Özel Güvenlik Hizmetleri Uygulama Döngüsü

ISP Acil Durum Müdahale Ekipleri Operasyon Merkezi (ADMEOM), firmamızın ilgili uzman birimleri tarafından yapılan fizibilite ve risk analizi prosesi sonrasında risk yönetimi sağladığı projelerde sağladığı güvenliği korumak ve savunmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri beş ana başlık altında koordine etmektedir . ISP AŞ birimleri, bu koordinasyonu yaparken geçmiş dönemlerde rapor edilen saldırıları ve zayıflıkları esas alarak, […]

devam...

ISP Acil Durum Müdahale Ekipleri Operasyon Merkezi (ADMEOM), firmamızın ilgili uzman birimleri tarafından yapılan fizibilite ve risk analizi prosesi sonrasında risk yönetimi sağladığı projelerde sağladığı güvenliği korumak ve savunmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri beş ana başlık altında koordine etmektedir . ISP AŞ birimleri, bu koordinasyonu yaparken geçmiş dönemlerde rapor edilen saldırıları ve zayıflıkları esas alarak, bu adımlar çerçevesinde tanımlanan faaliyetlerin güvenlik ihlallerinin %80’ini engelleyeceğini öngörmektedir.

A.D.M.E.O.M. tarafından öngörülen bu beş adımlık özel güvenlik uygulaması gruplandırması; halihazırda korunan firma, ürün veya bulunan teknolojiden bağımsız olarak düzenlenmiştir.
Bütün safhalarda, güvenlik ihtiyaçları için zemin oluşturacak hedeflerin, koruma programı ve güvenlik politikasının önceden oluşturulmuş olduğu farzedilir.

ISP AŞ, ADMEOM birimleri tarafından öngörülen özel güvenlik prosesinin 5 aşamadan oluşan güvenlik döngüsüne ilişkin adımlar: (İlk adım dışında, her bir adıma izleyen adımlardan geri dönüşler yapılır)

  1. Koruma ve Sağlamlaştırma: Bu ilk adımda, proje güvenliğini arttırma amaçlı faaliyetler gerçekleştirilir. Yaygın biçimde bilinen saldırılara karşı tedbirler alınır ve bu tedbirler önemle denetlenerek işler hale getirilir. Diğer bütün adımlar bu uygulamanın sonucunda ulaşılan düzeye göre geliştirileceğinden bu aşamanın etkin bir biçimde planlanması ve gerçekleştirilmesine çok dikkat edilmelidir.
  2. Hazırlık Adımı: Hazırlık aşamasında, bilinmeyen saldırıların belirlenmesi ve bu saldırılara müdahale edilebilmesi için gerekli olan hazırlıklar yapılır. (Bilindik saldırılar için alınan tedbirler ile bu adımda gerçekleştirilen işlemler karıştırılmamalıdır. Bilindik saldırılara karşı alınan tedbirler koruma ve sağlamlaştırma adımının konusuna girer.) Bu adımda önemli olan bilinmeyeni belirleyebilmek ve gerçekleştiğinde müdahale edebilmek için gerekli ortamı ve alternatif güvenlik önlemlerini
    oluşturmaktır.
  3. Tespit Adımı: Bu adımda, güvenlik üzerinde etki edebilecek yetkisiz veya şüpheli olayları tespit etmek için gerekli faaliyetler gerçekleştirilir. Araç trafiği, birey davranışlarının, giriş ve çıkışların izlenmesi bu basamakta ele alınmalıdır. Bir yetkisiz giriş veya şüpheli olay tespit edildiğinde ilk inceleme de bu adım
    kapsamında yapılır.
  4. Müdahale Adımı: Müphem bir olayın tespit edilmesi halinde olayın gerçekten bir saldırı olup, olmadığının belirlenmesi, saldırı ise en kısa zamanda saldırının etkilerinin yok edilerek güvenliğin tekrar fasılasız ve sorunsuz şekilde çalışır hale getirilmesi ve gerekiyor ise saldırganlar aleyhine hukuki işlemlerin başlatılması bu adım kapsamında değerlendirilir.
  5. İyileştirme Adımı: Saldırılara müdahale edilmesinden sonra benzeri saldırıların olası etkisini azaltmak ve mümkünse bu tür saldırıların gerçekleşmesini önlemek üzere özel güvenliği arttırıcı tedbirlerin alınması bu adım çerçevesinde ele alınır. Müdahale sonrasında alınan tedbirlerin genele yayılmasını sağlamak için yapılabilecek bir çalışma da bu adımda düşünülür.

 

Özel Güvenlik Uygulaması Döngüsü

Özel Güvenlik Uygulaması Döngüsü

Bu konuda şirketimizin ekol edindiği prensip şudur;
Özel güvenliğin sağlanması ancak bütün çalışanların kollektif çabası ile mümkün olabilir. Özel güvenlik politikasının belirlenmesi ve bu doğrultuda yönetimsel, operasyonel ve teknik denetimlerin yerleştirilmesi ve tüm kurum çalışanların düzenli ve kesintisiz bir şekilde oryantasyon eğitiminin sağlanması için en doğru yaklaşımdır.

Güvenlik hedeflerinin ve güvenlik politikasının belirlenmesinden sonra ADMEOM tarafından önerilen özel güvenlik uygulamaları döngüsü ve bu çerçevede sunulan çözümler etkili bir güvenlik için zorunluluktur.

ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ. prensiplerine göre en önemli husus; Güvenliğin bir son durum değil, hiç bitmeyen bir süreç olduğudur. Özel güvenlik hizmetinin sağlanmasına yönelik çabalar tükenmeyen ve sürekli iyileştirmeler ile aktif ve güncel tutulması gereken faaliyetler olarak kabul edilmelidir.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız