Silah Kullanma Yetkisi

Özel Güvenlik Silah Kullanma Yetkileri : ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ; Güvenlik mevzuatında silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve en son biçimini teşkil etmektedir. Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesi demek değildir. Bu nedenle silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve […]

devam...

Özel Güvenlik Silah Kullanma Yetkileri :

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ;
Güvenlik mevzuatında silah kullanma mecburiyeti, zor kullanmanın en ağır ve en son biçimini teşkil etmektedir. Silah kullanma yetkisi karşısındakine mutlaka öldürücü şekilde ateş edilmesi demek değildir. Bu nedenle silahlı özel güvenlik görevlileri ancak kendilerine ya da üçüncü şahıslara karşı yönelmiş saldırılara karşı ve meşru müdafaa (kendini savunma) durumunda, saldırı veya saldırganı savuşturmak amacı ile ve son çare olarak silah kullanma yetkisine sahiptirler. Ancak bunun için silah kullanan özel güvenlik personelinin silahlı güvenlik sertifikası bulunması gerektiğinden, silahsız güvenlik personelleri tarafından silah kullanmaya izin verilmemektedir.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAH KULLANMASINI GEREKTİREN DURUMLAR :

 • Meşru müdafaa, ağır yaralanma veya ölüm veyahut ağır tehdide karşı üçüncü kişileri savunmak için,
 • İnsan yaşamını ciddi şekilde tehlikeye sokacak, sonuçları ağır bir suçun işlenmesini önlemek için,
 • Böyle bir tehlike yaşayan ve başkaca zorlayıcı eylemlere direnç gösteren şahsın yakalanması ya da kaçmasını önlenmek için daha hafif güvenlik tedbirlerinin yetersiz kalması durumunda

silah kullanabilirler.

ISP AŞ.nin ATEŞLİ SİLAH KULLANMA HAKKINA İLİŞKİN PRENSİPLERİ :

 1. Silah kullanacak kişi, kendisini özel güvenlik görevlisi olarak açıkça tanıtmalıdır.
 2. Görevli tarafından ateşli silahını kullanmak zorunda kalacağı konusunda açıkça uyarıda bulunmalıdır.
 3. Uyarının etkisini gösterebilmesi ve kişiye muhtemel riskleri muhakeme edebilmesi için yeterli süre tanınmalıdır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAH BULUNDURMA ve SİLAH TAŞIMA YETKİSİ

İLGİLİ MEVZUAT : 5188 sayılı yasanın 8.ci maddesi özel güvenlik görevlilerine verilen silah taşıma yetkisini düzenlemiş olup, 5188 sayılı kanunun 3.maddesinde de özel güvenlik görevlilerinin silah taşıyabilecekleri hususuna atıf yapılmıştır.

Yine özel güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına yönelik özel güvenlik hizmetleri kanunu uygulama yönetemeliğinin 24.cü maddesi; Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde, 6136 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartların aranacağı hususu düzenlenmiştir.

Özel güvenlik görevlileri silahlı ve silahsız olmak üzere iki şekilde görev yaparlar. Görev alanında ateşli silah taşıyacak özel güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartlar aranır.

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği güvenlik komisyonu tarafından belirlenir.

Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor karşılaşmalarında, sahne gösterileri ve benzeri organizasyon ve etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili şahıs ya da kuruluş tarafından sağlanır. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma ruhsatı (izni)verilebilir.

ÖGG. Silah Taşıma-Bulundurma Belgelerinin Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar :

 1. 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28.maddesi gereği kimlik kartında silah durumu kısmında “Silahlı” olarak görev yapabileceği belirtilen özel güvenlik görevlisinin, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber taşıdığı silahın Özel Güvenlik Silah Taşıma-Bulundurma Belgesini de taşıması gerekmektedir.
 2. Özel güvenlik görevlilerinin ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkarılması halinde 5188 sayılı Kanunun 20/c maddesi gereğince para cezası uygulanacağı ve çalışma izni iptal edilir.
 3. Özel güvenlik görevlisinin görev bitiminde, silahıyla birlikte özel güvenlik silah taşıma-bulundurma belgesinin de kuruluşça teslim alınması gerekmektedir.
 4. Özel güvenlik silah taşıma, bulundurma belgesinin kaybedilmesi durumunda silah  kayıp (zayii) bilgisi derhal ilgili Valiliğe bildirim yapılmalıdır.
 5. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahların, özel güvenlik görevlilerine tesliminde, her sayfası yöneticiler tarafından onaylı Devir Teslim ve Rapor Defteri’ne imza karşılığı devir teslimi yapılmalıdır.
 6. Özel güvenlik silah taşıma/bulundurma belgelerinin PVC ile kaplatılması gerekmektedir.

ÖGG. KİMLİK BELGELERİ VE SİLAH TAŞIMA- SİLAH BULUNDURMA BELGELERİ

Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartları görev alanı ve görev süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Kimlik kartı yakasında takılı olmayanlar özel güvenlik görevlilerine verilen yetkileri kullanamazlar. 5188 sayılı Kanunun geçici 1.inci maddesi ile, 2495 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlamış olan özel güvenlik teşkilatı personeline 5 yıl süreyle özel güvenlik izni verilmiş olduğundan, eğitim sertifikası ve ruhsat harcı aranmaksızın kimlik kartları yenilenecektir. Bu personele 2495 sayılı Kanuna göre verilmiş olan silah taşıma belgeleri iptal edilerek, 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Silah Taşıma-Bulundurma Belgesi kurumları adına düzenlenecektir. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının zayi olması halinde, çalışma izninin 5 yıl süre ile geçerli olması nedeniyle, eski kimlik kartındaki geçerlilik süresi işlenerek yenisi verilir.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 21.12.2004 tarih ve 4108 sayılı görüş yazılarında belirtildiği üzere; Sürekli nakit akışı olması nedeniyle silahlı olarak görev yapılmasının ilerde olması muhtemel olayların önlenebilmesi açısından Milli Piyango İdaresi ve bağlı birimleri ile Hipodromlarda özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabileceklerdir.

5188 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereği Üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında olduğu gibi, bağlı yurtlar da eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olması sebebiyle buralardaki özel güvenlik görevlilerinin silahsız olarak görev yapmaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre her ateşli silah için Özel Güvenlik Silah Taşıma-Bulundurma Belgesi düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır. Yönetmeliğin bu hükmü gereğince silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlileri kimlik kartı ve silah taşıma-bulundurma belgesini birlikte taşıyacaklardır. Madde hükmünde belirtilen görev belgesi, Yönetmeliğin ekinde yer almamakla birlikte kısa ve uzun süreli kişi koruma görevi ile para ve değerli eşya nakli görevi verilen personele, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından verilecek olan ve görevlinin açık kimlik bilgisi ile görevli bulunacağı yer, tarih ve güzergahı gösteren yazıdır.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız