Özel Güvenlik Cezaları

ÖZEL GÜVENLİK CEZALARI 5188 sayılı yasa tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Suçları ve Özel Güvenlik Cezaları: Özel güvenlik hizmetleri ilgili kanunda gerek güvenlik şirketleri ve gerekse özek güvenlik görevlileri için yasaya aykırılık halinde çeşitli cezalar öngörülmüştür. İşbu özel güvenlik cezaları disiplin cezası niteliğindeki idari para cezalarından, meslekten men ve hapis cezasına kadar çeşitli müeyyideler içermektedir. Özel […]

devam...

ÖZEL GÜVENLİK CEZALARI

5188 sayılı yasa tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Suçları ve Özel Güvenlik Cezaları:

Özel güvenlik hizmetleri ilgili kanunda gerek güvenlik şirketleri ve gerekse özek güvenlik görevlileri için yasaya aykırılık halinde çeşitli cezalar öngörülmüştür. İşbu özel güvenlik cezaları disiplin cezası niteliğindeki idari para cezalarından, meslekten men ve hapis cezasına kadar çeşitli müeyyideler içermektedir.

Özel güvenlik firmaları, özel güvenlik eğitim kurumları, özel güvenlik personelinin tabi olduğu kurallar ve bunlara aykırı davrananlar hakkında uygulanacak  İDARİ CEZALAR ve ADLİ CEZALAR 5188 sayılı kanunda belirlenmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Ceza hukukunun genel prensibi;

Suç ve Cezalar KANUN ile belirlenir! Yasa tarafından suç olarak tanımlanmayan bir eyleme ceza verilemez!

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ:

Anayasal bir görev olarak, devletin asli görevi halkın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Ancak gerek nüfus artışı ve gerekse gelişen toplum hayatının bir sonucu olarak; Özel olarak korunma gereksinimi duyan kişi ve yerlere genel kolluk güçlerinin görevlendirilmesi, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksaması ve tüm kolluk kuvvetlerinin özel koruma hizmetinde görevlendirilmesin mümkün olmaması sonucunu doğurmuştur. Bu fiili imkansızlık durumu nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla vazedilen 5188 sayılı kanun ile özel güvenlik ihtiyacı duyan ve özel güvenlik-koruma hizmeti almak isteyen kişilere ve mekanlara bu olanağı sağlamak amacı ile özel güvenlik firmalarının kurulmasına ve güvenlik hizmeti vermesine olanak sağlanmıştır. Ancak hemen ifade etmekte yarar var ki “özel güvenlik şirketleri ihtisas şirketleri olup, faaliyet alanları kanunla SADECE özel güvenlik ve koruma hizmetleri olarak sınırlandırılan” nadir şirket türlerindendir. Bir diğer ifadeyle faaliyet izni sadece güvenlik hizmeti vermek için verilen bu şirketler, başkaca işle iştigal edemezler. Örneğin, emlak, turizm, tekstil, inşaat vs. güvenlikle ilgisi olmayan ticari alanlarda iş yapamazlar. Zira güvenlik firmalarının Şirket anasözleşmelerine bu tip ilgisiz iş kolları ile iştigal ettiklerine dair maddeler koymaları yasak olup, faaliyet izninin iptaline kadar giden yaptırımlar bulunmaktadır.

İşte tüm bu nedenlerle gerek görevliye verilen hak ve yetkiler açısından (Silah Kullanma YetkisiZor Kullanma YetkisiArama ve El KoymaYakalama YetkisiKimlik Sorma Yetkisi gibi yetkiler) özel, gerekse güvenlik firmalarına verilen hak ve yetkiler açısından münhasır haklar aynı zamanda tüm bunlar için vecibeler ve sorumluluklar da yüklemekte, 5188 sayılı kanun hangi hallerde hangi cezaların verileceğini de düzenlemiş bulunmaktadır.

Ayrıntılı özel güvenlik cezaları için;

  1. İdari Cezalar
  2. Adli Cezalar

başlıklı yazılarda özel güvenlik suçları ve cezalarını detaylı şekilde incelemek mümkündür.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız