Güvenlik ile ilgili sözler

GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER Bu bilimsel incelemede önemli kişi ve yazarların güvenlik ile ilgili özlü sözleri derlenmiştir. Bu sözler ile güvenlik, korunma, özgürlük, psikoloji, felsefe, yasalar ve hukuk kavramlarının ne kadar içiçe girdiğini gözlemleyebilir, aktif özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor iseniz yaptığınız görevin önemini daha iyi kavrayabilirsiniz. GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER, DEYİMLER, DEYİŞLER ve  ATASÖZLERİ […]

devam...

GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Bu bilimsel incelemede önemli kişi ve yazarların güvenlik ile ilgili özlü sözleri derlenmiştir. Bu sözler ile güvenlik, korunma, özgürlük, psikoloji, felsefe, yasalar ve hukuk kavramlarının ne kadar içiçe girdiğini gözlemleyebilir, aktif özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor iseniz yaptığınız görevin önemini daha iyi kavrayabilirsiniz.

GÜVENLİK İLE İLGİLİ SÖZLER, DEYİMLER, DEYİŞLER ve  ATASÖZLERİ :

 • Güvenlik; Değer yargılarınızı, kimliğinizi, duygusal kuvvetinizi, özgüveninizi, kişisel temel gücünüzü ya da eksikliğini temsil eder. (Stephen Covey)
 • Milli savunma, iç ve dış güvenliği sağlamakla gerçekleşir. (Mustafa Kemal Atatürk)
 • Güvenilir bir güvenlik ordusu, güvenli bir sınırdan daha iyidir. (BR Ambedkar)
 • Görev ve namus. Bunlar sadece güvenlik görevlileri için sık sık tekrarlanıyor. (Chris Galford , At Faith End’s eserinden)
 • Benimle beraber burada savaşan bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki üzerimizde bulunan vatan ve namus görevini tam olarak yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur! Uyku ve istirahat aramanın, bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebep olabileceğini hepinize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın benimle aynı düşüncede olduklarına ve düşmanı bütünüyle denize dökmedikçe yorgunluk işaretleri göstermeyeceklerine şüphe yoktur! (1918, Ruşen Eşref Onaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, 1930, s. 47, Atatürk’ün Çanakkale Savaşları sırasında verdiği bir emrin son sözleri)
 • Güvenlik olmadan bir ev, bir ev olamaz! (Mehmet Murat İldan)
 • Güvenlik hissi ölümlülerin baş düşmanıdır. (William Shakespeare)
 • Geçici güvenlik için özgürlüğünü satan insanlar sonunda onu da kaybedecektir. (Benjamin Franklin)
 • Korku olan yerde güvenlik yoktur. (Felix Frankfurter)
 • Dünyada mutlak güvenlik yoktur. Sadece fırsatlar vardır. (Douglas MacArthur)
 • Savunma sınırı yoktur, savunma yüzeyi vardır. O yüzey tüm vatandır. (M.K.Atatürk 1921 Nutuk 2, s. 618)
 • NBA’de dünyanın en iyi güvenlik görevlileri vardır. Bu nedenle hergece yüzden her gece oynamaya hazır gelmesi önemlidir. (Steve Nash)
 • Gerçek güvenlik diye bir şey yoktur. Hiç olmamıştı. (Germaine Greer)
 • Güvenlik tehlikeyi de üretir. (Samuel Johnson)
 • Türk vatandaşı kesin olarak bilmelidir ki, bir milletin insanlık ve uygarlık aleminde yükselmesi ve başarılı olması, yalnız ve ancak kendi kuvvetine dayanarak, özgürlük ve bağımsızlığını dokunulmaz bulundurmasıyla mümkündür. Bunun başka çare ve yolu yoktur. Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi, manevi özveriyi göze aldırmayan bir millet, tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçirir. (1930,Afetinan, M.B. ve M.K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 118)
 • Doğru güvenlik paradoksal büyüme, reform, gelişim ve değişim ile olur. (Anne Morrow Lindbergh)
 • Yarım hazırlık ile, yarım önlemler ile yapılacak saldırı, hiç saldırıda bulunmamaktan daha çok fenadır. (M.K.Atatürk 1922 Nutuk 2, s. 636)
 • Yalnızca haksız kavga kaybedilir. (Janet Morris, Chris Morris)
 • Savaş meydanlarında düşmanlara üstün gelenler ve zafer kazanmış olan milletler çoktur. Fakat gerçek zafer, gerçek zafere daima aday olabilmek, zaferde gerekli olan kuvvetlerin kaynaklarını yükseltmekle, güçlendirmekle mümkündür. (1923, Taha Toros, M.K. Atatürk’ün Adana Seyahatleri, s. 17)
 • Çoğu insan para kazanmak suretiyle güvenliğini sağladığını sanır. Para sadece özgürlük için kazanılacaksa, ona hiç sahip olamazsınız. Gerçek güvenlik, bilgi, deneyim ve yeteneğin bir arada olduğu birikimdir. Bunlar olmadan, para pratikte işe yaramaz. (Henry Ford)
 • Kendimizi güvenli hissetmemeye ayarlarız. Ama güvensizliğe tahammül etmek de görevimizdir. (Erich Fromm)
 • Sadece güvensiz güvenlik olmaması için çaba harcıyoruz. (Wayne Dyer)
 • İnsanların güvenini kaybedeceğime, para kaybetmeyi tercih ederim. (Robert Bosch)
 • Ölümlüler için emin bir şey yoktur. (Horace)
 • Birçok insan kendini güvende hissetmez. Çünkü onlar her zaman parasını, işini, eşini, sağlığını vs. kabyetmekten endişe ederler. Oysa tek güvenlik kişinin kendisini her geçen gün geliştirmesi, yaşam kalibresini arttırması ve iş, aile, arkadaşlar ve şirketinin değerli olduğunun farkına varması ile gerçekleşir. (Tony Robbins)
 • Daha fazla güvenlik aramayın. Çünkü her zaman azı olur. Ama sürekli seçenekleri değerlendirerek daha iyi güvenliği sağlamanın yollarını aramalısınız. (Brian Tracy)
 • Ben pahallı hediyeler istemiyorum. Herhangi bir şey satın almak istemiyorum. İstediğim herşeye sahibim. Ben sadece çevremde beni güvende ve emin hissettiren kişiler istiyorum. (Prenses Diana)
 • Mutlak emniyeti arzu etmek her büyük ve asil teşebbüse karşı engel olur. (Tacitus)
 • Eğer sürekli güvenlik istiyorsanız hapse girin. Orada insanları besliyorlar, giydiriyorlar, tıbbi bakımı ile ilgileniyorlar. Ama orada tek eksik şey özgürlüktür. (Dwight D. Eisenhower)
 • Minimum güvenlik, maksimum acı … ( Walter M. Miller)
 • Savaşta kuvvetten çok, kuvveti amaca uygun yönetmek önemlidir. (1915 Mustafa Kemal, Anafartalar M.A.T., s. 23)
 • Kendimizi güvensiz ve belirsizlik içinde bulmak istemiyorsak tüm toplum ve ortak hayat için güvenliği tesis etmek gerekir. (Jane Addams)
 • Özgürlük ve güvenlik dünyadaki barışı güçlendirecek en önemli etmenlerdir. (Ronald Reagan)
 • Biz duvarları olan bir dünyada yaşıyoruz ve bu duvarların silahlı erkekler tarafından korunması gereklidir. (Aaron Sorkin, A Few Good Men – Birkaç iyi adam filminden)
 • Hassas belirtiler (ince detaylar, bulgular) güvenliği arttırmaya yarar. Toba Beta (Endonezyalı yazar)
 • İnsan güvenliği her rasyonel birey değil, isyan etmenin daha karlı olduğunu hesaplayan bir sisteme bağlıdır. (Mark Gough)
 • Yenilik ve Güvenlik: yenilik, güvenlik, güvenlik yenilik. (John Crowley , Yenilik: Dört Hikaye kitabından)
 • Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle, söz konusu cephe, verilen kuvvetle tam olarak orantılı dar bir cephe olmayıp da böyle yüzlerce kilometre uzunluğunda bulunursa, bu cephenin şurasında ve burasında bulunan zayıf bir kuvvetin sonuna kadar savunmasını kabul etmek, bütün plânları ve kararları yanılgıya yöneltir. Cepheler delinebilir, buna karşı önlem, delinen kısmı derhal kapamaktan ibarettir. Bu ise, cephe üzerindeki kuvvetlerden başka, geride, yedekte, kuvvetli birlikler bulundurmakla mümkündür. (M.K.Atatürk, 1920 Nutuk Il, s. 464-465)
 • Birinin başarısı diğerinin korunmasına yardımcı olur. Bunlar; Özgürlük ve güvenliktir. (ABD 11 Eylül Komisyon raporundan…)
 • Güvenlik bir yanılsamadır, ama hoş bir tanesidir. (James Rozoff)
 • Matematik güvenliktir. Kesinlik, Hakikat, Güzellik, İçeriği, Yapısı, Mimarisi. Matematik dediğimiz zaman insan bilgisinin bir kısmını görürsünüz. Bu diferansiyel topoloji veya fonksiyonel analiz, ya da Homolojik cebir olsun, hepsi bir şeydir. Bunlar aynı şeyin değişik yüzleridir. Bu arabağlantı, mimarlık, güvenli hakikat ve güzellik. Matematik benim için budur. (Paul R. Halmos)
 • Ev herhangi bir yer değildir. Güvenliği, öngörülebilirliği, güvenilirliği ve kalıcılığı ifade eder. (Csaba Gabor-B.)
 • Ne olursa olsun, bir kişiyle ya da bir yerde ne kadar güvenli hissettiğin önemli. Yoksa dünyamızda emniyetin bir hayalden ibaret olduğunu söyleyebilirim. (Yasmine Galenorn, Gece Görüş eserinden)
 • Güvenlik bir şeyler ile başa çıkmaktır, bir şeylere sahip olmak değil. (Susan Jeffers)
 • Karmaşa güvenliğin baş düşmanıdır. (Niels Ferguson)
 • Biz güvenlik kuralları ve yasaları sevmiyoruz. Ama onlar olmadan erkekler, belki de en tehlikeli yaratıklar olurlardı. (Amit Kalantri)
 • Eğer bütünlüğü kaybederseniz, ayrıca kimliğinizi, şahsiyetinizi ve onurunuzu kaybedersiniz. Dürüstlük, tevazu ve güvenliktir. Bu bizim önceliğimiz olmalı! (Israelmore Ayivor)
 • Güvenlik iki ucu keskin kılıçtır. Bir çitle çevrili yeri korurken, aynı zamanda korunanı hapseder. (Mokokoma Mokhonoana)
 • Ve şimdi denizaltılar toplu cinayet için var. Toplu katliamı caydırmak için aptalca tek yol ise yine global cinayet silahları. (John Steinbeck , Charley ile Seyahatler: Amerika Peşinde)
 • Küreselleşme çağında, her şey birbirine bağlıdır. Dünyanın bir parçasındaki bir sorun kesinlikle dünyanın diğer bölgelerini de etkileyecektir. Bu fenomen aynı zamanda savunma ve güvenlik bağlamında da geçerlidir. Bir devlet ile bir çatışma komşu ülkelerde de etkileri doğuracak veya diğer ülkeler de aynı bölgede genişletilmiş çatışmalara girecektir. Bu nedenle, ortak savunma ve güvenlik sorunlarını mücadelede işbirliği çabaları esasen gereklidir. (Agus Harimurti Yudhoyono)
 • Korunmasız bir varlık olmak korkunç. (Colm Tóibín , Usta eserinden)
 • Sağlam bir devlet yaşamı için, ordunun gerekliliğine kanıt aramak gereksizdir. Etrafındaki devletler silâhlı oldukça, hayır, dünya yüzünde bir tek silâhlı devlet bulundukça görevini bilen bir devlet, bütün antlaşmalara rağmen ve bütün antlaşmalarla beraber kendi güvenliğini her şeyden evvel kendi kuvvetine dayandırır. (1930, Afetinan, M.B. ve M.K. Atatürk’ün El Yazıları, s. 117)
 • Geleceğin başarısı, güvenliğin başarısına bağlıdır. (Israelmore Ayivor)

Not: Konuyu sadece özel güvenlik ile ilgili sözler ile sınırlandırmayarak genel olarak güvenlik hakkındaki önemli cümle, slogan ve sözlerden oluşturduk. Güvenlik ile ilgili sözler arasında tercüme hatalarımız olduysa lütfen bildiriniz. Zira bunların tamamı bilim adamları, Türk ve yabancı devlet büyükleri, yazarlar, filozoflar ve düşünürler tarafından hazırlanmış çeşitli bilimsel eserlerden Türkçe’ye çevirilerek derlenmiştir. İşbu sayfadaki güvenlik sözleri tercümeleri ile ilgili telif hakları ISP Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ.’ne aittir.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız