Özel Güvenlik Terimleri Sözlüğü

Gerek özel güvenlik hizmeti almak isteyenler ve gerekse özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar için özel güvenlik terimleri sözlüğü içeriğinde sitemizin çeşitli kategorileri içerisinde tanımlanmış bulunan terimlerden pratik bir sözlük hazırlamış bulunmaktayız. Detaylı tanımlar için rehber, sitemizde geçen tüm terimlerin yer aldığı terminoloji bölümünü veya arama kutusunu kullanmanız halinde ilgilendiğiniz konu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğinizi, işbu […]

devam...

Gerek özel güvenlik hizmeti almak isteyenler ve gerekse özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar için özel güvenlik terimleri sözlüğü içeriğinde sitemizin çeşitli kategorileri içerisinde tanımlanmış bulunan terimlerden pratik bir sözlük hazırlamış bulunmaktayız. Detaylı tanımlar için rehber, sitemizde geçen tüm terimlerin yer aldığı terminoloji bölümünü veya arama kutusunu kullanmanız halinde ilgilendiğiniz konu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğinizi, işbu güvenlik sözlüğünün özel güvenlik sektörüne giriş düzeyinde bilgiler barındırdığını, bilgi karışıklığına mahal vermemek için cümle ve kelimelerin alfabetik olarak sıralanmadığını belirtmek isteriz.

ÖZEL GÜVENLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Genel Kolluk; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik olarak tanımlanabilir. Genel kollu görevlileri, görev alanlarına göre Türkiye’nin her yerinde görevlidir.
Özel Kolluk; Gümrük Muhafaza memurları, Orman Muhafaza memurları, Kır ve mahalle bekçileri ve Zabıta olarak tanımlanabilir. Özel kolluk kuvvetleri yalnızca kendi sorumluluk bölgelerindeki güvenlikten sorumlulardır.
Özel Güvenlik Görevlileri; Genel kolluk güçlerinin yetkisinde bulunan ve özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenen alanda, daha ziyade suç önleme faaliyeti yapmakla görevli bulunan kişilerdir. Resmi memur olmamalarına rağmen, görevleri esnasında yaptıkları iş Kamu Hizmeti niteliğindedir.
Özel Güvenlik Görevlisi; Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, Silahlı veya Silahsız görev yapan kişilerdir.
Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları;

 • TC. vatandaşı olmak,
 • Kamu Haklarından Yasaklı olmayan,
 • 5188 sayılı yasa madde 10/d kapsamındaki suçları işlememiş olmak,
 • Temel Eğitim Sertifikası sahibi olmak.
 • Silahsız güvenlik görevlisi olmak için 18 yaşını doldurmak ve en az ilköğretim mezunu olmak,
 • Silahlı güvenlik görevlisi olmak için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak,
 • 5188 sayılı kanunun gerekli gördüğü yeterli sağlık şartlarına sahip olmak.
Özel Güvenlik Eğitim Kurumları;
Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylara ve özel güvenlik firması yöneticisi olmak isteyenlere, özel güvenlik müfredatı dahilinde eğitim veren ticari kuruluşlardır. Eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.
Özel Güvenlik Eğitim kurumlarının (Güvenlik Kursları) tabi olduğu kurallar:
 • Nasıl Kurulur: Özel Güvenlik Kursları Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından kurulabilir.
 • Şube Açma : Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Şube açamazlar, aynı ilde ve farklı bir ilde faaliyet gösterebilmeleri için ayrı bir faaliyet izni almaları zorunludur.
 • Eğitimin İçeriği : Güvenlik Kursları, özel güvenlik müfredatı dışındaki başka bir konuda eğitim hizmeti veremezler.
Özel Güvenlik Şirketleri;
Özel güvenlik firmaları, bağlı bulunduğu Valilik makamından, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla  “Özel Güvenlik izni almış olan kişi, kurum ve kuruluşlar” için silahlı veya silahsız özel güvenlik hizmeti veren ve özel güvenlik görevlileri istihdam eden ticari tüzel kişiliklerdir. Güvenlik şirketlerinin özel güvenlik alanında faaliyette bulunabilmesi İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.
Özel Güvenlik Faaliyet izni için gereken şartlar;

 • Şirket paylarının (hisse) nama yazılı olması,
 • Faaliyet alanının sadece (münhasıran) koruma ve güvenlik hizmeti olması (Özel Güvenlik şirketleri, güvenlik işi dışında hizmet veremezler),
 • Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi uluslararası karşılıklık (mütekabiliyet=diğer ülke yasalarında da Türk firmalarına izin verilmesi şartı) kuralına bağlıdır.
Kurucu; Özel Güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketin, eğitim kurumunun veya alarm merkezinin sahibi konumundaki gerçek ve/veya tüzel kişidir.
Güvenlik Şirketi Kurucusu Olma Şartları;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Özel Güvenlik Kanunu madde 10/d kapsamında sayılan suçları işlememiş olmak,
 • Yabancılar için karşılıklık (mütekabiliyet) şartının gerçekleşmiş olması,
 • Tüzel Kişi ortaklığı halinde (Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif veya Komandit şirket…) temsilcisi konumundaki gerçek kişide de bu şartlar aranır.
Yönetici; Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olanlar ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden sorumlu olan kişilerdir.
Güvenlik Şirketi Yöneticisi Olma Şartları;

 • TC. vatandaşı olmak,
 • 4 yıllık üniversite mezunu olmak,
 • Özel Güvenlik Yasası 10/d maddesinde belirtilen suçları işlememiş olmak,
 • Temel Güvenlik Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.
Özel Güvenlik İzni; Özel Güvenlik uygulamasının yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşların bağlı bulundukları illerin Valiliklerden “Özel Güvenlik İzni” alması şart ve zorunludur. Bu uygulamaya tabi olmak veya uygulamadan vazgeçmek; Kişi, kurum ve kuruluşların kendi istek ve taleplerine bağlıdır.
Özel güvenlik izni başvurusu nasıl yapılır? Müracaatta aranan şartlar nelerdir?
Özel güvenlik izni alabilmek için Valilik ve İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne başvurulur. Emniyet birimi tarafından yapılacak mahallinde (yerinde) yapılacak araştırmanın ardından, uygun görüldüğü takdirde dosya komisyona, yine uygun görüldüğü takdirde, Valiliğe onay için gönderilir.

Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri‘ne verilecek Dilekçede (Form) bulunması gerekenler;

 • Özel güvenlik hizmetinin silahlı veya silahsız mı sağlanacağı hususu,
 • Güvenliğin kaç tane özel güvenlik görevlisi tarafından sağlanacağı,
 • Güvenlik uygulamasının kimin tarafından sağlanacağı? (Kendi bünyesinde istihdam etmek ve/veya bir güvenlik şirketinden hizmet alımı şeklinde) ,
 • Başkaca fiziki güvenlik önlemlerinin olup olmayacağı,
 • Özel Güvenlik Talebi için haklı ve hukuki gerekçelere dair açıklama.
NOT: ISP Özel Güvenlik Şirketi yukarıdaki işlemleri vekiliniz olarak, ücretsiz bir şekilde yapabilmektedir.

İl Özel Güvenlik Komisyonu; Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı, “Özel Güvenlik İzni” verilmesi veya özel güvenliğin iptali için başvuruda bulunan kişi veya  kuruluşun temsilcisinden oluşur. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi veya verilmemesi yönündeki kararları Valinin onayına sunulur.
Özel Güvenlik Komisyonu;
 • Koruma ve Güvenlik Hizmetini Yerine Getirecek Personeli,
 • Bulundurulabilecek veya Taşınabilecek Silah ve Teçhizatın Azami Miktarını ve Niteliğini,
 • Gerekli Hallerde Diğer Fizikî ve Aletli Güvenlik Tedbirlerini,
belirlemeye yetkilidir.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız