Özel Güvenlik Denetimleri

Özel Güvenlik Denetimleri – Özel Güvenlik Şirketleri, Eğitim Kurumları ve Birimlerinin İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Emniyet birimleri tarafından Denetlenmesi: Toplum güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin yürürlükteki mevzuata  uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için denetleme görevi görevi İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Emniyet birimleri ne ait olup, denetimlerin amacı; Kamu güvenliğinde zaafiyete düşülmemesi,  mevzuata aykırı hareket edenlerin tespiti ve cezalandırılabilmesi ve […]

devam...

Özel Güvenlik Denetimleri – Özel Güvenlik Şirketleri, Eğitim Kurumları ve Birimlerinin İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Emniyet birimleri tarafından Denetlenmesi:

Toplum güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik hizmetlerinin yürürlükteki mevzuata  uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için denetleme görevi görevi İçişleri Bakanlığı, Valilikler ve Emniyet birimleri ne ait olup, denetimlerin amacı; Kamu güvenliğinde zaafiyete düşülmemesi,  mevzuata aykırı hareket edenlerin tespiti ve cezalandırılabilmesi ve özel güvenlik denetimleri ile ülke genelindeki özel güvenlik uygulamalarında standart ve yeknesaklık sağlanmasıdır.

5188 sayılı yasasının “Denetim” başlıklı 22. maddesi ve ilgili Yönetmeliğin 6’ncı bölümünün 43, 44, 45 ve 46. maddeleri  ile düzenlenen denetim mekanizması; Özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, özel güvenlik birimlerinin ve özel güvenlik hizmeti alan yerlerin denetlenmesinde uyulması gereken esas ve usulleri düzenlemektedir. Mevzuata göre özel güvenlik denetimleri için uygulanacak kural ve prensipler nelerdir? Bu husustaki T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü 2006/47 sayılı GENELGE gereğince uyulacak kurallar şunlardır:

  • Özel güvenlik mevzuatı doğrultusunda; a) Özel güvenlik şirketleri, b) Özel güvenlik eğitim kurumları, c) Özel güvenlik birimleri,  d) Özel güvenlik izni alınarak korunan kişi, kurum ve kuruluşlar yılda en az bir defa VE gerek duyuldukça her zaman denetime tabi tutulacaktır.
  • Bu yerleri merkezde Bakanlık, illerde Valilik adına denetleyecek olan personel için onay alınacaktır. Onay alınmaksızın denetleme yapılmayacaktır. Onaylar bir defaya mahsus olabileceği gibi en fazla bir yıllık süreyi kapsayabilecektir. Denetleme onayı alınırken, personelin izin, sağlık ve benzeri nedenler ile bulunamaması olasılığına karşı yedek personel için de onay alınacaktır.
  • İl merkezlerinde olduğu üzere, ilçelerde yapılacak denetlemeler de Valilik oluru ile yapılacaktır. Bu denetimlerde ilçede görevli personel de görevlendirilebilecektir.
  • Denetlemede görev alacak personelin Özel Güvenlik ile ilgili birimlerde çalışması tercih edilecektir.  Ancak, iş yoğunluğu ve personelin sayıca yetersiz olduğu hallerde, diğer birimlerden de personel görevlendirilebilecektir.
  • Denetim heyeti en az üç personelden oluşacak ve denetleme mutlaka yüksekokul mezunu amir sınıfı bir rütbeli başkanlığında yapılacaktır.
  • Gecikmesinde sakınca doğabilecek bir durum olmadığı sürece, denetlemeler gündüz yapılacaktır.
  • Denetimlerde gerek duyulması halinde iş müfettişi, maliye müfettişi gibi diğer uzmanlar da Bakanlık veya Valilik oluru ile görevlendirilebilecektir.
  • Denetimde görev alacak personelin tamamı denetime çıkmadan önce ilgili kolluğun özel güvenlik birim amirleri tarafından 5188 sayılı Yasa ve ilgili mevzuat hakkında ve genel davranış ilkeleri hususunda toplantı yapmak suretiyle bilgilendirilecektir.
  • Denetlemeler sorumluluk bölgesi esasına göre Polis ve Jandarma tarafından ayrı ayrı yerine getirilecektir.
  • Denetleme neticesinde doldurulan denetleme formları, kolluğun özel güvenlik birimlerince değerlendirilerek, tespit edilen eksiklik veya aksaklık var ise mevzuat çerçevesinde gereği yapılmak üzere Valiliğin bilgi ve onayına sunulacaktır. Denetleme sonuçları her ayın ilk haftasında Bakanlığa bildirilecektir.

Özel Güvenlik Şirketlerinin Denetlenmesi:

Özel Güvenlik şirketleri denetim işlemi,  “Özel Güvenlik Şirketleri Denetleme Formu’na” uygun olarak yapılmalıdır.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarının Denetlenmesi:

Özel Güvenlik Eğitim Kurumları denetimi, “Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Denetleme Formu ’na” uygun olarak yapılmalıdır.

Özel Güvenlik Birimlerinin Denetlenmesi:

Özel Güvenlik Birimleri denetimi işlemi “Özel Güvenlik Birimleri Denetleme Formu ’na” uygun olarak yapılmalıdır.

Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerlerin Denetlenmesi:

Özel Güvenlik Hizmeti alan yerlerin denetimi, “Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu ’na” uygun olarak yapılmalıdır.

Kişi Koruması İzinleri ile ilgili Denetleme:

Kişi özel koruması için yapılacak denetimler “Kişi Korumasına İlişkin Denetleme Formu ”na uygun olarak yapılmalıdır.

Önemli Bilgi: Bu yazı resmi merciiler tarafından yapılan özel güvenlik denetimleri ile ilgili olup, özel güvenlik İÇ denetimleri ve güvenlik denetleme ve danışmanlık hizmetleri için tıklayınız.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız