Site Güvenlik Talimatı

Toplu yapılarda ve toplu konut sitelerinde site güvenliği için hazırlanmış işbu site güvenlik talimatı örneği ISP özel güvenlik şirketinin izni olmadan kullanılamaz. … SİTESİ GÜVENLİK TALİMATNAMESİ A. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLANAN SİTENİN TANIMI: Mahiyeti :   … Bloklu Toplu Konut Sitesi Kontrollü Geçiş Noktaları  :  … adet Otopark Giriş Nizamiyesi ve Genel Giriş Nizamiyesi Ek Tesisler :  Fitness Merkezi, Kapalı havuz, Tenis Kortu, Çocuk Oyun Alanı, […]

devam...

Toplu yapılarda ve toplu konut sitelerinde site güvenliği için hazırlanmış işbu site güvenlik talimatı örneği ISP özel güvenlik şirketinin izni olmadan kullanılamaz.

Toplu Konut Siteleri

SİTESİ GÜVENLİK TALİMATNAMESİ

A. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLANAN SİTENİN TANIMI:

 • Mahiyeti :   … Bloklu Toplu Konut Sitesi
 • Kontrollü Geçiş Noktaları  :  … adet Otopark Giriş Nizamiyesi ve Genel Giriş Nizamiyesi
 • Ek Tesisler :  Fitness Merkezi, Kapalı havuz, Tenis Kortu, Çocuk Oyun Alanı, Açık ve Kapalı Otopark, Açık Havuz
 • Konut Sayısı :  … adet 3+1 Daire, … adet dubleks Daire, … adet müstakil villa
 • İşyeri Sayısı :  … adet dükkan ve … adet kafeterya
 • Sosyal Tesis Sayısı : … adet sosyal tesis ve site yönetimine ait müştemilat olarak yönetim planında kayıtlı yönetim alanları ve ek sosyal tesisler.

B. MEVCUT FİZİKİ VE TEKNİK GÜVENLİK DURUMU:

1- DIŞ GÜVENLİK :

 • … Konut Sitesinin müştemilat çevresi korunaklı tel örgü ile çevrelenmiştir.
 • Geceleri site içi ve dışının aydınlatması bulunmakta olup, … noktalarında ek aydınlatma uygulanmaktadır.
 • Otopark giriş nizamiye kapısı otomatik bariyer sistemi ile devamlı kapalı tutulmaktadır.
 • Blok ana giriş kapıları kapı hidrolik yayları vasıtasıyla sürekli kapalı durumdadır.
 • Blok ana girişlerinde görüntülü diyafon sistemi bulunmaktadır.
 • Blok ana giriş kapıları site yönetimi tarafından verilen şifre ile açılabilmektedir.
 • Otopark Giriş Nizamiyesinde bulunan dairelerle birebir iletişimi sağlayan Ana Diyafon sistemi ile dışarıdan gelen misafir ve diğer kişiler site sakinine bildirilmeden içeri alınmamaktadır.

2. İÇ GÜVENLİK :

 • … Toplu Konut Sitesinin ortak alanlarında enerji gereksinimi olan otomatlar, asansörler, bahçe aydınlatma, garaj aydınlatma vs. elektrikli donanımlar elektrik kesilmeleri durumunda ortak alanlar elektriğini besleyen Jeneratör tarafından yaklaşık 20 saniyede devreye girmektedir.
 • Siteye ait … adet CCTV kamera ve Otopark Giriş Nizamiyesinde mevcut kamera kontrol ünitesi ile elektronik site güvenliği yapılmaktadır. Tüm kamera görüntülerinin kayıtları sistemde saklanmakta ve gerektiğinde kullanılmakta, site tamamı ve giriş kapıları 24 saat kontrol edilmektedir.

C. UYGULANACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ:

1- AMAÇ : Bu talimatnamenin amacı, muhtemel tehlike ve tehditlere karşı site güvenliginin en iyi sekilde sağlanması için yerine getirilmesi gereken özel güvenlik önlemleri ve uygulama usüllerini belirlemektir.

2- KAPSAM:  … Sitesinin korunması ve site güvenliğinin sağlanması gereken yerlere yönelik olası tecavüzlere karşı caydırıcı, önleyici, durdurucu tedbirleri içermekte olup, … sitesi sakinlerinin tamamını kapsamaktadır. Site sakini olmayan ve sitede geçici olarak bulunan kişiler ve site hizmetlerinde, sosyal tesislerin işletiminde ve geçici görevle site içinde görevli bulunan üçüncü kişiler ile sitede görev yapan ISP özel güvenlik şirketi görevlileri de işbu site güvenlik talimatı kapsamındadır.

3- DAYANAK  : Bu talimatname, … Site Yönetim Planı ve Site Yönetmeliği’nin … no’lu maddesi ve Genel kurul kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

4- TANIMLAR : Bu talimatnamede adı geçen;
a) Özel güvenlik sirketi: Toplu Yapı Yönetim Kurulu ile Özel Güvenlik Sözleşmesi yapan ISP özel güvenlik hizmetleri anonim şirketini,
b) Güvenlik görevlisi: ISP Özel güvenlik sirketi mensubu olan ve idari açıdan Site Yönetim Merkezi hizmetinde çalışan personeli,
c) Güvenlik Birimi: Sitenin güvenlik hizmetlerinin yürütüldügü birimi,
d) Kolluk kuvvetleri: Polis ve Jandarma birimlerini
ifade eder.

5- DÜZENLEME YETKİSİ :  Bu talimatın hazırlanmasından ve güncelleştirilmesinden … Evleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu sorumludur.

D. GÜVENLİK HEDEFLERİ:

 1. Özel Güvenlik Hizmetleri genel içeriği: (a) Fiziki koruma önlemleri, (b) Personel güvenliği, (c) Elektronik koruma önlemleri.
 2. Olası sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma gibi olaylara karşı önleyici önlemlerin temin edilmesi ile bomba ve diğer tehditlere karşı gerekli tedbirlerin aldırılması.
 3. … Konutları Sitesi bünyesindeki önem ifade eden kritik bölge ve noktaların denetimi ve korunması.
 4. Özel Güvenlik Hizmetinin alınması, Güvenlik tedbirlerinin aldırılması ve denetimi.
 5. Site içinde, Site Blok Yöneticileri (Temsilcileri) ile iç iletişim ve istihbaratın gerekli düzeyde tutulması.
 6. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esaslarına uyulması.
 7. Yeterli düzeyde haberleşme, uyarı (ikaz) ve irtibat işbirliğinin sağlanması.
 8. Güvenlik elemanı görev alanları içinde işlenmiş ya da işlenmekte olan suçların şüphelilerinin derhal genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar yakalanması ve gözlem altına alınması.
 9. Emniyet birimlerine yardımcı olacak kaybolması muhtemel ön delillerin toplanması ve muhafazası.
 10. Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymalarından sonra emirlerine girilerek emniyet birimlerine yardımcı olunması.
 11. Gerekli durumlarda Sivil Savunma görevlerinde bulunulması.

E. İhtisas eğitimi ISP AŞ tarafından verilen ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİNİN GÖREVLERİ : 

 1. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri kayıt altına almak,
 2. 5188 sayılı kanunun 7 inci maddesi ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
 3. Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve aramak.
 4. Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek.
 5. Siteye giriş yapmak isteyen tüm üçüncü şahıslara ait araçların fiziki güvenlik kontrollerini yapmak, kayıt altına almak,
 6. Şüphe duyulan kişi veya araçların site içerisine girmesini önlemek,
 7. Site çevresinde bulunan terk edilmiş araçları gözlemlemek, uzun süre aynı yerde kaldığı anlaşılan araçların çekilmesini temin etmek.
 8. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek koşulu ile; Aramalar esnasında suç teşkil eden veya delil olabilecek veyahut suç teşkil etmemekle birlikte tehlike oluşturabilecek eşyayı emanete almak.
 9. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak.
 10. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak.
 11. Olay yerini ve delilleri korumak, bu amaçla Ceza Muhakemesi yasası gereğince yakalamak.
 12. Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre gerektiğinde zor kullanmak.
 13. Siteye yeni taşınan ya da siteden ayrılan site sakinleri için siteye girmesine müsaade edilen büyük araçların, site sakinlerinin araçlarına zarar vermesini engellemek, siteden çıkana kadar araçlara refakat etmek ve siteden çıkış tutanağını düzenlemek.

F- ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KILIK VE KIYAFET TALİMATI :

 1. Özel Güvenlik personelleri görev sırasında ISP Özel Güvenlik AŞ tarafından verilen özel kıyafetini (üniformasını) giymek ve görevi süresince güvenlik teçhizatını üzerinde taşımak zorundadır.
 2. Görev süresi ve Görev alanları dışında güvenlik kıyafet ve teçhizatın giyilmesi ve taşınması yasaktır.
 3. Gömlek, Ceket, kaban (parka) ve yağmurluk düğmeleri ilikli olmalı, şapka kaşlara paralel olarak giyilmelidir.
 4. Saçlar şapkadan dışarı taşmamalı (Bayan güvenlik görevlileri saçlarını toplamak şartıyla bu uygulamadan muaftır), Elbise, gömlek ve kravat sürekli temiz ve ütülü olmalıdır. Sakal ve bıyık bırakılmamalı, favoriler kulak deliği hizasını geçmemelidir. Bayan güvenlik görevlileri hafif makyaj yapabilir.

G. SİTE GÜVENLİK PERSONELİNİN YETKİSİ :  Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri dahilinde;

a) Zor Kullanma Yetkisi: Kendisine verilen görevi ya da görevleri  yaparken vukuubulan cebir, şiddet, tehdit, taarruz ya da mukavemetin derece ve gereğine göre bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmak suretiyle kişi veya kişilerin etkisiz duruma getirilmesidir.

b) Yakalanan kişilerin kaçması, saldırması veya intihar etme tehlikesinin bulunduğu durumlarda, gerektiğinde bu kişiler uygun araç ve gereçler ile bağa alınabilir, kelepçe takılabilir.

H. ARAÇ TAKİP SİSTEMİ :

 1. Site giriş kısmına, nizamiye önüne ve kapalı otoparka misafir araçları dahil hiçbir yabancı araç park ettirilmemelidir.
 2. Şüpheli durumlarda site etrafına yanaşan araçlar özel güvenlik elemanlarının gözetimi altında bulundurulmalıdır.

I. ZİYARETÇİLER ile İLGİLİ TEDBİRLER :

 1. … Toplu konut sitesi ana giriş kapısından ziyaret, iş veya hizmet için girmek isteyen şahısların giriş sebebi öğrenildikten sonra kimlikleri veya kimlik bilgileri alınmalı ve ziyaretçiye Site içinde boynuna takabileceği bir “ZİYARETÇİ GİRİŞ KARTI” verilmelidir. Misafirlerin, ziyaret nedeni ve kimlik bilgileri de ana girişte bulunan  güvenlik görevlilerince ziyaretçi kayıt defterine işlenmelidir.
 2. Blok ana giriş kapıları site sakinleri tarafından binaya giriş yapmak isteyen kişilere diyafon sistemi ile kimlik doğrulaması yapılmaksızın kesinlikle açılmamalıdır. Kişiden şüphe edildiği takdirde derhal ISP özel güvenlik birimine bilgi verilmelidir.
 3. Şüpheli ziyaretçilere özel güvenlik görevlilerince geliş nedeni sorulmalı ve gerekirse kimlik kontrolü yapılmalıdır.

J. SİTE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR :

 1. Girişlerde Site Sakinlerine yönetim tarafından verilen SİTE GİRİŞ KARTI mutlaka site güvenlik görevlilerine gösterilmelidir.
 2. Girişlerde siteye gelen ziyaretçilere ZİYARETÇİ GİRİŞ KARTI verilmektedir. Site içinde bulunulduğu sürece ziyaretçinin bu kartı görünecek bir şekilde taşıması mecburidir.
 3. Ziyaretçinin elinde bulunan çanta, çuval, paket ve benzeri şeyler şüphe uyandırıyorsa kontrol edilmelidir.
 4. Otoparktan girecek ziyaretçi araçlarından, iş veya hizmet  için siteye girecek araçlardan araç ruhsatı alınır ve OTOPARK ZİYARETÇİ KARTI verilir. Bu kart, siteye giriş yapan araca sitede kaldığı sürece ön paneline görünür şekilde konulmalıdır.

K. SİTE  GÖREVLİLERİ DOSYASI :

 • Tüm çalışanların fotoğraf ve resmi belgeleri (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, sabıka kaydı vs.) ISP Özel Güvenlik AŞ. yönetim merkezinde PERSONEL klasöründe mevcuttur.
 • Site Personelinin (Site müdürü, Muhasebe, Halkla İlişkiler Görevlisi, Blok Görevlileri, Temizlik ve Peyzaj görevlileri) bilgileri ve telefon numaraları site yönetiminde bulunmaktadır.

L. ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER:

 • ISP AŞ. Güvenlik Risk Analizi ve Güvenlik Fizibilite Çalışması  gereğince BİNA KORUMA PLANI hazırlanmış olup; planda güvenlik departmanı, site yönetimi ve site görevlilerinden oluşan söndürme, kurtarma ve ilkyardım ekipleri oluşturularak görevleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ayrıca bu ekiplerin yapacakları işler ve alınması zorunlu tedbirleri içeren YANGIN TALİMATI her blok girişine SİTE YÖNETİMİ DUYURU PANOSU içerisinde asılı olmalıdır.
 • Yangın Söndürme cihazları her katta mevcut olup, her zaman kullanıma hazır durumda olmalıdır.
 • Elektrik tesisatı resmi ehliyetli teknisyenlerce kontrol ettirilmelidir.
 • Alınan önlemler sık sık kontrol edilmelidir.
 • Soygun ve sabotaja karşı görevliler sürekli bilgili ve uyanık olmalıdır.

M. YEREL EMNİYET BİRİMLERİ İLE İŞBİRLİĞİ:

 • … Konutları Sitesinin fiziki güvenlik ve elektronik güvenlik önlemleri … Emniyet Müdürlüğü ile koordine içinde olacak biçimde yönlendirilecektir. Genel kolluk güçleri ve özel güvenlik şube müdürlüklerinin yaptığı kontrollerde güvenlik zaafiyetleri tespit edilirse ISP AŞ. tarafından acilen giderilecektir.
 • … Sitesindeki site görevlilerinin güvenlik tahkikatları emniyet birimlerince yapılacaktır.
 • Siteye yeni taşınan Site Sakinleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde adres ve kimlik bildirimlerini gerekli mercilere süresi içinde yapacaklardır. Kimlik ve Adres bildiriminde bulunmayanlar, Site Yönetimi tarafından gerekli yasalar çerçevesinde ve zamanında güvenlik kuvvetlerine bildirilecektir.

N. KOORDİNASYON:

Özel Güvenlik hizmetlerinin en iyi bir biçimde yürütülmesi için; Olası tehdit, tecavüz ya da olay belirli kademelere zaman kaybedilmeksizin duyurulmalıdır.

Güvenlik ile ilgili birimler, bölümler ve telefon numaraları aşağıda gösterilmiş olup; ISP Özel Güvenlik şirketinde, Site Yönetim Merkezinde ve Blok girişlerindeki Site Yönetim Duyuru Panolarında mecuttur.

1. İç Birimler:

                                                                          Adı Soyadı                        Telefon Numarası

 • Site Yöneticisi                    :
 • Yönetici Yard.                   :  
 • Site Müdürü                        :  
 • Halkla İlişkiler Görevlisi:
 • Muhasebe Görevlisi         :
 • Blok Görevlileri                 :

2. Dış Birimler :

 • Emniyet – Polis İmdat                                       Tel :  155
 • Polis Karakolu                                                      Tel :  
 • İtfaiye                                                                      Tel :  110
 • Acil Yardım – Ambulans                                Tel : 112
 • Elektrik Arıza                                                       Tel :  186
 • Su Arıza                                                                  Tel :  185
 • Doğalgaz Arıza                                                    Tel :  187

FİRMAMIZA AİT SON 5 SİTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANI:

Weder RSS noch Google Feed gefunden
Debug: 5
newsurl http://isilanlari.ispozelguvenlik.com.tr/ilan/site/feed/ number 5 lang printpubdate

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız