükmün değerlendirilmesi; 13
■7.4. Yargılaması Devam Edenler: 14
■7.5. “Memnu Hakların İadesi” Kararı Verilenler: 14
■7.6. Mahkeme Kararlarının İbrazı: 14
■7.7. Güvenlik Fakültesi/Meslek Yüksek Okulu/Güvenlik Bölümü Mezunlarının Başvurusu: 14
■7.8. Uzman Jandarmalar: 15
■7.9. Bilgi Sistemine Red Kayıtları: 15
■7.10. Çarşı ve Mahalle Bekçileri: 15
■8. ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI 15
■8.1. Sigorta Yaptıracak Olanlar: 15
■8.2. Geçmişe Yönelik Sigorta Yaptırılması: 16
■8.3. Kuvertür Uygulaması: 16
■9. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ 16
■10. SAĞLIK RAPORLARI 16
■10.1. Sağlık Şartları: 16
■10.2. Olumsuz Sağlık Raporları: 17
■10.3. Geçerlilik Süresi: 17
■11. EĞİTİM 17
■11.1. Özel Güvenlik Eğitim Kurumları: 17
■11.2. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi: 19
■11.3. Hizmetiçi Eğitim Atışları: 22
■11.3.1. Özel güvenlik eğitim kurumları üzerinden yaptırılacak atışlar: 22
■11.3.2. Genel kolluk tarafından yaptırılacak atışlar: 22
■11.3.2.1. Genel esaslar: 23
■11.3.2.2. Kısa namlulu silahla yapılacak atışlar: 23
■11.3.2.3. Uzun namlulu silahla yapılacak atışlar: 23
■11.3.2.4. Görevlendirme 24
■11.4. İsteğe Bağlı Eğitim Atışları: 24
■11.5. Alan Eğitimleri: 24
■12. ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM VE YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI VE UYGULAMA SINAVLARINDA UYULACAK ESASLAR 24
■12.1. Yazılı Sınav: 24
■12.1.1. Genel esaslar: 24
■12.1.2. Ücretlendirme 27
■12.1.3. Kuryeler 28
■12.2. Uygulamalı Sınav: 28
■12.3. Yazılı ve Uygulamalı Sınav Komisyonları: 29
■12.4. Sınav Değerlendirmesi: 30
■12.5. Diğer Hususlar: 31
■13. DENETLEME 31
■13.1. Genel Esaslar: 31
■13.2. Denetlemelerde Kullanılacak Formlar: 32
■13.3. Denetleme Formunun Doldurulmasında Gözetilecek Esaslar: 32
■13.4. Adli/İdari İşlemlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar: 33
■13.4.1. Uyulacak hususlar; 33
■13.4.2. Adli işlem: 34
■13.4.3. İdari işlem: 34
■13.5. Özel Güvenlik Görevlilerinin Kontrolleri: 34
■14. KİŞİ KORUMA HİZMETLERİ 35
■14.1. Müracaat: 35
■14.2. Kişi Koruma Hizmetinde Kullanılan Silahlar: 36
■14.3. Karar Alma Yetkisi: 36
■15. ALARM İZLEME MERKEZLERİ 37
■16. PARA VE DEĞERLİ EŞYA NAKLİ 38
■16.1. Dikkat Edilecek Hususlar: 38
■16.2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Nakli: 38
■17. FAALİYET İZNİ 38
■17.1. Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar: 38
■17.2. Faaliyet Alanı: 39
■17.3. Alt Yükleniciler: 39
■17.4. Unvanlarda Kullanılamayacak Terimler: 40
■17.5. Tabelalarda Kullanılamayacak Resmi Sıfatlar: 40
■17.6. Özel Güvenlik Şirketi Şubeleri: 40
■18. YÖNETİCİLER 40
■18.1. Görev Yapılabilecek Yer Sayısı: 40
■18.2. Yönetici Değişikliğinde Uygulama: 40
■18.3. İstifa: 41
■19. SİLAHLAR 41
■19.1. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılan Silahların Devir, Hibe, Satış Durumlarında Uygulanacak Esaslar: 41
■19.2. Birden Fazla Birimi Olan Kurum ve Kuruluşların Silah Yenileme ve Değişimi: 42
■19.3. Uzun Namlulu Silahlar ve Askeri Amaçlı Ekipmanlar: 42
■20. KIYAFET VE TEÇHİZAT 43
■20.1. Özel Güvenlik Görevlilerinin Üniformalarında Dikkat Edilecek Hususlar: 43
■21. RUHSAT HARÇLARI 45
■21.1. Ruhsat Harçlarının Miktarı ve Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması: 45
■21.2. İdari Para Cezası Miktarı ve Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması: 45
■21.3. Ruhsat Harcı Alınacak Durumlar: 45
■22. KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI 45
■22.1. Koruma ve Güvenlik Planı Hazırlanması: 45
■22.2. Onay: 46
■23. GÖREV BELGESİ VE SİLAH NAKİL BELGESİ 46
■24. ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİ 46
■24.1. Veri Girişi: 46
■24.2. Kod ve Şifre Talebi: 46
■25. BASINDA YER ALAN ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ HABERLER 47
■26. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİLDİRİMLERİ 47
■27. ÖZEL DEDEKTİFLİK 47
■27.1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde: 48
■27.1.1. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu bakımından; 48
■27.1.2. Haberleşmenin gizliliğini ihlali suçu bakımından; 48
■27.1.3. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması bakımından; 48
■27.1.4. Özel hayatın gizliliğinin ihlali bakımından; 48
■27.1.5. Kişisel verilerin kaydedilmesi bakımından; 48
■27.1.6. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme bakımından; 48
■28. SON HÜKÜMLER 49

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.52.45265.(32066) 17/07/2012

Konu: Genelgelerin Birleştirilmesi (Özel Güvenlik Birleştirilmiş Genelge)

BAKANLIK GENELGE NO: 2012 /42

EGM GENELGE NO: 2012 /71

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26.06.2004 tarihinde, Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ise 07.10.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen süre zarfında uygulamayı kolaylaştırmak, ortaya çıkan tereddütleri gidermek, yoruma muhtaç hususları açıklığa kavuşturmak için zaman zaman çeşitli genelge ve emir yazılar gönderilmiştir. Özel güvenlik hizmetlerinin kapsamının her geçen gün genişlemesi, mevzuatta sıkça meydana gelen değişiklikler ve bu yönde gönderilen genelge ve emir yazıların çokluğu nedeniyle; uygulama daha da zor bir hale gelebilmekte, bazı genelge ve emir yazılara ulaşılamayabilmekte, aynı hususu düzenleyen birden fazla genelge ve emir yazılar ise yanlış anlama ve uygulamalara neden olabilmektedir. Bu nedenle özel güvenlik hizmetleriyle alakalı olarak yayımlanmış olan genelge ve emir yazılar tek bir metin haline getirilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, özel güvenlik hizmetlerinde uygulama aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır:

1. GENELGEDEKİ TANIM VE KISALTMALAR

Bu genelge metninde geçen;

Bakanlık, “İçişleri Bakanlığını”,

Başkanlık, “Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığını”,

Bilgi Sistemi, “Pol-Net üzerinden çalışan Özel Güvenlik Bilgi Sistemini”,

Büro Amirliği, “İlçe Emniyet Müdürlüğü/İlçe Emniyet Amirliği Özel Güvenlik Büro Amirliğini”,

Döner Sermaye, “Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü”,

Kanun, “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu”,

Şube Müdürlüğü, “İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünü”

Yönetmelik, “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği”,

Mülga 2495 sayılı Kanun, “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunu”,

6136 sayılı Kanun, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu”,

91/1779 karar sayılı Yönetmelik, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliği”,

İfade etmektedir.

Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.B.GÜLSOY

Telefon: 0312 412 3484 Faks: 0312 428 12 95 Elektronik Ağ: http://ozelguvenlik.pol.tr

2. ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

2.1. Özel Güvenlik İzninde Dikkat Edilecek Hususlar:

a) İl özel güvenlik komisyonu; Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği üzere, özel güvenlik izni için yapılan yazılı talep üzerine, güvenliği sağlanacak yerin coğrafi konumu, metrekare olarak büyüklüğü, ekonomik ve stratejik önemi, şehir merkezine ve en yakın genel kolluk birimine olan uzaklığı gibi özellikleri de göz önünde bulundurularak, özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, gerektiğinde bulundurulacak veya taşınacak azami silah sayısına kişi ve kuruluşların talebini de dikkate alarak karar verecektir.

b) Kanunun 3 üncü maddesi ile kişi, kurum ve kuruluşlara özel güvenlik uygulamasını sona erdirme hakkı tanınmıştır. Özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, uygulamanın sona erdirilmesi hususunda takdir hakkı ilgili kişi, kurum ve kuruluşa ait olup komisyonların ve valiliklerin özel güvenlik uygulamasının sürdürülmesinde ısrar etme yetkisi bulunmamaktadır.

c) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini teminen kişi, kurum ve kuruluşların koruma ve güvenlikleri Kanun kapsamında özel güvenlik görevlileri marifetiyle yerine getirilmektedir. Bu bağlamda mesire yeri, park, bahçe gibi yerler ile kamuya açık olmakla beraber özel günlerde, festival ve benzeri etkinliklerde özel ve tüzel kişilerce kiralanarak kullanılan alanlar ile belediyelerce işgaliye ücreti alınan veya kuyumcular çarşısı gibi para ve emtianın yoğun olduğu yerler için yapılan özel güvenlik izni müracaatları olumlu değerlendirilebilecektir. Ancak cadde ve sokak gibi kamuya açık, her an herkesin gelip geçtiği, genel kolluğun gözetim ve denetiminde bulunan yerlere yetki karmaşasına mahal verilmemesi açısından özel güvenlik izni verilmeyecektir.

Ancak, bu uygulama modeli muhafaza edilmekle birlikte istisna olarak Kanunun “Görev alanı” başlıklı 9 uncu maddesi gereğince; Türk Telekom, doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı, metro, metrobüs, tramvay ve tren yolu gibi koruma ve güvenliği sağlanan kurum ve kuruluşlara münhasır olmak üzere, ana tesisi ile hizmetin akışının sağlandığı ağ hattının bir bütün olduğu, ağ hattı üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir saldırı, sabotaj, hırsızlık gibi müessir bir fiilin, o tesisin bütün hizmetlerini etkileyeceği, dolayısıyla hizmetin sabit bir noktada değil, aynı zamanda belirli bir güzergah boyunca devam ettiği hallerde güzergah boyu da görev alanı olarak kabul edilebileceğinden, il özel güvenlik komisyonlarından gerekli izin alınmak kaydıyla bu gibi yerlerde özel güvenlik görevlisi görevlendirilebilecektir.

Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen haller için özel güvenlik izni müracaatı yapılması durumunda;

Korunması istenilen güzergahın o ilde bağlı birimi için daha önce özel güvenlik izni verilmiş ise Kanunun 9 uncu maddesince özel güvenlik komisyonu kararıyla birimin görev alanı genişletilmek suretiyle güzergah için özel güvenlik izni verilebilecek ve birimin personel kadrosunda artırıma gidilerek güzergahta görevlendirilebilecektir.

Bu kurum, kuruluş ve tesislerin ürettiği hizmetlerin arz ettiği önem de göz önünde bulundurulduğunda, bu yerlerin saldırı, sabotaj ve hırsızlık gibi olaylara maruz kalması veya bu tür olayların gerçekleşebileceğine dair duyumların alınması durumunda, bu hizmetlerin üretildiği tesislere daha önce belli bir kadroyla özel güvenlik izni verilmiş olsa dahi, sadece bu yerlere münhasır olmak üzere geçici veya acil hal kapsamında valilik oluru ile personel kadrosu artırımına gidilebilecektir. Ancak geçici veya acil hal kapsamında özel güvenlik izni verilmesine neden olan durumun sona ermesiyle artırılan kadrolar iptal edilecektir.

Genel kolluktan emekli olup özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların, adına kayıtlı silahlarını görev esnasında da taşımalarında bir sakınca olmamakla birlikte, silahsız projelerde silahın görülmeyecek şekilde taşınmasına dikkat edilecektir.

ç) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının denetim, yetki ve sorumluluğunda bulunan karayollarında koruma ve güvenliği sağlanan kurum ve kuruluşun ana tesisi ile hizmetin akışının sağlandığı ağ hattının bir bütün olduğu, diğer bir ifadeyle, bu ağ hattı üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir saldırı, sabotaj, hırsızlık gibi müessir bir fiilin, o tesisin bütün hizmetlerini etkileyeceği dikkate alındığında; hizmetin sabit bir noktada değil, aynı zamanda belirli bir güzergah boyunca devam ettiği hallerde, güzergah boyunun görev alanı olarak kabul edilmesinin uygun olacağı, il özel güvenlik komisyonlarından gerekli iznin alınması ve alınan iznin güzergâh üzerindeki valiliklere bildirilmesi kaydı ile karayollarının denetim ekiplerinin veya Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı gezici olarak görev yapacak olan seyyar kantarların güvenliğinin sağlanması amacıyla özel güvenlik görevlisi görevlendirilebilecektir.

Karayolları üzerinde kurulan seyyar kantarların Kanun kapsamında koruma ve güvenliğinin sağlanmasında, seyyar kantarların bağlı bulunduğu bölge müdürlüklerinden özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesinde ve görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin, seyyar kantarın görevlendirileceği bölge müdürlüğüne bağlı diğer illerde de görev yapmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir.

d) Yüzölçümü büyüklüğüne bakılmaksızın sınırları belli, etrafı çevrilmiş ya da tarihi, turistik, kültürel önemi itibariyle genel yerleşim yerlerinden ayrışmış ve farklılık arzeden yerler, talep olması halinde silahlı ya da silahsız özel güvenlik izni verilmek suretiyle özel güvenlik kapsamına alınabilecektir.

Sahil kenarları, plajlar, turizme ayrılmış olan mesire ve eğlence yerlerinde, turistlerin güvenliğinin sağlanarak turizm potansiyelinin artmasına katkı sağlayacağı, söz konusu alan içerisinde suç işlenmesinin önlenmesine, dolayısıyla da kolluğun suç ve suçluyla mücadele olan asli görevini ifasına yardımcı olacağı, aynı zamanda özel güvenlik alanında istihdamın artmasına ve özel güvenlik uygulamasının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı yerlere özel güvenlik izni verilebilecektir. Ancak sahil kenarları, plajlar ve benzeri yerlerle ilgili uygulamada özellikle 3621 sayılı Kıyı Kanununun “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır…” hükmüne istinaden, söz konusu Kıyı Kanunundan kaynaklanan hakların ihlal edilmemesine dikkat edilecektir.

e) Dönemsel faaliyetleri kapsayan özel güvenlik izinlerinin takip eden yılları kapsayacak şekilde bir defada verilmesinde her hangi bir sakınca bulunmamaktadır. Örneğin, 2012 yılında ve sonraki yıllarda yapılacak olan herhangi bir müzik-film festivali, sergi, sezonluk ticari faaliyetler gibi organizasyonlar için ilk başvuru yılından geçerli olmak üzere talep eden kişi ya da kuruluş iptal müracaatında bulununcaya kadar özel güvenlik izni verilebilecektir.

2.2. Gemilerde Özel Güvenlik İzni Verilmesi:

Karasularımızda özel güvenlik izni almak isteyen gemilerin bu talepleri, geminin tescil edildiği yerin bağlı olduğu il valilikleri tarafından yerine getirilecektir. Silahlı özel güvenlik izni verilmesi halinde kullanılacak silahlar kaptan köşkünde çelik kasa içerisinde muhafaza edilecektir. Silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin görev süresince hangi silahı kullandığı görev başlangıcında ve bitiminde silah devir teslim defterine kaydedilecektir.

Seyir esnasında gemilerde genel asayiş ve düzenin sağlanmasına yönelik olarak kaptanın yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1467 ve 1472’nci maddeleri dahil olmak üzere, ilgili madde hükümleri doğrultusunda, gemilerde özel güvenlik izni verilmesi halinde, istihdam edilecek özel güvenlik görevlileri gemi kaptanlarının emrine girecek ve onun talimatları çerçevesinde görev yapacaklardır.

2.3. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşlara Özel Güvenlik İzni Verilmesi:

Ülkemiz sınırları içerisinde büyük elçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinin kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi kurması veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alma taleplerinin Dışişleri Bakanlığı’na yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, valiliklere yapılabilecek olan başvuru ve müracaatlar Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirilecektir.

2.4. Geçici Hallerde Özel Güvenlik İzni:

a) Seçimler, sınavlar, bahar şenlikleri, yarışmalar, spor müsabakaları, konserler, gezici olarak yürütülen faaliyetler, dini ve milli bayramlar, yılbaşı, açılış-kapanış ve önem arz edebilecek olan diğer günler gibi geçici hallerde söz konusu etkinliklerden en az 48 saat önce valiliklerimize yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarının olumlu değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sürekli özel güvenlik izni bulunan kişi, kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde özel güvenlik görevlilerinin sayılarını artırmak amacıyla geçici hal sona erene kadar özel güvenlik izni verilebilecektir. Geçici hallerde verilen özel güvenlik izinlerinde, izin verilen yerde özel güvenlik birimi personeli olması durumunda bu personelin, fazla mesai ücreti ödenmek şartıyla, görevlendirilmesi ya da bu hizmetin özel güvenlik şirketlerinden satın alınarak yerine getirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Özel güvenlik görevlisinin herhangi bir özel güvenlik izni verilen yerde çalışıyor olması, mesai saatleri dışında geçici hallerde verilen özel güvenlik izinlerinde part-time (kısa veya sınırlı süreli) olarak çalışmasına engel teşkil etmemektedir.

b) Geçici hal kapsamında özel güvenlik izni alınan etkinlikler içerisinde ülkemiz açısından önem arz eden, halkın yoğun olarak katılabileceği ulusal ve uluslararası organizasyonlara ait bilgiler EK-1’deki formata uygun olarak Başkanlığa bildirilecektir.

c) Yönetmeliğin 8 inci maddesi “Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi … geçici veya acil özel güvenlik izinlerinde ise müracaat sırasında valiliğe verilir.” hükmünü amirdir. Ancak koruma ve güvenlikle ilgili esas ve usulleri 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla belirlenen spor müsabakalarında bir sezonu kapsayacak şekilde özel güvenlik görevlisi sayısı belirtilmeksizin de özel güvenlik izni verilebilecek olup, bu durumda personel listesi en geç müsabakadan 48 saat öncesinde bildirilmesi yeterli olacaktır.

ç) 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun “Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” başlıklı 21 inci maddesi birinci fıkrası “Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir. Bu hüküm doğrultusunda 6222 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde müsabakalarda belirlenen sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne uymayan spor kulüplerine verilecek idari para cezası ile ilgili işlemin İl ve İlçe Spor Güvenlik Kurullarının sekretaryasını yapan birimce yerine getirilmesi gerekmektedir.

6222 sayılı Kanun kapsamında tedbir alınan spor müsabakalarında, 5188 sayılı Kanun doğrultusunda yapılan denetlemelerde yukarıda belirtilen hususta tespit edilen eksikliğin İl ve İlçe Spor Güvenlik Kuruluna bildirilmesi yeterli olacaktır.

d) Geçici ve acil hal kapsamında verilen özel güvenlik izinlerinde, istihdam edilecek özel güvenlik görevlilerinin listesi alınacak, ancak valilik olurunda bu personelin ismi belirtilmeksizin sadece personel sayısına yer verilerek onay alınacaktır. Müracaat sırasında verilen isim listesinde, gerek etkinlik öncesi gerekse etkinlik sırasında olabilecek personel değişiklikleri göreve başlamadan önce valiliğe bildirilecektir.

2.5. Özel Güvenlik İzni Verilinceye Kadar Geçecek Süredeki Uygulama:

Bankalar ve silahlı görev yapılacak yerler başta olmak üzere, özel güvenlik izni için müracaatta bulunan kurum ve kuruluşlara il özel güvenik komisyonu kararı ile özel güvenlik izni verilinceye kadar geçecek sürede güvenliklerini sağlayabilmelerini teminen, talepleri halinde müracaatlarından itibaren valilik tarafından geçici olarak özel güvenlik izni verilmesinde bir sakınca görülmemektedir.

2.6. Özel Güvenlik Şirketlerinin Başka Bir Özel Güvenlik Şirketinden Hizmet Alması:

Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duymaları halinde asıl sorumluluk ihaleyi alan yüklenici şirkette kalmak kaydıyla bir başka özel güvenlik şirketinden hizmet satın alabilir veya personel kiralayabilir. Bu husus geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilerek valiliğe bildirimde bulunmak kaydıyla yapılır.

2.7. Havameydanlarında Özel Güvenlik Uygulaması:

Havameydanlarında özel güvenlik hizmeti verecek özel güvenlik şirketlerinin, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak çıkartılan SHY-22 Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğine istinaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından “C Grubu Çalışma Ruhsatı” alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Apron bölgesine ulusal ve uluslararası havayolu işletmelerine ait bir çok uçağın birkaç saatlik zaman dilimi için gelmesi nedeniyle her uçak için ilgili firma yetkilileri tarafından özel güvenlik izni alınması fiilen mümkün olamayacağından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilmiş olan çalışma ruhsatları, belirtilen yer ve alanla sınırlı olmak üzere özel güvenlik faaliyetinde bulunmayı ifade ettiğinden, ayrıca Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen özel güvenlik iznini almaya gerek olmadan Bakanlıkça istisnai bir özel güvenlik izni olarak değerlendirilmekte olup, özel güvenlik faaliyeti için yeterli kabul edilecektir.

İlgili valiliğe bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir havayolu firmasıyla karşılıklı sözleşme yapan, Bakanlıktan faaliyet izni ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından sertifika almış olan özel güvenlik şirketleri “uçağa yönelik verilen özel güvenlik hizmetleriyle” sınırlı olmak kaydı ile apron bölgesinde özel güvenlik izni ve C Grubu Çalışma Ruhsatı almadan Kanunda öngörülen özel güvenlik hizmetlerini verebileceklerdir.

Bakanlıktan faaliyet izni almış özel güvenlik şirketleri, apron bölgelerinde koruma ve güvenlik hizmeti kapsamında “uçaklara yönelik yolcu ve bagaj kontrolü hizmeti” verebileceklerdir. Ancak özel güvenlik şirketleri C Grubu Çalışma Ruhsatı olmadan bu kapsamdaki yer hizmetlerini veremezler.

2.8. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçlara Sesli ve Işıklı Uyarı İşaretleri Takılması:

Özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, alarm izleme merkezlerinin ve özel güvenlik birimlerinin, koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullandıkları araçlara ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini takmaları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiğinden, Karayolları Trafik Kanunun 26 ncı maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanmasını gerektirmektedir.

2.9. Askeri Yasak Bölgeler ve Özel Güvenlik Bölgeleri:

Özel güvenlikle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan özel güvenlik komisyonlarının görevleri Kanun ve Yönetmelikte açıkça sayılmıştır. Komisyonların, bu görevler dışında başkaca görevleri yapması mümkün olmadığından, “askeri yasak bölgeler ve özel güvenlik bölgeleri” hakkında karar alması da mümkün görülmemektedir.

3. ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

3.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler:

a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

b) Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.

3.2. Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler:

a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

b) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı,

c) Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,

ç) Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,

d) Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,

e) İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.

3.3. Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirmek İçin İstenilecek Belgeler:

a) Talep yazısı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,

c) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,

ç) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

3.4. Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Halinde İstenilecek Belgeler:

a) Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,

c) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,

ç) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

3.5. Unvan Değişikliğinde İstenilecek Belgeler:

a) Talep yazısı,

b) Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi.

Özel güvenlik izni almak ve özel güvenlik hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri takip etmek amacıyla il özel güvenlik komisyonlarına yapılan müracaatlarda, müracaat sahibi kişi, kurum, kuruluş, özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitim kurumları adına imzaya ve evrak takibine yetkili olan noter tasdikli vekaletname sahibi kişiler tarafından yapılacak başvurularda, ayrıca kişilerin yetkilendirildiğine dair başka bir belge istenmeyecektir.

4. ÖZEL GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ

4.1. Yönetici İmzasıyla Evrak Gönderilmesi:

Kanunun cezai müeyyideleri içeren 19 ve 20 nci maddelerinde Kanun hükümlerine aykırılıklarda yöneticilere de ceza verilmesi öngörülmektedir. Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki yönetici tanımından anlaşılacağı üzere, özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde yönetici aktif rol aldığından ve Bakanlıkça bu hizmetlerin yürütülmesinde mesul tutulduğundan, özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve eğitim kurumları tarafından Bakanlık ve ilgili diğer birimlerle yapılacak olan her türlü yazışmalar yöneticinin adı ve soyadı yazılmak suretiyle yönetici tarafından imzalanarak gönderilecek, yönetici tarafından imzalanmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2. Hizmet Sözleşmeleri:

a) Kişi, kurum veya kuruluşlar ile özel güvenlik şirketleri arasında imzalanan hizmet sözleşmesi gereği sözleşmenin belli bir süreyle kendiliğinden yenilenmiş veya uzatılmış sayılacağı yönünde bir hüküm nedeniyle yenilenmiş veya uzatılmış sayılması ya da hizmete devam edilmesi yönünde tarafların yeni sözleşme yapması halinde özel güvenlik şirketleri bu bildirimlerini Kanunun 5 inci maddesi gereğince hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliklere yapacaklardır. Hizmete devam edilmesi yönünde tarafların yeni sözleşme yapması halinde özel güvenlik şirketleri bildirim ile birlikte yeni sözleşmeyi de ibraz edeceklerdir. Aksine hareket edenler hakkında Kanunun 20 nci maddesi (b) bendinde belirtilen cezai müeyyide uygulanacaktır.

b) Özel güvenlik şirketlerinden Kanunun 5 inci ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince istenilen hizmet sözleşmesini ibraz etmeleri yeterli kabul edilecek, bunun haricinde gizli olabilecek ve ticari hususları içeren bilgi ve belge getirmeleri talep edilmeyecektir.

c) Özel güvenlik şirketlerince aynı il sınırları içerisinde, aynı kişi, kurum veya kuruluşa ait birden fazla tesise hizmet verilmesi ve bu hizmet için tek bir sözleşme imzalanması durumunda, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen bildirim süresinin ihlalinde Kanunun 20 nci maddesi (b) bendinde belirtilen cezai müeyyide, bildirimde adı geçen her bir özel güvenlik izni almış yer için ayrı ayrı uygulanacaktır.

4.3. Evrak Teslim/Kabul Usulü:

Özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitim kurumları tarafından gönderilecek evrakın mutlak suretle özel güvenlikten sorumlu yönetici imzası taşıyan bir üst yazıyla PTT aracılığıyla gönderilmesi veya elden Emniyet Genel Müdürlüğü/İl Emniyet Müdürlüğünün gelen evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Kargo şirketleri aracılığıyla gönderilecek evraklar teslim alınmaksızın iade edilecektir.

4.4. Bildirimlerin Posta ile Gönderilmesi:

Özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik eğitim kurumları ve alarm izleme merkezlerinin bildirimlerini P.T.T. kanalı ile göndermeleri durumunda postaya verilme tarihi bildirim tarihi olarak esas alınacaktır.

5. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

5.1. Hiyerarşik Yapılanma:

Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, özel güvenlik hizmetinin yönetimi ve özel güvenlik görevlilerinin denetimi amacıyla, iş hacmine ve personel sayısına göre yeteri kadar özel güvenlik personelinden “Koruma ve Güvenlik Şefi”, “Koruma ve Güvenlik Amiri” ve “Koruma ve Güvenlik Müdürü” kadroları oluşturulabilecektir. Bu görevliler koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacak ve tespit ettikleri eksiklikleri kurum yetkilisine bildirecektir. Koruma ve güvenlik müdürü, koruma ve güvenlik amiri ile koruma ve güvenlik şefi kurum yetkilisinin belirleyeceği birime bağlanabilecektir.

5.2. Koruma ve Güvenlik Hizmeti Sayılacak Görevler:

Kanun gereğince yapılmakta olan para ve değerli eşya nakil işlemlerinde, değerli eşya veya paranın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar bir bütün olarak güvenliğin sağlanması gerektiğinden, naklin güvenliğini sağlayan özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra nakil aracının sürücüsü ile para ve değerli eşyayı taşıyacak kişiler,

Özel güvenlik uygulaması bulunan kurum ve kuruluşlarda özel güvenlik ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü bürolarda özel güvenlikle alakalı (nöbet hizmeti, koruma ve güvenlik planı hazırlanması vb.) hizmetlerde çalışanlar,

Özellikle sanayi bölgeleri olmak üzere mal giriş çıkışı olan yerlerde giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, mal kaybının önlenmesi, mal güvenliğinin sağlanması ve kantarlarda ölçüm yapılması için görevlendirilenler,

Koruma ve güvenlik hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda özel güvenlik görevlisi istihdam edilebilecektir.

Alarm izleme merkezlerinde operatör olarak görev yapanlar ile özel güvenlik izni olup kamera sistemi olan yerlerde görüntü takibi yapanlar mutlak suretle özel güvenlik görevlisi olacaktır.

5.3. Özel Güvenlik Görevlilerinin Atamaları:

a) Özel güvenlik görevlilerinin kurum içi ve kurum dışı atamaları personelin çalıştığı kurum tarafından yapılarak ilgili valiliklere bilgi verilecektir. Kimlik kartı beş yıl süreyle geçerli olduğundan, personel yeni atandığı yerde kimlik kartı üzerinde yazılı olan geçerlilik süresince aynı kimlik kartını kullanabildiğinden kimliğin alındığı ilin haricinde bir ilde çalışmaya başlayan özel güvenlik görevlilerinin şahsi dosyalarının gönderilmesi gerekmemektedir. Gerektiğinde, şahsi dosyalar gönderilmeksizin iller arası yazışma yapılmak suretiyle özel güvenlik görevlileriyle ilgili bilgilerin teyit edilmesi yeterli olacaktır.

b) Özel güvenlik personelinin, Yönetmeliğin “Sağlık Şartları” başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen şartlardan birini kaybetmesi veya kurumunca sağlık nedeniyle başka bir göreve atanması halinde, özel güvenlik görevlisi çalışma izni ve kimlik kartı iptal edilerek özel güvenlik kadrosundan çıkartılacaktır.

5.4. Kimlik Kartlarının Değişimi:

Kimlik kartlarının zayi edilmesi, yıpranması veya nüfus bilgilerinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yeniden kimlik kartı taleplerinde, Bilgi Sisteminden özel güvenlik görevlilerine ait bilgilerin sorgulanması, bilgilere ulaşılamıyor ise ilk kimliği veren il emniyet müdürlüğü ile irtibata geçilerek gerekli bilgilerin sisteme girilmesinin sağlanması, özel güvenlik görevlilerinin yeniden kimlik kartı düzenlenmesi ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesinde şahsın müracaat ettiği il valiliğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

5.5. Özel Güvenlik Görevlilerinin Personel ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetinin Denetlenmesi Konusundaki Yetkisi:

Üniversite ile üniversiteye bağlı yerleşkelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilmiş, koruma ve güvenlik hizmetleri ile sınırlı tutulmuştur. Personelin veya öğrencilerin kılık kıyafetlerinin denetlenmesi kıyafeti uygun olmayanlar hakkında uygulanacak müeyyidelere ilişkin hususlar özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden olmayıp, ilgili yerin disiplin mevzuatı ve idari görev kapsamı içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir görev verilmesi halinde bu görevi veren ilgililer hakkında Kanunun 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca yaptırım uygulanacaktır.

5.6. Özel Güvenlik Görevlilerince Korunan Yerlere Polisin Silahla Girmesi:

Ateşli silahların kimler tarafından taşınıp bulundurulabileceği 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, silah taşıma ve bulundurmaya haiz kişilerin silahlarını nerelerde taşıyıp bulundurulabileceği de yine aynı Kanunun Ek Madde-1’inde belirtilmiştir.

91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 5 inci maddesi “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun EK-1’inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir.” hükmünü amirdir.

Ayrıca, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek Madde-4 “Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir.” hükmü ile polise görev ve yetki verilmiştir.

Belirtilen mevzuat hükümleri de gözönüne alındığında, umumun istifadesine açık olan yerlere girişte polisin silahını teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birçok kanun ile kendisine görev ve sorumluluk verilen, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis, silahla girilmeyeceği yönünde mevzuatla özel düzenleme bulunan yerler dışındaki alanlara, silahlı olarak girebilecektir.

5.7. Özel Güvenlik Görevlilerinin Stajı:

Özel güvenlik görevlisi olarak görev alabilecek olan güvenlik fakültesi veya meslek yüksekokullarının güvenlik bölümü mezunlarının öğrenim süresi içerisinde özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde ve Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki özel güvenlik birimlerinde staj yapmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak meydana gelebilecek olumsuz bir olaya karışan stajyerler için mali sorumluluk sigortası yapılması mümkün olmayacağından, stajın özel güvenlik görevlisi nezaretinde olması, stajyerlerin sivil kıyafetli olmaları ve herhangi bir üniforma giymemeleri, Kanunda belirtilen yetkileri kullanmadan stajlarını yapmaları, stajın Kanun ve ilgili mevzuatı bağlamında özel güvenlik hizmetlerinin işlerliğinin anlaşılması amacıyla sadece gözlemlemeden ibaret olması, stajyerlerin hangi tarihte staja başlayıp-bitirecekleri ve stajlarını nerede yapacakları hakkında ilgili şirket, kurum veya kuruluş tarafından valiliğe bilgi verilmesi kaydıyla stajın yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

5.8. Silahlı Olarak Çalışılabilecek Yerler:

Kanunun 8 inci maddesi gereği; üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında olduğu gibi, bağlı yurtlar da eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olması nedeniyle buralardaki özel güvenlik görevlilerinin silahsız olarak görev yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, sürekli nakit akışı olması nedeniyle silahlı olarak görev yapılmasının ilerde olması muhtemel olayların önlenebilmesi açısından Milli Piyango İdaresi ve bağlı birimleri ile hipodromlarda özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabileceklerdir.

5.9. Disiplin Uygulaması:

Kanunun 20 nci maddesi (c) bendinde belirtilen idari suçların haricinde, özel güvenlik görevlilerinin işleyecekleri disiplin suçlarında personelin çalıştığı kurumun mevzuatına ve İş Hukukuna göre işlem yapılacaktır.

6. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

6.1. Usûl:

a) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği doğrultusunda Kanun kapsamında kurucu, yönetici ve özel güvenlik görevlisi/adayları hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları Şube Müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmaları, ilgili Yönetmeliğin “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d) fıkraları ile “Yöntem” başlıklı 12 nci maddesinin (d) fıkrası hükmü çerçevesinde, sonuç bölümünde kanaat belirten olumlu ya da olumsuz değerlendirme yapılarak bildirilecektir.

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sadece şahısların ikamet ettiği il valiliği adına il emniyet müdürlüklerince yapılacaktır. Şahsın ikamet ettiği yerin jandarma sorumluluk bölgesi olması halinde il emniyet müdürlüğünce öncelikle arşiv araştırması yapılacak, güvenlik soruşturması ise yerinde tahkikat için jandarma birimleri ile yazışma yapmak suretiyle yaptırılacaktır.

c) Şube Müdürlükleri tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasında T.C. Kimlik Numarasının kullanılması suretiyle, Adalet Bakanlığınca yürütülen UYAP projesi ile Asayiş, Terörle Mücadele, İstihbarat, Pasaport ve KOM Şube Müdürlüklerine ait sorgu projelerinden yararlanılması, ayrıca Arşiv Dokümantasyon Daire Başkanlığının Arşiv Tetkik Projesinden sorgulama yapmak suretiyle faydalanılması, arşiv araştırması sonucunda şahıslarla ilgili ilişik kaydının tespiti halinde, aidiyet konu numarası marifetiyle ilgili Şube Müdürlüğünden sorulması ve Başkanlık ile ayrıca yazışma yapılmaması gerekmektedir.

ç) 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde belirtilen şartları taşımasına rağmen hakkında yapılan güvenlik soruşturması olumsuz olan şahıslara çalışma izni verilip verilmemesine il özel güvenlik komisyonu karar verebilecektir.

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için EK-2’de gönderilen form kullanılacaktır.

6.2. Geçerlilik Süresi:

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlandığı tarihten, adli sicil kaydı ise alındığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerli kabul edilecektir.

7. ÇALIŞMA İZNİ

7.1. “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına” Kararı Verilenler:

7.1.1. Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar için yapılacak olan uygulama;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231 inci maddesi beşinci fıkrası “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.” hükmüne,

Onuncu fıkrası “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.” hükmüne,

Onbirinci fıkrası “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” hükmünü amirdir.

Bu hükümler doğrultusunda, herhangi bir suçtan yargılanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilen kişiler silahsız özel güvenlik görevlisi olabilecekler, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine uygun davranmaması halinde açıklanacak olan hükme göre durumları yeniden değerlendirilerek, özel güvenlik görevlisi olmalarına engel bir hüküm almaları halinde verilmiş olan çalışma izni iptal edilecektir.

7.1.2. Silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için yapılacak olan uygulama;

Yönetmeliğin 24 üncü maddesi “Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.” hükmü gereğince 6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelikte belirtilen şartlar arandığından ve 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi dördüncü fıkrası “Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.” hükmü gereğince, 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında bir suçtan yargılanarak hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilenler, belirlenecek olan denetim süresi tamamlanıncaya kadar silahlı özel güvenlik görevlisi olamayacak, bu süre zarfında talepleri olması halinde silahsız özel güvenlik görevlisi olabileceklerdir. Denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlememesi veya denetimli serbestlik tedbirine uygun davranılması halinde denetim süresinin bitiminde silahlı çalışma izni verilebilecektir.

7.2. Özel Güvenlik Çalışma İzni Verildikten Sonra Suç İşleyenler:

Özel güvenlik çalışma izni verildikten sonra fiilen özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken bir suç işlenmesi durumunda işlenen suç nevi itibariyle, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ile organize suç kapsamında bir suç işlenmesi halinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartına geçici olarak el konularak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam etmesine izin verilmeyecektir. Yargılama neticesinde herhangi bir hüküm almaları halinde el konulan özel güvenlik görevlisi kimlik kartları ve çalışma izinleri iptal edilecek, beraat etmeleri halinde ise kendilerine iade edilecektir. Bunun haricinde diğer suçlardan yargılanmaya başlayan kişilerin ise tutukluluk hali hariç olmak üzere yargılama sürecinde çalışma izinlerinin durdurulması gerekmemektedir. Yargılama sonucunda özel güvenlik görevlisi olmalarına engel bir hüküm almaları halinde çalışma izinleri iptal edilecektir.

Ancak, silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için Yönetmeliğin 24 üncü maddesi “Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.” hükmü gereğince 6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelikte belirtilen şartlar arandığından ve 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi dördüncü fıkrası “Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.” hükmü gereğince, silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olan bir şahsın 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında bir suç işlemesi durumunda, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına geçici olarak el konulacak, talebi olması halinde çalışma izni silahsıza çevrilecektir. Yargılama sonucunda silahlı çalışma izni almasına engel bir hüküm almaması durumunda geçici olarak el konulan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iade edilecek, ancak Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde belirtilen şartlar ve süreleri geçmemek kaydıyla, bir hüküm alması halinde ise silahlı olan kimlik kartı silahsıza çevrilecektir.

7.3. Ertelemeler ve Hükmün Değerlendirilmesi:

Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılan özel güvenlik görevlilerinden Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde geçen veya geçmeyen (bir yıl veya fazla hapis cezası alınmış ise) suçlardan yargılanarak, yargılama neticesinde cezai hükümleri ertelenenlerin özel güvenlik görevlisi olup olamayacakları, yargılama sürecinde hapis cezası ile cezalandırılanların yargılama neticesinde cezalarında indirime gidilen veya hapis cezası para cezasına çevrilenler hakkında yapılacak olan değerlendirmede yargılama sürecinde verilen ilk cezanın mı yoksa yargılama neticesinde verilen son cezanın mı değerlendirmeye alınacağı konusunda aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilecektir.

7.3.1. Erteleme hükmünün verildiği kanuna göre değerlendirilmesi;

Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 95 inci maddesi 2 nci fıkrası “Cürüm ile mahkum olan kimse hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği diğer bir cürümden dolayı verilen ceza cinsinden bir cezaya yahut hapis cezasına mahkum olmazsa cezası tecil edilmiş olan mahkumiyeti esasen vaki olmamış sayılır. Aksi takdirde her iki ceza ayrı ayrı tenfiz olunur.” hükmünü, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 51 inci maddesi 8 inci fıkrası “Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.” hükmünü, aynı Kanunun 7 nci maddesi 2 nci fıkrası “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmünü amirdir. Ayrıca, verilmiş olan cezası ertelenen devlet memurunun görevine devam edip edemeyeceği ile ilgili olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun Karar No:1990/2 sayılı kararında; “Ertelenmiş bulunan bir mahkumiyet hükmü nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca devlet memurunun görevine son verilemeyeceğine ve içtihadın birleştirilmesine” karar verilmiştir. Açıklamalar doğrultusunda, Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde geçen veya geçmeyen (bir yıl veya daha fazla hapis cezası alınmış ise) suçlar dikkate alındığında;

a) 5237 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden önce işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ceza almış ve cezası ertelenmiş bir kişinin erteleme süresi içerisinde işlediği bir cürümden dolayı verilen ceza cinsinden bir cezaya veya hapis cezasına mahkum olmaması halinde, yasal olarak hüküm gerçekleşmiş sayılmadığından özel güvenlik görevlisi olabilecek, deneme süresi içerisinde yeni bir suçtan mahkum olunması halinde ise görevlerine son verilecektir.

b) 5237 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden sonra işlemiş olduğu bir suçtan dolayı ceza almış ve cezası ertelenmiş bir kişinin denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği taktirde cezası çektirilmiş sayılmasına rağmen, hüküm korunmuş olduğundan, deneme süresi içerisinde suç işlememiş olsa bile hiçbir şekilde özel güvenlik görevlisi olamayacaktır.

7.3.2. Mahkemelerce verilen nihai hükmün değerlendirilmesi;

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesi 5 inci fıkrası “Uygulamada asıl mahkumiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir” hükmünü, aynı Kanunun 7 nci maddesi 2 nci fıkrası “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmünü amirdir. Bu açıklamalar doğrultusunda;

a) Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde ismen sayılan suçlarda bu suçlara verilen cezaların nevi değil, suç türü ön planda tutulduğundan, bu suçlardan verilen mahkumiyetlerin para cezasına çevrilmesi halinde, para cezası da cezai bir hüküm sayıldığından, Kanunun yürürlüğe girdiği 01.06.2005 tarihinden önce işlenmiş suçlarla ilgili verilen erteleme kararları hariç olmak üzere, ilgilinin özel güvenlik görevlisi olmasına engel teşkil etmektedir.

b) Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde ismen sayılmayan suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olup bu cezaları indirilen veya para cezasına çevrilenler için yapılacak değerlendirmede, yargılama sonucunda son aldığı hapis veya para cezasının dikkate alınarak, neticesi itibariyle bir yıldan az hapis veya para cezasına hükmedilmiş ise özel güvenlik görevlisi olabilecek, bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hükmedilmesi halinde ise özel güvenlik görevlisi olamayacaktır.

c) Ancak, yukarıda belirtilen hususların uygulamasında silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için Yönetmeliğin 24 üncü maddesi “Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.” hükmü gereğince 6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelikte belirtilen şartlar da dikkate alınacaktır.

7.4. Yargılaması Devam Edenler:

Silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, işlemiş oldukları suçlardan dolayı yargılamasının devam ettiği anlaşılanlara başkaca engel bir durumları olmaması halinde çalışma izni verilmesi, yargılama neticesinde özel güvenlik görevlisi olmalarına engel bir hüküm almaları durumunda ise çalışma izinlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Silahlı özel güvenlik görevlisi olacaklar için ise, Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince silahlı çalışacak özel güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelikte aranan şartlar arandığından ve 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi dördüncü fıkrası “Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.” hükmünce yargılaması devam edenlere silah ruhsatı verilmediğinden, 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde geçen suçlardan yargılaması devam edenler silahlı özel güvenlik görevlisi olamayacak, talepleri olması ve başkaca engel bir durumları olmaması halinde kendilerine silahsız çalışma izni verilecek, yargılama sonucunda durumları tekrar değerlendirilecektir.

Ancak yargılamaya esas olan suç nevi itibariyle, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ile organize suç kapsamında olması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar çalışma izni verilmeyecek, yargılama sonucunda durumu tekrar değerlendirilecektir.

7.5. “Memnu Hakların İadesi” Kararı Verilenler:

Yargılama sonucunda mahkemelerce verilen “Memnu Hakların İadesi” kararının hak mahrumiyetini ortadan kaldırdığı, ancak suç ve cezaları ortadan kaldırmasının söz konusu olmaması nedeniyle mahkumiyeti ortadan kaldırmadığı değerlendirildiğinden, Kanunun 10 uncu maddesi (d) bendinde belirtilen suçlar hakkında “Memnu Hakların İadesi”ne karar verilmiş olan kişiler hüküm almış sayılacağından özel güvenlik görevlisi olamayacaklardır.

7.6. Mahkeme Kararlarının İbrazı:

Hakkında arşiv araştırmasında adli sicil kaydı bulunanlardan mahkemeden beraat ettiklerine dair kesin hüküm istenilmesinin tabiî olduğu, mevcut hukuk sistemimizde mahkeme kararlarının kesinleştiklerinde hüküm ifade ettikleri, bu nedenle ilgili makamlara ibraz edilecek mahkeme kararlarının altında, aynı mahkeme tarafından verilmiş bir kesinleşme şerhinin de bulunmasının gerektiği, kararın fotokopisi ibraz ediliyorsa bu fotokopinin ya mahkeme tarafından “aslı gibidir” şerhi ile tasdik edilmiş olması veya fotokopisinin aslıyla birlikte ilgili memura ibraz edilmesi, ilgili memurca fotokopinin tasdik edilerek aslının talep sahibine iadesi gerektiği; adli sicil kayıtlarında, açılan kamu davasının beraatla sonuçlandığı ve kesinleştiği açıkça görülüyorsa ayrıca mahkemeden beraat kararı istenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

7.7. Güvenlik Fakültesi/Meslek Yüksek Okulu/Güvenlik Bölümü Mezunlarının Başvurusu:

Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlar özel güvenlik görevlisi ya da yöneticisi olmak için müracaat etmeleri halinde “başvuru tarihinden” geçerli olacak şekilde kendilerine çalışma izni verilecektir. Çalışma iznine istinaden verilecek özel güvenlik görevlisi kimlik kartının geçerlilik süresi sonunda kimliğin yenilenebilmesi için yenileme eğitimi alınması gerekmektedir.

7.8. Uzman Jandarmalar:

Çalışma izni almak için müracaatta bulunan jandarma birimlerinde görevli uzman jandarmaların Kanunun 14 üncü maddesi birinci fıkrasında belirtilen istisnadan faydalanabilmeleri ve bu konuda yapılan müracaatların değerlendirilmesi amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığından alınan görüşte; “3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunun 8’inci maddesi ‘Uzman Jandarmalar, TSK İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar için belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar’ hükmünce erbaş statüsünde kabul edilen uzman jandarmaların jandarma sınıfında muvazzaf sayıldıkları”, yine “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 5’inci maddesinin ‘uzman erbaşlar, iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar’ hükmüne amir olduğu ve uzman erbaşların muvazzaf sınıfından sayılmadıkları, sözleşmeli oldukları” bildirildiğinden. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre jandarma sınıfında görev alarak emekli olan veya kendi istekleriyle ayrılmış olan uzman jandarmalar genel kolluk içerisinde değerlendirilecek ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen istisnadan faydalanabileceklerdir. Ancak, özel güvenlik görevlisi ya da özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ile eğitim kurumlarında yönetici olabilmeleri için Kanunda belirtilen diğer şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

7.9. Bilgi Sistemine Red Kayıtları:

Bilgi Sisteminin kullanım amacı doğrultusunda, sağlık veya güvenlik soruşturması nedeniyle müracaatları reddedilen özel güvenlik görevlisi adaylarına ilişkin kayıtların Bilgi Sistemi üzerindeki “ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ” menüsünden “RED KAYITLARI” bölümüne işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca red kayıtları hakkında diğer İl Emniyet Müdürlüklerine yazı gönderilmeyecektir.

7.10. Çarşı ve Mahalle Bekçileri:

08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5757 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 21 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı ve 152 nci maddesi ile 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünde değişiklik yapılarak “Yardımcı Hizmetler Sınıfı”nda yer alan çarşı ve mahalle bekçileri “Emniyet Hizmetleri Sınıfı”na geçirilmiştir. Söz konusu değişiklik gereğince Emniyet Teşkilatı kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışıp emekli olanların Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda bir müracaatları olması durumunda genel kolluk olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.

8. ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

8.1. Sigorta Yaptıracak Olanlar:

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının miktarı, hangi esas ve usuller doğrultusunda yapılacağı Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” ve “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı” çerçevesinde belirlenmiştir.

Kanunun 21 inci maddesi gereği, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler, özel güvenlik şirketleri, özel banka ve kuruluşlar yaptıracak olup, kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankaları ve kamuya ait üniversiteler bu sigorta kapsamı dışında tutulmuşlardır.

8.2. Geçmişe Yönelik Sigorta Yaptırılması:

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçeleri genel şart gereği, düzenlendikleri gün saat 12.00’da yürürlüğe girer ve sona erme tarihinde saat 12.00’da sona erer. Bu nedenle, geriye dönük olarak düzenlenen poliçeler ile geçmişte ortaya çıkan hasarların teminat altına alınması mümkün olmamaktadır. Özel güvenlik görevlilerini istihdam eden kişi, kuruluş ve özel güvenlik şirketlerince geçmişe yönelik mali sorumluluk sigortası yaptırılmayacak, yaptırılması halinde ise bir geçerliliği olmayacaktır. Bu nedenle, özel güvenlik görevlisi istihdam edildiği veya özel güvenlik hizmeti verildiği halde mali sorumluluk sigortasını hizmet başlangıcı ile birlikte yaptırmayıp daha sonra geçmişe yönelik sigorta yaptıranlar hakkında Kanunun 19 uncu maddesi (d) bendi doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortalarında operasyonel nedenler veya sigorta başlangıcında araya hafta sonu veya resmi tatil günlerinin girmesi gibi zorunlu hallerde sigorta poliçesinde bulunan sigorta başlangıç tarihi ile düzenleme tarihi arasında meydana gelebilecek birkaç günlük farkın dikkate alınmayarak sigorta başlangıç ve bitiş tarihi temel alınacaktır.

8.3. Kuvertür Uygulaması:

Kuvertür mektubu özel güvenlik görevlilerinin sigorta teminatı kapsamında değerlendirilerek, Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ibraz edilinceye kadar sigorta yerine kabul edilecektir.

9. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ

Özel güvenlik görevlilerinin il içi ve il dışı geçici görevlendirilmeleri çalıştığı kurum ve kuruluşlar tarafından Kanun kapsamında bulunan yerlere yapılabilecektir. Özel güvenlik hizmetinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, özellikle banka ve mağazaların şubeleri arasında geçici görevlendirme ve nakillere ihtiyaç duyulacağından, bu tür görevlendirmelerin il içinde olması durumunda valiliğe, iller arasında olması halinde her iki valiliğe bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Komisyonca kullanılmasına ve bulundurulmasına izin verilen silahlar, kurum ve kuruluşların demirbaş defterine kayıtlı olacağından, personelin silahlı olarak atanması ya da görevlendirilmesi söz konusu olmayacaktır. Başka bir yere ataması ya da görevlendirilmesi yapılan özel güvenlik görevlisi, atandığı yerin demirbaşında bulunan silahla görev yapacaktır.

10. SAĞLIK RAPORLARI

10.1. Sağlık Şartları:

Yönetmeliğin, “Sağlık Şartları” başlıklı 18 inci maddesi ve 24 üncü maddesi “Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.” hükmünce, silahsız özel güvenlik görevlisi olacaklar bir hastane veya yeterli bir sağlık kuruluşundan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu aldırılması, silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlileri için ise, Sağlık Bakanlığının 24.05.2004 tarih ve B100THG0100002-3120-8470-2004/74 sayılı genelgesinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kamuya ait bir sağlık kuruluşundan “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibaresi geçen sağlık raporu aldırılması gerekmektedir.

Sağlık raporlarında;

a) Silahsız çalışma izni alacak özel güvenlik görevlilerinden renk körlüğü ve ortopedi bölümü muayenesi aranmayacak, silahlı çalışma izni alacak özel güvenlik görevlilerinden ise sadece renk körlüğü olmamak şartı aranmayacak, ortopedi bölümü muayenesi (6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelik gereğince silah ruhsatı alacaklarda aranan şartlar içerisinde geçtiği için) aranacaktır.

Silahlı veya silahsız çalışma izni olanların kimlik kartlarını yenileme aşamasında sağlık raporu istenilmeyecektir.

b) Renk körlüğü veya ortopedi bölümlerinden olumsuz sağlık raporu aldığından dosyaları işlemden kaldırılanlar ile çalışma izni verildikten sonra bu sebeplerden dolayı olumsuz rapor verilerek çalışma izni ve kimlik kartı iptal edilenlerin yazılı olarak müracaat etmeleri, yeni sağlık raporlarını getirmeleri ve çalışma izni için aranılan diğer şartları taşımaları halinde çalışma izni verilecektir. Çalışma izni ve kimlik kartı verilirken eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dikkate alınacaktır. Temel eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dolan, daha önceki sağlık raporları olumsuz olduğundan kimlik kartı verilmeyen kişilerin, yenileme eğitimi işlemlerini tamamlamalarının ardından, “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu almaları halinde kimlik kartları verilecektir.

10.2. Olumsuz Sağlık Raporları:

Mülga 2495 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlisi iken Kanun ile müktesep hakkı kazanarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişiler, çalıştıkları kurum ve kuruluşta oluşan çalışma şartları ile statülerini değiştirebilmek, koruma ve güvenlik kadrosundan çıkarak başka bir kadroya geçebilmek amacıyla özel güvenlik görevlisi olamayacakları yönünde sağlık kurulu raporu almaktadırlar.

Bu gibi durumlarda özel güvenlik görevlisinin ya da bağlı olduğu kişi, kurum veya kuruluşun talebi doğrultusunda il sağlık müdürlüğünce belirlenen hakem hastaneye sevk edilerek şahsın özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı konusunda hakem hastanenin vereceği nihai rapor doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

10.3. Geçerlilik Süresi:

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için aldırılacak olan sağlık raporları verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olarak kabul edilecektir.

11. EĞİTİM

11.1. Özel Güvenlik Eğitim Kurumları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 ncu maddesi çerçevesinde memur statüsünde çalışan uzman eğiticiler, asıl görevlerini aksatmamak, çalıştıkları kurumların izni ve Valiliğin oluru alınmak, ders ücreti eğitim kurumunca karşılanmak üzere özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim verebilecektir.

Eğitim kurumlarında görev yapacak uzman eğiticilere ait T.C. Kimlik Numarası, diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi, varsa hizmet içi eğitim sertifikası, hangi uzman eğiticinin hangi dersi vereceğini gösterir liste ve alınmış makam olurları Bakanlığa, ders vermeye başlamadan en geç bir hafta önce de valiliğe bildirilecektir. Bildirimde bulunmadan uzman eğitici istihdam edilemez ya da gerekli olur alınmadan uzman eğitici olarak ders verilemez. Aksi tespit edilen durumlarda ilgili kişi ya da eğitim kurumu hakkında gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır. Uzman eğitici listelerinde olabilecek değişiklikler evrak ve iş yoğunluğunun azaltılması ve gereksiz yazışmaların yapılmaması bakımından aynı gün sadece valiliğe bildirilecektir. İl emniyet müdürlükleri tarafından uzman eğitici evrakında tereddüt hasıl olması durumunda Emniyet Genel Müdürlüğüne görüş sorulacaktır.

Yönetmeliğin Ek-11 ve Ek-13 ünde bazı dersleri verecek uzman eğiticilerde “4 yıllık yüksekokul mezunu olan ve genel kollukta asgari 5 yıl hizmet tecrübesi veya konuyla ilgili hizmet içi eğitim sertifikası sahibi olanlar” şartı aranmaktadır. Uzman eğiticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olma şartının yanında genel kollukta asgari 5 yıl hizmet tecrübesi sahibi olmaları ya da hizmet içi eğitim sertifikası sahibi olmaları gerekmektedir. Bu durum Yönetmeliğin Ek-11 ve Ek-13 ünde belirtilen Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma ve Silah Bilgisi ve Atış dersleri için geçerli olup, eğitim kurumlarınca yapılan uzman eğitici bildirimlerinde bu hususa dikkat edilecektir.

b) Eğitim kurumları eğitime başlangıç bildirimlerini, kursiyer isimlerini ve ders planını eğitime başladıkları gün veya en geç ertesi günü mesai bitimine kadar Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildireceklerdir. Bu süreleri aşan bildirimler dikkate alınmayacak, verilen eğitim geçersiz sayılacak ve kursiyerler yapılacak olan sınavlara kabul edilmeyecektir. Buna bağlı olarak kursiyerlerin doğacak mağduriyetleri ile ilgili adli ve idari sorumluluk tamamen eğitim kurumlarına ait olacaktır.

Özel güvenlik eğitim kurumları, eğitim dönemi bitiminden sonra, eğitimin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte neticelendiğini, kaç kişinin eğitime katıldığını, kaç kişi ile tamamlandığını, kursiyerlerin silahlı veya silahsız eğitim alma durumlarını içeren eğitim kurumu yöneticisinin imzasının olduğu bir üst yazı ile eğitim alan kursiyerlere ait devam saatinin de yer aldığı EK-3’de gösterilen bildirim çizelgesi ile birlikte, disket veya CD ortamında, çıktısı ile beraber valiliğe bildireceklerdir.

Dönemler halinde yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak adaylar eldeki mevcut verilere göre belirlenecektir. Sınav tarihi Merkezi Sınav Komisyonu tarafından tespit edilip ilan edildikten sonra EK-4’de belirtilen “sınav giriş belgesi” eğitim kurumları tarafından tanzim edilerek sınava girecek adaylara verilecektir.

c) Silahlı eğitimin verilmesi durumunda söz konusu eğitimde kullanılan silahlar Yönetmelikte belirtildiği üzere eğitim kurumu tarafından temin edilerek demirbaşa kaydedilecektir. Bunun dışında üçüncü şahıslara ait silahlar, silah bilgisi eğitiminde ve atışlarda kullanılamaz.

ç) Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereği sorumluluk bölgesi esasına göre başkanı emniyet müdürü veya jandarma subay sınıfı bir rütbeli olan, özel güvenlikle ilgili birimde çalışan üç kişilik inceleme komisyonunca, eğitim kurumu açmak üzere Bakanlığa başvuran kuruluşların EK-5’de gönderilen formda belirtilen hususlar doğrultusunda Bakanlığımızdan gelecek yazıya müteakiben incelenerek rapor hazırlanması gerekmektedir.

Yerinde yenileme eğitimi için bünyesinde özel güvenlik birimi olan yerler tarafından yapılacak başvuru sonrası Kanunun “Eğitim” başlıklı 14 üncü maddesine göre, yerinde eğitime münhasır olmak üzere oluşturulacak inceleme komisyonunca EK-6’da gönderilen form doğrultusunda inceleme yapılacak, inceleme neticesinin olumlu olması halinde eğitim verilmesine müsaade edilecektir. İncelemeye dair raporlar Şube Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

d) Özel güvenlik eğitim kurumları, özel güvenlik eğitimi için müracaat edenlerin taleplerini almak üzere sadece faaliyet gösterdiği il sınırları içinde irtibat bürosu açabilecektir.

e) Kanun ve ilgili mevzuatı gereğince özel güvenlik eğitim kurumlarının amacı özel güvenlik temel ve yenileme eğitimlerini vermektir. Bunun dışında kendi eğitim kurumlarından eğitim almış kişilere iş bulmayı vaat etmek özel güvenlik eğitim kurumlarının kuruluş amaçlarından değildir. Bu nedenle, iş garantili eğitim verdiğini ilan eden, bu yolla kursiyer kaydeden eğitim kurumlarının bu faaliyetlerine izin verilmeyecektir. Bu şekilde hareket eden eğitim kurumlarına Kanunun 20 nci maddesi (d) bendi hükmü uygulanacaktır.

Özel güvenlik eğitim kurumlarının iş bulmayı vaat ederek eğitim verdiklerini ilan ettiğinin tespit edilmesi halinde bu durumun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ve özel güvenlik eğitim kurumları hakkında yapılabilecek idari işlemlere esas olmak üzere Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

f) Eğitimle ilgili kıstaslara bağlı kalınmak kaydıyla, eğitim kurumları kursiyerlerden gelen talep doğrultusunda sadece hafta sonu veya gece eğitimi verebileceklerdir.

g) Eğitim ve sınavlarda başarılı olduktan sonra kimlik kartı almak için müracaatta bulunan özel güvenlik görevlisi adaylarının mağdur olmamaları açısından, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu neticelenmesine müteakip ruhsat harcını yatırmaları istenecektir.

ğ) Eğitim başlangıçlarının pazartesi günleri olması gibi bir zorunluluk bulunmayıp, eğitim kurumları haftanın herhangi bir günü eğitime başlayabilecektir. Bu durumda eğitimin başladığı gün hafta başlangıcı olarak kabul edilip, denetimlerde eğitimin başladığı gün esas alınacaktır. Eğitime başlandığı gün itibariyle takip eden her 7 gün içinde bir gün tatil olarak kullanılacaktır.

h) Kişilere eğitim vermeden eğitimi tamamlamış gibi bildirimde bulunan, eğitim müfredatı kapsamı dışında ve faaliyet amacı dışında farklı içerikte eğitim veren eğitim kurumlarının bu faaliyeti, Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen “amacı dışında faaliyet göstermek” kapsamında değerlendirilecek ve faaliyet izin belgeleri iptal edilecektir.

ı) Özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atışlarında, öncelikle personelin mevcut kişi, kurum, kuruluş veya şirkette son bir yıl içinde en az iki ay çalışmış olma şartı aranacaktır. Hizmetiçi eğitim atışının yaptırılmadığı tespit edilen personelin bağlı olduğu kişi, kurum, kuruluş veya şirkete atış planlamasına dahil olması için 7-30 gün arası süre verilecek, sürenin bitiminde atış planlamasına dahil olmayan personelin tespit edilmesi durumunda ilgili kişi, kurum, kuruluş veya şirkete, Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi uygulanacaktır.

i) Özel güvenlik eğitim kurumlarının denetlenmesi esnasında, fiilen ders devam ederken, gecikmesinde sakınca doğabilecek bir hal olmadığı sürece, ders bütünlüğü bölünerek sınıfta denetleme yapılmayacaktır. Denetlemelerde genel nezaket kurallarına uyulacaktır. Ayrıca, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek açısından, herhangi bir ihbar olmadığı sürece il merkezi ve ilçelerdeki eğitim kurumlarının eşit sıklıkla denetlenmesine özen gösterilecektir.

j) Geçmişe dönük olarak yapılan denetlemelerde, verilmiş olan eğitimlerle ilgili eksikliklerin tespit edilmesi halinde eğitimin geçersiz sayılması cihetine gidildiğinden, bu konuda birinci derecede sorumluluğu olmadığı halde kursiyerlerin mağduriyetlerine yol açmaktadır. Bu sebeple eğitim kurumu tarafından eğitime başlangıç bildirimi yapıldıktan sonra eğitim bitmeden veya en geç adaylar sınava girmeden denetleme yapılmasına özen gösterilecektir.

11.2. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi:

a) Kursiyerlerin ilk müracaatında, silahsız eğitim alacakların 18 yaşını doldurmuş ve en az ortaokul/ilköğretim mezunu, silahlı eğitim alacakların 21 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olduğunu gösterir diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı eğitim kurumu yöneticisi tarafından bizzat görülerek teyit edilecektir. Kursiyerlerden nüfus cüzdanı fotokopisi, temel eğitim için sağlık kurulu raporu ve diploma fotokopisi müracaat esnasında alınacaktır. Ancak, yönetici olmak amacıyla temel eğitim için müracaatta bulunduğunu beyan eden kişilerden sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir. Bu belgelerin birer sureti, kursiyerin eğitim sonrası yapılacak sınavlarda başarılı olduğu tarih itibariyle iki yıl süreyle eğitim kurumu arşivinde muhafaza edilecektir.

b) Yönetmeliğin Ek-12’sindeki Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası ile Ek-1’ndeki Özel Güvenlik İzin Belgesi’nin renk, şekil ve ebadında (21 cm X 29 cm), beyaz zemin üzerine olacak, herhangi bir amblem veya logo kullanılmayacak, zemin üzerinde herhangi bir gölgelendirme veya fon bulunmayacak ve kuşe kağıda bastırılacaktır. Özel güvenlik eğitim sertifikasında, belgenin sağ üst köşesine belge sahibinin son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafı yapıştırılacak ve seviye puanı da işlenerek EK-7’de gönderilen şekilde düzenlenecektir.

Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanların silahlı özel güvenlik sertifikasının seviye puanı bölümüne “Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Mezunu” ifadesi ile birlikte silah bilgisi ve atış notu yazılacaktır.

c) Eğitim kurumları tarafından atış eğitimine başlamadan önce eğitimin hangi poligonda yapılacağı ve atış eğitimi tamamlandıktan sonra poligondan alınan ve altında atış dersinde görevli uzman eğiticinin imzasının da bulunacağı, atış eğitimin tamamlandığını ve her bir kursiyerin atış isabet oranını gösterir belge Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildirilecektir. Kursiyerlere yaptırılacak olan atışlar EK-8’deki hedefe yapılacaktır.

ç) Silahlı eğitim alan kursiyerler yazılı sınavda başarılı olup, uygulamalı sınavda başarısız olmaları halinde kendi isteklerine bağlı olarak il emniyet müdürlüğüne yazılı olarak yapacakları başvuru ile silahsız eğitim sertifikası alabilirler. Silahlı eğitim alan kursiyerlerden, yazılı sınavda en az altmış puan almak kaydıyla, uygulamalı sınavda başarısız olanların ikinci sınavda sadece uygulamalı sınava katılabilmesi için eğitim gördüğü kurum tarafından il emniyet müdürlüklerine verilecek listede bu husus belirtilecektir. Adaylara ilk sınav hakkı ile birlikte toplam dört sınav hakkı gözetilerek, girecekleri müteakip sınavlarda sadece silah sınavına girmeleri sağlanacaktır. Silah sınavında başarılı olmaları halinde sertifikaları silahlı eğitim sertifikasına çevrilecektir.

Silahsız eğitim sertifikası alan kursiyerlerin, bilahare silah eğitimi alarak uygulama sınavında başarılı olmaları halinde sertifikaları silahlı eğitim sertifikası haline getirilir ve kendilerine yeni kimlik kartı tanzim edilerek verilir. Ancak kimlik kartının beş yıllık geçerlilik süresi için ilk sertifikanın verildiği tarih esas alınır.

d) Milli bayramlar ile arefe günleri öğleden sonrası da dahil olmak üzere dini bayram günlerinde özel güvenlik eğitimi verilmeyecektir.

e) Özel güvenlik temel eğitimi, eğitim sonunda başarılı olmak şartıyla bir defaya mahsus alınır. Temel eğitimin geçerlilik süresinin bitiminde yenileme eğitimi alınır.

f) Yönetmeliğin “Eğitim Kurslarına Devam Zorunluluğu” başlıklı 35 inci maddesinin uygulanmasında, %10 devamsızlık; özel güvenlik temel eğitiminin 100 saatlik bölümü için ayrı, 20 saatlik Silah Bilgisi ve Atış bölümü için ayrı değerlendirilecektir. Bir özrü bulunmaksızın 100 saatlik eğitimin en az 90 saatine, 20 saatlik eğitimin de en az 18 saatine devam edenlerin eğitimleri geçerli kabul edilecektir. Dolayısıyla, silahlı eğitimler bir bütün olarak 120 saat olarak değerlendirilmeyecek, 100 saatlik bölümün tamamına devam edip 20 saatlik bölümün %10 devamsızlığı aşacak şekilde en az 13 saatine devam etmeyen bir kursiyerin eğitiminin tamamı iptal edilmeyerek, devamsızlık yaptığı bölüm olan silah bilgisi ve atış bölümü iptal edilecek, silahsız eğitim almış kabul edilerek sınava silahsız olarak girebileceklerdir.

g) Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılamayacak yerlerde, yerinde eğitim söz konusu olması halinde, buralarda silah bulundurulamayacağından, yenileme eğitiminin 10 saatlik silah bilgisi ve atış eğitimi verilemeyecektir. Bu nedenle, sadece bu yerlere münhasır olmak üzere, Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesinin “Silah bilgisi ve atış dersinin tüm uygulamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapılır.” hükmü çerçevesinde diğer teorik eğitimler ve/veya silah bilgisi ve atış eğitiminin teorik bölümü bildirimde bulunacakları inceleme formunda belirtilen kıstaslara uygun bir başka eğitim ortamında da verilebilecek, silah bilgisi ve atış eğitiminin uygulamalı bölümü ise poligon ortamında yapılacaktır.

ğ) Özel güvenlik eğitim kurumları, başka illerde yerinde yenileme eğitimi verebilecek, bu amaca yönelik olarak irtibat bürosu açabileceklerdir. İl dışında verilecek eğitimlerdeki kursiyer bildirimleri eğitimin verildiği il valiliğine yapılacaktır.

h) Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartı düzenlenirken, özel güvenlik temel eğitim veya yenileme eğitimi sertifikasının aslı görülerek fotokopisi alındıktan sonra sahibine iade edilecek, kimlik kartı üzerindeki “veriliş tarihi” bölümüne ise kimlik kartının fiilen verildiği tarih yazılacaktır. Ancak, “geçerlilik süresi” yazan bölümüne temel eğitim sertifikasının verildiği tarih esas alınarak beş yıl süre ile geçerli olacak şekilde tarih yazılacaktır.

ı) Kimlik kartı süresinin dolmasına bir yıl süre kalan özel güvenlik görevlileri yenileme eğitimlerine müracaat edebileceklerdir. Bu sürenin tespitinde işlemlerin takibi ve yeknesaklığın sağlanması bakımından özel güvenlik görevlilerinin temel eğitim sonrası başarılı olarak eğitim sertifikası almaya hak kazandığı sınavın tarihi, Kanunun 14 üncü maddesi 1 inci fıkrası gereğince özel güvenlik temel eğitiminden muaf tutulan özel güvenlik görevlilerinde ise, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı aldıkları tarih esas alınacaktır.

Özel güvenlik temel eğitiminden muaf tutulan yöneticilerin, faaliyet izin belgesinde ilk defa isminin yer almasından itibaren 5 yıl geçmesi durumunda, görevlerine devam edebilmeleri için yenileme eğitimi alması zorunludur.

i) Özel güvenlik yenileme eğitimi alarak sertifikasını yenileme hakkı kazananlara verilecek olan sertifikanın “geçerlilik süresi” ne yenileme eğitimi aldığı tarih veya sınavın açıklandığı tarihe bakılmaksızın, temel eğitim sonrası verilen sertifikanın geçerlilik süresi dikkate alınarak beş yıl sonrasını ifade eden tarih yazılacaktır. Örneğin; geçerlilik süresi 26.06.2010 olan bir sertifika (temel) için yenileme eğitimi sonrası yeni düzenlenecek olan sertifikanın (yenileme) geçerlilik süresi 26.06.2015 olarak yazılacaktır.

Temel eğitim sertifikasının geçerlilik süresi dolduktan sonra herhangi bir tarihte yenileme eğitimi alıp sınava giren ve yenileme eğitimi sertifikası alanların geçerlilik süresi sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren beş yıl olacaktır.

j) Özel güvenlik temel eğitimini silahsız olarak alıp özel güvenlik sertifikası ve kimliğini alan bir özel güvenlik görevlisi daha sonra silahlı özel güvenlik sertifikası almak istemesi halinde temel eğitim için öngörülen 20 saat silah bilgisi ve atış dersini alarak sınava girebilecektir. Sınavda başarılı olması durumunda ise sertifika ve kimliği silahlıya çevrilecektir.

Ancak özel güvenlik temel eğitim sertifikası ve kimliği silahsız olan bir özel güvenlik görevlisi sertifika ve kimliğin geçerlilik süresi sonunda yenileme eğitimi alacağı aşamada yenileme eğitimini silahlı olarak almak istemesi halinde; yenileme eğitimi için belirlenen 50 saat eğitim ile birlikte 20 saat silah bilgisi ve atış eğitimini alabilecek ve silahsız yenileme sınavına girecektir. Yenileme eğitim sertifikasını aldıktan sonra bir sonraki tarihte yapılacak olan temel eğitim silah sınavına katılacaktır. Ayrıca, silahsız yenileme eğitimi sertifikası ve kimliği alındıktan sonra silah eğitimi alınmak istenmesi durumunda ise, 20 saat silah bilgisi ve atış dersi alınarak bir sonraki tarihte yapılacak temel eğitim silah sınavına katılacaktır. Her iki durumda da silah sınavında başarılı olunması halinde sertifika ve kimlik kartı silahlıya çevrilecektir. Bu kişilere ayrıca 10 saatlik silahlı yenileme eğitimi aldırılmayacaktır.

k) Mülga 2495 sayılı Kanuna göre çalışmış olup, müktesep hakkı bulunan silahlı özel güvenlik görevlilerinden yenileme eğitimlerini alarak sınavlara girmeleri durumunda çalışmaya devam edebilmeleri için lise mezunu olmak şartı aranmayacaktır.

11.3. Hizmetiçi Eğitim Atışları:

Yönetmeliğin “Eğitim Programı” başlıklı 33 üncü maddesi 8 inci fıkrası hükmünce, silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine istihdam edenler tarafından her yıl 25 fişek üzerinden hizmetiçi eğitim atışı yaptırılması zorunludur.

Yıllık hizmetiçi eğitim atışları;

-Öncelikle özel güvenlik görevlilerinin fiilen silahlı olarak görev yaptığı,

-Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum/kuruluş ve şirket merkezinin olduğu,

-Kurum/kuruluş ve şirketin talebi doğrultusunda bölge merkezinin bulunduğu,

valilik sınırları içerisinde yaptırılabilecektir.

Bu atışlar,

-Özel güvenlik eğitim kurumu üzerinden Bakanlıkça işletme izni verilmiş özel atış poligonlarında,

-İl emniyet müdürlüklerinin açık/kapalı poligonlarında,

-Polis meslek yüksekokulu veya polis meslek eğitim merkezine bağlı poligonlarda,

-Jandarmaya ait poligonlarda,

-Poligon olmaması ya da yetersiz kalması durumunda valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde,

yapılabilecektir.

11.3.1. Özel güvenlik eğitim kurumları üzerinden yaptırılacak atışlar:

Kurum/kuruluş veya hizmet veren şirket bünyesinde fiilen silahlı olarak çalışan özel güvenlik görevlilerine, Kanunun yerinde eğitim verilmesi ile ilgili 14 üncü maddesi 2 nci fıkrası hükmü çerçevesinde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atışları Bakanlıktan faaliyet izni alan herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumu üzerinden de eğitim ve atış için gerekli şartların (poligon) sağlanması durumunda yapılabilecektir.

Hizmetiçi eğitim atışlarının özel güvenlik eğitim kurumları üzerinden özel poligonlarda yapılması durumunda atış yaptıracak olan ekipte atış eğitimcisi sertifikası sahibi bir eğiticinin başkanlığında yeter sayıda gözetmen ve sağlık ekibi hazır bulundurulacaktır.

Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25 fişeği kullandıklarına dair sarf tutanakları ve atış takip defteri; atış sorumlusu, poligon sorumlusu, eğitim kurumu yöneticisi ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenecek ve eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

Özel poligonda yaptırılacak atışlar en az 15 gün öncesinden ilgili Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine bildirilecektir.

Ayrıca, özel güvenlik eğitim kurumlarında uzman eğitici olarak ders veren ve hizmetiçi eğitim atışı yaptırılmasında görev alacak olan ek ders görevlileri özel güvenlikle ilgili tüm eğitimlerin toplamında Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen saat sınırlamasına uyacaklardır.

11.3.2. Genel kolluk tarafından yaptırılacak atışlar:

Bakanlık Makamının 26.09.2006 ve 18.05.2007 tarihli olurları doğrultusunda, ülke genelinde uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi ve görev dağılımından kaynaklı olarak karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için özel güvenlik sınavları başta olmak üzere, Bakanlık adına özel güvenlik hizmetleri ile ilgili olarak yürütülen eğitim atışları gibi hizmetler, “Tüm özel güvenlik faaliyetlerinde Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve atış poligonlarının bu faaliyetlerin ifa edildiği süre ile sınırlı olmak üzere Polis Akademisi Başkanlığı emrine tahsisi ve bu hizmetlerin ücreti mukabilinde Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi üzerinden yerine getirilmesi…” hükmü çerçevesinde yürütülmektedir. Genel Kolluk tarafından yaptırılacak olan hizmetiçi eğitim atışları aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

11.3.2.1. Genel esaslar:

Hizmetiçi eğitim atışları, sorumluluk bölge esasına göre polis ya da jandarma nezaretinde yaptırılacak olup, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı poligonlarda Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin dönem atışları göz önünde bulundurularak ve ilgili birimlerle koordineli olarak planlanacaktır. jandarma komutanlıklarının müsait olmaması durumunda Jandarma bölgesinden gelen talepler emniyet müdürlüklerince olumlu olarak değerlendirilecektir.

Atışlarda Emniyet Genel Müdürlüğü Atış Yönergesi esas alınacak olup, bahse konu yönergede yapılacak olan her türlü değişikliğe uyulacaktır. Atış yapacak özel güvenlik görevlisi sayısı göz önüne alınarak oluşturulacak atış komisyonu; bir atış amiri başkanlığında, atış gözetmeni, poligon görevlisi, sağlık ekibi ve idari personelden oluşacak ve sağlık tedbirleri alınacaktır.

Valiliklerimiz, silahlı özel güvenlik görevlilerinin yapacağı silah atışları için 1 Ocak – 30 Kasım tarihleri arasında hava şartları ve poligonların açık/kapalı oluşlarını göz önünde bulundurarak atışların dönemler halinde toplu yapılması için planlama yapacaktır. Atış yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atış tarihleri önceden duyurulacaktır. Aralık ayında atış planlanmayacaktır.

Atış yapacak olan personele, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak EK-9’da bulunan kurallar doğrultusunda atış yaptırılacaktır.

Silahlı özel güvenlik izni olan yerlerde yapılacak denetlemelerde silahlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hizmetiçi eğitim atışlarını yaptıklarını belgelemeleri bakımından, EK-10’daki taslağa uygun olarak hazırlanan “Hizmetiçi Eğitim Atış Takip Defteri” atış esnasında hazır bulundurulacak ve atıştan sonra doldurulacaktır. Atış sonrası özel güvenlik görevlilerinin 25 fişeği kullandıklarına dair sarf tutanakları ve atış takip defteri; atış sorumlusu, poligon sorumlusu, eğitim kurumu yöneticisi ve sağlık görevlisi tarafından düzenlenecek ve özel güvenlik izni verilen yerde muhafaza edilecektir.

Özel güvenlik eğitimlerinde (temel, yenileme, hizmetiçi) kullanılacak silah ve fişeklerin atış eğitimi yapılacak yere nakli, silah yol nakil belgesi almak kaydıyla silah taşıma yetkisine sahip personel tarafından yapılabilecektir. Atışlarda atış yapacak olan personeli istihdam eden kurum/kuruluş demirbaşına kayıtlı özel güvenlik birimine ait silahlar da kullanılabilecektir.

Atışta görev alacak personele günlük en fazla 6 saat, haftalık 15 saat, aylık 60 saat ve yıllık 300 saat üzerinden ek ders ödemesi yapılabileceğinden planlamada bu husus dikkate alınacaktır.

Özel güvenlik görevlilerinin yapacağı hizmetiçi eğitim atışları için yatırılan ücretler her ne suretle olursa olsun geri ödenmeyecektir.

11.3.2.2. Kısa namlulu silahla yapılacak atışlar:

Yapılacak planlamalar kısa namlulu silah atışları için günlük 60 kişi atış yapacak şekilde olacaktır. Atışlar 15 metre mesafeden ve EK-8’daki hedefe yapılacaktır. Atışların 25 fişekten daha fazla adetle yapılmasının talep edilmesi durumunda sarf edilecek her 25 fişek için ayrı ücretlendirme yapılacaktır. Atış yapacak 60 özel güvenlik görevlisinden sonraki her 20 kişi için atışlarda görev alacak gözetmen personel sayısı 1 kişi artırılabilecektir. 60’dan fazla kişinin atış yapması durumunda atış yapacak olan özel güvenlik görevlisi sayısına göre görevlendirilecek personel sayısı ve ücretlendirme tablo şeklinde EK-11’de gösterilmiştir.

11.3.2.3. Uzun namlulu silahla yapılacak atışlar:

Uzun namlulu silahla görev yapan özel güvenlik görevlilerine Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekât ve / veya ilgili Şube Müdürlüklerince sadece uzun namlulu silahla 50 metreden ve EK-8’deki hedefe atış yaptırılacaktır. Atış yapanlar için planlama 25 kişi üzerinden yapılacak olup bu atışlarda 1 atış amiri, 2 atış gözetmeni, 1 poligon görevlisi ve 2 sağlık memuru olmak üzere azami 6 personel görevlendirilecektir. Ancak atış yapacak olan özel güvenlik görevlisinin 25 kişiden fazla olması durumunda her 10 kişi için atış gözetmen sayısı bir kişi artırılacaktır. 25ten fazla kişinin atış yapması durumunda atış yapacak olan özel güvenlik görevlisi sayısına göre görevlendirilecek personel sayısı ve ücretlendirme tablo şeklinde EK-11’de gösterilmiştir.

MP-5 silah atışları, seri atış konumu hariç tek atış konumunda kapalı poligonda yaptırılabilecektir.

Kısa namlulu ve MP-5 silahın birlikte kullanılması durumunda, MP-5 silah atışının en az (5) fişekle olmak üzere tabanca atışı birlikte (5+20, 10+15, 15+10 veya 20+5) toplam 25 fişek üzerinden yapılabilecektir.

11.3.2.4. Görevlendirme

Özel güvenlik görevlisi hizmetiçi eğitim atışlarının planlaması, koordinasyonu ve atış poligonlarındaki idari işlemler Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

11.4. İsteğe Bağlı Eğitim Atışları:

İsteğe bağlı olarak kısa veya uzun namlulu silahlarla yapılacak atış eğitimi talepleri için bir yıl içerisinde kişi başına en fazla 100 adet fişek alınmasına izin verilecektir. Atış yapacak olan personele, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak EK-9’da bulunan kurallar doğrultusunda ve hizmetiçi eğitim atışı usul ve esaslarına göre atış yaptırılacaktır. Özel güvenlik görevlisi sayısına göre görevlendirilecek personel sayısı ve ücretlendirme EK-12’deki tabloya göre yapılacaktır.

11.5. Alan Eğitimleri:

Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince, alan eğitimlerinin eğitim programı, müfredatı, eğiticilerin niteliği ile uygulanacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecektir. Alan eğitimleri ücreti karşılığında Bakanlık tarafından verilebileceği gibi, belirlenecek şartları yerine getiren özel güvenlik eğitim kurumları da Bakanlıktan onay alarak verebilecektir.

12. ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM VE YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI VE UYGULAMA SINAVLARINDA UYULACAK ESASLAR

12.1. Yazılı Sınav:

12.1.1. Genel esaslar:

a) Yazılı sınav Merkezi Sınav Komisyonunca belirlenen tarihlerde, sınav kaydı yapılan il valiliklerince belirlenecek polis meslek yüksekokullarında, polis meslek eğitim merkezlerinde, bu okulların müsait olmaması ya da yetersiz kalması durumunda tercihen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumları veya liselerde yapılacaktır.

b) Sınıfların en düşük kapasitesi 20 kişi olacaktır.

c) Her sınıfa iki kişi gözetmen olarak görevlendirilecektir. Büyük salon ile amfilerde 50 kişiye kadar iki gözetmen ve bir rütbeli personel, 50 kişiden fazla aday olması durumunda ise her 25 adaya kadar bir gözetmen artırılarak görevlendirilme yapılacaktır. Örneğin 51-75 aday arası üç gözetmen ve bir rütbeli personel şeklinde olacaktır.

ç) Sınava girecek adayların hangi sınıf-salonda sınava gireceklerine dair planlama, Başkanlıkça merkezi yerleştirme ile yapılacaktır.

d) Okullarda yazılı sınavın yapılacağı binaların giriş kapılarında iki personel arama görevi yapacaktır. Ayrıca okul müdürü, müdür yardımcısı ve iki yardımcı hizmetliden oluşan dört kişi okul sorumlusu olarak görevlendirilebilecektir. Yazılı sınavın polis meslek yüksekokullarında veya polis meslek eğitim merkezlerinde yapılması durumunda, okul sorumluları buralardan görevlendirilebilecektir.

e) Okul müdürleri okul binasının sınava hazır edilmesinden sorumlu olup, sınavın iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

f) Sınav soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının güvenli şekilde intikal ettirilmesi için her okula iki kişi kurye olarak görevlendirilecektir.

g) Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi ) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

ğ) Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların aynı arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

h) Silah sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Bu sorular sadece silah eğitimi almış olan adaylar tarafından cevaplanacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

ı) Adaylar yazılı sınavda optik cevap kâğıtlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaklardır.

i) Adaylar sınav günü en geç 09.00 da sınav yerinde hazır bulunacak, saat 10.00 itibariyle sınav başlayacaktır. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaklardır.

j) Sınava katılacak adayların cevap kâğıtlarında, bir soru için birden fazla şıkkı işaretlemeleri halinde o soru için verilen cevap geçersiz sayılacaktır.

k) Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.

l) Sınava katılacak adaylar cep telefonları ile sınav salonuna girmeyecek, beraberlerinde herhangi bir döküman ya da dijital bellek kullanan elektronik cihaz bulundurmayacaklardır. Bu kurallara uymayan adaylar sınav salonundan çıkartılacak, haklarında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

m) Salon sorumlusu ve gözetmen, adayların sınav giriş belgesi ve kendilerini tanıtmaya yarayacak nüfus cüzdanlarını veya kimlik yerine geçen belgesini kontrol edeceklerdir. Bu belgeleri yanlarında bulundurmayan ya da sınav giriş belgesi ile kimliği arasında tutarsızlık olan adaylar sınava alınmayacaktır.

n) Sınav kitapçığının kapağında bulunan “açıklamalar” bölümü sınav gözetmenleri tarafından sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır.

o) Yazılı sınavda adaylar kendilerine dağıtılan soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarını eksiksiz olarak sınav bitiminde sorumlu sınav gözetmenlerine teslim edeceklerdir.

ö) Yazılı sınavlarda sınav süresince hiçbir aday sorulan sorularla ilgili olarak gözetmenlere herhangi bir soru yöneltmeyecektir.

p) Adayların sınav salonlarına alınması, kimlik kontrolü, kendilerine açıklama yapılması ve optik cevap kâğıtlarının kodlanması işlemleri sınav başlama saati olan 10.00’dan önce bitirilmiş olacaktır.

r) Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra ve sınava başlamadan önce kitapçıkların bütün sayfalarının kontrol edilmesi adaylara hatırlatılacak, noksan veya hatalı sayfası bulunan kitapçık geri alınacak ve fazla kitapçıklardan yenisi verilecektir.

s) Sınavda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan ve başkasının yerine sınava girdiği tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ş) Adaylar, kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarının üzerindeki adı, soyadı, eğitim kurumu, silahlı ya da silahsız sınava girdiklerine dair bölümleri dolduracaktır. Sınav sonunda optik cevap kâğıdı ile birlikte soru kitapçıkları da sınav gözetmen ve sorumluları tarafından isimler kontrol edilmek suretiyle teslim alınacak, teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

t) Sınav süresince ve sınav sonunda adayların yanlarında getirdikleri başka bir kâğıda sınav sorularını yazmalarına izin verilmeyecektir. Bu hali tespit edilen adayların optik cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları derhal alınacak ve “kopya” işlemi yapılarak gözetmenler tarafından tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılacaktır.

u) Sınavda uyulacak esaslara uygun hareket etmeyen, sınav düzenini bozucu ve diğer adayları rahatsız edici davranışlarda bulunan adaylar hakkında salon gözetmenleri tarafından tutanak düzenlenecek “sınavı geçersiz sayılacaktır” kaydı konularak sınav salonundan çıkarılacak ve yapacakları itirazlar salon sorumluları tarafından kabul edilmeyecektir.

ü) Sınava giren adayların, sınav süresince sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan dışarı çıkan adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

v) Sınav salonlarından, sınavın başlangıcında teslim edilen sayıda soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı teslim alınacaktır.

y) Adaylar optik cevap kâğıtları üzerinde kendilerine ait bilgileri ve cevap şıklarını kutucukların içine ve dışarı taşırmadan kodlayacaklardır. Optik cevap kâğıdı üzerinde adını, soyadını, T.C. Kimlik Numarasını ve kitapçık türünü yanlış ya da eksik kodlayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Optik cevap kâğıdındaki T.C. Kimlik Numarası ile nüfus cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarası farklı ise nüfus cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarası kodlanacaktır. Sınavlarda gözetmen olarak görev alan personel, eksik ya da yanlış kodlama yapanları ikaz edeceklerdir.

z) Sınavlarda gözetmen olarak görev alacak personel tarafından, sınava giren adayların TEMEL eğitim veya YENİLEME eğitim türleri ile soru kitapçığı ve optik cevap anahtarlarının eşleştiği kontrol edilerek imzalanacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

aa) Herhangi bir nedenle barkodsuz optik cevap formuyla yazılı sınava girenler tutanakla tespit edilecektir. Bu tutanaklar Başkanlığa sınav evraklarıyla birlikte gönderilecektir.

bb) Sınava katılmayan adayların barkodlu optik cevap formunun kitapçık grubu ve sınav türü haneleri salon gözetmenleri tarafından kodlanmayacak, paraflanmayacak ve imzalanmayacaktır. Sadece “aday sınava girmedi” hanesi kodlanacak ve bu optik cevap formları ayrı paketlenerek diğer sınav evrakları ile birlikte Başkanlığa gönderilecektir.

cc) Sınavda görev alan salon gözetmenleri adayın sınava katıldığını optik cevap formunun kitapçık grubu ve sınav türü hanelerini paraflayarak teyit edecektir. Ayrıca sınav salon kontrol listesinin sınava girmedi, sınavı geçersiz veya yeni form kullandı kutucukları gerektiğinde işaretlenecek ve sınava katılan adayın kendisine kitapçık grubu yazdırılarak imzası alınacaktır.

çç) Sınav başladıktan sonra artan soru kitapçığı ve optik cevap kâğıtları salonlardan ve sınıflardan toplatılacak, salon sorumlusu ve gözetmenlerde soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı bulunmayacaktır.

dd) Optik cevap kâğıtları katlanıp kıvrılmayacak şekilde diğer evraklar ile birlikte kuryenin getirdiği kutulara ve torbalara dikkatli bir şekilde yerleştirilerek torba mühürlenecektir.

ee) Sınavda sorulacak soruların bulunduğu soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının kuryeler tarafından teslim edildiği miktarı ile sınav öncesinde muhafazasından, sınavda yeter sayıda dağıtımından ve sınav hitamında toplanarak aynı sayıda kuryelere tesliminden Şube Müdürleri sorumludur.

ff) Sınavın başlama ve bitimi tutanakla tespit edilecektir. Sınavın kaç kişi üzerinden planlandığı ve kaç kişinin sınava girdiğine dair genel bilgi de bu tutanakta belirtilecektir. Bu tutanak birimde muhafaza edilecektir.

gg) Sınav sonrasında soru kitapçıkları yazılı sınav komisyonu huzurunda imha edilerek imha tutanaklarının bir nüshası Başkanlığa gönderilecektir.

ğğ) Sınava girmeyen adaylar ile kopya işlemi gören adayların optik cevap kağıtları ve merkezden gönderilen yoklama çizelgeleri Başkanlığa gönderilmek üzere diğer optik formlarla birlikte kuryeye teslim edilecektir.

12.1.2. Ücretlendirme

a) Sınava girecek adaylardan Bakanlıkça belirlenecek sınav giriş ücreti alınacak olup sınav giriş ücretleri eğitim kurumları tarafından döner sermayenin banka hesabına yatırılacaktır. Sınav kayıtlarının yapılabilmesi için sınav giriş ücreti yatırılan adayların T.C. Kimlik Numaralı imzalı isim listeleri ve ücretlerinin yatırıldığına dair dekontlar Şube Müdürlüklerine verilecektir. Sınav giriş ücreti yatmayan adaylar sınava alınmayacak, sınav hakkını kullanmış sayılacaktır. Sınav sonucuna itiraz eden adaylar aynı hesap numarasına Bakanlıkça belirlenecek sınav itiraz ücretini yatıracaklardır. Ücretini yatırmayan adayın itiraz dilekçesi işleme alınmayacaktır.

b) Özel Güvenlik sınav başvurusu yaptığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkartılan, yazılı sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez.

12.1.3. Kuryeler

a) Sınav yapılacak merkezler için kurye görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir. Kuryeler, soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının bulunduğu mühürlü torbaları Sınav Sorusu Basım Komisyonundan tutanak karşılığı teslim alacaklardır.

b) Sınav merkezine giden kuryeler, mühürlü torba içerisindeki soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarını tutanak karşılığı Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının bulunduğu mühürlü torbaların kuryelere tesilimine kadar geçen sürede muhafazasından Şube Müdürlüğü sorumludur.

c) Soru kitapçıkları ve optik cevap kâğıtlarının bulunduğu mühürlü torbalar, sınavın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açılmayacaktır.

ç) Sınav sonrasında optik cevap kâğıtları, merkezden görevlendirilen kuryeler tarafından tutanak karşılığı Şube Müdürlüğünden teslim alınacaktır.

d) Sınav merkezlerindeki komisyonlara yeter sayıda soru kitapçığı, optik cevap kâğıtları dağıtmak ve kendilerine kuryeler tarafından teslim edilen optik cevap kağıtlarını tutanak karşılığı kuryelere teslim etmek Şube Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

12.2. Uygulamalı Sınav:

a) Uygulamalı sınav yazılı sınavdan bir gün sonra başlayıp sınav sonuçlarının açıklanmasından iki gün öncesi sonuçlandırılacak ve veri girişi Bilgi Sistemine yapılacaktır. Atış sınavı öncelikle il emniyet müdürlüklerinin açık/kapalı poligonlarında, Polis Akademisine bağlı poligonlarda ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da yetmemesi durumunda ise il jandarma komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Atışların Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı poligonlarda yapılması durumunda adaylardan kişi başı 15 dk’lık poligon kirası için Bakanlıkça belirlenen ücret alınacaktır.

Özel poligonlarda yapılması durumunda ise yine aday başı aynı ücret alınacaktır. Bu ücretlerden atış komisyonunda görevlendirilenler ile kapalı poligonda görev alan bir poligon sorumlusu ve atış yapan aday sayısının yeterli (en az 50) olması durumunda görevlendirilen bir hizmetliye, açık poligonda atış yaptırılıyor ise yalnız poligon sorumlusu olarak görevlendirilen personele ödenecektir.

Alınan bu ücretler döner sermayenin banka hesabına yatırılacaktır. Belirlenen poligonlar yazılı sınav listeleri ile beraber il emniyet müdürlüklerince ilan edilecektir. Poligonda görev alan Atış Komisyonu dışında poligon görevlisi ve hizmetliye de valilik onayı alınacaktır.

b) Atış sınavlarında asgari görevlendirme; uygulamalı sınav komisyonu üyeleri bir idari personel, iki sağlık personeli, bir poligon sorumlusu ve bir hizmetli (Başpolis Memuru/ Polis Memuru /GİH. Memuru) olmak üzere toplam sekiz kişiden oluşacaktır. Ancak, atış sınavına katılan aday sayısı 50’nin altında olması halinde idari personel görevlendirilmeyecektir. 500 kişinin veri girişi için bir kişi görevlendirilecek ve veri girişleri bir günde bitirilecektir. Her il veri girişlerinin tamamlanmasından sonra yazı ile gönderilecek olan çizelgede belirtilen gün içerisinde atış sınavlarını neticelendirecektir.

c) Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi uygulamalı sınavlarında öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerinde mevcut olan ambulans veya hasta nakil aracı ile sağlık personeli görevlendirilecek, il emniyet müdürlüğünün yetersiz kalması durumunda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren odalardan talep edilecek, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu odalarının yetersiz kalması durumunda ise İl Sağlık Müdürlüklerinden talep edilecektir.

ç) Uygulamalı sınavdaki atış becerisi, poligon ortamında beş adet fişekle 15 metreden EK-8’daki hedefe, ayakta, silah çift elle tutularak, atış gözlüğü takılarak, kapalı poligonda kulaklık kullanılarak yapılacaktır. Hedefte olan her atış 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir aday için ayrı bir hedef kâğıdı kullanılacak, atış tamamlandıktan sonra bizzat aday tarafından adı, soyadı yazılıp imzalanmak suretiyle tasdik edilecektir. Hedef kâğıtları olabilecek itirazlarda doğruluğuna başvurulmak üzere bir sonraki sınava kadar Şube Müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

d) Atış sınavı esnasında atış kurallarına uymayan adayların atış sınavı iptal edilecektir.

e) Uygulama sınavında, eğitim kurumlarının demirbaşına kayıtlı olan silahlar kullanılacaktır. Ancak demirbaşına kayıtlı yeter sayıda silahı bulunmayan eğitim kurumları, İl Emniyet Müdürlüklerinin belirleyeceği poligonlarda bulunan silahları da kullanabileceklerdir. Uygulamalı sınavda kullanılacak silahların temin edilmesi ve atışa hazır halde bulundurulmasından tamamen eğitim kurumu sorumludur. Ayrıca uygulamalı sınava gireceği bildirilen kursiyerlerden atış sınavına katılmayanların kullanılmadıkları fişeklerin takibi konusunda hassas davranılacaktır.

12.3. Yazılı ve Uygulamalı Sınav Komisyonları:

a) Yazılı Sınav Komisyonu, İl Emniyet Müdürü / İl Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında ve diğer üyeler de en az Emniyet Amiri ve Özel Güvenlik Şube Müdürü de dâhil olacak şekilde beş kişiden oluşacaktır. Bu komisyona sorumluluk bölgesinde eğitim kurumu bulunan il jandarma komutanlığından bir subay da üye olarak katılacaktır. Yazılı sınavın aynı il içerisinde birden fazla merkezde yapılması durumunda aksaklık meydana gelmemesi için okul sorumluları Yazılı Sınav Komisyonu ile gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır.

Uygulamalı Sınav Komisyonu ise iki gözetmen ve bir atış amiri olmak üzere toplam üç kişiden oluşacaktır.

b) Görevli olduğu il bünyesinde herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak görev almış olanlar Yazılı ve Uygulamalı Sınav Komisyonlarında başkan, üye ve gözetmen olarak görev yapabileceklerdir.

c) Yazılı sınavda, yeteri kadar rütbeli personel bulunamaması halinde Başpolis Memuru / Polis Memuru veya Genel İdari Hizmetli personel gözetmen olarak görev yapabilecektir.

ç) Uygulama sınavında ise atış gözetmenlikleri, yeteri kadar rütbeli personel bulunamaması halinde, Başpolis Memuru / Polis Memuru rütbesindeki personel tarafından da yapılabilecektir.

d) Yazılı ve uygulama sınavlarında görev alacak personel sayısı Bilgi Sistemine kayıtların girişinin tamamlanmasına müteakip Bakanlıktan gönderilecek yazıda bildirilecektir. Bakanlık tarafından belirlenen sayının üzerinde görevlendirme yapılmayacaktır. Zorunluluk doğuran hallerde personel artırımına konu olan mazeretin yazıyla Başkanlığa bildirilmesinden sonra valilik oluru tarafınıza gönderilen sayı üzerinden alınabilecektir.

e) Yazılı sınav komisyon başkanları tarafından, sınav tarihinden iki gün önce sınav komisyonu üyeleri ile toplantı yapılarak; sınav yapılacak yer, görevlendirilen gözetmenler ve sınav ile ilgili hususlar görüşülecek, sınavın yapılacağı sınıf ve salonlarda alınan tedbirler gözden geçirilecek, görülen noksanlıklar süratle giderilecektir.

f) Yazılı sınav komisyon başkanları sınavın yapılacağı gün saat 09.00 da salon sorumluları ve gözetmenler ile bir toplantı yaparak, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşmamaları, sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınmaları ve sınavın Teşkilatımızın ciddiyetine yakışır bir şekilde yapılmasını sağlamaları konusunda uyarıda bulunacaktır.

g) Özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi yazılı ve uygulamalı sınavında görev alan her rütbe ve sınıftaki personel ile diğer görevlilere ek ders ücretleri kapsamında ödeme yapılacağından, görev alan merkez teşkilatı personeli için Bakanlık, taşra teşkilatı personeli için de valilik onayı alınacaktır.

ğ) Sınavda görev alan personele ek ders ücretleri ödemelerinin yapılabilmesi için mutemet tayin dilekçeleri, valilik oluru, ek ders çizelgesi ve ücret bordrosunun asılları Döner Sermayeye iletilmek üzere üst yazı ile Başkanlığa gönderilecektir.

12.4. Sınav Değerlendirmesi:

a) Yazılı sınav optik cevap kâğıtları Sınav Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.

b) Silahlı eğitim almış olan adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalaması en az 60 ve her bir sınavın puanı en az 50 olması gerekmektedir.

c) Silahsız eğitim almış olan adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir.

ç) Sadece silah sınavına giren adayların 50 puanlık test ve 50 puanlık uygulama sınavlarının ortalamasının en az 50, sınavda başarılı sayılmaları için ise üç not ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir.

d) Yapılan değerlendirme sonucunda adayların aldıkları puan ve başarı durumları Başkanlığın (www.ozelguvenlik.pol.tr) internet sitesinden ilanen tebliğ olunacaktır.

e) Yazılı sınavlara yapılacak itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde itiraz ücreti yatırıldıktan sonra Başkanlığın (www.ozelguvenlik.pol.tr) internet sitesinde yayınlanacak olan itiraz dilekçesi formatına uygun olarak il emniyet müdürlüklerine yapılacaktır. il emniyet müdürlükleri de kabul ettikleri itiraz dilekçelerini Bilgi Sistemine gireceklerdir.

12.5. Diğer Hususlar:

a) Silahsız özel güvenlik temel eğitimi aldıktan sonra yapılan sınavlarda başarısız olan adayların dört sınav hakkı gözetilerek girecekleri müteakip sınavların herhangi bir aşamasında 20 saatlik silah bilgisi ve atış eğitimi almaları durumunda; yapılan özel güvenlik sınavının 100 soruluk birinci kısmı ve 25 soruluk silah sınavı hakları ayrı ayrı takip edilecektir.

Örneğin; silahsız eğitim alan adaylardan ikinci sınav hakkında başarısız olan bir aday üçüncü sınava girmeden silahlı eğitim aldığı takdirde, üçüncü sınavda yazılı sınav için üçüncü hakkını, silah bilgisi ve atış sınavı için birinci hakkını kullanmış olacaktır. Yazılı sınavdaki dört hakkında da başarısız olan adayın silahlı sınava girmek için halen hakkı bulunsa bile 100 soruluk temel sınavdan başarısız olması nedeniyle sınav hakkını tamamlamış kabul edilecek ve tekrar sınavlara girebilmek için yeniden temel eğitim alması gerekecektir. Ayrıca, özel güvenlik temel eğitimini alarak yapılan sınavda başarılı olan adaylar, ilk sertifikanın geçerlilik süresi korunmak kaydıyla, dört sınav hakları içerisinde seviye puanlarını yükseltmek için tekrar temel eğitim sınavına girebileceklerdir.

b) Sınavda uyulması gereken esaslara uygun hareket etmeyen görevli personel hakkında adli ve idari soruşturma açılacaktır. Hakkında işlem yapılan personel bir daha özel güvenlik sınavlarında görevlendirilmeyecektir.

13. DENETLEME

Kanunun “Denetim” başlıklı 22 nci maddesi ve Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 6 ncı bölümünün 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeleri ile düzenlenen özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik şirket şubelerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, özel güvenlik birimlerinin, kişi koruması izni alan kişilerin ve özel güvenlik hizmeti alan yerlerin denetlenmesinde takip edilecek esas ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

13.1. Genel Esaslar:

a) Özel güvenlik şirketleri, özel güvenlik şirket şubeleri, özel güvenlik eğitim kurumları, özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik hizmeti satın almak sureti ile korunan, kişi, kurum ve kuruluşlar yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman denetlenecektir.

b) Söz konusu yerleri merkezde Bakanlık, illerde valilik adına denetleyecek olan personel için onay alınacaktır. Onay alınmaksızın denetleme yapılmayacaktır. Onaylar bir defaya mahsus olabileceği gibi azami bir yıllık süreyi kapsayabilecektir. Denetleme onayı alınırken, personelin izin, sağlık ve benzeri sebeplerle bulunamaması ihtimaline karşı yedek personel için de onay alınacaktır.

c) İlçelerde çalışan personel de denetlemede görevlendirilebilecektir. Görevlendirilecek bu personel için de denetleme onayı mülki amirden alınacaktır. İlçelerde denetleme yapacak personel için Şube Müdürlüğünce hizmet içi eğitim verilecektir.

ç) Denetlemede görev alacak personelin özel güvenlik ile ilgili birimlerde çalışması tercih edilecektir. Ancak iş yoğunluğu ve personelin sayıca yetersiz olduğu durumlarda, illerde Şube Müdürlüğü, kuruluşu bulunan ilçelerde Büro Amirliğinde görevli en az bir personelin denetleme heyetinde olması koşulu ile diğer birimlerden de denetleme onayı alınan personel görevlendirilebilecektir.

d) Denetleme ekibi en az iki personelden oluşacak ve denetleme mutlaka yüksekokul mezunu komiser yardımcısı ve üstü amir sınıfı bir rütbeli başkanlığında yapılacaktır.

e) Denetlemeler gündüz yapılacaktır. Gerek duyulması halinde gece de denetleme yapılabilecektir.

f) Denetleme için görevlendirilen kolluk personeli bu görevlerini takım elbise ile ifa edeceklerdir.

g) Denetlemelerde gerek duyulması halinde iş müfettişi, maliye müfettişi gibi diğer uzmanlar da Bakanlık veya valilik oluru ile görevlendirilebilecektir. Denetlemelerde tespit edilen konu başka bir kamu kurum veya kuruluşunun yetki ve sorumluluğunda işlem yapılması gereken bir husus ise bu durum ilgili kamu kurum veya kuruluşuna bildirilecektir.

ğ) Denetlemelerde görev alacak personelin tamamına denetlemeye çıkılmadan önce özel güvenlik birim amirleri tarafından Kanun ve ilgili mevzuatı ile genel davranış ilkeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Denetleme yapılacak yer hakkında gerekli tüm bilgiler alınarak denetlemeye çıkılacaktır.

h) Denetlemeler sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı yerine getirilecektir. Ancak havameydanlarında 5188 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği kapsamında yapılacak denetlemeler sorumluluk bölgesine bakılmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü denetleme birimlerince yürütülecektir.

ı) Denetleme neticesinde doldurulan denetleme formları, genel kolluğun özel güvenlik birimlerince değerlendirilecektir. Herhangi bir aksaklık veya eksikliğin tespit edilmesi halinde Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanacak idari veya adli cezalar hakkında yürütülecek işlemler özel güvenlik hizmetinin verildiği yer valiliğince ya da cumhuriyet savcılığınca yapılacaktır.

i) Denetleme sonuçları EK-13’de gönderilen Denetleme Bildirim Çizelgesine uygun şekilde her ayın ilk haftasında yazılı olarak ve / veya Bilgi Sistemi üzerinden dijital ortamda Başkanlığa bildirilecektir.

j) Özel güvenlik şirketinin, merkezinin bulunduğu il dışında başka bir ilde şube açması durumunda; sağladığı koruma ve güvenlik hizmetlerine ait evrakları şubesinde bulunduracaktır. Yapılan denetlemelerde bir eksikliğin veya aksaklığın tespiti halinde gereği şubenin kurulu olduğu il valiliğince yapılacaktır.

13.2. Denetlemelerde Kullanılacak Formlar:

Denetlemelerde EK-14’de bulunan;

a) Özel Güvenlik Şirketi Denetleme Formu, (Form 1)

b) Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Denetleme Formu, (Form 2)

c) Özel Güvenlik Birimi Denetleme Formu, (Form 3)

ç) Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yer Denetleme Formu, (Form 4)

d) Özel Güvenlik Kişi Koruması Denetleme Formu, (Form 5)

e) Özel Güvenlik Şirket Şubesi Denetleme Formu, (Form 6)

f) Geçici Özel Güvenlik İzni Denetleme Formu, (Form 7)

g) Denetleme Çizelgesi,

kullanılacaktır.

13.3. Denetleme Formunun Doldurulmasında Gözetilecek Esaslar:

Form, belirtilen sorular karşısında bulunan “evet” ve “hayır” kutucuklarına işaretleme yapılarak doldurulacaktır. Formda belirtilen sorular ile ilgili açıklama yapılması gereken bir durum, formda belirtilmemekle birlikte açıklanması gereken bir husus ya da cevabı olumsuz sonuç bildiren ve işlem yapılması gereken durumların olması halinde formun alt kısmındaki açıklamalar bölümüne yazılarak denetleme yapan görevliler ile denetlenen yerin yöneticisi/yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Açıklamaların bu bölüme sığmaması halinde ayrı bir kağıda yazılıp formda imzası olan kişiler tarafından imzalanacaktır.

Yapılan denetleme neticesinde tanzim edilen form ve varsa eklerinin bir sureti denetlenen yere verilecek ve ilgili yer tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere, oluşturulacak denetleme dosyasında muhafaza edilecektir. Ayrıca, denetlemenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı, herhangi bir eksikliğin olup olmadığının görülebilmesi için hazırlanan “Denetleme Çizelgesi” de denetleme dosyasında bulundurulacaktır.

Denetlenen yer ile ilgili olarak verilen faaliyet izni veya özel güvenlik iznine dair “belge no” ve “tarih” kısımları belgenin aslına bakılarak yazılacaktır. Form doldurulurken mürekkepli kalem kullanılacaktır. Form ve ihtiyaç duyulması halinde hazırlanan tutanakların üzerinde silinti, kazıntı veya sonradan bir ekleme yapılmayacaktır.

13.4. Adli/İdari İşlemlerinin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:

Kanunun 19 uncu ve 20 nci maddelerinde bulunan hükümler doğrultusunda, denetleme neticesi ya da bildirim evrakı üzerinden yapılan kontrol sonrasında Kanuna aykırılık hali, özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde eksikliği veya aksaklığı bulunanlara uygulanacak adli ve/veya idari işlemlerde uyulması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

13.4.1. Uyulacak hususlar;

a) Tahsis edilen azami personel sayısından eksik sayıda özel güvenlik görevlisi çalışması ya da hiç çalışmaması durumunda herhangi bir cezai müeyyide uygulanmayacak, bu husus denetleme formu veya tutanakta belirtilecektir. Bu gibi durumlarda olan banka ve banka şubeleri için tanzim edilen denetleme formu/tutanak valilik kanalıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderilecektir.

b) Spor müsabakalarında il/ilçe spor güvenlik kurulu tarafından belirlenenden az sayıda özel güvenlik görevlisinin çalıştırılması halinde tanzim edilen denetleme formu/tutanak il/ilçe spor güvenlik kurulu işlemlerini yürüten ilgili birime gönderilecektir.

c) Geçici veya acil hal kapsamında izin alınan yerlerde, eksik sayıda özel güvenlik görevlisi çalıştırılması durumunda, öncelikle gerekli ikaz yapılacak, verilen süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi ya da tekrarı halinde Kanunun 20 nci maddesi (d) bendi gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.

ç) Denetleme neticesinde bir aksaklık ya da eksikliğin tespiti halinde; eksikliğin giderilmesi için yedi günden az olmayacak şekilde eksikliğin mahiyetine göre süre verilerek ikaz edilecektir. Denetleme formlarının açıklamalar bölümünde verilen süre belirtilmek sureti ile tebliğ – tebellüğ tutanağı tanzim edilerek, denetleme yapan görevliler ile denetlenen yerin yöneticisi/yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Aksaklık ya da eksikliğin giderilip giderilmediği verilen süre sonunda tekrar denetlenmek suretiyle kontrol edilecektir. Aksaklık ya da eksikliğin giderilmemiş olması durumunda idari yaptırım uygulanacaktır.

d) Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip bir özel güvenlik şirketinin, Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almayan bir kuruluşta hizmet vermesi halinde özel güvenlik şirketlerine Kanunun 19 uncu maddesinin (a) bendi uygulanacaktır. Bu durumda şirketlerden özel güvenlik hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlara ayrıca ceza uygulanmayacaktır.

e) Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmeye başlamış olan kişi, kurum ve kuruluşların bu durumunun tespit edilmesi halinde, istihdam edenlere Kanunun 19 uncu maddesinin (b) bendi hükmü uygulanacaktır.

13.4.2. Adli işlem:

Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere aykırı bir halin tespit edilmesi durumunda tanzim edilen evraklar ilgili cumhuriyet başsavcılığına bildirilerek, alınan talimatlar doğrultusunda hareket edilecektir.

13.4.3. İdari işlem:

Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen hükümlere aykırı bir halin tespit edilmesi durumunda;

a) Denetlenen yere ilgili denetleme formu/tutanak düzenlenecektir.

b) Tespit edilen ihlale ilişkin denetleme formu/tutanak ve ilgili evraklar savunma evrakına eklenecek ve ilgiliye savunma hakkını kullanabilmesi için en az yedi gün süre verilecektir.

c) Savunması yeterli görülmeyenlere idari para cezası yaptırımının uygulanabilmesi için mahalli mülki amirden olur alınacaktır. Alınacak olurda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara dikkat edilecektir.

ç) İdari para cezası verildiğine dair tebliğ hazırlanarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtildiği üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre imza karşılığı tebliğ ve tebellüğ edilecektir. Hazırlanan tebliğde idari para cezasının hangi suçun karşılığında, hangi madde hükmünce verildiği, cezanın verilmesine ilişkin denetleme ve kontrol zamanı ile idari para cezası olurunun tarihi belirtilecektir.

d) İdari para cezası, idari yaptırım karar defterine işlenecektir.

e) İdari para cezası ödendiğinde, ödeme makbuzu dosyasında muhafaza edilecektir.

f) İdari para cezasının verilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda, idari yaptırım karar tutanağı alacağın tahsili için idari para cezası verilenlerin adresinin bulunduğu yerdeki defterdarlığa gönderilecektir.

g) İdari para cezalarının uygulanmasında onay makamı “vali” veya “kaymakam” olacaktır.

13.5. Özel Güvenlik Görevlilerinin Kontrolleri:

Özel güvenlik izni alınan yerlerde çalışan özel güvenlik görevlileri görev alanlarında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette yürüttükleri görevlerinde daha dikkatli olmalarını sağlamak, duyarlılıklarını arttırmak, yürüttükleri hizmet hakkında bilinçlendirmek ve görevli bulundukları alanların tamamında etkin bir koruma hizmeti vermelerini sağlamak üzere zaman mefhumu gözetmeksizin denetlenmeli veya kontrol edilmelidir.

Yapılan denetim ve kontrollerde özel güvenlik görevlilerinin; sorumlu bulundukları görev yerleri ile beraber dış çevreyi de dikkatli bir şekilde gözlemlemesi, şüpheli paket (örn: çöp poşeti, pet şişe, koli vb.), şüpheli araç (örn: araç, motosiklet, çocuk arabası, el arabası vb.) ve şüpheli şahıslara (örn: giyimi şüphe uyandıran, yüzünü gizlemeye çalışacak şekilde bere, şapka, kaşkol vb. takanlar, poşet, çanta vb. taşıyanlar dahil) karşı duyarlı olması, şüpheli bir durumun ya da olayın tespiti halinde genel kolluk birimlerine haber vermesi yönünde uyarılması sağlanmalıdır.

Özel güvenlik görevlilerinin, hem özel güvenlik izni alan yerlerin yetkililerince hem de özel güvenlik hizmetini sağlayan şirket yetkililerince de istihdam edildikleri mevzuat hükümleri ile birlikte 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre sık aralıklarla ve düzenli denetlemesinin yapılması kamu düzeninin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca valilik oluru alınmak suretiyle, ilçe emniyet müdürleri, ilçe emniyet müdür yardımcıları, polis merkez amirleri veya görev alanları ile sınırlı olmak üzere valilik makamınca uygun görülen rütbeli personel, sorumluluk bölgelerinde özel güvenlik izni almış hassas noktalarda görev yapan özel güvenlik görevlileri başta olmak üzere, özel güvenlik görevlilerini görevleri başında kontrol edip duyarlı hale getirecekler ve herhangi bir eksiklik tespit etmeleri halinde Şube Müdürlüğüne bilgi vereceklerdir.

14. KİŞİ KORUMA HİZMETLERİ

14.1. Müracaat:

Kanunun 3 üncü maddesine istinaden kişi koruması için müracaatta bulunanlardan:

a) Kişisel başvurularda kişi tarafından imzalanan müracaat yazısı,

b) Kurum/kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanan müracaat yazısı,

c) (1) Şirketin genel müdür, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı için kişi koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise yönetim kurulu kararı,

(2) Kurum tarafından yapılıyor ise; bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü,

(3) Üniversiteler için YÖK’ün uygun görüşü,

(4) Kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü,

(5) İl özel idareleri için valinin uygun görüşü,

(6) Belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü,

ç) Korunacak kişinin T.C. Kimlik Numarası,

d) Korunacak kişinin adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı UYAP’dan temin edilecek, (Kanunun 10/d bendindeki hükümlerin aranması)

e) Korunacak kişi silahları muhafaza etmekle yükümlü olduğundan silah bulundurmaya ruhsal bakımdan sakınca olmadığına dair doktor raporu istenilecektir. Ancak, kişi koruma hizmeti şahsın görev yaptığı kurum veya kuruluş bünyesindeki özel güvenlik birimince yerine getirilmesi halinde korunacak kişi için doktor raporu istenmeyecektir.

Kişi koruması talepleriyle ilgili olarak müracaatta bulunan şahıslardan, hayat bütünlüğüne yönelik tehdite dair bilgi ve belgeler doğrultusunda can güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğu komisyonca değerlendirilen kişiler için doktor raporu şartı ve (c-5) bendindeki şart aranmayacaktır.

Komisyonca yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenip karara bağlanıncaya kadar geçecek süre ile sınırlı olmak üzere can güvenliğinin bulunmaması sebebiyle valilik tarafından geçici hal kapsamında özel güvenlik izni verilebilecektir.

Haklarında koruma kararı alınan kişilerin durumu ihtiyaç duyuldukça her zaman, en geç beş yılda bir komisyonca gözden geçirilerek karara bağlanacaktır.

14.2. Kişi Koruma Hizmetinde Kullanılan Silahlar:

Kanunun 3 üncü maddesine istinaden kişilerin silahlı özel güvenlik görevlisi tarafından korunmasına karar verilmesi halinde, Kanunun 8 inci maddesi “Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir.” ve Yönetmeliğin 25 inci maddesi “Bunların muhafazasından özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş yetkilileri sorumludur.” hükmünce;

a) Kişi koruması için temin edilen silahın muhafazası, koruma görevlisini ister kendisi istihdam etmiş olsun, ister hizmet satın alma yoluyla olsun, korunan kişi tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle, kişi koruma görevi sona eren özel güvenlik görevlisi tekrar göreve başlayıncaya kadar, kişi korumada kullanmış olduğu silahı koruduğu kişiye, “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne kaydetmek suretiyle teslim edecektir. Kişi koruma görevinin, bulunulan il içerisinde veya il dışında olması bu hükmü değiştirmeyecektir.

b) Kişi koruması birim bünyesindeki özel güvenlik görevlileri ile yapılıyorsa silahlar; il içerisindeki görevlerde görev bitiminde “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne kaydetmek suretiyle teslim edilerek birim merkezinde muhafaza edilecek, il dışındaki görevlerde ise, görev belgesinde belirtilen süre içerisinde koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisinde bulunacaktır.

c) Kişi koruma hizmetlerinde özel güvenlik görevlilerinin korudukları kişinin; uçak, gemi, tren, otobüs gibi araçlarla koruma ve güvenlik görevlisi olmaksızın seyahat edecek olduğu durumlarda; araca kadar koruma ve güvenlik görevlisinin silahla refakat etmesi halinde korunan kişinin seyahat edeceği araçla hareket etmesinden sonra makul bir süre içerisinde, silahın muhafaza edildiği yere kadar adına düzenlenmiş görev belgesi ile birlikte korunan kişinin seyahat bilgilerini içeren belgelerin bir suretini yanında bulundurarak ibraz etmesi koşuluyla silahı korunan kişi olmaksızın nakledebilecektir.

14.3. Karar Alma Yetkisi:

İl Koruma Komisyonları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun “koruma tedbirleri” başlıklı 20 nci maddesi gereğince terör ve anarşi ile mücadelede görev veren kamu görevlileri ile terör ve anarşinin hedefi olabilecek diğer kamu görevlileri, bu görevlerden emekli olanlar ile terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen bazı kişilerin devlet eliyle korunmasına ilişkin kararları almakla yetkilidir.

Özel Güvenlik Komisyonları ise, terörle mücadele kapsamı dışında, genel olarak devlet tarafından sağlanan kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette, tamamen kişilerin kendi istekleriyle süreli yada süresiz olarak korunmalarına izin verilmesine ilişkin kararları almakla yetkilidir.

Dolayısıyla, her iki komisyonun görev ve yetkileri birbirinden farklı olup, 3713 sayılı Kanun kapsamında devlet tarafından korunacak halen çalışmakta olan veya emekli kamu görevlileri ile terör örgütlerinin açık hedefi haline gelen kişilerin korunmasına ilişkin kararlar il koruma komisyonlarınca, bunun dışında, özel güvenlik kapsamında kişilerin, toplulukların, organizasyonların, kurum, kuruluş ve tesislerin korunmasına ilişkin izinler Kanun gereğince illerde kurulan özel güvenlik komisyonlarınca verilecektir. Bu Kanun kapsamında özel güvenlik hizmeti, korunan kişiler tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerince veya özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacaktır.

15. ALARM İZLEME MERKEZLERİ

Alarm izleme merkezlerinin kuruluş ve çalışmaları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir:

a) Alarm izleme merkezlerinden kuruluş aşamasında mevzuatla öngörülen belgelerin dışında başka bir belge istenmeyecektir.

b) Yönetmeliğin Ek-5’indeki Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi’nin renk, şekil ve ebadında (21 cm X 29 cm), faaliyet izin belgelerinde olduğu gibi beyaz zemin üzerine olacak, herhangi bir amblem veya logo kullanılmayacak, zemin üzerinde herhangi bir gölgelendirme veya fon bulunmayacak, kenar çerçevesinin şekli aynı olacak, başka bir renk ya da motif kullanılmayacak ve kuşe kağıda bastırılacaktır.

c) Alarm izleme merkezleri; abonelerinin adını, soyadını ve adres bilgilerini dijital ortamda veya yazılı olarak her ayın ilk haftasında sorumluluk bölgesi esasına göre il emniyet müdürlükleri / il jandarma komutanlıklarının özel güvenlikle ilgili birimine iletecektir. Alarm izleme merkezi ile abonenin ayrı illerde olması halinde her iki il’e de bildirim yapılacaktır. Takip eden aylarda sadece abone bilgisi ya da sayısında meydana gelen değişikliğin bildirilmesi yeterli olacaktır. Abonelere ait başkaca bilgiler istenmeyecektir.

ç) Alarm izleme merkezleri, çalışanlarının nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi ve adli sicil kayıtlarını işe başladıkları gün, işten ayrılanları da ayrıldıkları gün mesai bitimine kadar, sorumluluk bölgesi esasına göre il emniyet müdürlükleri / il jandarma komutanlıklarının özel güvenlikle ilgili birimine iletecektir.

d) Alarm izleme merkezlerinden, kendi hizmetleriyle ilgili gizliliği içeren operatör ya da abone parolaları, alarmla ilgili teknik cihazların nereye takılı olduğu, çalışanların aylık görev, istirahat, izin çizelgeleri istenmeyecektir.

e) Asılsız alarm ihbarlarının genel kolluğun yoğun mesaisinde fazladan iş yükü getirdiği gerçeğinden hareketle, teknik anlamda ya da aboneden kaynaklanan hataları da göz önünde bulundurarak, her alarm izleme merkezinin bir ay içerisinde ülke genelindeki toplam abone sayısının %4 ünden fazla asılsız ihbarda bulunmaması için gerekli tebligat yapılacaktır. Bu oranı geçen alarm izleme merkezlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32 nci maddesinin birinci bendi hükümleri doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır.

f) Alarm izleme merkezlerinin kurucu, yönetici veya adres değişikliği yapmaları durumunda, değişiklik en geç bir ay içerisinde valiliğe bildirilecek, gerekli işlemlerin tamamlanması ve eksikliğinin olmaması halinde valilikçe verilen yeterlilik belgeleri yenilenecektir.

g) Valilikten izin almaksızın faaliyet gösteren alarm izleme merkezlerinin tespiti halinde, derhal faaliyetlerine son verilecek, kurucu ve yönetici pozisyonunda sorumlu olan yetkilileri, alınabilecek idari tedbirlere esas teşkil etmek üzere Bakanlığa bildirilecektir.

ğ) Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin alarm izleme merkezi kurma, işletme veya herhangi bir bölümünde çalışması söz konusu olduğunda, konu Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için Bakanlığa bildirilecek, ilgili makamlardan alınacak cevaba göre hareket edilecektir.

16. PARA VE DEĞERLİ EŞYA NAKLİ

16.1. Dikkat Edilecek Hususlar:

Para ve değerli eşya nakli hizmetlerinde aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.

a) Para ve değerli eşya naklinde kullanılacak silahlar özel güvenlik şirketlerine tahsis edilmekte ve şirketler demirbaşlarına kaydetmek suretiyle silahları görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerine kullandırmaktadırlar. Görev esnasında kullanılacak silahlar, Devir Teslim ve Rapor Defteri’ne imza karşılığında görevli her özel güvenlik görevlisine kullandırılabildiğinden, özel güvenlik görevlilerine zimmetlenmeyecek ve araç başına silah kadrosu verilmeyecektir.

b) Para ve değerli eşya naklinin kurum ve kuruluşlarca özel güvenlik şirketlerine yaptırılabileceği de göz önünde bulundurulduğunda, ilgili kurum, kuruluş ya da özel güvenlik şirketinin adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı aracın bulunması yeterli kabul edilecektir. Ayrıca kurum, kuruluş ya da şirket uhdesine Kanunun 8 inci maddesi gereğince para ve değerli eşya nakli için silah kadrosu da verilebilecektir.

c) Nakillerde kullanılan zırhlı araçların, nakli yapılan kıymetin teslim edileceği/teslim alınacağı ilgili yerin önünde trafik akışını zafiyete uğratmayacak şekilde makul bir süre (5-10 dakika) duraklama yapmasına müsaade edilecektir.

ç) Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince düzenlenecek olan görev belgesi, para ve değerli eşya nakli için bir yıllık süreyi aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

d) Koruma ve güvenliği özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan banka şubelerinde, hizmet sözleşmesinde belirtilmesi halinde ve banka şubesinin güvenliğinin zafiyete düşürmeyecek şekilde, bankaya ait silah ve zırhlı araçla birlikte görevli şirket personeli de para ve değerli eşya naklinde görev yapabilecektir.

16.2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Nakli:

T.C. Merkez Bankası ve şubeleri tarafından yapılacak para ve değerli eşya nakillerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesini temin etmek üzere; nakiller sırasında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için zamanında gerekli önlemlerin alınması, nakillerin yapılacağı bölgelerin hassasiyetine göre valiliklerin uygun göreceği ilave ek tedbirlerin aldırılması gerekmektedir. T.C. Merkez Bankasının bulunmadığı illerde T.C. Merkez Bankası adına görev yapan T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin hazine adına değişik bölgeler ve tarihlerde büyük miktarlara ulaşan ödemeleri gerçekleştirmesi, hazine adına tahsilat ve tediye yapması, toplanan paraların merkezlere gönderilmesinde de yukarıda belirtilen tedbirler alınabilecektir. Ancak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin ve diğer bankaların kendi bünyesinde ve şubeleri arasında yapacağı grup nakilleri bu kapsam dışında olup, güvenlik bankaların özel güvenlik görevlileri ile sağlanacaktır.

17. FAALİYET İZNİ

17.1. Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar:

Bakanlığa yapılan faaliyet izin belgesi müracaat dosyalarındaki şirket ve eğitim kurumlarına ait başvuru yazılarında;

a) Belge değişikliği gerektiren müracaatlarda faaliyet izin belge numarasının başvuru yazısında belirtilmediği,

b) Talep edilen değişikliğin tam olarak anlatılmadığı, “yönetici değişikliğine ait belgeler ekte sunulmuştur gereğini arz ederim” gibi yalın ve amacı tam anlatmayan ibarelerin olduğu, başvuru belgesinde eski ve yeni yöneticinin adının, değişiklik tarihinin belirtilmediği,

c) Başvuru yazısında dosya muhteviyatına ait ek bilgilerinin bulunmadığı,

ç) Başvuru yazılarının özensiz olarak hazırlandığı,

d) Kurucuları tamamen değişen ancak yöneticisi göreve devam eden şirket ve eğitim kurumlarının mevcut yöneticinin görevine devam ettiğine dair yeni kurucuların katılımı ile oluşturulan yönetim kurulu kararını almadığı,

e) Adres ve telefon bilgilerinin olmadığı veya eksik, eski, yanlış olduğu,

f) Başvuru yazılarının yönetici tarafından imzalanmadığı, imza eden kişinin adı ve soyadının yazılmadığı,

g) Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemler için özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumlarının başvuru esaslarının belirlendiği “www.ozelguvenlik.pol.tr” adresli web sayfasından gerekli kontrol ve düzeltmeleri yapmadan başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Belgelerin tam, zamanında ve doğru olarak düzenlenebilmesi, bürokrasinin aşılması ve şirket/eğitim kurumlarının belgelerini alamadığı için mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

17.2. Faaliyet Alanı:

Özel güvenlik hizmet sözleşmelerine bir madde eklenerek, koruma ve güvenliği özel güvenlik şirketince sağlanacak olan yerin ayrıca aynı özel güvenlik şirketi tarafından hırsızlık, yağma, gasp, sabotaj gibi olaylara karşı sigortalattırılacağı şeklinde uygulamalara gidildiği tespit edilmiştir. Kanunun 5 inci maddesi gereğince özel güvenlik şirketlerinin faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerektiğinden, sigortacılık gibi bir işle iştigal edilerek hizmet kapsamı genişletilemeyecek, hizmet sözleşmesine faaliyet alanının dışında bir maddenin konulması Kanuna aykırılık teşkil edecektir.

17.3. Alt Yükleniciler:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili mevzuatı uyarınca; koruma ve güvenlik kapsamında yapılan bir ihaleyi alan özel güvenik şirketi ihale neticesinde işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmadan, ihalenin bir kısmını veya tamamını başka bir özel güvenlik şirketine devredemez.

Kamu güvenliğinin temini açısından özel güvenlik şirketleri girmiş oldukları ihalelerde işi alt yüklenicilerle yürütecekler ise ve bu durumu teklif eki olarak tekliflerine dahil etmişler ve sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmuşlar ise valiliğe yapacakları bildirimde bu durumu da bildireceklerinden, ihalesini almış oldukları kurum ve kuruluşlara alt yüklenici şirket ile birlikte hizmet verebileceklerdir. Ancak ihaleyi tek başlarına aldıktan sonra işi başka özel güvenlik şirketleriyle birlikte yapamayacaklardır. İhaleyi alan şirket bakımından alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

17.4. Unvanlarda Kullanılamayacak Terimler:

Bakanlığa, faaliyet izin belgesi almak için müracaatta bulunan özel güvenlik şirketleri ile eğitim kurumları “akademi, kolej, enstitü, emniyet, çevik kuvvet, özel harekat” gibi belirli özelliği ve görev alanı bulunan birimlerin isimleri ile “teğmen, yüzbaşı, binbaşı, albay, general, manga, özel tim, özel kuvvetler, tugay, tümen” gibi rütbe ve askeri terimleri unvanlarında kullanamayacaktır.

17.5. Tabelalarda Kullanılamayacak Resmi Sıfatlar:

Özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları tabelalarında T.C., İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Valiliği, Kaymakamlığı gibi resmi sıfatları kullanmayacaklardır. Tabelalarında, şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ünvanına, eğitim kurumunun ise Bakanlıktan almış olduğu faaliyet izin belgesindeki adına yer verilecektir.

17.6. Özel Güvenlik Şirketi Şubeleri:

Bakanlıktan faaliyet izin belgesi almış özel güvenlik şirketleri Kanunun 5 inci maddesi uyarınca açacakları şubelerini bir ay içerisinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe bildirmek zorundadır. Özel güvenlik şirketleri, başka türlü ticari amaçlarla faaliyet gösteren mağaza, büro vb. yerlerde şube açtıklarını bildirmektedir. Kanunun 5 inci maddesine göre özel güvenlik şirketlerinin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Bu zorunluluk şubeler için de geçerli olduğundan, diğer ticari müesseselerde, mağaza ve dükkanlar içinde şube açılması mümkün değildir. Özel güvenlik şirketleri şubelerini müstakil olarak düzenlemeli, sorumlusunu belirlemeli, kaç personel ile hangi adreste faaliyet gösterdiğini ve iletişim bilgilerini yasal süre içerisinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe bildirmelidir.

18. YÖNETİCİLER

18.1. Görev Yapılabilecek Yer Sayısı:

Aynı ilde, aynı tüzel kişilik üzerinden faaliyet gösteren özel güvenlik şirketinin, eğitim kurumunun ve alarm izleme merkezinin kurucuları da aynı ise; bir kişi bu yerlerde yönetici olabilecek, bunun dışındaki hallerde ise yöneticiler sadece bir yerde görev yapabileceklerdir.

18.2. Yönetici Değişikliğinde Uygulama:

a) Yöneticilerin görevlerinden ayrılmaları durumunda, yeni yönetici görevlendirilinceye kadar özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulur. İki aylık süre sonunda yeni yönetici atamayan şirket ve eğitim kurumlarının faaliyet izin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir. Özel güvenlik şirketlerinde görev alan yöneticinin istifa etmesi üzerine hizmetle ilgili işlemler kurucular tarafından takip edilebilecektir. Ancak şirketler yeni yönetici atanıncaya kadar ihalelere giremeyecekler veya yeni yerlere hizmet veremeyeceklerdir. Özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim devam ederken yöneticinin görevden ayrılması durumunda kursiyerlerin mağdur olmaması için kurucuların sorumluluğu üstlenmesi kaydıyla eğitimin döneminin tamamlanmasına müsaade edilecektir. Yönetici göreve başlamadan yeni bir eğitim dönemi başlatılmayacaktır.

b) Yönetici değişikliği yapan özel güvenlik şirketi, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezinde mevcut yöneticinin rızası alınarak, yeni yönetici atanana kadar görevine devam etmesi için karar alınması halinde, tüm faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

18.3. İstifa:

Bakanlık tarafından, yönetici istifaları nedeniyle il emniyet müdürlüklerine yazı gönderildiğinde ya da istifa dilekçelerinin şahıslar tarafından direkt olarak il emniyet müdürlüklerine verildiğinde, zaman kaybedilmeksizin bir haftayı geçmeyecek şekilde ilgili şirket veya eğitim kurumu kurucularına Kanunun beşinci maddesi hükmünün tebliğ edilmesi ve gerekli idari işlemlerin yapılması amacıyla da tebligatın Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

19. SİLAHLAR

19.1. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılan Silahların Devir, Hibe, Satış Durumlarında Uygulanacak Esaslar:

a) Kanun kapsamında bulunan kişi, kurum veya kuruluşun talebi üzerine özel güvenlik uygulamasına son verilmesi veya valilik tarafından özel güvenlik izninin iptal edilmesi nedeniyle silah bulundurma ve taşıma izni iptal edilen kurum, kuruluş yetkililerine veya güvenlik şirketi yöneticilerine öncelikle Yönetmeliğin “Silah ve Fişeklerin Devri” başlıklı 30 uncu maddesi hükmü ve özel güvenlik izninin iptali ile ilgili Özel Güvenlik Komisyon kararı imza karşılığı tebliğ edilecektir.

b) Tebligat ile; silahların devir, hibe veya satılması için ilgililere mevzuat gereği verilen altı aylık süre başlamış olmakta, bu süre içerisinde devir gerçekleştirilmez ise bundan sonraki süreçte bu silahların satış, hibe ve devri söz konusu olamamakta, altı ayı takip eden iki aylık süre içerisinde silahın ait olduğu kişi tarafından kurum / kuruluştaki uygun kişiler adına 6136 sayılı Kanuna göre ruhsat başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

c) İki aylık süre içerisinde de bir başvuru olmaz ise silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilecek ve sorumluları hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem başlatılacaktır.

ç) İki aylık süre içerisinde 6136 sayılı Kanuna göre ruhsatlandırma başvurusu olması halinde ruhsat işleminin iki ay içinde tamamlanması gerekmediğinden, ruhsatlandırma sürecinin bu iki aylık süreyi aşması söz konusu olsa bile, Yönetmelik hükmü yerine getirilerek süresi içerisinde ruhsat başvurusu yapıldığından bu silahlar müsadere edilmeyecektir.

d) Kurum ve kuruluşlar ile birden çok ilde birimi bulunan kuruluşların Genel Merkezi / Genel Müdürlüğünde muhafaza edilen ihtiyaç fazlası silahlar ile ilgili yukarıda belirtilen prosedür uygulanmalı, bugüne kadar herhangi bir tebligat yapılmamış ise öncelikle Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yetkililere tebliğ edilmeli, daha önce tebligat yapılmış, verilen süreler dolmuş ve herhangi bir müracaatta bulunulmamış ise müsadere işlemlerine başlanılmalıdır.

e) Silahların devir, satış veya hibe gibi nedenlerle nakli söz konusu ise, özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı ile silahlı çalışma iznine sahip bir özel güvenlik görevlisi veya kuruluşta görevli 6136 sayılı Kanuna göre silah ruhsatına sahip başka bir kişinin yetkilendirilmesi, kamu kurumlarında ise imza yetkisine haiz bir kişinin yetkilendireceği silahlı çalışma iznine sahip bir özel güvenlik görevlisi veya kurumda görevli 6136 sayılı Kanuna göre silah ruhsatına sahip başka bir kişinin yetkilendirilmesi halinde bu kişilere silah taşıma izin belgesi verilmesi, nakil iller arası yapılacak ise silahların götürüleceği il valiliğine de konu hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.

f) Birden fazla ilde ve çok şubeli olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bir ilde bulunan silah kadrosunda azaltıma gidilmesi başka bir ilde ise silah kadrosunun artırılması ve bu silahın o ildeki şube kadrosuna dahil edilmek istenmesi durumunda;

(1) Önce silah ihtiyacı olan ilde faaliyet gösteren kurum / kuruluşun il özel güvenlik komisyonundan ihtiyacı kadar silah kadrosu talebi ya da kadro artırımı talebinde bulunarak,

(2) Daha sonra ihtiyaç fazlası silah kadrosu bulunan kurum / kuruluşa ait şubenin bulunduğu il özel güvenlik komisyonuna başvurarak ihtiyaç fazlası silah kadrosunun azaltarak veya iptal ettirerek,

(3) Kadro fazlası silahı almaları için nakil kararı aldırarak,

nakil edebileceklerdir. Bu gibi durumlarda ekspertiz raporu aldırılmayacaktır.

g) Özel güvenlik uygulaması sona eren kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerdeki hibe ve devir edilecek silahlar ile müsadere edilmesi söz konusu olan silahların ekspertiz raporu alınması süreci ve sonrasındaki muhafazası, hibe veya devir alacak kişilere veya adli makamlara intikal ettirilene kadar genel kolluk tarafından yapılacaktır.

19.2. Birden Fazla Birimi Olan Kurum ve Kuruluşların Silah Yenileme ve Değişimi:

a) Birden fazla ilde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların demirbaşına kayıtlı silahların değişimi söz konusu olduğunda; yönetim kurulu, diğer illerdeki birimleri de kapsayan kararını illerdeki ilgili birimlerine gönderecektir.

b) Bu karar üzerine illerdeki birimler, valiliklere kurum / kuruluş merkezindeki silah alma işleri ile ilgili yetkilendirilen bir personel adına silah satın alma yetki belgesi için müracaat edecektir.

c) Alınan yetki belgeleri kurum/kuruluş merkezine gönderilecektir.

ç) Kurum/kuruluşun bulunduğu il merkezinden bu belgelere istinaden yeni silahlar alınacaktır.

d) Değişimlerde silah kadrosunda bir artış veya azalış söz konusu olmaması halinde ayrıca bir Komisyon kararı alınması gerekmemektedir.

e) Yeni alınacak silahlar için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından düzenlenen fatura iki ay süre ile yol nakil belgesi olarak değerlendirilecek ve ayrıca yol nakil belgesi düzenlenmesi gerekmeyecektir.

f) Silahların geçici görevlendirmesi yapılamaz. Ancak bankalara mahsus olmak üzere, yeni açılan şubelerinin silah alım işlemleri tamamlanıncaya veya bir adet silah mevcuduyla çalışan şubelere ait silahların bakım-onarım-arıza gibi durumlarda kullanılamaması halinde silahın geri dönmesine kadar geçen sürede diğer şubedeki silahların, görev aksatılmayacak şekilde geçici görevlendirilmesi yapılabilecektir.

19.3. Uzun Namlulu Silahlar ve Askeri Amaçlı Ekipmanlar:

Kanunun 8 inci maddesi gereğince özel güvenlik hizmetlerinde kullanılacak ateşli silahların miktar ve özellikleri il özel güvenlik komisyonlarınca belirlendiğinden uzun namlulu silah kadrosu talebinde bulunan kurum ve kuruluşlara özel güvenlik komisyonlarınca sadece G-3 Piyade Tüfeği, MP-5 Makineli Tabanca ve Kalaşnikof olarak tabir edilen silahların Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak tahsisi yapılması, özel güvenliğin amacına uygun olmadığından ağır makineli tüfek tahsisinin yapılmaması gerekmektedir.

20. KIYAFET VE TEÇHİZAT

20.1. Özel Güvenlik Görevlilerinin Üniformalarında Dikkat Edilecek Hususlar:

a) Özel güvenlik görevlilerinin üniforma renkleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan üniforma renginde veya benzeyen renkte olamaz. (haki yeşil, lacivert, mavi, bej, kamuflaj ve benzeri renkler. Ancak mülga 2495 sayılı Kanundan gelen ve Kanuna göre müktesep hakkı bulunan özel güvenlik görevlileri bulunduğundan, siyah renk kullanılabilecektir.)

b) Özel güvenlik görevlileri iklim şartlarına göre ön tarafında şirket logosu ya da özel güvenlik yıldızı (bez olarak dikilmiş) bulunan kep veya bere giyebilirler. Ancak, köşeli şapka, askeri kep ya da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kollukta ihtisaslaşmayı ifade eden bere giymelerine müsaade edilmez.

c) Üniformada kullanılan logo, işaret, sembol ve rozetler de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan işaret, sembol, rozet, madalya ve benzerlerinde kullanılanlara yada bunların dış çerçevelerine kesinlikle benzeyemez. (çapraz kılıç, çapraz tüfek, miğfer, polis yıldızı ve kokartı, defneyaprağı gibi)

ç) Özel güvenlik üniformalarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk tarafından kullanılan rütbe ve kıdemi ifade eden işaret ve semboller kullanılamaz. Apolette yıldız veya diğer semboller olamaz, ancak şirket/birim adı, logosu ya da “özel güvenlik” ibaresi yazılabilir. Kolda onbaşı, çavuş, astsubay ya da polis rütbe/kıdem gibi semboller kullanılamaz.

d) Kışlık üniformada mont, kaban veya yağmurluğun arkasında şirket ya da birim adı yazmaksızın sadece “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi florasan gümüş renkli olarak yazılacaktır.

e) Üniformaların tamamında Türkçe dışında başka bir dilde yazılıma müsaade edilmeyecektir. (security, staff, crew gibi) Ancak, uluslararası spor müsabakaları, havameydanları ve deniz limanları ulusal hukuk mevzuatı ile birlikte uluslararası hukuk ve bu çerçevedeki uygulamalara da tabi oldukları için sadece bu alanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine münhasır olmak üzere, kışlık üniformada mont, kaban ya da yağmurluğun arkasında “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi ile birlikte olmak kaydıyla, özel güvenliğin İngilizcedeki karşılığı olan “PRIVATE SECURITY” ibaresinin yazılmasına müsaade edilebilecek, bu uygulamadan yararlanacak olan şirketlerin talepleri halinde logolarında da “Private Security” ibaresini kullanabileceklerdir.

f) Üniforma ve üniformayı tamamlayan tüm unsurların içeriğinde Türk Bayrağı, ay yıldız, Türkiye haritası, Cumhurbaşkanlığı forsunu ifade eden 16 yıldız, Selçuklu Kartalı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının sembolleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

g) Özel güvenlik izni alan kişi, kurum ve kuruluşların “www.ozelguvenlik.pol.tr.” web adresinde yayımlanan usul ve esaslar doğrultusunda Bakanlığımıza yapacakları başvuru ile ticari logo, arma veya tanıtıcı isimleri:

(1) 10×10 cm2 büyüklüğünü geçmemek üzere, hizmet vermiş olduğu yerin logo veya tanıtıcı isminin sadece bir adet kullanılması,

(2) Tişört, gömlek, kazak, mont, kaban, yağmurluk gibi üst giyim eşyasının sol kol kısmında, dirsek ile omuz arasında bulunması,

(3) Özel güvenlik şirketi ile yapılan koruma ve güvenlik hizmetine ait sözleşmenin bir suretinin, onaylanmak üzere gönderilen kişi, kurum ve kuruluşların arma, logo veya tanıtıcı isminin bulunduğu üniforma katoloğu ile birlikte gönderilmesi,

(4) Koruma ve güvenlik hizmetine ait sözleşmenin sona ermesi ile hizmet alımının yapıldığı özel güvenlik şirketinin değişmesi halinde onaylanan üniforma katoloğunun iptal edilmesi sorumluluğunun özel güvenlik iznini alan kişi, kurum ve kuruluşta olması şartıyla gerekli onayı alarak kullanmaları uygun görülmüştür.

ğ) Özel güvenlik şirketlerinin istihdam etmiş oldukları özel güvenlik görevlilerinin üniformalarında takım elbiselerin renk ve şekil itibariyle tek tip olarak belirlenmesi ve sol göğüs üzerinde şirket logosu ya da özel güvenlik yıldızının bez olarak dikilmiş olması halinde, bu takım elbiseler üniforma adı altında yazlık, kışlık ve mevsimlik olarak onaylanacaktır. Bakanlık tarafından onaylanan takım elbiseden oluşan üniforma koruma ve güvenlik hizmetinde hiyerarşik yapıda şef, amir veya müdür olarak görevlendirilen personel tarafından kullanılabilecektir. Bakanlık tarafından onaylanan takım elbiseden oluşan üniformaların yukarıda belirtilen personel tarafından kullanılması için ayrıca valiliklerden onay alınmayacaktır. Ancak takım elbiseden oluşan üniformanın hiyerarşik yapıdaki özel güvenlik personeli tarafından kullanılabilmesi için valiliğe yapılan özel güvenlik personeline ait bildirimlerde şef, amir veya müdür kadrosunun belirtilmesi gerekmektedir. Değişkenlik arz eden sivil kıyafet giyilmesine yönelik müracaatlar, Kanunun “Kıyafet” başlıklı 13 üncü maddesinin “Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.” hükmü doğrultusunda il özel güvenlik komisyonunca değerlendirilip uygun görülmesi halinde izin verilebilecektir.

h) Özel güvenlik şirketlerinin onaylanmış kıyafet kataloglarına ek olarak yeni kıyafet için onay verilmeyecektir. Ek kıyafet onayı almak isteyen özel güvenlik şirketleri ek kıyafet kataloğu ile birlikte daha önce almış oldukları kıyafet katalogunun birleştirilmesiyle oluşturacakları yeni kıyafet kataloglarını getirecektir. İki katalogun birleştirilmesi suretiyle oluşturulan tek bir kıyafet katalogu için onay verilecek ve daha önce kendilerine verilmiş olan kıyafet kataloğu Bakanlığa iade edilecektir.

ı) Özel güvenlik şirketlerinin kendi personel kıyafetleri ve güvenlik teçhizatları temini dışında güvenlik üniformalarının ticaretini yapmaları, amacı dışında faaliyet göstermek kapsamında değerlendirilecektir.

i) Birden fazla il’de kurumu, tesisi veya şubesi bulunan kuruluşların özel güvenlik görevlilerinin kıyafeti, Bakanlık/Genel Müdürlük tarafından belirlenerek, Bakanlık/Genel Müdürlüğün (kamu ve özel) bulunduğu ilin il özel güvenlik komisyonunu kararı ile belirlenecek, bu kıyafet kuruluşun diğer il’lerde bulunan birimleri için de geçerli olacaktır. Dolayısıyla kıyafetin belirlenmesi için diğer illerde ayrıca Komisyon kararı alınmayacaktır.

j) İlk defa kıyafet kataloğu onayı için başvuran veya katalog yenileyen şirketler Bakanlıkça belirlenen banka hesabına katalogta yer alan her bir parçanın (arma veya logo bir parça, şapka bir parça, apolet bir parça, 4 cephe fotoğraflar bir parça gibi ) bir nüshası için 5 TL olmak üzere kıyafet onay ücretini yatıracak, başvuru esnasında ücretin yatırıldığına dair belge ibraz edilecektir.

21. RUHSAT HARÇLARI

21.1. Ruhsat Harçlarının Miktarı ve Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması:

a) Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre tespit edilen ruhsat harçları miktarı Bakanlıkça her yıl duyurulmaktadır. (EK-15)

b) Yatırılan harçlara ait makbuzların asıllarının başvuru makamınca görülerek aslı gibidir şerhi düşülmek suretiyle imzalanan fotokopisi başvuru dosyasında bulundurulacak, makbuz aslı ise başvuru sahibi tarafından muhafaza edilecektir.

21.2. İdari Para Cezası Miktarı ve Yeniden Değerleme Oranı Uygulaması:

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre tespit edilen ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde uygulanacak idari para cezaları miktarı Bakanlıkça her yıl duyurulmaktadır. (EK-16)

21.3. Ruhsat Harcı Alınacak Durumlar:

Özel güvenlik şirketi ve eğitim kurumlarının isim, unvan veya tür (örneğin limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi) değişikliğine gitmeleri nedeniyle faaliyet izin belgelerinin yenilenmesi durumunda yeniden ruhsat harcı alınacaktır.

22. KORUMA VE GÜVENLİK PLANLARI

22.1. Koruma ve Güvenlik Planı Hazırlanması:

Yönetmeliğin 12 inci maddesine istinaden hazırlanacak koruma ve güvenlik planları, aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde hazırlanarak valiliklere sunulacaktır.

a) Tesis veya alanların yerleşim planı.

b) Yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın sonrası uygulanacak hareket tarzı.

c) Doğalgaz kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.

ç) Elektrik kaçağı ve yangınına karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.

d) Hırsızlık eylemlerine karşı alınacak önlemler ve hareket tarzı.

e) Deprem ve doğal afetlerde alınacak önlemler ve hareket tarzı.

f) Sabotajlara karşı alınacak önlemler, sabotaj sonrası eylemcilerin kaçış yollarında alınacak önlemler ve ilgili mercilere verilecek bilgiler.

g) Toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı.

ğ) Hava ve deniz limanlarında meydana gelebilecek olaylara karşı alınacak önlemler ve olay sonrası uygulanacak hareket tarzı.

h) Kurum, kuruluş, tesis ve alanların cadde, sokak ve diğer yollarla bağlantılarının krokisi.

ı) İlgili kurum, kuruluş ve genel kollukla irtibat kurma usulleri.

Yukarıda belirtilen hususlar haricinde, plan hazırlanacak yerin ürettiği mal ya da hizmetin önemi, bölgenin coğrafi şartları, güvenlik güçlerine olan uzaklığı ve stratejik önemine bağlı olarak uygun görülebilecek diğer hususlarda ilave edilebilecek, usulüne uygun olarak getirilen planlar için ayrı bir yazılım formatı istenilmeyecektir.

Valilikçe, koruma ve güvenlik planında değişiklik yapılması veya plandaki görülen yetersizliklerin otuz gün içerisinde giderilmesi istenebilecektir. Çok şubeli kurum ve kuruluşlar için şubelerde veya merkezden de hazırlanabilecek koruma ve güvenlik planları şubelerin bulunduğu il valiliklerine bildirilecektir. Ancak mahallin ve işyerinin özelliğine göre, alınması gereken ilave tedbirler varsa, bunların plana dahil edilmesi istenecektir.

22.2. Onay:

Hazırlanan planlar valilik makamınca onaylanmayacak, bir sureti il emniyet müdürlüğünde, bir sureti plan hazırlanan ilgili yer, tesis vb. yerlerde, bir sureti de şirket veya birim merkezinde muhafaza edilecektir. Planların sade ve anlaşılır olması, ilgisiz üçüncü şahısların eline geçmemesi hususunda gerekli özen ve hassasiyet gösterilecektir. Bu alanda hizmet verecek olan özel güvenlik görevlileri, hazırlanan koruma ve güvenlik planları konusunda bilgilendirilecektir.

23. GÖREV BELGESİ VE SİLAH NAKİL BELGESİ

Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen “Görev Belgesi” EK-17’ye, aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen “Silah/ Mermi Nakil Belgesi” EK-18’e uygun olarak doldurulacaktır.

24. ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİ

24.1. Veri Girişi:

Bilgi Sistemi ile özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları, özel güvenlik birimleri ve alarm izleme merkezlerinin kuruluş/faaliyet işlemleri, hizmet satışı, kişi koruma, silah bilgileri, sınav, çalışma izni, kimlik kartı vb. işlemleri ülke genelinde otomasyona tabi tutulmuş olup, veri girişleri ile doğru orantılı olarak hizmet veriminde artış, iş gücü ve zamandan tasarruf, sınav işlemlerinde hızlılık ile sağlıklı bilgi ve istatistiklere erişim sağlanmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğünden istenilen veya yapılacak değerlendirme ve planlamalarda ihtiyaç duyulan özel güvenlik sektörü ile ilgili bilgilere ve istatistikî verilere öncelikle Bilgi Sisteminden ulaşılmaktadır. Özel güvenlik hizmetleri ile ilgili yürütülen bütün işlemlere ait bilgilere ulaşmada asıl ve öncelikli kaynak Bilgi Sistemi olduğundan, sistemde yer alan bilgilerin güncel ve doğru olması büyük önem taşımaktadır. Bilgi Sisteminden istenilen faydanın, sağlıklı ve doğru bilgi akışının sağlanması için Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerince veri girişleri güncel olarak yapılacaktır.

24.2. Kod ve Şifre Talebi:

Başkanlıkça Tahdit ve Hudut Kapıları Projesi, Özel Güvenlik Bilgi Sistemi, Kimlik ve Adres Paylaşım Sistemi, Silah Ruhsat Programı ve Patlayıcı Madde Yeterlilik Sınav Kayıt Programı ile ilgili kullanıcı kodu ve şifre tanımlaması işlemleri yapılmakta olup, Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği ile Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü/Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği personeli için şifre tanımlamaları aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

a) Öncelikle kullanıcı kodu ve şifre talep edilen personel kurumsal e-posta hesabını (Örnek: 123456@polnet.intra) aktif hale getirecektir. (Bu konuda il Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personelinden teknik destek alınabilecektir.)

b) Kullanıcı kod ve şifre talepleri (http://egm1ogdweb03) adresindeki Bilgi Sistemi ana sayfasında bulunan “Proje Kullanıcı Talep Formu”nun çıktısı alınarak doldurulup, birim amiri tarafından onaylandıktan sonra resmi yazı ile Başkanlığa gönderilecektir.

c) Talep yazısı Başkanlığa ulaştığı andan itibaren kullanıcı kodu ve şifre talep edilen personele “Kullanıcı Talimatları”nın da bulunduğu bir doğrulama e-postası gönderilecektir.

ç) Kullanıcı, gönderilen doğrulama e-postasında bulunan bilgileri okuyup, e-posta içerisinde bulunan “Okudum” linkine tıkladıktan sonra, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri personelin e-posta adresine ayrı bir e-posta olarak gönderilecektir.

d) Kullanıcılara gönderilen “Kullanıcı Talimatları”nın 10 (on) gün içerisinde onaylanması gerekmektedir. Bu süre sonuna kadar onaylanmayan kullanıcı kodu ve şifre talepleri sistemden silinecek ve şifre tanımlaması yapılmayacaktır. Bu durumda olan personel için kullanıcı kodu ve şifre talepleri (b) bendinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

e) Kullanıcı kod ve şifre tanımlaması yapılan personelin atama, emeklilik vb. nedenlerle çalıştığı birimden ilişiğinin kesilmesi halinde, kullanıcı kodu ve şifre iptal işlemleri için kullanıcının kimlik bilgilerinin de yer aldığı bir üst yazı Başkanlığa gönderilecektir.

f) Şifreler ile ilgili tereddüt oluşan konularda yazılı görüş sorulması yerine (ozelguvenlikbis@polnet.intra) adresine e-posta gönderilerek veya Başkanlığa şifre tanımlaması yapan personel ile irtibata geçilebilecektir.

g) Hangi birimin hangi şifreleri talep edeceği ile ilgili tablo EK-19’da gönderilmiş olup, şifreler tabloya göre talep edilecektir.

25. BASINDA YER ALAN ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ HABERLER

Şube Müdürlüklerince Pol-Net’te yer alan “Basında Polis” bölümü günlük olarak incelenecek, özel güvenlik ile ilgili meydana gelen olay/haber olması durumunda talimat beklenmeksizin Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli inceleme, araştırma ve adli ve/veya idari işlem yapılacak ve gecikmeye mahal bırakmaksızın Başkanlığa bilgi verilecektir.

26. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİLDİRİMLERİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 8 inci maddesinin 7 inci fıkrasının uygulanması hakkında Tebliğin 16 ncı maddesi (d) bendi uyarınca Bakanlıkça özel güvenlik şirketleri ile özel güvenlik eğitim kurumlarının unvan ve adres değişiklikleri, Valiliklerimizce Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi verilen kuruluşların unvan ve adres bilgileri, Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar, özel güvenlik şirketleri ile kişi koruma istihdam eden kişilerin Kanun gereğince özel güvenlik görevlilerine ilişkin yapmış oldukları bildirimler ve özel güvenlik uygulamasının denetlenmesi esnasında valiliklerimize bildirilmeksizin istihdam edildiği tespit edilen özel güvenlik görevlileri ile ilgili bilgiler, söz konusu Tebliğin 26 ncı maddesinde belirtilen süreler dikkate alınarak valiliklerce sosyal güvenlik il müdürlüklerine EK-20’deki formata uygun olarak bildirilecektir.

27. ÖZEL DEDEKTİFLİK

Ülkemizde özel dedektifliğe ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.

Özel dedektiflik adı altında yapılan; izleme, dinleme, kayda alma, izinsiz olarak konuta veya işyerine girme şeklinde gerçekleşebilecek eylemlere karşı mevzuatımız, kişi hak ve özgürlüklerini koruma altına alarak bunlara yönelik ihlalleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda müeyyideye bağlamıştır.

Bu çerçevede, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesi “Özel Hayatın Gizliliği”, 21 inci maddesi “Konut Dokunulmazlığı” ve 22 nci maddesi “Haberleşme Hürriyeti” kenar başlıklarında özel hayatın gizliliği ve korunması güvence altına alınmıştır.

27.1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde:

27.1.1. Konut dokunulmazlığının ihlâli suçu bakımından;

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girilmesi veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkılmaması,

Bu fiilin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi,

27.1.2. Haberleşmenin gizliliğini ihlâli suçu bakımından;

Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl edilmesi veya bu gizlilik ihlâlinin haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşmesi,

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi,

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa edilmesi,

27.1.3. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması bakımından;

Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlenilmesi veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydedilmesi,

Katılınan, aleni olmayan bir söyleşinin, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alınması,

Bu fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlanması veya bunların başkalarına verilmesi veya diğer kişilerin bilgi edinmelerinin temin edilmesi,

27.1.4. Özel hayatın gizliliğinin ihlâli bakımından;

Kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlâl edilmesi ve daha ağır bir eylem olarak gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi,

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa edilmesi veya daha ağır bir eylem olarak fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi,

27.1.5. Kişisel verilerin kaydedilmesi bakımından;

Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi,

Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgilerin kişisel veri olarak kaydedilmesi,

27.1.6. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme bakımından;

Kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi,

eylemleri ayrı ayrı suç olarak sayılmıştır.

Açıklanan sebeplerle; özel dedektiflik adı altında yürütülen faaliyetlerin, Anayasa ve yasalar tarafından korunan temel haklara ve özgürlüklere aykırı olmaması gerektiğinden, bu tür faaliyette bulunan kişi ve kurumlar hassasiyetle takip edilecek, anılan suçların işlendiğine dair bilgi ve ihbarlar hakkında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş ve istihbarat şube müdürlükleri ile koordineli olarak yasal işlemler yapılacak, Bakanlığa, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

28. SON HÜKÜMLER

Kanunun yürürlüğe girdiği 26.06.2004 tarihinden bu genelgenin yayımlandığı tarihe kadar özel güvenlik hizmetleriyle alakalı olarak yayımlanan tüm genelge ve emir yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İdris Naim ŞAHİN

İçişleri Bakanı

(ASLI İMZALIDIR)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ BİRLEŞTİRİLMİŞ GENELGESİ – ANKARA- 2012 – SON

EKLER :
1- Formlar (20 adet form)
2- İçindekiler Tablosu
DAĞITIM :
Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına
Bakanlık Hukuk Müşavirliğine
Jandarma Genel Komutanlığına
81 İl Valiliğine
Polis Akademisi Başkanlığına
Merkez Teşkilatına

Özel Güvenlik Birleştirilmiş Genelge Ekleri.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız