Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu

5188 sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu EGM-ADB-ÖZG-FORM-D4. Özel güvenlik hizmeti alan yerin yetkilisinin, hizmeti veren firmanın elemanı olan özel güvenlik görevlisi üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur. Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik planı doğrultusunda yaptığı görevi ile ilgili olarak bağlı bulunduğu şirkete karşı yükümlüdür. Özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak […]

devam...

5188 sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu EGM-ADB-ÖZG-FORM-D4.

Özel güvenlik hizmeti alan yerin yetkilisinin, hizmeti veren firmanın elemanı olan özel güvenlik görevlisi üzerinde herhangi bir yetkisi yoktur. Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik planı doğrultusunda yaptığı görevi ile ilgili olarak bağlı bulunduğu şirkete karşı yükümlüdür. Özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak kurum tarafından belirlenecek aksaklık veya eksikliklerin giderilmesi sorumluluğu, taraflar arasında yapılan özel güvenlik hizmeti sözleşmesi doğrultusunda hizmeti veren özel güvenlik şirketine aittir.

Denetim sonucunda denetleme formunun bir sureti ile eksiklik ya da aksaklık tespit edilmesi halinde, eksikliğin mahiyeti ve yapılan işlemler bilgi amaçlı olarak sorumluluk bölgesi esasına göre, hizmet satışı yapan güvenlik şirketi merkezinin kurulu bulunduğu yerdeki kolluk teşkilatının özel güvenlik birimine gönderilecektir.

Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu ile aşağıdaki konular hakkında güvenlik denetimi yapılır :

 1. Özel Güvenlik İzin Belgesi mevcut mu?
 2. Koruma ve Güvenlik hizmetini satın aldığı Özel Güvenlik Şirketi ile sözleşmeleri mevcut mu?
 3. Şirket söz konusu yerde hizmet vermeye başlamadan en geç bir hafta önce Valiliğe gerekli bildirimde bulunmuş mu?
 4. Şirket hizmet verdiği yerde çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışma izinlerinin bir örneğini bir ay içinde hizmet verdiği yere vermiş mi?
 5. Güvenlik Personeli kıyafet ve teçhizatları, yönetmelikte belirtilen hususlara uygun ve Bakanlıktan onaylı mı?
 6. Güvenlik Personelinin kimlik ve silah taşıma belgeleri mevcut mu ve personel tarafından düzenli olarak taşınmakta mıdır?
 7. Güvenlik personelinde ateşli silah mevcut ise, demirbaşa kayıt edilmiş ve Silah Taşıma / Bulundurma Belgesi tanzim edilmiş mi?
 8. Ateşli silahların, devir teslimleri düzenli olarak deftere işleniyor ve imzalanıyor mu?
 9. Söz konusu yerde ateşli silah mevcut ise bu silahlar görev dışında usulüne uygun olarak muhafaza ediliyor ve bakımları yapılıyor mu?
 10. Hizmetin ifasında görev alanına uyuluyor mu?
 11. Güvenlik Personeli ile yapılan iş sözleşmeleri dosyasında mevcut mu?
 12. Güvenlik Personeli, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılıyor mu?
 13. Özel güvenlik personeli için Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmış ve 15 gün içinde Valiliğe bir sureti verilmiş mi?
 14. Görev alanında kimyasal gaz kullanılıyorsa; komisyon kararı alınmış, ithal izni olan mamul alınmış ve sarfı ile ilgili kayıt tutulmuş mu?
 15. Söz konusu yere ait koruma ve güvenlik planı var ve mevcut duruma uygun mu?
 16. Personelin geçici olarak başka yerde görevlendirilmesi yapılmış ise şirket tarafından Valiliğe bilgi verilmiş mi?
 17. Bir önceki denetlemede eksik görülen hususlar yerine getirilmiş midir?
 18. Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde bu formda belirtilen hususlar haricinde herhangi bir aksaklık veya eksiklik mevcut mudur?

.pdf formatında oluşturulan Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler Denetleme Formu indirmek için tıklayınız.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız