Özel Güvenlik Hizmetleri TSE Standartları

Türk Standartları Enstitüsü, özel güvenlik hizmetleri TSE standartları (TS 12782 ve TS EN 15602 numaralı TSE özel güvenlik standartları), ISP Özel Güvenlik AŞ tarafından da benimsenmiş olup ilgili ayrıntılar ve dokümanlar aşağıdadır. 1- TS 12782 [Güvenlik hizmetleri – Genel kurallar] TS No : TS 12782 Kabul Tarihi : 13.04.2010 Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu Doküman Tipi […]

devam...

Türk Standartları Enstitüsü, özel güvenlik hizmetleri TSE standartları (TS 12782 ve TS EN 15602 numaralı TSE özel güvenlik standartları), ISP Özel Güvenlik AŞ tarafından da benimsenmiş olup ilgili ayrıntılar ve dokümanlar aşağıdadır.

1- TS 12782 [Güvenlik hizmetleri – Genel kurallar]

TS No : TS 12782
Kabul Tarihi : 13.04.2010
Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Güvenlik hizmetleri – Genel kurallar
Resim :  TSE Standartı - TS 12782 - Güvenlik hizmetleri - Genel kurallar
Türü : Hizmet, Meslek, vb.
Kapsam : Bu standard, güvenlik hizmetlerini veren kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile iş yerlerinin işletmecilik, fizikî yapı, çalışanların özellikleri, araç, gereç ve donanımların özellikleri ile ilgili kuralları, kişilerin silahlı ve / veya silahsız özel güvenlik görevlisi tarafından korunması hizmetlerini kapsar.
   
Yerini Aldığı : TS 12782 :2005;
Tadil Edilen : TS 12782 :2005;
Yararlanılan Kaynak : 26/06/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Teşkilatı İle Bekçi ve Muhafızların Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Belirten Yönerge, Özel güvenlik şirketlerine ait tüzüklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Uluslararası Karşılıklar :
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005; TS HD 60364-4-41 :2008; TS HD 60364-5-51 :2007; TS HD 60364-5-54 :2008; TS 13419 :2010; TS 3420 :1979; TS 4019 :1991; tst 4156 :; TS 8357 :1999; TS 8702 EN 60598-2-5 :2004; TS EN 12574-1 :2007; TS EN 12574-2 :2007; TS EN 12574-3 :2007;
Cen/Cenelec :
Dili : tr
Uygulama Durumu : Yürürlükte

 2- TS EN 15602 [Özel güvenlik hizmeti sağlayıcıları – Terminoloji]

TS No : TS EN 15602
Kabul Tarihi : 21.02.2013
Hazırlık Grubu : TK38: Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi
Doküman Tipi : ST
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Özel güvenlik hizmeti sağlayıcıları – Terminoloji
Resim :  TSE Standartı - TS EN 15602 - Özel güvenlik hizmeti sağlayıcıları - Terminoloji
Türü : Hizmet, Meslek, vb.
Kapsam : Bu standard, güvenlik hizmet sağlayıcılarını kapsar.
   
Yararlanılan Kaynak : EN 15602:2008
Uluslararası Karşılıklar : EN 15602-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 15602
ICS Kodu : 01.040.03 Sosyoloji, Hizmetler, Kuruluş Organizasyonu ve Yönetimi, İdare, Taşıma (Terimler); 01.040.13 Çevre ve Sağlık Koruma, Güvenlik (Terimler); 03.080.20 Şirketler İçin Hizmetler ; 13.310 Suçlara Karşı Korunma
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Uygulama Durumu : Yürürlükte

Not: Sayfanın ingilizce sürümü :

Yoruma kapali. 

Aranan Konuyu Bulma

ISP Özel Güvenlik şirketi hakkında ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konular için iletişim sayfasını veya ISP Özel Güvenlik şirketi İstanbul Avrupa Yakası (merkez ofis): 0212 543 5188 numaralı telefon numarasını, Asya Yakası mobil temsilciliği : 0543 543 5188 no'lu GSM telefonu arayabilirsiniz. Not: Telefon numaramızı 5188 sayılı yasa numarasıyla memorize edebilirsiniz.

ISP Güvenlik İş İlanları

ISP Güvenlik İş İlanları

Çözüm Ortaklarımız