Personel Seçim Kriterleri


Personel nedir?
Personel en geniş tanımı ile görevleri ne olursa olsun bir işletmede çalışan tüm insanları ifade eder. Bu nedenle bir firmada çalışan insanlar yaptıkları işin niteliğine bakılmaksızın personel kavramı ile tanımlanır.
Personel bulma ve seçme aşaması, işlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve dolayısıyla personel yönetimi işleminin sağlıklı yürümesinin ön şartıdır. Personel seçiminde başarı ve isabetli karar verme, diğer şirket işlevlerinin yerine getirilmesindeki başarıyı da doğru oranda arttırır. Eleman seçimi konusunda yapılan hataların sonradan düzeltilmesi oldukça zordur. Bazı hataların giderilmesi mümkün olsa da büyük emek ve zaman kaybına yol açar. Personel seçimi kriterlerinin amacı, eleman alınacak açık pozisyondaki işin gerektirdiği niteliklere uygun özellikler ve yetenekler taşıyan personelin belirlenmesidir. Bir başka ifadeyle; İş ile İşçi arasında bir uyumun temin edilmesidir. Bu nedenle öncelikle işin gerektirdiği nitelik ve yeteneklerin neler olduğunu tespit edilmesi gerekir.

İnsan kaynakları (İK) yönetiminin en önemli fonksiyonlarından birisi personel seçimi süreci olup, içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında yüksek nitelikli insan kaynağının bulunması kurumlar açısından son derece önemlidir. İnsan faktörünün en önemli rekabet dayanağı haline gelmesi ve seçim işlemi ile verilecek olan kararın doğru veya yanlış olması yalnızca işe alınan güvenlik personelini değil, tüm firma ve ekipleri etkiler. Bu etki özellikle idari kadroya alınacak personelde daha da belirginleşir.

İlk olarak, iyi bir özel güvenlik şirketinin bir "personel politikası" bulunması ve bu politika gereğince "personel planlaması" yapması gereklidir. Sonraki aşama; Seçilecek görevlinin yapacağı işin çok iyi tanımlanması ve bu tanıma uygun olarak da eleman özelliklerinin belirlenmesi ve ÖGG adaylarının bu özelliklere uygun olarak saptanması gerekir. Bu nedenlerle özel güvenlik personeli seçim kriterleri;

  1. Hazırlık,
  2. Uygulama
olmak üzere iki ayrı başlık altında değerlendirilir.

Personel seçme süreci, firmanın ve adayın karşılıklı karar vermesi gereken bir süreçtir. Şirket, özel güvenlik personeline iş teklifi yapıp yapmama ve teklifin neleri kapsayacağı konusunda karar verme hakkı ve serbestisine sahiptir. ÖGG adayı ise teklifin kendi istek ve amaçlarına uygun olup olmadığına karar verme hakkına sahiptir. Karşılıklı olumlu görüş beyan edildiğinde artık iş sözleşmesi kurulmuştur.

Personel Yönetimi nedir?
Firma yöneticilerinin en önemli amacı personelleri, kişisel "yetenekleri, bilgi birikimleri ve deneyimlerine" uygun işe yerleştirerek onları uygun şartlarda çalıştırabilmektir. Çalışanın zaten kabiliyetli olduğu bir iş veya görevde, üstüne üstlük eğitim verilerek çalıştırılması, onun iş beceri ve yeteneğinin köreltilmemesine ve performansını üst seviyeye kadar geliştirilebilmesine neden olacak, hem firma hem personel açısından verimli ve uyumlu bir iş ilişkisi tesis edilmesini sağlayacaktır.

İşte tüm bu prensip ve kriterler ışığında ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ olarak, ilkelerimize uygun, İnsan Kaynakları departmanının tespitleri doğrultusunda personel seçimi yapmakta olup, firmamızda çalışmak istiyorsanız öncelikle; Size uygun bir iş olup olmadığını öğrenmek için ISP GÜVENLİK İŞ İLANLARI sayfamızdaki bölgelere ve işlere göre ayrılmış iş ilanlarını incelemenizi, sonra şartlar uygun ise İŞ BAŞVURUSU sayfamızdan özel güvenlik personeli başvurusu yapabileceğinizi belirtmek isteriz.

Firmamızın amacı "şirket kurallarına ve yönergelerine uymak şartıyla" geçici değil, kalıcı personelle çalışmaktır. Çünkü bizim için en önemli değer; TAKIM ÇALIŞMASI ve EKİP RUHU oluşturmak olup, firmamızın sloganı şudur: "Şirketimizin değeri, en kötü personelimizin değeri kadardır..."