Şirket Anasözleşmesi ve Faaliyet Alanları

ISP Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim şirketi, 5188 sayılı kanunun aradığı ve zorunlu kıldığı şartları tamamen yerine getiren bir şirket olup, 5188 sayılı yasanın 5 ci maddesi gereğince İHTİSAS şirketi olmak ve sadece özel güvenlik hizmeti vermek için kurulmuştur. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine ilişkin kanunun 5.ci maddesi güvenlik şirketlerine münhasıran yani sadece güvenlik hizmeti verme […]

devam...

ISP Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim şirketi, 5188 sayılı kanunun aradığı ve zorunlu kıldığı şartları tamamen yerine getiren bir şirket olup, 5188 sayılı yasanın 5 ci maddesi gereğince İHTİSAS şirketi olmak ve sadece özel güvenlik hizmeti vermek için kurulmuştur.

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine ilişkin kanunun 5.ci maddesi güvenlik şirketlerine münhasıran yani sadece güvenlik hizmeti verme zorunluluğunu yüklemektedir. Bu itibarla şirket kuruluşu ve şirket anasözleşmelerinde “inşaat,matbaa,turizm,ithalat,ihracaat…” gibi maksatlar bulunan şirketlerin özel güvenlik faaliyet izni almaları veya faaliyette bulunmaları yasaktır.

Bu kapsamda şirketimiz yasanın tüm gereklerini yerine getiren ENDER güvenlik şirketlerinden olup, Ticaret Sicil Gazetesinde de yayımlanmış anasözleşmemizdeki şirket faaliyet konuları şunlardır;

AMAÇ ve KONUSU
1-Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek,
2-5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi yetiştirmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak,
3-Alarm Merkezi kurmak ve işletmek,
4-Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak,
5-Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek,
6-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul, büro, ofis, eğitim kurumu için binalar alır, kiralar, ihtiyaç fazlasını yönetim kurulu kararı ile satar,
7-Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir,
8-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek,
9-Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek,
10-Şirket amacıyla ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, know-how gibi hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, ferag ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapabilir.

* ISP AŞ, bir anonim şirket olup Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre BEŞ ortaktan mütevellittir. (Limited şirketler ise iki hissedar ile kurulabilir). İlgili Ticaret Sicil gazetesi yine sitemizde bilahare yayınlanabileceği gibi www.ticaretsicil.gov.tr adresinden

Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama

ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ. olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü seçimi yapılarak kolayca sorgulanıp, görüntülenebilir.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız