İnovasyon Politikası

ISP GÜVENLİK İNOVASYON POLİTİKASI : Firmamız, sürekli inovasyonu şirket kültürü olarak benimseyerek ve organizasyonel inovasyon politikaları izleyerek, inovasyon yapma kabiliyetini geliştirmek üzere gerekli altyapı çalışmalarında bulunmakta, güvenlikte yeni fikirleri gerek firma ve gerekse çalıştığı projeler için kazanıma dönüştürme konusunda gerekli inovasyon süreçlerine önem vermektedir. ISP, başarı ve ilerleme adına yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya konması ve […]

devam...

ISP GÜVENLİK İNOVASYON POLİTİKASI :

Firmamız, sürekli inovasyonu şirket kültürü olarak benimseyerek ve organizasyonel inovasyon politikaları izleyerek, inovasyon yapma kabiliyetini geliştirmek üzere gerekli altyapı çalışmalarında bulunmakta, güvenlikte yeni fikirleri gerek firma ve gerekse çalıştığı projeler için kazanıma dönüştürme konusunda gerekli inovasyon süreçlerine önem vermektedir. ISP, başarı ve ilerleme adına yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya konması ve emek-yatırım sürecini yöneterek, sektörde farklılık ve değişim yaratacak çeşitli inovasyon politikaları izlemektedir.

inovasyon politikaları

İnovasyon Politikası

İNOVASYON NEDİR?

İnovasyonun tanımı: Türkçe karşılığı özetle ama bir bütün olarak; “Ticari başarı getiren yenilik, değişim ve farklılık” olarak  tanımlanabilecek inovasyon terimi, Latince innovatus, İngilizce  ise innovation  kelimelerinden gelir.

İnovayon; Farklı, değişik ve yeni fikirler geliştirmek ve bu fikirleri uygulamaktır.  Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak biçimde yenilenmesi süreci olan inovasyon; Yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir.

İnovasyon problemlere kazançlı çözümler getirmektir.

İnovasyonun kaynakları; Yeni icatlar, yeni teoriler, yeni kavramlar ya da eskiden beri var olan yöntemlerin geliştirilerek yeniden uygulanmasıdır. Tüm bu değiştirme ve yenileme işlemine inovasyon denir.

İnovatör; Gözlemlediği sorunlara yaratıcı çözümler düşünür, prototipler üretir ve tasarladığı çözümleri uygular. İnovatör; Ürünlerin, hizmet ve süreçlerin daha iyiye, daha kolaya, daha güzele, daha ekonomik olana doğru evrilmesini sağlar.

İnovatif kurumlar inovatörlere ve girişimcilere rahat yaşam sahaları sağlarlar. Onlara yaratıcılıklarını sergileyecekleri fırsatlar, kaynak ve süreçler sunarlar. İnovatif kurumların liderleri değişimin sevildiği, desteklendiği, yeniliklere açık ve radikal fikirlerin bile rahatlıkla tartışıldığı kurum kültürleri yaratırlar.

İnovasyon Süreci ; SORUN -> FİKİR -> ARGE -> ÇÖZÜM  ve sonuçta YARATILAN KATMA DEĞER aşamalarını izler.

inovasyon süreçleri

İnovasyon Süreci

AR-GE (Araştırma-Geliştirme), inovasyon için gerekli en önemli faktörlerden biridir.  Fakat girişimsel inovasyon mevcut değilse, bir diğer ifadeyle AR-GE  uzmanının girişimcilik özelliği mevcut değilse, umulan değer yaratılamaz ve dolayısıyla  AR-GE sonuçları inovasyona çevrilemez. Bu nedenle teknoloji tabanlı şirketler dışında kalan tüm şirketlerde yürütülen inovasyon çalışmaları yalnızca “teknolojik inovasyon” değil, “organizasyonel inovasyon” ve “sunumsal inovasyon” da içerir. Teknoloji tabanlı kurumlarda teknolojik inovasyona ağırlık verilse de, organizasyonel ve sunumsal inovasyon için yeterli kaynak yaratılmadan başarı beklenemez.

Bu nedenle ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ. sunduğu ürün ve hizmetleri daha iyi, daha yararlı, daha kaliteli ve daha çekici hale getirmenin, yapılan  işlerin daha iyi, daha etkin ve daha verimli yapmanın yöntemlerini sürekli olarak araştırır, müşterilerinin değişen ihtiyaçları, yeni müşteri istekleri, global teknolojideki gelişmeler gibi parametreleri sürekli izleyerek ve değerlendirerek yeni inovasyon fikirleri geliştirmektedir.

İnovasyon Döngüsü aşağıdaki basamaklardan oluşur:

inovatif döngü

İnovasyon Döngüsü

Fırsatların değerlendirilmesi: Sürekli olarak fırsatları belirlemek ve değerlendirmek. Belirli veya belirsiz zamanlarda meydana çıkan veya çıkması muhtemel sinyalleri zaman kaybetmeksizin yakalamak.

Stratejik seçim: İnovasyona başlamak amacı ile stratejik açıdan en önemli fırsatın seçilmesi. Bu seçimi yaparken en önemli etmen müşterilerin ihtiyaç ve talepleridir.

Gereken bilgi donanımına sahip olmak: İnovasyon yapılacak konuda yazılı veya yazılı olmayan bilgilerin elde edilmesi, gerektiği takdirde alanında profesyonel bir uzmandan danışmanlık hizmeti almak, Üniversite ve Fakültelerden, Ar-Ge uzmanlarından hizmet almak.

Çözüm geliştirilmesi ve ticari hayata uyarlama: İnovasyon projesi tamamlandıktan sonra bunun uygulanması aşamasında ürün, hizmet  ya da süreç son halini alana kadar çalışmalar devam ettirilir. Sektörden devamlı alınan bilgilerle desteklenen geliştirme süreci, ürünün veya hizmetin pazarlanması veyahut sürecin ticari faaliyetlerde kullanılması ile devam eder.

Öğrenme: Bu basamak, diğer aşamalarda karşılaşılan başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli yeni bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına imkan sağlar. Öğrenme, bitmeyen tükenmeyen bir döngünün tetitkleyici noktası olup, inovasyonun sürekliliği açısından çok önemlidir.

FİRMAMIZIN İNOVASYON POLİTİKASI GEREĞİNCE BENİMSEDİĞİ KÜLTÜR VE ANLAYIŞ

İnovasyon politikaları geliştirebilmek farklı bir misyon, kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip olmak, değişim ve gelişmeye açık olmayı hedefleyen bir kalite politikasını gerektirir. Bu nedenle izlediğimiz kültür ve anlayış ;

inovasyon ve firma kültürü

İnovasyon Kültürü

Farklı Açıdan Bakmak

Farklı görmek; Dünyaya, yapılan hizmete ve yapılacak işe bakışı sorgulamak, farklı yönlerden bakmak.

Risk Almak

İnovasyon değişimi içerdiğinden risk almayı gerektirir. Başarılar da başarısızlıklar da tekrar değerlendirilir, riskler göze alınır. Bu aşamada fizibilite yapılır, riskler analiz edilir ve risk yönetimi gerçekleştirilir.

Yaratıcılık

İnovasyon bir fikirle başlar. Yaratıcılığı teşvik etmek için asla  hiçbir fikir eleştirilmez,  yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturulur.

Müşteriye Değer Vermek

İnovasyonun hedefi müşteri için katma değer yaratmaktır. Müşteri odaklı olunmalı, onlarla sürekli iletişim içinde olmak ve onların ihtiyaçlarını anlamak, inovasyon fikirlerinin doğması ve gerçekleştirilmesi için en önemli başlangıç noktası ve ilham kaynağıdır.

Sorgulamak

İnovasyon fikirleri merak ve sorgulama ile doğar.  “Neden, Nasıl, Neden olmasın, Neyi daha iyi yapabiliriz, Nasıl daha iyi yapabiliriz ?” gibi sorular ve bunlara bulunan cevaplar ile organizasyon, ürün ve hizmetler o denli farklılaşır, değişir ve gelişir.

Başarısızlığı Hoş Görmek

Alınan risklerin bir sonucu olarak inovasyon sürecinde hata yapmak doğaldır.  Bu nedenle iş geliştirmede yapılan hatalar ve başarısızlıklar hoş görülür ve yeni dersler alınır. Başarmak kadar başarmaya çalışmanın da önemli olduğu, düşüncenin cezalandırılmadığı kurumsal kültür oluşturulur.

İletişim – Etkileşim

Başarılı bir inovasyon için net bir iletişim, bilgi,  tecrübe ve açık bir fikir paylaşım ortamının bulunması gerekir.

Ekip Çalışması ve İşbirliği

İnovasyon fikirleri genellikle tek bir kişiden çıkar fakat değerlendirmek ve gerçekleştirmek için çok daha fazla kişiye ihtiyaç duyar.Bu nedenle inovasyon için iyi bir takım çalışması şarttır.

Network ve Güçlü ilişkiler

İnovasyon, güçlü ağlar ve güçlü ilişkilerin varlığına ihtiyaç duyar.  İnovasyon fikirlerinin doğması ve büyümesi ve gerekli bilgi akımının sağlanabilmesi için gerekli kişi ve kuruluşlar ile yakın  ilişki içinde olmak gereklidir.

Öğrenme ve Bilgi Yönetimi

İnovasyon döngüsünün en önemli kaynağı olan bilginin başarılı bir şekilde yönetilmelidir.  Bu sebeple, bireysel olarak edinilen bilgiyi kuruma maleden bir firma kültürü benimsenmelidir.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız