Telsiz Kullanım Talimatı

ISP Özel Güvenlik Telsiz Kullanım Talimatı (*) : Telsiz kullanma bir örgütlenmenin merkezi ile sabit ve hareketli birimleri arasında ve hareketli birimlerin de birbirleri ile iletişiminde önemli bir rol oynaması nedeni ile ISP Güvenlik AŞ Telsiz kullanım talimatı tüm özel güvenlik görevlilerinin bilmesi ve uyması gerektiği talimatlardır. Özel Güvenlik hizmetlerinde Telsiz Kullanımı ve Önemi: Arazi üzerindeki […]

devam...

ISP Özel Güvenlik Telsiz Kullanım Talimatı (*) :

Telsiz kullanma bir örgütlenmenin merkezi ile sabit ve hareketli birimleri arasında ve hareketli birimlerin de birbirleri ile iletişiminde önemli bir rol oynaması nedeni ile ISP Güvenlik AŞ Telsiz kullanım talimatı tüm özel güvenlik görevlilerinin bilmesi ve uyması gerektiği talimatlardır.
Telsiz

Telsiz

Özel Güvenlik hizmetlerinde Telsiz Kullanımı ve Önemi:
Arazi üzerindeki bir güvenlik ekibinin merkez ile bağlantı kurup eldeki ipuçları, operasyonun gidişatı, stratejik değişiklikler ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunabilmesini sağlayan en önemli araç telsizdir.
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü şartlarda hareketli birimlerin merkez, sabit birimler ve kendi aralarında yapacakları haberleşme için ise telsiz haberleşmesi yolunu kullanmak en güvenli seçenektir. (Cep telefonu ve şebekeleri, hem kullanım ücreti pahalı, hem de olağanüstü durumlarda kullanılamaz hale geldiği için iyi bir seçenek olarak tercih edilmezler.)

TELSİZ HABERLEŞME KOORDİNASYONU :


Telsiz kullanımında bir organizasyon ve sistematik düzenin olmaması kargaşaya neden olur. Bu sebeple, haberleşme altyapısı oluşturulurken örgütlenmenin teşkilat yapısıyla uyumlu “haberleşme düzeni” oluşturulur. Düzenlemede en üst yönetim birimi “anamerkez”, bir altındaki hiyerarşik katmandaki birimler “yardımcı merkezler” ve “Hareketli Birimler” olarak konumlandırılır. Daha sonra buna uygun bir telsiz “çağrı işareti” ya da “çağrı kodu” sistemi geliştirilir.
Çağrı işareti, bir çeşit özel kimlik görevi görür. Çağrı işareti, telsiz kullanan her özel güvenlik görevlisi tarafından ve her çağrı esnasında kullanması zorunlu olan bir koddur. Her birime sadece kendisinin kullanacağı bir çağrı işareti tanımlanır. Bu kodu başkaca hiç bir birim kullanamaz. Ayrıca hiçbir birimin birden fazla çağrı işareti olamaz (İstisnası: Birden çok özel görevi varsa alabilir).
Çağrı işareti seçilirken sadece ad (Ali, Veli) gibi veya rakamlardan oluşan kodlamalardan kaçınılır. Kodlama düzeninin kullanışlı, kolay anlaşılır ve görev alanını kolayca tanımlayan bir anahtarın seçilmesi çeşitli kolaylıklar sağlar. Güvenliği sağlanan proje adının üzerine komuta merkezi  “abc site adı-Merkez” veya “Site adı-Otomasyon” olarak, her kontrol noktası kodu örneğin “T1 Noktası”, devriye ise ise “Güven 2” şeklinde, birden fazla devriye olması halinde güven 1, diğerlerine ise sırasıyla güven 2,3,4 gibi numaralar verilir.
Bütün birimlerin ve tüm telsiz kullanıcısı operatörlerin katılımından oluşan telsiz haberleşme ağına “çevrim” denilir. Haberleşme düzeninde bulunan her istasyonun kurallara kesin bir şekilde uyması zorunlu olup, bunun istisnası yoktur. Bu kurallar;
 1. Tüm güvenlik görevlileri telsiz kullanmasını ve çıkabilecek sorunları ve çözüm yollarını bilmelidir.
 2. Tüm birimler, çevrim liderinin talimatlarına uymak zorundadır. Haberleşmede kargaşaya neden olmamak amacıyla çevrimde mutlak kontrol MERKEZ tarafından sağlanır. Örneğin, merkezin yapacağı “istasyonlar dinlemede kalın” gibi bir anonsun arkasından,sadece merkezin öncelikli olarak kabul ettiği veya çağırdığı istasyon konuşabilir, diğer istasyonlar olay ile ilgili haberleşme bitene dek çevrime çağrı gönderemezler.
 3. Telsiz kullanımı esnasında önceliklerin belirlenmesi ve haberleşme sırasının buna göre düzenlenmesi gereklidir. Mesajlar önem sırasına göre; 1- “ivedi”, 2- “öncelikli”, 3- “rutin” ve 4- “idari” olarak sınıflandırılır.

TELSİZ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:


Telsizler pahalı cihazlardır. En ucuz telsiz fiyatı 250-500$ arasındadır. Bu nedenle çalınma, kaybolma ve olası hasarlara karşı korunması, gerek kaynakların verimli kullanılması gerekse bireylerin mali sorumluluğu açısından önemlidir. Ancak, telsiz cihazlarının korunması için mali sorumluluktan daha önemli sebepler vardır. 2813 sayılı Telsiz kanunu ve ilgili mevzuata göre, telsizin kaybedilmesi halinde çok ciddi yaptırımlar sözkonusu olabilmektedir. Bu nedenle pek çok kurumda telsiz cihazları da sürekli kilit altında tutulur ve ancak zimmet karşılığı ödünç verilir. Telsiz ödünç alanların da zimmetlerindeki cihazları en iyi şekilde koruması ve usulüne uygun kullanması, herşeyden önce kanuni bir yükümlülüktür.
Bu sebeple, el telsizlerinin suya düşürülmesi ya da ıslanması son derece sakıncalıdır (Yağmurlu havalarda yağmurluk dış ceplerinde taşınan el telsizlerinin cep dibinde biriken sudan zarar görme ihtimali de vardır). Kapalıyken suya düşürülen bir el telsizi hiçbir nedenle çalıştırılıp, kontrol edilmemeli, bataryası derhal çıkartılmalı ve telsiz hemen yetkili teknisyene veya servise kontrol ettirilmelidir.
TELSİZ KULLANIMI:

Sağlıklı bir özel güvenlik hizmeti için telsiz kullanımı zorunlu olduğu kadar, özel güvenlik görevlililerinin de telsiz teknik özelliklerini öğrenmeleri, cihazın kılavuzu incelenerek hangi parçanın ne işe yaradığını öğrenmesi şarttır. Bu nedenle aşağıdaki yönergelere uyulması gerekir;
 • Telsiz üzerindeki hiçbir şey zorlayarak takılmamalı,çıkarılmamalıdır.
 • Her tür sıvı telsizden uzak tutulmalıdır.
 • Telsizler; Toz, çamur, vs. kirlilikten korunmalıdır.
 • Telsiz cihazları darbelerden korunmalıdır.
 • Telsizler asla antensiz çalıştırılmamalıdır.
 • Asla anteninden tutarak taşınmamalı, antene zarar verecek her türlü hareketten kaçınılmalıdır.

TELSİZİN PARÇALARI :

Telsizin parçaları ve bölümleri

Telsizin parçaları ve bölümleri


a) Telsiz Ses ayarı : Telsiz Ses ayar anahtarı bir çok alette aynı zamanda açma-kapama anahtarı işlevini görür. Üzerinde genellikle “volume” yazar. Bu anahtar kullanılarak telsizin ses yüksekliği ayarlanır. Bu ayar, aşağıda anlatılacak nedenlerle sesi duyabileceğiniz “en az” seviyede olmalıdır.

b) Telsiz Frekans ayarı : Profesyonel bir telsiz kullanıyorsanız, cihazınızın üzerindeki frekanslar önceden programlanmış olacaktır. Bunlar arasından sizinkullanacağınız frekansı seçmek için “kanal seçme” düğmesini kullanmanız gerekecektir. Genellikle bunlarda “kanal”, “channel” ya da “ch” yazar. “Çevirmeli” düğme, “yukarı ok / aşağı ok işaretli düğme” şeklindedir. Bazı cihazlarda bulunan rakamlı tuş takımlarıyla da kanal seçimi gerçekleştirilir. Bazı cihazlarda ayrıca “kanal tarama” düğmesi vardır. Bu özelliğin 112 Acil bünyesinde kesinlikle kullanılmaması gerekir. Bu frekanslardan hangisinin hangi amaçla kullanılacağını öğrenmek için operasyon sorumlusunun ve/veya haberleşme birimi elemanının talimatları izlenmelidir. Diğer kanalları kontrol etmek içindahi olsa, asla acil durum yöneticisine veya iletişim birimi elemanına haber vermeden, belirlenen operasyon frekansından ayrılınmamalı veya telsiz kapatılmamalıdır.

c) Güç ayarı : Her telsizin bir güç ayarı anahtarı vardır. Bu anahtarın nerede olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğrenmek önemlidir. Çünkü telsiz haberleşmesinde ana prensip mümkün olan en düşük güçle (“LOW” konumu) görüşme yapmaktır. Gereksiz yere yüksek güç (“HIGH” konumu) kullanmak, hem başka cihazlar üzerinde enterferans yaratarak frekans kirliliğine yol açar hem de bataryanın daha çabuk boşalmasına neden olur.

d) Mandal : Telsiz haberleşmesi esnasında (telefon görüşmesinin aksine) iki tarafın aynı anda konuşması mümkün değildir. Aynı anda taraflardan yalnızca biri konuşabilir. Bu nedenle konuşma sıra ile yapılır. Bir taraf konuşurken diğeri dinleme konumunda kalmalıdır. Mesaj iletmek için mandala basıp konuşulur ve konuşma süresince basılı tutulur. Karşı tarafın cevabını duymak ve dinlemek için mandal bırakılır. (Bas-konuş; bırak-dinle prensibi.) Mandalın üzerinde çoğu kez “PTT”(İngilizce Press To Talk = “BasKonuş”un kısaltması) yazar. Mandala bastıktan sonra konuşmaya başlamadan önce üç saniye kadar beklenmelidir. Aksi takdirde otomatik kimlik tanıtımı ilk sözlerinizi bastırıp anlaşılmaz hale getirecektir. Bu sebeple, konuşmanızın ilk kelimeleri karşı tarafa ulaşmayacak ve iletişimde karışıklık yaşanacaktır.

e) Işıklı ve sesli göstergeler : Çoğu telsizde iki ışıklı gösterge vardır. Kırmızı gösterge mandala basıldığı sürece yanar. Sarı (veya yeşil) renkli olan gösterge ise ayarlı frekansta başka birilerinin gönderme yaptığını gösterir. Sarı/Yeşil ışık yandığı sürece mandala basmaktan kaçınmalısınız. Aksi halde başka birisinin haberleşmesini bozma olasılığı bulunacaktır. (Bazı telsizlerde bulunan “kanal meşgul” özelliği sayesinde kanalda başkaları tarafından görüşme yapıldığı sırada diğer telsizlerin gönderme yapması otomatik olarak engellenir ve bu sırada “bas-konuş” düğmesine basılan telsizde ses uyarısı duyulduğu gibi kırmızı ikaz ışığı da yanar)

f) Susturma [squelch] ayarı : Telsizlerde “susturma”  veya “squelch”  (bazı cihazlarda basma, bazı cihazlarda çevirmeli türde) bir düğme düğmesi ile cihazın alıcısının ortam gürültüsü sebebi ile “açılması” engellenir. Düğmenin ayarı yükseltilince cihazın hassasiyeti (duyması) zayıflatılır, düğme ayarı düşürülünce (azaltılınca) ise hassasiyeti arttırılır. Ayarın, kanalda görüşme olmadığı anda cihazdan ses gelmeyecek şekilde yapılması gereklidir, ancak ortamdaki gürültü seviyesine koşut olarak değiştirilmesi gerekebilir. Bazı cihazlarda bu düğme sabit ayarlıdır ve üzerine basıldığı zaman “susturma” iptal edilecek şekilde düzenlenmiştir.Üzerinde “monitor” yazar. Özellikle”yakın kanal” görüşmelerinde zayıf veya kesik kesik duyulan bir haberleşmenin daha rahat anlaşılır hale gelmesi için bu düğmeye basılarak kısa süre için “susturma”nın devre dışı bırakılması gerekebilir.

g) Mikrofon ve kulaklık : Gerek operasyonel gerekse şarj ömrü ile ilgili nedenlerden dolayı harici mikrofon ve kulaklık kullanılması gerekli olabilir. Bu telsiz aksesuarlarının telsize  nasıl takıldığı ve nasıl kullanıldığı özel güvenlik görevlileri tarafından öğrenilmelidir. Mikrofonun sesi en iyi alacağı konum ağızdan 5-10 santim uzaklıktaki mesafedir. Mikrofona çok yakın ya da bağırarak konuşmak karşı tarafa giden sesin çatlamasına ve mesajın anlaşılabilirliğinin yitirilmesine neden olur.  Telsiz haberleşmesinde sinyal zayıflığından kaynaklanan bir sorun yaşandığında asla bağırılmamalıdır. Bağırmak durumu daha da kötü yapar. Aşağıda”Konum Seçme” ile ilgili bölümde anlatılan ipuçları değerlendirilmeli ve/veya normal bir ses tonuyla ama tane tane konuşma yolu denenmelidir. Çok rüzgarlı ortamlarda el telsizleriyle haberleşme yapıldığında rüzgar sesi de konuşmayla birlikte aktarılarak konuşma içeriğini karşı istasyon için anlaşılmaz hale getirir. Böyle durumlarda rüzgarı önünüze alarak (rüzgarı arkanıza alırsanız rüzgar mikrofonun içine girer) veya kuytu bir yere giderek rüzgar sesini engelleyebilirsiniz.

h) Batarya-Akü : Çoğu telsiz tam dolu bir şarj ile ortalama 1-1.5 saat  haberleşme yapılabilmesine rağmen çoğu bataryanın şarjı normal şartlarda 12-16 saat dayanmaktadır. Telsizin şarjının bitmesi halinde, o sırada yedek enerji bulmak her zaman kolay değildir. Bu nedenle, şarjın verimli bir biçimde kullanılması çok önemlidir. Bu da operatöre ve onun telsizi kullanım biçimine bağlıdır. Telsizler üç türlü enerji tüketir. Cihaz yalnızca açıkken en düşük seviyede bulunan bu tüketim, alma konumunda 6 katına, gönderme konumunda ise 50 katına kadar çıkar.

Bu sebeple, batarya ömrünü mümkün olduğunca uzun tutmak için uyulması gereken önemli temel kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar;
 1. Telsizin sesi duyabileceğiniz asgari (en az) seviyede açılmalıdır. Kulaklık kullanılması bataryanın dayanma süresini  uzatır.
 2. Haberleşmeye düşük güç ile başlanır. Cihazın gönderme güç ayarı çok gerekmedikçe yüksek konuma alınmamalıdır. Ne kadar çok güç kullanılırsa batarya o kadar çabuk biter. Gücü arttırmak yerine daha yüksek bir yere çıkmak, çoğu durumda daha sağlıklı bir haberleşme olanağı sağlar.
 3. Bataryalar soğuk ortamlarda daha verimsiz çalışır. Bu sebeple telsiz ve bataryasını soğuktan korumak gereklidir. Bu nedenle, soğuk havalarda telsizi dış giysilerin altında tutup, harici mikrofon ile kullanmak daha avantajlıdır.
 4. Operasyonla doğrudan ilgisi olmayan gereksiz konuşmalardan kaçınılmalıdır. Örneğin, güvenlik arkadaşınıza sunduğunuz iyiniyetli sözler, espriler vs. frekansı lüzumsuz yere meşgul ettiği gibi , hem bataryayı hem de aynı frekansı dinleyen başkalarının bataryalarını tüketmeniz anlamına gelir.
 5. Aynı şekilde, örneğin adres tarifi gibi taktik bilgiler içermeyen haberleşmeler için, operasyon frekansını kullanmak yerine diğer frekanslardan birini kullanma yolu seçilebilir.
 6. Bataryanın enerjisinin sona ermek üzere olduğunu anladığınızda veya ortam şartları sebebi ile sinyalin zayıf olduğu hallerde kullanılabilen  basit ve kolay bir teknik bulunmaktadır: Yalnızca mandala basıp, bırakmak (=mandallamak).  Ses iletim sinyalinin kötü olduğu durumlarda mandallama esnasında oluşan sinyal (“pıh-pıh sesi”) çoğu zaman karşı tarafa ulaşır. Bu sinyal, başka şekilde haberleşmenin imkansız olduğu durumlarda “evet” ve/veya “hayır” gibi basit mesajları iletmek için de kullanılabilir. Örnek olarak; “Batarya mı bitti?” sorusuna “evet” için bir kere, “hayır”için iki kere mandallayarak yanıt verebilirsiniz. Bazı kritik hallerde ise iletişimi bir süre daha uzatabilmek için bu metod zorunlu dahi olabilir.
 7. Acil durumlarda telsizin pili biterse ve haberleşme imkanını tamamen kaybettiyseniz derhal merkeze veya ana kontrol noktasına dönmeli, veya iletiş olanağı bulunan en yakın birime ulaşmalısınız.
 8. Uzun süreli güvenlik operasyonlarında merkezden ayrılmadan önce yedek batarya edinmeye çalışın.
 9. Bataryaların nasıl sökülüp takılması gerektiğini öğrenmelidir. (Çoğu projede telsizlerin bazılarının batarya değiştirme sırasındaki zorlama nedeniyle kırılan tırnaklar yüzünden kullanılamaz hale geldiği gözlemlenmiştir!)
 10. El tipi güvenlik telsizlerinde kullanılan akülerin şarjlı kalma süresi ve genel ömrü doğru kullanımla ilgilidir. Batarya şarj edilip, şarj cihazında yeşil ışık yandıktan sonra telsizi şarj cihazından mutlaka çıkarın ve  “akü bitti” uyarısını verene kadar kullanmalısınız. Uyarı gelmediği halde tekrar şarja takmayın. Telsizlerde genellikle NiCd ve NiMH aküler kullanılır. Sık olarak tam deşarj edilmeden şarja bağlanan telsizlerde “hafıza oluşumu” veya “bellek etkisi” denilen olay meydana gelir ve akü “şarj edilmeye başlandığı” noktayı “sıfır noktası” olarak algılamaya başlar. Bunun sonucunda belki 24 saat kullanım süresi olan bir akünün kullanım ömrü önce 1-2 saat süresine iner ve kısa süre sonra da kullanılmaz hale gelir. “NiCd” bataryalarda bu sorun çok belirgindir, “NiMH” batarya ve pillerde o kadar belirgin olmamakla beraber aynı sorun bulunmaktadır.  Yakın zamanda kullanılmaya başlanan Li-Ion bataryalarda ise “ara şarj” yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bu nedenle batarya Li-Ion değilse, şarj bitmeden şarja takmamalısınız.
 11. Yeni ve hiç kullanılmamış bataryayı şarj cihazına taktıktan sonra yeşil ışık yanar yanmaz kullanmayın. Bunları yeşil ışık yansa dahi yaklaşık 15 saat şarj edilmesi gereklidir. Ambalajından yeni çıkmış ve hiç şarj edilmemiş bir akünün bütün kapasitesini kullanabilmesi için en az 15 saat şarj edilmesi gerekir.
 12. El telsizi değil de araç telsizi kullanıyorsa görev bittikten sonra park edilen aracın araç telsizi kapatılmalıdır. Çünkü araç telsizleri açıkken enerji çekerek araç aküsünün boşalmasına sebep olabilirler. Kısa süreli park durumlarında ise telsizi açık tutabilirsiniz.
i. Anten : Antenler, en önemli telsiz parçalarıdır. Anten çeşitleri kullanılacak frekanslara göre farklılılar arzeder. Şekil yönünden birbirine benzeseler de, bir antenin görevini diğerinin yapabileceği anlamına gelmez. Antensiz ya da uygun olmayan anten ile görüşme yapılmaya çalışılması cihazın yanmasına neden olabilir. Bir telsizin en zayıf yeri antenin bağlandığı noktadır. Bu sebeple antenden tutarak taşımak bu bağlantının kopmasına ya da hasar görmesine neden olabilir. Dolayısıyla telsizler asla antenden tutarak kaldırılmamalı veya taşınmamalıdır. Merkezden veya kontrol noktasından ayrılmadan önce tüm telsizlerin anten bağlantıları kontrol edilip test edilmeli ve sağlıklı iletişim yapabilir olduğundan emin olunmalıdır. Bu kontrol, yaklaşık bir kilometrede tekrar edilmeli ve herhangi bir sorun var ise henüz fazla uzaklaşmadan geri dönülüp, problem giderilmelidir.

j. Ton kavramı : Telsiz frekansları sınırlı sayıda olduğundan, birbirine yakın pek çok frekans bulunabilir. Bu frekansları kullanan kurumlara ait telsiz cihazları herhangi bir arıza nedeniyle kendi frekansının dışındaki frekanslara da sarkma yapabilir. Bu gibi istenmeyen zararlı yayınlara “enterferans” denilir.  Bu sorunlara bir tedbir olarak, bir çeşit anahtar görevi gören ve ton gönderme adı verilen bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistemde, telsiz yayını yapacak olan cihaz, mandala basıldığı anda, konuşan kişinin sesinden önce insan kulağının duyamayacağı başka bir sinyal gönderilir. Bu sayede frekansta mevcut olabilecek diğer sinyallerin haberleşmeyi bozması engellenir.  Genellikle özel güvenlik firmaları tarafından yaygın şekilde kullanılan, Aselsan, Motorola, Krisun, Cobra veya benzeri PMR tip telsizlerde, CTCSS sistemi [İngilizce “sürekli tonla kodlanmış susturma sistemi” (continuous tonecoded squelch system)] yaygın biçimde kullanılır. PMR telsizler toplam sekiz ayrı frekans kullanabilirler. Dileyen herkes tarafından yaygın olarak kullanılabilen bir sistemde sekiz kanal yetersiz kalmaktadır. CTCSS kullanılarak filtreleme yapıldığında her bir kanalı, cihazın markasına bağlı olarak 7-47 arası farklı CTCSS tonuyla kodlayarak “çoğaltmak” mümkündür. Bu sayede, aynı frekansta, kullanılacak ton sayısı kadar telsiz aynı anda görüşme yapma olanağı bulabilir.

KONUM SEÇME:

Önemli not: “Telsizler yer seçer“.
Telsizler elektromanyetik radyo dalgaları yayarak haberleşirler. Bu radyo dalgaları ışık gibi doğrusal bir yol izlerler. Bu nedenle iki telsizin haberleşmesi için en ideal konum, yüksekçe bir mevkide ve arada ağaç, bina vs. engellerin olmadığı yerlerdir.
Bulunduğunuz yerde haberleşme yapamıyorsanız mutlaka yer değiştirmelisiniz.
.

Telsiz Kullanım Talimatı

Telsiz Kullanım Talimatı

TELSİZ HABERLEŞMESİ NASIL YAPILIR, TELSİZ ile NASIL KONUŞULUR?


 1. Çağrı şekli: Telsizle çağrı yapılırken önce iki kere karşı istasyonun adı sonra kendi istasyonunuzun adı anons edilir. Karşı istasyon yanıt verirken de aynı biçimde cevap verir. Örnek çağrı şekli (Güven1,Güven2’ye çağrı yapıyorsa): “Güven1 Güven1 Güven2” şeklindeki bir çağrıya “Güven2 Güven2 Güven1″veya “Güven2 Güven1, dinliyorum” şeklinde yanıt verilir. Bazı kurum ve kuruluşlarda ise bazen bunun tam tersi yöntem uygulanmaktadır. Yani önce kendi çağrı işaretiniz sonra karşı tarafın işareti kullanılmaktadır. Bu konuda mutlak doğru yoktur.Kurum yetkilileri çağıranın işaretinin önce verilmesi yöntemini benimsemişse kabul edilen yönteme uymak gerekir.
 2. Tamam ifadesi: Mesajınızı ilettikten sonra, iletmek istediğiniz mesajın bittiğini ve konuşma sırasının karşı tarafta olduğunu belirtmek için “Tamam” ifadesi kullanılır. Örneğin “Güven1, operasyon merkezi ekibinin bulunduğu yeri sorar. Tamam.” “Güven2, beklemede kal. Tamam.” “Güven2, şirketteyiz. Tekrar ediyorum, şirketteyiz. Tamam.” “Alınamadı.Kodlar mısın? Tamam.”Haberleşme bitti ise, görüşmenin sonu “Bitti” diyerek belirtilmelidir.
 3. Mesaj içeriği: İletilecek mesaj, net ve karşı tarafın anlayabileceği biçimde, kısa ve öz olarak söylenmelidir. Muhattaptan istek gelmedikçe mesaj tekrar edilmemeli ve özellikle şahsi yorumlardan kaçınmak gerekir. Sükunet korunmalı, heyecanlanılmamalı ve sakin bir şekilde gereken bilgileri iletmeniz gerekir. Daha önce konum bildirmediyseniz Merkezden çağrı aldığınızda konumunuzu kendiliğinizden, en anlaşılır ve net bir biçimde bildirmelisiniz. (“Güven2 Arka nizamiye kapısında dinlemede” gibi.) Böylelikle merkezin gereksiz şekilde size mevkinizi sorarak fazladan bir haberleşme yapılması engellenmiş olur. İletilmek istenen mesajın doğru ve eksiksiz olarak anlaşıldığından emin olunması için mesajı alan tarafın bunu açıkça belirtmesi gerekir. “Alındı,tamam” “Anlaşıldı, tamam”, “Eksiksiz olarak alındı, tamam” gibi ifadelerin kullanılmalıdır. Mesajı alan alındığının onayını vermek zorundadır.
 4. Başkalarının dinleme ihtimali: Telsiz görüşmeleri, aynı frekansa ayarlı telsizi olan herkes tarafından dinlenebilir. Bu sebeple görgü ve ahlak kurallarına uyulması zorunludur. Ayrıca telsiz ile siyasi, ticari ve şahsi konuların konuşulması, kurum veya kişileri küçük düşürebilecek ifadelerin kullanılmaması gerektiği gibi bu tip ifadeler kullanmak disiplin suçu oluşturur.
 5. Mandal boşluğu : Telsiz haberleşmesinde ana kural, gereksiz ve uzun konuşmalardan kaçınmaktır. Operasyonla ilgili olarak yapılması kaçınılmaz olan uzun konuşmalarda da bir kaç cümlede bir durup bir kaç saniye süreyle mandal bırakılmalıdır. Mandal boşluğu adı verilen bu uygulama sayesinde, acil bir mesaj iletmek için frekansın boşalmasını bekleyen insanların araya girmesine olanak verilir. Bu tip durumlarda araya girecek olan kişi, aynı frekans üzerinde “Emergency” “Break” ya da “Acil Durum” ifadelerinden birini üç defa tekrarlayarak araya girme izni ister. Bu çeşit bir çağrıdan sonra sessiz kalınmalı, frekansın kendisine bırakıldığını anlayan çağrı sahibi de, kimliğini belirterek ve acil durum mesajını iletmelidir.
 6. Kodlama tablosu : Telsiz kullanımında bazen bir kısım sözcüklerin kodlanması gerekebilir. Özellikle kişi adı ya da yer adlarının bildirilmesinde fonetik alfabe sayesinde kısa kodlar kullanılır. Bir güvenlik görevlisi için fonetik alfabenin ezbere bilinmesi zorunludur. Yabancı birimler ile koordineli çalışılması gereken durumlar için uluslararası fonetik alfabe de öğrenilmelidir. Ulusal kodlamada ise Türkiye il adları, Türkçe kodlama şeklidir.
 7. Telsiz kodlama tablosu nasıldır,
  harfler nasıl kodlanır?

  Harf Türkiye Uluslararası
  A Ankara Alfa
  B Bursa Bravo
  C Ceyhan Charlie
  Ç Çankırı
  D Denizli Delta
  E Edirne Echo
  F Fatsa Foxtrot
  G Giresun Golf
  H Hopa Hotel
  I Isparta India
  İ İzmir
  J Jale Juliett
  K Kayseri Kilo
  L Lüleburgaz Lima
  M Manisa Mike
  N Nazilli November
  O Ordu Oscar
  Ö Ödemiş
  P Pazar Papa
  Q Quebec
  R Rize Romeo
  S Samsun Sierra
  Ş Şarköy
  T Trabzon Tango
  U Urfa Uniform
  Ü Ünye
  V Van Victor
  W Whiskey
  X X-Ray
  Y Yozgat Yankee
  Z Zonguldak Zulu

AFETLERDE ve ACİL DURUMLARDA TELSİZ KULLANMA KURALLARI

 1. Bütün birimler arasında başarılı iletişimin en önemli şartı, tüm operatörlerin ana istasyonun emir ve talimatlarına uymasıdır.
 2. Dinlenmesi emredilen frekansa sadık kalıp o frekansta kalmak temel kuraldır. Güvenlik görevlileri telsizlerini sürekli olarak açık tutmalı ve her zaman gelebilecek mesajları almaya hazır bulunmalıdır (Başka şeylerle uğraşmak, telefon ile konuşmak, biriyle sohbet etmek, telsizin sesini duyulmayacak kadar kısık tutmak, telsizi kapatmak, lüzumsuz konuşmalar nedeni ile bataryanın şarjının bitmesine neden olmak, kendisine dinleme talimatı verilen frekans yerine, merak ettiği için başka frekansları dinlemek YASAKTIR. )
 3. Telsiz haberleşmesinde hızlı konuşmak değil değil anlaşılır olmak önemlidir. Tane tane konuşmak ve her sözcüğü düzgün bir şekilde telaffuz etmek çok önemlidir.  Bu nedenle düzgün bir Türkçe ile ve belirsizliğe mahal vermeyecek kelimeler seçerek konuşmak gereklidir.
 4. Sırasıyla “Ne, nerede, ne zaman, nasıl, ne kadar, kim” sorularının oluşturduğu 5N+1K (Beş N harfi, 1 K harfi) kuralı gereğince aktarılan bilginin eksiksiz olması için,  mesajla ilgili bu soruların yanıtının önceden hazırlanarak ayrıca sorulmasına neden olunmaması iletişimi kolaylaştırır.
 5. Aktarılan bilgi doğru olmalıdır. Kaynağına doğrulatılmamış haberlerin yayılmasına neden olunmamalıdır. Yanlış mesajlar genellikle telsiz haberleşme kurallarına uyulmaması sebebi ile mesajın yanlış aktarılması, abartılması veya yorumlanması nedeniyle oluşan hatalı söylentilerdir. Bu sebeple , tüm önemli çağrılar kaynaklarına doğrulatılma, doğrulanmayan haber ve dedikoduların yayılması önlenmelidir.
 6. Operatörün başka birine ait bir mesajı aktarması gerektiğinde, aktarılacak mesajı kelimesi kelimesine aktarmalı, hiçbir biçimde kendisi yorum katmamalı, abartmamalı, mesajı aynen iletmek üzere gerekirse not almalıdır.
 7. Resmi makamlardan gelen duyuru ve mesajlar önce kaynağına doğrulatılmalı, mutlaka yazılarak kayda geçirilmeli, yukarıda 4.cü bentte açıklanan 5N+1K kuralına uyulmalıdır.
 8. Telsizin sesi kural olarak sadece sizin duyabileceğiniz kadar açılmalıdır. Aşırı ses, bataryanın bitmesine neden olacağı gibi, bilgi sahibi olması gereken 3.kişilere de aktarım yapmanın sakıncaları bulunmaktadır. Oysa bu kişilere gereken bilgi, telsiz anonsunu dinlemeleri sonucunda değil, yetkili tarafından kontrollü olarak verilmelidir. 3.cü şahısların konuya müdahil olmaya çalışmaları, paniklemeleri veya gürültü yaparak iletişime engel olabilmeleri nedenleri ile önemli ve acil durumlarda kulaklık kullanılması tavsiye edilir.

TELSİZ ARIZALARI ve KONUŞMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ :

Kaliteli bir telsiz haberleşmesi için öncelikle şu sorular sormalı ve cevapları kontrol edilmelidir:

Soru 1 : Mevcut yer sağlıklı haberleşme için uygun bir mevkii mi?
Cevap1: Değilse konumunuzu değiştirmelisiniz.

Soru 2: Telsiz düzgün çalışıyor mu? Tüm bağlantıları düzgün mü?
Cevap 2: Merkezden ya da kontrol noktasından ayrılmadan önce ve ayrıldıktan sonra fazla uzaklaşmaksızın (1 km) telsizi kontrol edin.

Soru 3:  Telsizin sesi açık mı?
Cevap 3: Ses ayarının yanlışlıkla kısılması sıklıkla rastlanan bir problemdir. Ses (=volume) ayarını yükseltmelisiniz.

Soru 4: Akü veya batarya dolu mu?
Cevap 4: Şarj etmeli ya da dolusu ile değiştirmelisiniz.

Soru 5: Telsizin ayarlı olduğu kanal veya frekans doğru kanal veya frekans mı?
Cevap 5:  Normal kanala (röle kanalına) dönmelisiniz. Fakat normal kanalda olmanıza rağmen hala problem varsa olduğunuz konumdan röleye ulaşamama söz konusu olabilir. Veya tam aksine, telsiz başka bir röle kanalına ayarlı kalmış olabilir.

Soru 6: Ana merkez veya kontrol noktası hala menzil içinde mi?
Cevap 6: Arazi üzerinde röle üzerinden haberleşme imkanınız olmayabilir. Yakın kanal haberleşmesinin ise ufuk mesafesi ile kısıtlı olduğu, el telsizlerinde bu mesafenin 1-2 kilometreye kadar düşeceği bilinmelidir.

Soru 7:  Haberleşme sağlanamıyorsa güç arttırma yöntemini denediniz mi?
Cevap 7:  Çağrı yaptığınız istasyona veya röleye mesafeniz uzaksa veya konumunuz elverişli değilse, güç arttırmak bazen işe yarayabilir.

Soru 8: Doğru mikrofonu kullandığınıza emin misiniz?
Cevap 8: Telaştan bazen anons ve siren mikrofonu ile telsiz mikrofonunun karıştırılması da sözkonusu olabilir.

Soru 9: Merkez veya kontrol noktasındaki istasyon çağrıya yanıt verebilecek durumda mı?
Cevap 9: Merkezde veya kontrol noktasında arıza ya da benzeri bir nedenle geçici olarak devre dışı kalmış olabilir.

Soru 10: Röleyi tetikleyen başka bir sinyal olabilir mi?
Cevap 10: Araç telsizlerinde bazen telsiz mikrofonunun diz ya da başka bir madde arasına sıkışması sebebiyle araç telsizinin istek dışı olarak devamlı gönderim yapması ve bunun neticesinde de kanaldaki tüm iletişimin felç olduğuna sıklıkla rastlanmakatdır. Bunu engellemek için mikrofonu konuşma sonrasında sürekli olarak askısına takmalı ya da araç torpido gözünün üstünde uygun bir yere bırakmalısınız.

Tüm soruların tamamına olumlu yanıt verdiği halde, belirtilen frekanstan yanıt alamayan operatör telsizindeki diğer frekanslardan gönderim yapmayı denemelidir.
(*) İşbu telsiz kullanma talimatı şu bilimsel makaleden esinlenerek ve üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak hazırlanmış olup, tüm ISP özel güvenlik görevlilerinin bu talimata uymaları zorunludur.

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız