Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Denetleme Formu

5188 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Denetleme Formu EGM-ADB-ÖZG-FORM-D3 Özel Güvenlik Eğitim kurumları genel esaslar doğrultusunda gündüz denetlenecektir ancak, gece eğitimi verilmesi halinde eğitim kurumları gece  de denetlenebilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan uzman eğiticiler, emrinde çalıştığı idarenin uygun görmesi şartı ile merkezde Bakanlık illerde ise Valilik oluru ile mesai […]

devam...

5188 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Denetleme Formu EGM-ADB-ÖZG-FORM-D3

Özel Güvenlik Eğitim kurumları genel esaslar doğrultusunda gündüz denetlenecektir ancak, gece eğitimi verilmesi halinde eğitim kurumları gece  de denetlenebilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan uzman eğiticiler, emrinde çalıştığı idarenin uygun görmesi şartı ile merkezde Bakanlık illerde ise Valilik oluru ile mesai saatleri içerisinde haftada en fazla 8 saat özel güvenlik eğitim kurumlarında derse girebileceklerdir.

Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Denetleme Formu ile aşağıdaki konular hakkında denetim yapılır :

 1. Eğitim Kurumunun Kuruluş ve Faaliyet İzni mevcut mu?
 2. Eğitim Kurumunda faaliyet izin belgesinde belirtilen yöneticiler mi görev yapıyor?
 3. Faaliyetler izin belgesinde belirtilen adreste mi yürütülüyor?
 4. Uzman eğiticiler, Yönetmelik ve 2005/42 No’lu Genelgede belirtilen şartlara haiz ve belgeleri mevcut mu? (Diploma fotokopisi, nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi, 657 sayılı Kanuna tabi olanların onayları)
 5. Uzman eğiticilerle ilgili olarak gerekli bildirimde bulunulmuş mu?
 6. Eğitim Kurumunun fiziki şartları ve sınıfların öğrenci kapasiteleri, inceleme raporunda belirtilen şartlara uygun mu?
 7. Uygulamalı dersler için yeterli ekipman mevcut mu?
 8. Eğitim Kurumunda ateşli silah mevcut ise, usulüne uygun olarak demirbaşa kayıt edilmiş ve Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenmiş mi?
 9. Eğitim kurumunda ateşli silah mevcut ise eğitim haricinde usulüne uygun olarak muhafaza ediliyor ve bakımları yapılıyor mu?
 10. Temel Eğitim müfredatı ve toplam ders saatleri, Yönetmeliğin 33’üncü maddesi ve Ek-11’deki belirtilen şartlara ve müfredata uygun mu?
 11. Verilen eğitim günde 8 saat ve haftada 40 saatten fazla mıdır?
 12. Eğitimde kullanılan yayınlar, EGM Yayın Yönetmeliğine göre tavsiye edilmiş veya üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan yayınlar mı?
 13. Kanun ve Yönetmelik kapsamı dışında başka bir alanda eğitim veriliyor mu?
 14. Kursiyerlerin günlük devam çizelgeleri imza karşılığı tutulmuş ve uzman eğitici tarafından imzası ile tasdik edilmiş mi?
 15. Eğitime başlamadan önce kursiyerlerin nüfus cüzdan sureti, ikamet belgesi ve diploma fotokopileri alınarak dosyasına konmuş mu?
 16. Silah atışlarının nerede ve ne şekilde yapıldığı ile fişek sarfiyatı belgelenmiş mi?
 17. Kanun’un 14’üncü maddesine göre “yerinde eğitim” verilmiş ise Valilikten izin alınmış mı?
 18. Bir önceki denetlemede eksik görülen hususlar varsa yerine getirilmiş midir?
 19. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görülen bu formda belirtilen hususlardan başka herhangi bir aksaklık veya eksiklik mevcut mudur?

.pdf formatında oluşturulan Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Denetleme Formu indirmek için tıklayınız.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız